Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Валові витрати витрати на сплату податків, зборів (обов’язкових платежів)

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи включається до складу ВВ збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ?

25.08.2011

Так, включається.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до складу ВВ збір на обов’язкове пенсійне страхування при купівлі автомобіля?

25.08.2011

Так, за умови безпосереднього зв'язку операції з придбання автомобіля з господарською діяльністю цього платника.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включаються до складу ВВ суми сплаченого акцизного збору?

25.08.2011

До складу валових витрат платника податку відносяться суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом України „Про систему оподаткування”, включаючи акцизний збір.

Читати далі »

Діє до 14.05.2010 Чи включаються до складу ВВ витрати на сплату земельного податку?

25.08.2011

Так.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Підприємство придбало ОФ, який використовується в операціях звільнених від сплати ПДВ. Сума ПДВ, сплаченого при придбанні ОФ, включається до складу ВВ чи відноситься на збільшення балансової вартості ОФ?

25.08.2011

Суму податку на додану вартість, сплачену при придбанні основного засобу, який використовується підприємством в операціях звільнених від оподаткування, необхідно віднести на збільшення балансової вартості даного основного засобу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ плата за землю, що не використовується в сільсько - господарському виробничому обороті, с/г підприємством?

25.08.2011

Так.

Читати далі »

Діє до 01.04.2010 Чи включається до складу ВВ рекламної агенції, зареєстрованої платником ПДВ, сума ПДВ, сплачена при придбанні рекламних послуг у третіх осіб — постачальників?

25.08.2011

Сума ПДВ, сплачена у складі витрат на придбання рекламних послуг у третіх осіб — постачальників, до складу валових витрат підприємства не включається.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ суми ПДВ, сплачені у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг), не платником ПДВ?

25.08.2011

Так.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до складу ВВ та ВД нарахована та оплачена цільова надбавка до діючого тарифу на природній газ у підприємства постачальника природного газу?

25.08.2011

У податковому обліку постачальника природного газу, що перераховує до бюджету збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, його сума відображається у складі валових витрат. Суми отриманої виручки за постачання природного газу включаються до складу валового доходу постачальника.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включаються до складу ВВ підприємства суми ПДФО, утриманих з доходів ФО при оплаті за виконання цивільно-правових договорів (у тому числі такими, що здійснюють незалежну професійну діяльність)?

25.08.2011

Платник податку має право включити до складу валових витрат у повному обсязі вартість оплачених послуг, зокрема, сплачених фізичній особі ( у тому числі такій, яка здійснює незалежну професійну діяльність), за умови належного документального оформлення таких витрат, зв'язку цих витрат із його господарською діяльністю. При цьому, витрати платника податку на сплату податку з доходів фізичних осіб при здійсненні оплати послуг відповідно до Закону повторно не відносяться до складу його валових витрат. Витрати на оплату товарів (робіт, послуг) відображаються у рядку 04.1 Декларації з податку на прибуток підприємств.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як у податковому обліку рекламного агентства відображаються суми податку на рекламу, які надходять від замовників у складі вартості послуг та перераховуються в бюджет?

25.08.2011

Платник податку на рекламу відображає суму такого податку в додатку Р1 (рядок 4.6.22) та рядку 04.6 Декларації з податку на прибуток підприємств. Сума податку на рекламу при надходженні від замовника включається до складу валового доходу платника податку на підставі пп.4.1.1 п. 4.1 ст.4 Закону №334.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як у податковому обліку відображаються суми місцевих податків і зборів?

25.08.2011

Платник податку, який отримує та перераховує до бюджету місцеві податки (податок з реклами, ринковий збір, збір за припаркування автотранспорту), повинен отримані суми таких податків включити до складу валового доходу з відповідним відображенням у рядку 01.6 Декларації з податку на прибуток підприємства "Інші доходи, крім визначених у 01.1-01.5". Суми внесених (нарахованих) місцевих податків, зборів включаються до складу валових витрат та відображаються у рядку 04.6 та додатку Р1 Декларації з податку на прибуток підприємств.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи включаються до складу ВВ суми ПДВ, сплачені при придбанні легкового автомобіля, який буде включено до складу ОФ?

25.08.2011

Сума податку на додану вартість, сплачена платником податку при придбанні легкового автомобіля (крім таксомоторів), який буде включено до складу основних фондів, не включається до складу валових витрат і не збільшує балансову вартість другої групи основних засобів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи включаються до складу ВВ суми ПДВ, сплачені при придбанні легкового автомобіля, який буде включено до складу ОФ?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 ІІ. (початок див. І.) Повна: ... Підпунктом 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону №334 визначено, що під терміном "основні фонди" слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності протягом періоду, який перевищує 365 календарн...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до складу ВВ збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, сплачений у зв’язку з придбанням нерухомого майна?

25.08.2011

Так, включається за умови безпосереднього зв'язку операції з придбання нерухомого майна з господарською діяльністю цього платника.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як у податковому обліку відображається списання заборгованості по податках?

25.08.2011

Списання суми податкового боргу з платника податку на прибуток відповідно до законодавства не призводить до збільшення його валового доходу. При цьому платники податків, яким здійснено списання податків відповідно до Закону №2181, повинні самостійно відкоригувати об'єкт оподаткування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включаються до складу ВВ суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачуються за здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти?

25.08.2011

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу іноземної валюти, що сплачується платником податку, включається до складу валових витрат такого платника на підставі пп.5.2.5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" за умови безпосереднього зв'язку операції з придбання іноземної валюти з господарською діяльністю цього платника, та відображається у рядку 4.6.16 додатка Р1 до декларації з податку на прибуток підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до складу ВВ суми ПДВ, сплачені при придбанні товарів (робіт, послуг), платником податку на прибуток, - платником ПДВ (неплатником ПДВ)?

25.08.2011

. Відповідно до пп. 5.3.3 п. 5.3 ст. 5 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97 –ВР із змінами та доповненнями) (далі – Закон) не включаються до складу валових витрат витрати на сплату на ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку витрати на сплату земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності?

25.08.2011

Платник податку, має право відносити до складу валових витрат витрати на сплату земельного податку, а також орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності за умови належного документального оформлення договору придбання землі або договору користування землі та за умови використання земельних ділянок у господарській діяльності підприємства. Зазначені суми відображаються в декларації з податку на прибуток у рядку 04.6 - „Cума податків, зборів (обов’язкових платежів)”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинно підприємство, що належить до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України в зв’язку з списанням заборгованості до Пенсійного фонду України відповідно до ст.57 Закону "Про Державний бюджет на 2010 рік" відкориг

25.08.2011

Списання заборгованості Пенсійного фонду України вугле- та торфодобувним підприємствам із страхових внесків відповідно до ст.57 Закону України "Про Державний бюджет на 2010 рік" в податковому обліку таких підприємств не відображається.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається списання недоїмки по страховим внескам і заборгованості з відшкодування пільгових пенсій, в тому числі витрат на їх доставку, та боргу з фінансових санкцій та пені відповідно до ст. 57 Закону Украї

25.08.2011

Суми списаної недоїмки по страховим внескам і заборгованості з відшкодування пільгових пенсій, в тому числі витрат на їх доставку та боргу з фінансових санкцій та пені (в момент такого списання) включаються до валового доходу на підставі пп.4.1.6 п.4.1 ст.4 Закону №334 та відображається у рядку 01.6 декларації з податку на прибуток підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включаються до ВВ або на збільшення балансової вартості ОФ суми ПДВ, сплачені при придбанні товарів (послуг, ОФ) з ПДВ з метою їх використання для поставки послуг нерезиденту за межами митної території України, місце поставки яких виз

25.08.2011

Якщо сума податку на додану вартість, сплачена платником податку на прибуток – платником ПДВ при придбанні товарів (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, які в подальшому використовуються в операціях з поставки послуг, місцем поставки яких відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" визначено місце їх надання за межами митної території України, не включається до складу податкового кредиту, то відповідно сума ПДВ відноситься до валових витрат або на збільшення балансової вартості основних фондів (нематеріальних активів).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються суми внесених (нарахованих) податків та зборів до складу валових витрат при складанні декларації з податку на прибуток підприємств за 1 квартал 2011 року?

25.08.2011

Платники податку при складанні декларації з податку на прибуток підприємств за 1 квартал 2011 року можуть включати до складу валових витрат суми внесених (нарахованих) податків та зборів, установлених ПКУ, за винятком податку на прибуток підприємств, а також податків, установлених п. 7.8, 10.2 і ст. 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, який відраховується за рахунок сум виплат таких доходів, вартості торгових патентів та пені, штрафів, неустойок, передбачених пп. 5.3.5 п. 5.3 ст. 5 зазначеного Закону.

Читати далі »