Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Валові витрати витрати на відрядження

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на ПММ, якщо у відрядження направлено працівника на власному автомобілі?

25.08.2011

Ні, оскільки з працівником, який використовував у відрядженні власний автомобіль не укладено договір оренди на використання автомобіля для потреб підприємства і даний автомобіль не обліковується на балансі такого підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на харчування членів екіпажів суден (інших транспортних засобів)?

25.08.2011

Так. Віднесення до складу валових витрат сум витрат на харчування членів екіпажів суден (інших транспортних засобів) здійснюється відповідно до вимог абзацу першого пп. 5.4.8 п. 5.4 ст. 5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" та Постанови КМУ №3.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на відрядження працівника за кордон терміном понад 60 днів?

25.08.2011

До складу валових витрат підприємства включаються витрати, понесені за період відрядження протягом лише 60 календарних днів за наявності підтверджуючих документів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на відрядження голови та членів правління, наглядової ради, а також голови ревізійної комісії акціонерного товариства?

25.08.2011

Так, включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ при відрядженні працівника за кордон суми ПДВ, включені в рахунок готелю?

25.08.2011

Сума фактичних витрат відрядженого за кордон працівника на проживання в готелі відноситься до складу валових витрат з урахуванням ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Чи включаються до складу ВВ платника податку витрати на проїзд, проживання, та надбавки (в розмірі добових), що виплачуються працівникам, робота яких має роз’їзний (пересувний) характер роботи, якщо документи на відрядження не оформл

25.08.2011

Якщо колективним договором, трудовим договором (контрактом) службові поїздки працівників, робота яких має роз'їзний (пересувний) характер, визначені як відрядження, то витрати на проїзд, наймання житлового приміщення, та надбавки (в розмірі добових), що виплачуються таким працівникам, можуть бути віднесені до складу валових витрат за умови виконання вимог Інструкції №59. Якщо такі поїздки, не визначені колективним договором, трудовим договором (контрактом) як відрядження, то зазначені витрати не включаються до складу валових витрат. Якщо трудовим договором (контрактом) встановлено надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких має роз'їзний (пересувний) характер, то платник податку має право згідно з пп. 5.6.1 п. 5.6 ст. 5 Закону віднести зазначені виплати до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи включаються до складу ВВ платника податку витрати на проїзд, проживання, та надбавки (в розмірі добових), що виплачуються працівникам, робота яких має роз’їзний (пересувний) характер роботи, якщо документи на відрядження не оформл

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: ... Службові поїздки працівників, постійна робота яких проходить у дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер, не вважаються відрядженнями, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором, трудовим договором (контрактом) між працівн...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на відрядження, якщо працівник надав копії документів, які підтверджують оплату вартості проживання у готелі?

25.08.2011

Зазначені витрати можуть бути включені до складу валових витрат платника податку лише за наявності документів, що засвідчують вартість цих витрат, в оригіналі.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 В якій сумі виплачуються добові, якщо приймаюча сторона у запрошенні вказує, що витрати на харчування працівника у відрядженні бере на себе?

25.08.2011

Якщо згідно з запрошенням приймаюча сторона бере на себе оплату харчування направленого у відрядження працівника (повністю або частково), то підприємство виплачує йому добові у відповідному розмірі залежно від кількості разів харчування, зазначеного у запрошенні.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на оплату послуг з міжміського перевезення працівників у відрядженні?

25.08.2011

Витрати на оплату послуг з міжміського перевезення працівників у відрядженні можуть бути включені до складу валових витрат платника податку за наявністю підтверджуючих документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків, форма яких затверджена в установленому законодавством порядку.

Читати далі »

Діє до 31.01.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на відрядження, якщо працівники були направлені у відрядження під час перебування платника податку на спеціальному режимі оподаткування (ФСП або ЄП), а повернулися з відрядження – під час перебування н

25.08.2011

Витрати на відрядження працівників, які були направлені у відрядження під час перебування платника податку на спеціальному режимі оподаткування (ФСП або ЄП), а повернулися - під час перебування на загальній системі, включаються до складу валових витрат, якщо під час перебування на загальній системі оподаткування платник податку отримує дохід від здійснення діяльності, що пов’язана з направленням працівників у відрядження.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати, понесені відрядженим працівником за час затримки у відрядженні?

25.08.2011

Витрати, понесені відрядженим працівником під час затримки у відрядженні можна відносити на валові витрати у разі наявності наказу керівника підприємства про продовження терміну відрядження у зв'язку із виробничою необхідністю та за наявності підтверджуючих документів, що засвідчують вартість цих витрат. При цьому загальний термін відрядження не повинен перевищувати термінів, встановлених законодавством.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на відрядження засновника?

25.08.2011

Якщо засновник товариства перебуває з товариством у трудових відносинах або є головою чи членом виконавчого органу витрати на його відрядження відносяться до складу валових витрат товариства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Що є службовим відрядженням? Чи відноситься до відрядження поїздки працівників, постійна робота яких має роз’їзний характер?

25.08.2011

Службовим відрядженням є поїздка працівника за розпорядженням керівника організації на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Службові поїздки працівників, постійна робота яких проходить в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, не є відрядженнями, якщо інше не передбачене законодавством, колективним, трудовим договором (контрактом) між працівником і власником. Організації самостійно встановлюють надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер, у розмірах, передбачених колективними договорами або за погодженням із замовником, які не перевищують граничних розмірів за день, встановлених Постановою КМ України від 31.03.99 р. №490.

Читати далі »

Діє до 31.01.2011 За яким валютним курсом відображаються використані працівником на господарські потреби суми після повернення з відрядження за кордон у разі: - використання коштів у межах виданого авансу; - здійснення витрат частково за рахунок власних к

25.08.2011

Кошти в національній валюті країни, куди відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті, які отримує працівник як аванс на поточні витрати в розмірах, встановлених законодавством, за умови документального підтвердження перераховуються у національну валюту України за валютним курсом на дату отримання авансу. Якщо працівник здійснив певні витрати в іноземній валюті за рахунок власних коштів, то до складу валових витрат підприємства включається сума відповідної компенсації на підставі Звіту про використання коштів, наданих на відрядження. При цьому зазначена компенсація перераховується за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на дату затвердження Звіту.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Які витрати в рамках витрат на відрядження включаються до складу ВВ?

25.08.2011

До складу валових витрат за наявності підтверджуючих документів та зв'язку відрядження з діяльністю платника податку у межах фактичних витрат особи, яка відряджена, відносяться витрати на: проїзд, проживання, телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкового страхування, переклади тощо. Додатково до витрат відносяться суми добових у межах граничних норм, встановлених КМУ.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Які витрати в рамках витрат на відрядження включаються до складу ВВ?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див.І) Повна: ... Порядок відрядження в межах України та за кордон, у тому числі перелік витрат, що можуть бути здійснені в рамках витрат на відрядження, визначено в Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженій наказом Мінфіну Украї...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи включається до складу ВВ оплата чартерного рейсу члену ради директорів акціонерного товариства на ділову зустріч за кордон? Які документи необхідні для підтвердження таких витрат з метою віднесення їх до складу ВВ?

25.08.2011

Оплата платником податку чартерного рейсу для перевезення відряджених осіб не включається до складу валових витрат та відшкодовується за рахунок інших джерел

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи включається до складу ВВ оплата чартерного рейсу члену ради директорів акціонерного товариства на ділову зустріч за кордон? Які документи необхідні для підтвердження таких витрат з метою віднесення їх до складу ВВ?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: ... Щодо податкового обліку операцій з оплати чартерного рейсу, то п.1.18 ст.1 Закону №334 надано визначення лізингової (орендної) операції (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів). При цьому, відповідно до ...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ вартість двомісного готельного номеру, якщо у відрядження направлено одного працівника?

25.08.2011

Витрати на відрядження можуть бути віднесені до складу валових витрат у розмірі вартості одного місця у готельному номері за кожну добу такого проживання.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які підтверджуючі документи є підставою для включення витрат на відрядження до ВВ?

25.08.2011

Витрати на відрядження включаються до валових витрат за умови його зв’язку з діяльністю платника податку та за наявності підтверджуючих документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних рахунків (багажних квитанцій), рахунків з готелів або від інших осіб, що надають послуги з проживання, страхових полісів тощо, а також за умови ведення обліку вибуття та прибуття з відрядження

Читати далі »

Діє до 27.08.2010 Якими документами підтверджуються витрати на придбання електронного авіаквитка для відрядження за кордон працівника підприємства?

25.08.2011

Електронний квиток – це електронний документ, що не має матеріальної форми, відповідно, він не може бути підставою для включення вартості авіаквитка до складу валових витрат. Тому документами, що підтверджують право на валові витрати при придбанні авіаквитка в електронній формі, будуть роздруківка маршруту, документ на посадку та документ, що підтверджує оплату вартості авіаквитка.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на відрядження працівників, а саме витрати на проїзд у маршрутному таксі та таксі?

25.08.2011

Витрати на відрядження, здійснені на проїзд в маршрутному таксі, як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження включаються до складу валових витрат платника податку за умови документального підтвердження таких витрат. Витрати на відрядження, здійснені на проїзд в таксі, не включаються до складу валових витрат платника податку та фінансуються за рахунок власних коштів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на ПММ у разі відрядження по Україні?

25.08.2011

У разі відрядження по Україні на службовому автомобілі до складу валових витрат підприємства відносяться 50 відсотків витрат на паливно-мастильні матеріали

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право підприємство, на якому працівник працює за сумісництвом, включити до складу ВВ витрати по оплаті послуг з роумінгу під час відрядження такого працівника за основним місцем роботи? При цьому мобільний телефон обліковуєтьс

25.08.2011

У підприємства, яке не направляло працівника у службове відрядження, відсутні законодавчі підстави для відображення понесених у відрядженні витрат по оплаті роумінгу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Який порядок формування ВВ на відрядження за кордон, якщо на валюту цієї країни відсутній офіційний валютний курс НБУ?

25.08.2011

Розрахунки підприємства з підзвітною особою, що перебувала у відряджені за кордоном, здійснюється згідно з авансовим звітом за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день погашення заборгованості. Зазначена сума, що виплачується працівнику у гривнях, включається до валових витрат підприємства. Для визначення курсу гривні до іноземних валют, до яких Національний банк України не встановлює офіційного курсу, достатньо використати інформацію про офіційний курс гривні до долара США та про поточний крос-курс відповідної валюти до долара США на міжнародних валютних ринках, зазначена інформація в тому числі публікується в газеті "Financial times".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Який порядок формування ВВ на відрядження за кордон, якщо на валюту цієї країни відсутній офіційний валютний курс НБУ?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: ... Враховуючи вищенаведене, працівнику підприємства, який відряджається за кордон, видаються кошти під звіт, у тому числі сума добових, виключно у відповідній іноземній валюті. Разом з тим, відповідно до п. 1.17 розділу II Інструкції про службові від...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на відрядження (проїзд, проживання тощо, крім добових витрат) у разі відсутності відміток у посвідченні про відрядження?

25.08.2011

У разі відсутності відміток у посвідченні про відрядження сума фактичних витрат відрядженого працівника на проїзд (включаючи перевезення багажу) та на проживання в готелі, крім добових витрат, відноситься до складу валових витрат платника податку за наявності підтверджуючих документів, що засвідчують вартість цих витрат.

Читати далі »

Діє до 26.05.2009 Який розмір добових витрат, що сплачуються відрядженим за кордон працівникам, може застосовувати платник податку, якщо норми добових витрат, встановлені у доларах США, вище граничних норм, визначених у гривнях?

25.08.2011

Граничні норми добових витрат у межах України та для відряджень за кордон встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року №663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" із змінами і доповненнями. Перегляд розміру добових витрат відноситься до компетенції Міністерства фінансів України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку витрати на відрядження, якщо посвідчення про відрядження завірено печаткою відокремленого підрозділу ЮО, яка не містить ідентифікаційного коду?

25.08.2011

Для включення до складу валових витрат платника податку витрат на відрядження, зокрема добових, відмітки в посвідченні про відрядження повинні бути завірені печаткою (в тому числі печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи), яка містить ідентифікаційний код підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ суми сплачених під час відрядження працівника за кордон на службовому (у тому числі - орендованому) легковому автомобілі зборів за користування дорогами (автострадами) та вартості ПММ?

25.08.2011

У разі відрядження за кордон на службовому легковому автомобілі до складу валових витрат платника податку відносяться сплачені під час відрядження збори за проїзд ґрунтовими, шосейними дорогами та водними переправами, а також 50 відсотків витрат на паливно-мастильні матеріали Зазначені витрати можуть бути включені до складу валових витрат платника податку лише за наявності підтверджуючих документів, що засвідчують вартість цих витрат. Витрати, пов'язані зі стоянкою та паркуванням автомобіля під час відрядження не включаються до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 На підставі яких документів можуть бути віднесені до складу ВВ витрати на проїзд працівнику, який перебував у відрядженні за кордоном та придбавав транспортні квитки (електронні квитки на проїзд) через Інтернет?

25.08.2011

Витрати на проїзд можуть бути віднесені до складу валових витрат за наявності первинних документів, які фіксують факт витрачання коштів на придбання електронного квитка, тобто відповідних платіжних документів (касовий чек, квитанція до прибуткового касового ордера, банківські платіжні документи тощо) та документів, які засвідчували б факти проїзду, а саме оригіналів документів для посадки пасажира.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ вартість проїзду до місця відрядження, якщо дата виїзду в проїзних документах передує дню, визначеному у наказі керівника?

25.08.2011

Витрати на проїзд працівників до місця відрядження можуть бути включені до складу валових витрат платника податку за наявністю підтверджуючих проїзних документів, в яких дата відправлення транспортного засобу співпадає з датою початку відрядження у наказі керівника підприємства про відрядження.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ суми добових, що виплачені (нараховані) на підставі посвідчення про відрядження, записи в якому здійснювались російською мовою?

25.08.2011

Первинні бухгалтерські документи, у тому числі і посвідчення на відрядження, можуть заповнюватись як українською, так і російською мовами. Суми добових, що виплачені (нараховані) на підставі посвідчення про відрядження, записи в якому здійснювались російською мовою, можуть бути включені до складу валових витрат за умови наявності відміток відряджуючої та приймаючої сторін.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається оплата за семінар готівкою, яку здійснив відряджений працівник, до складу валових витрат платника податку як витрати на відрядження?

25.08.2011

Віднесення витрат платника податку (працедавця) на участь працівників у семінарах, конференціях, та інших аналогічних заходах за профілем діяльності такого підприємства до складу валових витрат регулюється пп. 5.4.2, а не пп. 5.4.8 п. 5.4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" і тому готівка, на вказані цілі не включається до складу валових витрат платника, як витрати на відрядження. Проте такі витрати можуть бути включені до складу валових витрат як витрати, пов'язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку. Зазначені витрати включаються до валових витрат у розмірі до 3 відсотків фонду оплати праці звітного періоду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку відшкодування витрат на проїзд на таксі працівникам, які відряджені за кордон?

25.08.2011

Витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) в таксі під час відрядження фізичних осіб за кордон не включаються до складу валових витрат згідно з пп.5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 30.04.2010 За яким валютним курсом визначаються ВВ платника податку на відрядження за кордон, якщо аванс відрядженому працівнику перераховано на корпоративну картку?

25.08.2011

У разі отримання працівником авансу на відрядження в іноземній валюті на корпоративну картку сума балансової вартості іноземної валюти, що включається до складу валових витрат, розраховується шляхом перерахунку вартості іноземної валюти в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату списання з карткового рахунку такої валюти за умови наявності підтверджуючих документів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку відображаються витрати на відрядження, у разі тимчасової непрацездатності працівника під час відрядження?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: У разі тимчасової непрацездатності працівника під час відрядження витрати на наймання житла (за умови лікування не у лікарні), а також добові включаються до складу валових витрат за наявності підтверджуючих документів. Оплата тимчасової непрацездатності працівника вк...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку відображаються витрати на відрядження, у разі тимчасової непрацездатності працівника під час відрядження?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: Відповідно до пп. 5.4.8 п. 5.4 ст. 5 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (далі - Закон) витрати, понесені відрядженим працівником за час затримки у відрядженні (добові, витрати на проживання, збер...

Читати далі »

Діє до 01.12.2009 Чи включаються до складу ВВ витрати на бронювання місця в готелях під час відрядження?

25.08.2011

Оскільки пп. 5.4.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" містить вичерпний перелік щодо витрат на відрядження фізичних осіб, тому вартість щодо бронювання місця в готелях не підлягає віднесенню до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на бронювання та доставку транспортних квитків, а також бронювання місця в готелях під час відрядження?

25.08.2011

Оскільки пп. 5.4.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" містить вичерпний перелік щодо витрат на відрядження фізичних осіб, тому витрати на бронювання та доставку транспортних квитків, а також бронювання місць в готелях, не підлягають віднесенню до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку – роботодавця витрати у вигляді страхових платежів за договорами страхування працівників, виїжджаючих у відрядження за кордон?

25.08.2011

Витрати платника податку - роботодавця у вигляді страхових платежів за договорами страхування працівників, виїжджаючих у відрядження за кордон, до складу його валових витрат не включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Якими документами підтверджуються витрати на придбання електронного авіаквитка для відрядження за кордон працівника підприємства?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Первинними документами, які фіксують факти витрачання коштів на придбання електронного авіаційного квитка і можуть бути підставою для їх відображення в бухгалтерському обліку, є відповідні платіжні документи (касовий чек, квитанція до прибуткового касового ордера, ба...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Якими документами підтверджуються витрати на придбання електронного авіаквитка для відрядження за кордон працівника підприємства?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: Відповідно до Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.04.10 № 216, квиток - документ, що має назву "Пасажирський квиток та багажна квитанція", у тому числі електронний кви...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може працівник повернутися з відрядження та виїхати у нове протягом однієї доби та як визначається розмір добових у цьому випадку, якщо одне відрядження у мажах України, а друге - за кордон?

25.08.2011

За роз’ясненнями стосовно правомірності відправлення у відрядження працівника в день його приїду з іншого відрядження та розміру добових у цьому випадку пропонуємо звернутися до Міністерства фінансів України.

Читати далі »

Діє до 31.01.2011 І. За яким валютним курсом визначаються ВВ платника податку при відрядженні за кордон, якщо аванс відрядженому працівнику перераховано на корпоративну картку?

25.08.2011

У разі отримання працівником авансу на відрядження в іноземній валюті на корпоративну картку сума балансової вартості іноземної валюти, що включається до складу валових витрат, розраховується шляхом перерахунку вартості іноземної валюти в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на дату списання з карткового рахунку такої валюти за умови наявності підтверджуючих документів.

Читати далі »

Діє до 31.01.2011 ІІ. За яким валютним курсом визначаються ВВ платника податку при відрядженні за кордон, якщо аванс відрядженому працівнику перераховано на корпоративну картку?

25.08.2011

Діє до 31.01.2011 ІІ.(початок див. І) Повна: ... Особливості застосування платіжних карток визначено постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2010 року №223 "Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів" (далі – Постанова №223), відповідно до п.1.4 я...

Читати далі »