Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Валові витрати витрати на оплату праці

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на виплату премій, якщо виплату таких премій встановлено винятково трудовим договором, що укладається з кожним працівником, без укладання колективного договору?

25.08.2011

Платник податку має право віднести до складу валових витрат суму заробітної плати (у тому числі додаткову заробітну плату), яку за трудовим договором власник або вповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ допомога на поховання працівника підприємства?

25.08.2011

Допомога на поховання не відноситься до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який валютний курс використовується при формуванні ВВ у разі нарахування (виплати) заробітної плати в іноземній валюті?

25.08.2011

Витрати платника податку, пов’язані з нарахуванням заробітної плати в іноземній валюті, перераховуються в гривні за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату нарахування такої заробітної плати.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ премія працівникам за високі показники в роботі?

25.08.2011

Якщо виплату працівникам премії за високі показники в роботі передбачено трудовим договором, при цьому розмір премії встановлено відповідно до колективного договору або діючого положення про преміювання, то платник податку має право включити такі витрати до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку виплати вагітним жінкам на підставі ст.184 Кодексу законів про працю (КЗпП), у зв’язку з неможливістю їх працевлаштування?

25.08.2011

Виплати, які здійснюються платником податку відповідно до ст. 184 КЗпП, включаються до складу валових витрат як обов’язкові виплати, передбачені законодавством.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на охорону території орендованої ділянки землі та її освітлення?

25.08.2011

Витрати на придбання та встановлення охоронної системи й освітлення території земельної ділянки в податковому обліку підлягають амортизації за умови доведення зв’язку таких витрат зі здійсненням власної господарської діяльності. У разі якщо для охорони виробничої території на підприємстві укладено трудові угоди з фізичними особами, то витрати на оплату праці охоронців включаються до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ платника податку сума винагороди, виплачена на користь пов’язаної особи, з якою укладено відповідний цивільно-правовий договір?

25.08.2011

Суми винагород або інших видів заохочень, які фактично виплачені пов'язаним з платником податку фізичним чи юридичним особам, включаються до складу валових витрат за наявності документальних доказів, що вказану виплату або заохочення було проведено як компенсацію за фактично надану послугу (відпрацьований час), в межах сум, розрахованих за звичайними цінами.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на оплату праці та оплату щорічних відпусток працівників, зайнятих на роботах по ремонту, реконструкції, модернізації та інших видах поліпшення ОФ?

25.08.2011

Витрати на оплату праці та оплату щорічних (основної та додаткових) відпусток працівників, зайнятих на роботах по ремонту, реконструкції, модернізації та інших видах поліпшення основних фондів, підлягають відображенню в податковому обліку платника податку у відповідності до пп. 8.7.1 п. 8.7 ст. 7 Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ оплата додаткової відпустки працівників за особливий характер праці?

25.08.2011

Відповідно до пп.5.6.1 п. 5.6 ст.5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" платник податку має право віднести до складу валових витрат оплату додаткової відпустки за особливий характер праці, як додаткову заробітну плату, якщо така додаткова відпустка та її тривалість передбачені колективним договором.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються суми грошової компенсації працівнику за невикористані ним дні щорічних відпусток при переведенні такого працівника на інше підприємство?

25.08.2011

Підприємство, на яке переведено працівника, не відображає суму компенсації за невикористані дні щорічних відпусток ні у складі валових доходів при її отриманні, ні у складі валових витрат при її виплаті працівнику, оскільки ці суми не є витратами на оплату праці. Такий роботодавець не провадить нарахування таких доходів і відповідно не несе витрат на їх виплату.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ виплати вихідної допомоги працівникам у зв’язку призову їх на військову службу?

25.08.2011

Суми вихідної допомоги, які виплачуються працівникам підприємства у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, не включаються до складу валових витрат підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ виплати вихідної допомоги працівникам у зв’язку зі звільненням з ініціативи власника або уповноваженого ним органу?

25.08.2011

Суми вихідної допомоги, які виплачуються працівникам підприємства у зв’язку зі звільненням з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з підстав, зазначених у п.п. 1, 2 і 6 ст. 40 Кодексу законів про працю України не включаються до складу валових витрат підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ виплати заробітної плати під час вимушеного простою?

25.08.2011

Якщо платник податку не здійснює господарську діяльність у контексті Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", у нього немає підстав відносити будь-які витрати до складу валових витрат. Якщо платник податку не припиняє господарську діяльність, то витрати, понесені у зв’язку з оплатою простоїв не з вини працівника, можуть бути віднесені до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається виплата сум допомоги тимчасової непрацездатності працівників, зайнятих на роботах по ремонту, реконструкції, модернізації та інших видах поліпшення ОФ?

25.08.2011

Оплата перших п'яти днів непрацездатності працівників, зайнятих на роботах по ремонту, реконструкції, модернізації та інших видах поліпшення основних фондів підлягають відображенню в податковому обліку платника податку у відповідності до пп. 8.7.1 п. 8.7 ст. 7 Закону, з шостого дня - на валові витрати підприємства відповідно до пп. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5 Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Чи включається до складу ВВ сума компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати?

25.08.2011

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати включаються до складу валових витрат платника податку. Якщо зазначена компенсація виплачується особі, яка на момент нарахування цієї компенсації звільнена, тобто не перебуває в трудових відносинах з роботодавцем, то суми цієї компенсації не включаються до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи включається до складу ВВ сума компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: ... Згідно зі ст.6 Закону №2050 компенсацію виплачують за рахунок: власних коштів - підприємства, установи і організації, які не фінансуються і не дотуються з бюджету, а також об'єднання громадян; коштів відповідного бюджету - підприємства, установи...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ суми витрат на оплату праці голови та членів правління,наглядової ради, а також голови ревізійної комісії акціонерного товариства?

25.08.2011

Витрати на оплату праці голови та членів правління акціонерного товариства, наглядової ради, а також голови ревізійної комісії акціонерного товариства, включаються до складу валових витрат у випадку, якщо такі особи перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, у тому числі працюють за сумісництвом. У разі якщо голова та члени правління, наглядової ради та голова ревізійної комісії акціонерного товариства, не перебувають у трудових відносинах з платником податку, суми витрат на оплату праці таких осіб не включаються до складу валових витрат платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ спортивних команд - платників податку на прибуток на загальних підставах витрати на виплату заробітної плати спортивному лікарю?

25.08.2011

Платник податку – спортивна команда має право включити витрати на виплату заробітної плати лікарю, який перебуває з таким платником у трудових відносинах, до складу валових витрат у повному обсязі.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ на підставі пп. 5.6.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємтсв" компенсація працівникам за використання для виробничих потреб особистого транспорту (договору оренди транспорту немає, виплата ком

25.08.2011

Ні, компенсація працівникам за використання для виробничих потреб особистого транспорту не включається до складу валових витрат платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ виплата допомоги працівнику при виході на пенсію, якщо це передбачено колективним договором?

25.08.2011

Одноразова грошова допомога, яка виплачується згідно з діючим законодавством та колективними договорами працівникам, які виходять на пенсію, не включається до складу валових витрат платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ оплата додаткових відпусток, передбачених законодавством для працівників постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та відповідно до складу ВД - суми отриманої компенсації?

25.08.2011

Оплату додаткової відпустки, що надається відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" особам, віднесеним до категорій 1 і 2 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, платник податку має право віднести до складу валових витрат. Суми відшкодованих витрат - до складу валових доходів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ платника податку - кредитора витрати на оплату послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого (ліквідатора), якого призначено в ухвалі господарського суду про порушення провадження у справі про банкрут

25.08.2011

Витрати з оплати послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого (ліквідатора), що здійснює кредитор, не можуть бути включені до складу валових витрат, оскільки норми Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не передбачають укладення з арбітражним керуючим договору про виконання ним своїх обов'язків у провадженні у справі про банкрутство і відповідно у кредитора відсутні документи, що дають право на включення таких витрат до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ виплати вихідної допомоги, у разі розірвання трудового договору за ініціативою працівника через невиконання працедавцем умов трудового договору?

25.08.2011

Суми вихідної допомоги, які виплачуються працівникам підприємства у разі розірвання трудового договору з ініціативи працівника, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору, не включаються до складу валових витрат підприємства.

Читати далі »