Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Валові витрати витрати на сплату відсотків

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Яку суму процентів за борговими зобов’язаннями можна віднести до ВВ у випадку їх сплати особі, що є звільненою від оподаткування податком на прибуток (кредитній спілці, підприємству громадських організацій інвалідів тощо) або пов’язаній

25.08.2011

Якщо платник податку виплачує проценти особі, що є звільненою від оподаткування податком на прибуток, якій належить або перебуває в управлінні 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) такого платника податку, або пов’язаній з нею особі, то обмеження щодо віднесення до валових витрат, встановлене підпунктом 5.5.2 пункту 5.5 статті 5 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”, також застосовується стосовно сум таких процентів. Зокрема, в такому разі платник податку може віднести до валових витрат частину суми процентів, яка не перевищує суму доходів такого платника податку, отриману протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшену на суму, що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Проценти за товарним кредитом включаються до складу ВВ чи збільшують балансову вартість придбаних товарів?

25.08.2011

Якщо товари придбаваються у зв’язку з веденням господарської діяльності, проценти за товарним кредитом включаються до складу валових витрат. До балансової вартості товарів проценти не включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ в повному обсязі проценти, сплачені по кредитному договору банку-нерезиденту, який не є пов’язаною особою з підприємством?

25.08.2011

Так, за умови що такі виплати або нарахування здійснюються у зв'язку з веденням господарської діяльності платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на сплату процентів, сплачених за борговими зобов’язаннями (кредитами, депозитами, борговими цінними паперами тощо)?

25.08.2011

До складу валових витрат відносяться суми процентів, сплачених за борговими зобов'язаннями (у тому числі кредитами, депозитами, борговими цінним паперами), у разі їх зв'язку з веденням господарської діяльності платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на сплату процентів за борговими зобов’язаннями, які не були віднесені в попередніх звітних періодах?

25.08.2011

Витрати, пов’язані з виплатою (нарахуванням) процентів за борговими зобов’язаннями, виплата (нарахування) яких здійснюється у зв’язку з веденням господарської діяльності підприємства, що не віднесені до валових витрат таким підприємством протягом звітного періоду підлягають перенесенню на результати майбутніх податкових періодів. При цьому мають бути збережені. обмеження, встановлені положеннями пп. 5.5.2 п. 5.5 ст. 5 Закону України від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (у редакції Закону України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР).

Читати далі »

Діє до 12.05.2010 Резидент отримав від банка-нерезидента фінансовий кредит. Отримані кошти спрямовані не на поповнення обігових коштів згідно кредитного договору, а на погашення боргу іншої особи перед цим банком шляхом укладання угоди переведення боргу.

25.08.2011

Не включаються. Витрати платника податку по сплаті процентів за кредит в іноземній валюті, який не пов’язаний з веденням господарської діяльності, до складу валових витрат не включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ проценти за валютним кредитом, який використано не у господарській діяльності, та чи підлягає перерахунку заборгованість валюти за таким кредитом?

25.08.2011

Витрати платника податку по сплаті процентів за кредит, який використовується не у господарській діяльності, до складу валових витрат не включаються. При цьому, якщо такий кредит отримано в іноземній валюті перерахунок балансової вартості іноземної валюти не здійснюється.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яка сума процентів за борговими зобов’язаннями (за кредитом, за векселем, облігацією тощо) включається до складу ВВ у випадку їх сплати нерезиденту - пов’язаній особі?

25.08.2011

Обмеження, передбачене підпунктом 5.5.2 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”, щодо віднесення до валових витрат сум процентів, що сплачуються (нараховуються) платником податку нерезиденту - пов’язаній особі, застосовується лише у разі, якщо такій пов’язаній особі належить або перебуває в управлінні 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як розрахувати суму процентів, яку платник податку може віднести до складу ВВ, у разі їх виплати за борговими зобов’язаннями (за кредитом, векселем, облігацією тощо) нерезиденту, у власності або управлінні якого перебуває 50 або більше в

25.08.2011

До валових витрат відноситься частина суми таких процентів, яка не перевищує розрахункової величини, що обчислюється наступним чином: ЧастВитрПроц = ДохПроц + ((ВалДох – ДохПроц) – (ВалВитр - ВитрПроц)) / 2, де ЧастВитрПроц – частина суми процентів, сплачена вищевказаним особам, яка відноситься до складу валових витрат у звітному періоді; ДохПроц – сума доходів платника податку, отримана протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів; ВалДох - скоригований валовий дохід звітного періоду; ВалВитр - сума валових витрат звітного періоду; ВитрПроц - валові витрати звітного періоду, пов'язані з виплатою процентів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються проценти за користування кредитом, сплачені нерезиденту, що має офшорний статус?

25.08.2011

У разі виплати нерезидентам, що розташовані в офшорних зонах, процентів за вкладами та кредитами, тобто за отримані фінансові послуги, склад валових витрат платника податку визначається відповідно до п. 5.5 ст. 5 Закону з урахуванням обмежень, встановлених положеннями п. 18.3 ст. 18 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ виплата відсотків за кредитом, отриманим за період перебування на ЄП?

25.08.2011

Якщо платник податку під час перебування спрощеній системі оподаткування отримує фінансовий кредит для використання його у власній господарській діяльності, то витрати, пов'язані з виплатою процентів за користування таким фінансовим кредитом на загальній системі оподаткування включаються до складу валових витрат такого платника податку. Якщо платник податку отримує кредит з метою придбання, виготовлення, реконструкції, модернізації, ремонту та іншого поліпшення основних фондів, то виплата процентів за борговими зобов'язаннями включається до їх балансової вартості.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на сплату процентів за кредитом, отриманим на придбання корпоративних прав?

25.08.2011

Витрати на сплату процентів за залученим кредитом, отриманим на придбання корпоративних прав, включаються до складу валових витрат платника податку, якщо здійснення операцій купівлі-продажу корпоративних прав є господарською діяльністю такого платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ платника податку - дебітора нараховані, але не виплачені, проценти за борговими зобов’язаннями (кредитами, позиками тощо), якщо кредитором є особа, що не є платником податку (нерезидент, ЮО, звільнена від о

25.08.2011

Так, якщо кредитором є особа - неплатник податку (нерезидент, юридична особа, звільнена від оподаткування), то платник податку - дебітор має підстави включити до складу валових витрат нараховані, але не виплачені, проценти за борговими зобов’язаннями за умови, що такі нарахування здійснюються у зв’язку з веденням господарської діяльності таким платником податку – дебітором.

Читати далі »

Діє до 12.05.2010 І. Як у податковому обліку відображаються відсотки за кредитом, який використано на придбання OФ, якщо облікова політика платника податку не передбачає капіталізацію фінансових витрат, пов’язаних з придбанням ОФ?

25.08.2011

Діє до 12.05.2010 І. Коротка: Якщо облікова політика підприємства передбачає капіталізацію фінансових витрат, пов'язаних із створенням (ремонтом) основних фондів, то виплата процентів за борговими зобов'язаннями, які фактично здійснені на дату створення таких основних фондів включається до їх бал...

Читати далі »

Діє до 12.05.2010 ІІ. Як у податковому обліку відображаються відсотки за кредитом, який використано на придбання ОФ, якщо облікова політика платника податку не передбачає капіталізацію фінансових витрат, пов’язаних з придбанням ОФ?

25.08.2011

Діє до 12.05.2010 ІІ. (початок див. І) Повна: Відповідно до пп. 5.5.1 п. 5.5 ст. 5 Закону України від 28.12.94р. №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємства" зі змінами (далі – Закон) до складу валових витрат відносяться будь-які витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів за...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на сплату відсотків по кредиту, який отримано для купівлі землі?

25.08.2011

Витрати платника податку, пов'язані зі сплатою процентів за фінансовим кредитом, який отримано для купівлі землі, не підлягають включенню до валових витрат звітного податкового періоду або до групи основних фондів з метою амортизації. Зазначені витрати враховуються у майбутньому при продажу землі як окремого об'єкта власності.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку позичальника відображаються відсотки за кредитом, якщо кредитор списує заборгованість за нарахованими процентами на умовах збільшення на суму такої заборгованості основної суми фінансового кредиту?

25.08.2011

Якщо кредитор списує заборгованість за нарахованими процентами на умовах збільшення на суму такої заборгованості основної суми фінансового кредиту, позичальник має зменшити валові витрати на суму нарахованих відсотків шляхом відображення у рядку 04.13 "інші витрати" декларації з податку на прибуток зі знаком "-".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку відображаються проценти за кредитом, який використовується на придбання, виготовлення, ремонт ОФ, що у подальшому реалізується?

25.08.2011

Якщо облікова політика платника податку передбачає капіталізацію фінансових витрат, пов'язаних із придбанням, створенням, ремонтом основних фондів, то виплата процентів за борговими зобов'язаннями, які фактично здійснені на дату придбання, створення таких основних фондів, включається до їх балансової вартості. У інших випадках виплата процентів за кредитами, які пов'язані зі придбанням, створенням, ремонтом основних фондів, відображається в складі валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку відображаються проценти за кредитом, який використовується на придбання, виготовлення, ремонт ОФ, що у подальшому реалізується?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (початок див. І.). Повна: ... Відповідно до п. 8 П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92, фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок зап...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи застосовуються платником податку обмеження, встановлені пп. 5.5.2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", при визначенні розміру відсотків (процентів), що включаються до складу ВВ, якщо нерезидент –кредитор втратив пр

25.08.2011

Розмір процентів, що включаються до складу валових витрат, визначається платником податку з урахуванням підконтрольності нерезиденту -кредитору. Якщо нерезидент - кредитор втрачає (передає іншій особі) право власності (управління) статутним фондом (акціями, іншими корпоративними правами) платника податку (не виконується вимога щодо здійснення контролю над платником податку, передбачена пп. 5.5.2 п. 5.5 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"), то з моменту зміни статусу нерезидента до складу валових витрат включаються проценти за кредитом без обмежень. Також до складу валових витрат можуть бути віднесені витрати на сплату процентів, що підлягали перенесенню на результати майбутніх податкових періодів відповідно до пп. 5.5.4 п. 5.5 ст. 5 вказаного Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на сплату процентів за кредитом, термін дії якого закінчився?

25.08.2011

Витрати платника податку на сплату процентів після закінчення дії договору про надання кредиту такому платнику не включаються до його валових витрат.

Читати далі »