Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Валові витрати витрати на навчання, придбання спеціальної літератури, науково – технічне забезпечення

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку витрати на навчання штатного медичного працівника, який здійснює медичні огляди працівників?

25.08.2011

Якщо проведення медичного огляду працівників є обов’язковим згідно із законодавством, то витрати платника податку на навчання медичних працівників включаються до складу валових витрат у розмірі до 3 відсотків фонду оплати праці звітного періоду за умови, що такі медичні працівники перебувають у трудових відносинах з таким платником податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ оплата за використання інформаційної системи "Ліга"?

25.08.2011

Так. Оплату за використання інформаційної системи "Ліга" можна віднести до валових витрат підприємства у разі, якщо такі витрати пов’язані з власною господарською діяльністю платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на навчання дітей працівників або засновників?

25.08.2011

Витрати на навчання дітей працівників або засновника підприємства будуть включатись до складу валових витрат у розмірі до 3 відсотків фонду оплати праці звітного періоду у випадку, якщо діти працівників зобов’язуються після закінчення навчального закладу відпрацювати на підприємстві не менше трьох років, про що укладено відповідний договір.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на проведення аудиту?

25.08.2011

Так. Витрати на проведення аудиту включаються до складу валових витрат, за умови відповідного документального підтвердження з господарською діяльністю.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати, пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготов

25.08.2011

Так, включаються до складу валових витрат витрати, пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю та підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати платника податку, пов'язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації ?

25.08.2011

До 3 відсотків фонду оплати праці звітного періоду включаються: витрати платника податку, пов'язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку; витрати на навчання та (або) професійну підготовку у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах інших осіб, які не перебувають з таким платником податку у трудових відносинах, але уклали з ним письмову угоду (договір, контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого та (або) професійно-технічного навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років; витрати на організацію навчально-виробничої практики за профілем основної діяльності платника податку або в структурних підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ передплата за періодичні видання, які використовуються у господарській діяльності, якщо акт виконаних робіт буде оформлений при фактичному отриманні даних періодичних видань?

25.08.2011

Так. Відповідно до пп. 11.2.1 п. 11.2 ст. 11 Закону „Про оподаткування прибутку підприємств” датою виникнення права на валові витрати за даною операцією буде дата визначена за правилом „першої події”. Однак, у разі, якщо контрагент-постачальник не є платником податку на прибуток на загальних підставах, право на валові витрати виникне по даті оприбуткування товарів, а для робіт (послуг) – по даті їх фактичного отримання відповідно до пп. 11.2.3 п. 11.2 ст. 11 Закону № 334.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Чи включаються до складу ВВ витрати на проїзд до місця навчання працівника, проживання під час навчання такого працівника тощо?

25.08.2011

Витрати на навчання працівника (в тому числі витрати на проїзд, проживання тощо) включаються до складу валових витрат підприємства у розмірі до 3 % від фонду оплати праці звітного періоду у разі, якщо такі витрати пов’язані з власною господарською діяльністю платника податку та підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи включаються до складу ВВ витрати на проїзд до місця навчання працівника, проживання під час навчання такого працівника тощо?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ.(початок див. І) Повна: ... А саме, п.1 постанови КМУ від 28 червня 1997 року №695 "Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва" (далі – Постанова № 6...

Читати далі »