Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Валові витрати витрати на сплату роялті

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платежі у вигляді роялті, якщо запровадження наукового досвіду не призвело до збільшення доходів?

25.08.2011

Якщо платежі за використання в господарській діяльності наукового досвіду відповідають визначенню поняття роялті, наведеному у п. 1.30 ст.1 Закону № 334, то зазначені платежі може бути включено до складу валових витрат платника податку незалежно від того, чи призвели такі заходи до збільшення його доходів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як визначити, чи вважаються платежі за ліцензійним договором „роялті”?

25.08.2011

Якщо підприємство володіє правом інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності та реалізує своє майнове право на такий об’єкт шляхом надання ліцензіату права на використання цього об’єкта ( зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду ( ноу- хау), при цьому, ліцензійним договором не передбачено умови, які б надавали право користувачу об’єкта інтелектуальної власності продавати, передавати або відчужувати зазначений об’єкт, то платежі за таким ліцензійним договором повністю відповідають поняттю „роялті” для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається операція з безоплатного отримання права користування торгівельною маркою?

25.08.2011

Платник податку має збільшити валовий дохід на вартість безоплатно отриманих прав користування торгівельною маркою у сумі не меншій за звичайну ціну, що діяла на дату отримання.

Читати далі »

Діє до 12.05.2010 Яка дата є датою збільшення ВВ, якщо платежі у вигляді роялті здійснюються на користь неплатника податку на прибуток?

25.08.2011

Якщо об’єкт інтелектуальної власності вже знаходиться в користуванні у платника податку, то платник, який здійснює виплати роялті особам, визначеним абзацами "а" та "б" підпункту 11.2.3 п.11.2 ст.11 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", має право на віднесення витрат на такі виплати до складу валових у тому звітному періоді, в якому виникає нарахування роялті до виплати на користь цих осіб відповідно до договору.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Яка дата є датою збільшення ВВ, якщо платежі у вигляді роялті здійснюються на користь неплатника податку на прибуток або платника податку на прибуток на загальних підставах, яка є пов’язаною особою?

25.08.2011

Дата збільшення валових витрат визначається відповідно до норм п.11.2 ст.11 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств". У випадку, коли сторони договору є пов'язаними особами, нерезидентами, особами, які не є платниками податку на прибуток або сплачують податок за іншими ставками, вартість роялті визначатиметься за звичайними цінами.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Яка дата є датою збільшення ВВ, якщо платежі у вигляді роялті здійснюються на користь неплатника податку на прибуток або платника податку на прибуток на загальних підставах, яка є пов’язаною особою?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І.). Повна: ... Згідно з пп.11.2.3 п.11.2 ст.11 Закону датою збільшення валових витрат платника податку на прибуток підприємств при здійсненні ним операцій з нерезидентами або з особами, які не є суб'єктами цього податку згідно із законодавством, є дата оприбуткув...

Читати далі »