Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Валові витрати витрати на страхування

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ орендаря витрати зі страхування орендованого майна?

25.08.2011

Ні, не відносяться.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати зі страхування власного майна платника податку?

25.08.2011

Так. Витрати зі страхування власного майна страхувальника відносяться до складу валових витрат в розмірі, що не перевищує 5 відсотків валових витрат за звітний податковий період, наростаючим підсумком з початку року, у разі, якщо вони безпосередньо пов’язані з його власною господарською діяльністю.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на страхування орендованих транспортних засобів?

25.08.2011

Витрати на страхування орендованих транспортних засобів та цивільної відповідальності, пов’язаної з експлуатацією транспортних засобів, не відносяться до складу валових витрат підприємства-орендаря.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Підприємством, що займається туристичною діяльністю, укладено договір “Страхування відповідальності суб’єкта туристичної діяльності за шкоду, заподіяну туристам”. Чи має право підприємство включити до складу ВВ без 5-ти відсоткового обме

25.08.2011

Зазначені витрати на страхування як такі, що здійснені у зв’язку з веденням господарської діяльності, включаються до складу валових витрат у розмірі, що не перевищує 5 відсотків валових витрат за звітний податковий період, наростаючим підсумком з початку року. 5-ти відсоткове обмеження не застосовується лише у разі, якщо відповідний вид страхування є обов’язковим для даного виду діяльності згідно із законодавством.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на страхування власних депозитних рахунків?

25.08.2011

Оскільки підприємство розміщує кошти на депозитному рахунку з метою отримання сум проценту (тобто в рамках здійснення своєї господарської діяльності, так як дана операція направлена на отримання прибутку), то суми понесених на страхування такого депозиту витрат платника податку включаються до складу його валових витрат у розмірі, що не перевищує 5 відсотків валових витрат за звітний податковий період, наростаючим підсумком з початку року.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються страхові платежі, сплачені при придбанні легкового автомобілю для передання його у фінансовий лізинг?

25.08.2011

Якщо зазначені страхові платежі здійснено не на підставі укладеного страхового договору зі страховиком, а включено продавцем до вартості автомобіля, який придбавається з метою подальшого передання у фінансовий лізинг, сума таких платежів відображається в рядку 04.1 декларації як складова витрат на придбання автомобіля і, відповідно, не відображається в рядку 04.12.1 табл. 5 додатка К1/1 до декларації, призначеному для відображення страхових платежів згідно з укладеними страховими договорами.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на страхування транспортного засобу платника податку та витрати на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів?

25.08.2011

Витрати, понесені при придбанні легкового автомобіля на страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (обов'язковий вид страхування), підприємство має право включити до складу валових витрат у повному обсязі. Витрати, понесені на добровільне страхування власного автомобільного транспорту, який використовується у господарській діяльності підприємства, можна віднести до валових витрат в розмірі що не перевищує 5 % валових витрат за звітний податковий період.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ підприємства – перевізника витрати зі страхування його відповідальності (перевізника) перед митними органами?

25.08.2011

Витрати у вигляді страхових платежів цього виду страхування можуть включатися до валових витрат платника податку — перевізника в разі, якщо страховий тариф за видом страхування "Відповідальність перевізника перед митними органами" визначено в правилах страхування із зазначеного виду страхування, зареєстрованих у Держфінпослуг України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ страхові платежі зі страхування ризиків, пов’язаних із зберіганням майна (цінних паперів) клієнтів банку, якщо банк має відповідну ліцензію на надання послуг зберігача цінних паперів?

25.08.2011

Ні, не відносяться.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на страхування орендованого державного або комунального майна?

25.08.2011

Витрати орендаря з обов'язкового страхування орендованого державного чи комунального майна, що належить йому тимчасово, на підставі договору оперативної оренди, відносяться до валових витрат такого орендаря.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. У якому розмірі витрати на страхування відносяться до ВВ?

25.08.2011

У повному розмірі до складу валових витрат відносяться лише витрати за медичним, пенсійним та обов'язковими видами страхування відповідно до законодавства. Інші витрати на страхування, пов’язані з веденням господарської діяльності платника податку, відносяться до складу валових витрат у розмірі, що не перевищує 5 відсотків валових витрат за звітний податковий період, наростаючим підсумком з початку року. Сума такого 5-відсоткового обмеження розраховується відповідно до формули, наведеної у рядку 04.12.2 таблиці 5 додатку К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. У якому розмірі витрати на страхування відносяться до ВВ?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див.І.) Повна: ... Інші витрати на страхування, пов’язані з веденням господарської діяльності платника податку, відносяться до складу валових витрат у розмірі, що не перевищує 5 відсотків валових витрат за звітний податковий період, наростаючим підсумком з початку р...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ заставодавця витрати на страхування об’єкта застави?

25.08.2011

Так, сума страхових платежів, сплачених заставодавцем на страхування власного майна, яке заставлено в банку для отримання кредиту в цілях здійснення господарської діяльності, включається до валових витрат заставодавця.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на страхування невиробничих фондів (об’єкти соціальної інфраструктури, приміщення, інше майно, що не використовується у господарській діяльності)?

25.08.2011

Витрати платника податку на страхування невиробничих фондів (об’єктів соціальної інфраструктури, приміщень та іншого майна, що не використовується у його господарській діяльності) не включається до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку страхові платежі зі страхування ризиків неотримання доходу у зв’язку з порушенням зобов’язань контрагентом умов договору або зміною умов договору з незалежних від платника податку обставин?

25.08.2011

Витрати на страхування платником податку ризиків неотримання очікуваних доходів від господарської діяльності у зв'язку з порушенням зобов'язань контрагентами або зміною умов договору з не залежних від платника податку обставин можуть бути включені до валових витрат у межах, передбачених пп. 5.4.6 п.5.4 ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", за умови наявності ліцензії та у разі, якщо страховий тариф за таким видом страхування визначено в правилах страхування щодо зазначеного виду страхування.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на медичне страхування працівників?

25.08.2011

Оскільки чинним законодавством не передбачено обов'язковість медичного страхування фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, то витрати на таке страхування не включаються до валових витрат та виступають добровільним фінансуванням особистих потреб працівників.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається отримання страхового відшкодування за ОФ груп 2, 3, 4, що пошкоджені в результаті страхового випадку, та сума франшизи?

25.08.2011

Якщо основні фонди груп 2, 3, 4, що використовуються у власній господарській діяльності платника податку, було пошкоджено в результаті страхового випадку, то платник податку зменшує балансову вартість відповідної групи основних фондів на суму страхового відшкодування за основні фонди груп 2, 3 і 4. Оскільки франшиза – це частина збитків, що не відшкодовується страховиком, то у податкового обліку платника податку сума франшизи не відображається. У разі відшкодування винною стороною франшизи, така сума є валовим доходом платника податків.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку відображається отримання страхового відшкодування збитків (крім застрахованих ОФ)?

25.08.2011

Якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку - страхувальника, застраховані збитки, понесені таким платником податку, відносяться до його валових витрат у податковий період їх понесення, а суми страхового відшкодування таких збитків включаються до валових доходів такого платника податку у податковий період їх отримання. Сума застрахованих збитків дорівнює сумі страхового відшкодування, наведеній у розрахунку до страхового акта, що визначається як різниця між сумою матеріального збитку i франшизою.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку лізингодавця відображається отримання страхового відшкодування, якщо відповідно до умов договору фінансового лізингу страхування предмета лізингу здійснює лізингодавець?

25.08.2011

Якщо відповідно до умов договору предмет лізингу повинен бути застрахований лізингодавцем, то при отриманні від страхової компанії компенсації збитків, пов'язаних із пошкодженням застрахованих основних фондів, лізингодавець – страхувальник повинен керуватися нормами пп. 8.4.8, 8.4.9 п. 8.4 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ комунального підприємства витрати зі страхування приміщення, яке отримано на умовах господарського відання?

25.08.2011

Витрати на страхування майна, отриманого на праві господарського відання, не включаються до складу валових витрат платника податку, оскільки передача майна на праві господарського відання не передбачає передачі права власності на таке майно.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВВ платника податку витрати на страхування за договором бербоут-чартеру (тайм-чартеру) судна, яке є державною власністю?

25.08.2011

Витрати на страхування за договором бербоут-чартеру (тайм-чартеру) морського (річного) судна включаються до складу валових витрат платника податку - судновласника, який експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є такий платник власником судна, чи використовує на інших законних підставах.

Читати далі »