Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Валові витрати інші питання щодо валових витрат

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ платника податку витрати на проведення видів діяльності, які не зазначені в статутних документах?

25.08.2011

До складу валових витрат включаються витрати, що понесені в зв'язку із здійсненням видів діяльності, передбачених в статутних документах.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ кошти, перераховані підприємством компанії „Київміськбуд” на рахунок учасника фонду банківського управління?

25.08.2011

Кошти, внесені платником податку на рахунок учасника фондів банківського управління, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків валового доходу цього платника за звітний період.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку судові витрати (реєстраційний збір, арбітражний збір та додаткові витрати арбітражного впровадження), понесені у зв’язку зі стягненням заборгованості за зовнішньоекономічним контрактом, якщо п

25.08.2011

Платник податку, який звернувся з позовом про стягнення дебіторської заборгованості до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, може віднести до складу валових витрат витрати судові витрати (реєстраційній збір, арбітражний збір та додаткові витрати арбітражного впровадження) у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. Якщо згідно рішення Арбітражного суду відповідач відшкодовує, понесені платником податку, судові витрати (витрати на відрядження, винагороду адвокатів і інше), то згідно з пп. 4.1.6 п. 4.6 ст. 4 Закону 334 такі суми відлягають включенню до складу валових доходів

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на придбання товарів та доведення їх до стану, в якому вони придатні для подальшого продажу?

25.08.2011

Витрати на придбання товарів та доведення їх до стану, в якому вони придатні для подальшого продажу, включаються до валових витрат підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ оформлення технічного посвідчення газових цистерн незалежною організацією?

25.08.2011

Витрати зі сплати послуг за оформлення технічного посвідчення можуть включатися до валових витрат, якщо газові цистерни використовуються в господарської діяльності платника податку і відповідне технічне посвідчення є обов’язковим у відповідності з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці, а також складовою частиною підготовки, організації та ведення виробництва.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ суми процентів за розрахунково-касове обслуговування банку, якщо з розрахункового рахунку знімалися кошти для надання позики працівнику?

25.08.2011

Витрати платника податку, у тому числі на сплату процентів за розрахунково-касове обслуговування банку, пов’язані з наданням позики працівнику, вважаються витратами на фінансування особистих потреб фізичних осіб і не відносяться до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ вартість зіпсованих під час випробування зразків продукції?

25.08.2011

Вартість зразків продукції, які відбираються у підприємства для перевірки такої продукції на відповідність стандартам, нормам і правилам відповідно до Декрету КМУ від 08.04.1993 р. № 30-93 „Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення”, належить до складу валових витрат підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які заходи необхідно здійснити платнику податку у разі втрати, знищення або зіпсуття документів, які підтверджують ВВ платника податку?

25.08.2011

Платник податку має право письмово заявити про це податковому органу та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів. Письмова заява має бути надіслана до/або разом з поданням розрахунку податкових зобов'язань звітного періоду.

Читати далі »

Діє до 02.02.2010 Чи включаються до складу ВВ платника податку – позивача витрати на інформаційне забезпечення судового процесу та сплату державного мита?

25.08.2011

Витрати на інформаційне забезпечення судового процесу та сплату державного мита включаються до скалу валових витрат платника податку – позивача. У випадку якщо господарський суд прийняв рішення про задоволення вимог позивача і сплату державного мита поклав на відповідача, відповідач зобов'язаний виконати рішення суду і відшкодувати позивачу судові витрати і сплачене позивачем державне мито відповідно до задоволених вимог. При цьому відшкодовані за рішенням суду судові витрати (витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу) та суми державного мита включаються до вкладу валових доходів платника податку - позивача. Якщо позов платника податку не задоволено, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та сплату державного мита залишаються у складі його валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку – боржника суми боргових зобов’язань та витрати на ведення судового процесу, сплачені за рішенням суду?

25.08.2011

Сума боргових зобов’язань та витрати на ведення судового процесу, які були сплачені підприємством згідно з рішенням суду, не відносяться до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ вартість оголошення про пошук працівників, опублікованого у газеті?

25.08.2011

Так, можна.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати з надання безкоштовних медичних послуг населенню приватним закладом охорони здоров’я?

25.08.2011

Оскільки витрати з надання приватним медичним закладом безоплатної медичної допомоги не пов’язані з господарською діяльністю та не спрямовані на отримання доходу, вони не підлягають включенню до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 09.03.2010 Чи включаються до складу ВВ витрати на перевезення працівників службовим автобусом до місця роботи?

25.08.2011

Витрати на перевезення до місця роботи працівників службовим автобусом можуть включатися до складу валових витрат за наявності документів (відповідний наказ керівництва, шляхові листи), які підтверджують зв’язок такого перевезення працівників з господарською діяльністю підприємства.

Читати далі »

Діє до 12.03.2010 Чи включаються до складу ВВ витрати, пов’язані з утриманням прилеглої до виробничих будівель території в належному санітарному та естетичному стані з урахуванням вимог техніки безпеки?

25.08.2011

Зазначені витрати не включаються до складу валових витрат, оскільки витрати на утримання підприємством прилеглої до виробничих будівель території не пов’язані з веденням господарської діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на сортування, обробку, пакування та передпродажну підготовку товарів?

25.08.2011

Підприємство має право включити до складу валових витрат витрати на сортування, обробку, пакування та передпродажну підготовку товарів за умови дотримання вимог абзацу четвертого пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” та доведення зв’язку таких витрат із власною господарською діяльністю.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ втрати від технічно неминучого браку, затверджені внутрішньою інструкцією виробничого підприємства?

25.08.2011

Якщо нормативними актами встановлено нормативи втрат матеріалів, запасів під час виробництва продукції, вартість таких запасів у межах установлених норм залишається у складі валових витрат підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ платника податку, якому внесено до статутного фонду частину цеху, вартість оплати за електроенергію, використану такою частиною цеху?

25.08.2011

Підприємство має право на включення до складу валових витрат оплати за використану такою частиною цеху електроенергію, за умови підтвердження зв’язку з власною господарською діяльністю.

Читати далі »

Діє до 14.01.2009 Згідно з умовами договору, укладеного відповідно до рішення Київради №271/431, товариство-забудовник має перерахувати міській адміністрації кошти як пайову участь (внески) на створення інженерно-транспортної інфраструктури міста. Чи вкл

25.08.2011

Якщо здійснення обов’язкових платежів у вигляді пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури передбачено відповідними місцевими правилами забудови й рішеннями сільських, селищних чи міських рад, зазначені витрати є необхідними для будівництва і пов’язані з веденням господарської діяльності підприємства, тобто вони включаються до складу валових витрат підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Підприємство здійснює перевезення запасів і готової продукції до складів головного підприємства і філій стороннім автотранспортом. Чи можна віднести такі витрати до складу ВВ головного підприємства?

25.08.2011

Витрати головного підприємства на перевезення запасів до складів такого головного підприємства відносяться до складу його валових витрат. Стосовно перевезення запасів до складів філій зазначимо: - якщо такі запаси було придбано головним підприємством, то і витрати на їх перевезення (які збільшують балансову вартість запасів, що обліковуються на момент перевезення у головного підприємства) відносяться до валових витрат головного підприємства. У подальшому такі запаси можуть бути передані філії, що не призведе до коригування валових витрат або валового доходу головного підприємства або філії; - якщо запаси було придбано філією, то витрати на їх транспортування з метою віднесення до валових витрат повинні бути понесені філією. У даному разі витрати на перевезення, здійснені головним підприємством не включатимуться до його валових витрат, так як не відноситимуться до його власної господарської діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ нормативні та наднормативні втрати газу?

25.08.2011

Втрати газу скрапленого в межах норм галузевого стандарту належать до складу валових витрат згідно пп.5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Вартість втрат ТМЦ, яка перевищує норми затверджених втрат, до складу валових витрат не належить і компенсується за рахунок матеріально-відповідальних осіб.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право філія включити до своїх ВВ витрати на придбання ТМЦ та оплату послуг, здійснені головним підприємством та передані для використання в господарській діяльності філії?

25.08.2011

Ні, такого права філія не має.

Читати далі »

Діє до 12.11.2010 Чи включається до складу ВВ оплата витрат, пов’язаних з участю у тендері?

25.08.2011

Платник податку може включити до валових витрат суму коштів, сплачену у зв’язку з участю у тендері (витрат, пов’язаних з укладенням договору, вартості інформаційних послуг щодо цінових пропозиціях, плати за проведення відкритих торгів), за умови її належного документального підтвердження та лише у разі його виграшу, адже тільки в такому разі здійснені витрати будуть мати подальше використання у його господарській діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до складу ВВ сума коштів, сплачена за здійснення вимірювання електробезпеки на вимогу органів державного пожежного нагляду?

25.08.2011

Витрати, пов’язані з виконанням вимог органів державного пожежного нагляду щодо вимірювання електробезпеки, є обов’язковими для подальшого ведення господарської діяльності підприємством, і тому можуть бути віднесені до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 16.11.2010 Чи включається до складу ВВ замовника оплата за транспортно-експедиційні послуги, якщо до виконання договору залучаються треті особи?

25.08.2011

Підприємство може включити до валових витрат як суму плати експедитору, так і суму відшкодування експедитору замовлених та оплачених ним послуг перевізника згідно з актом виконаних робіт (наданих послуг) за наявності належного документального підтвердження. Зауважимо, що діяльність з надання транспортно-експедиторських послуг не підлягає ліцензуванню. Що стосується послуг автоперевізника, то наявність відповідної ліцензії зобов’язаний перевірити експедитор при замовленні таких послуг.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ суми витрат на проведення новорічних свят?

25.08.2011

Не включаються до складу валових витрат витрати на потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності: організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку.

Читати далі »

Діє до 24.11.2009 Чи включаються до складу ВВ банків та небанківських фінансових установ витрати на створення страхових резервів?

25.08.2011

До складу валових витрат включаються cуми коштів, внесені до страхових резервів у порядку, передбаченому статтею 12 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на утримання органів управління об'єднань платників податку, включаючи утримання холдингових компаній, які є окремими ЮО?

25.08.2011

Не включаються до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку судові витрати, в тому числі витрати на експертну оцінку, витрати на інформаційне забезпечення судового процесу та сплату державного мита?

25.08.2011

Судові витрати та витрати на сплату державного мита включаються до складу валових витрат платника податку позивача. У випадку якщо господарський суд прийняв рішення про задоволення вимог позивача і сплату судових витрат та державного мита поклав на відповідача, відповідач зобов'язаний відшкодувати позивачу такі витрати за рахунок власних коштів після оподаткування. При цьому відшкодовані за рішенням суду судові витрати та суми державного мита включаються до складу валових доходів платника податку - позивача. Якщо позов платника податку не задоволено, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та сплату державного мита залишаються у складі його валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на оплату послуг юриста із захисту інтересів такого платника у суді у зв’язку із стягненням дебіторської заборгованості?

25.08.2011

Включаються до складу валових витрат, за умови документального підтвердження дебіторської заборгованості з веденням господарської діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на проведення передрейсових медичних оглядів водіїв?

25.08.2011

Витрати на передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів підприємство має право відносити до складу валових витрат понесені, за умови, що такі огляди проводяться в порядку та обсягах, передбачених наказом від 5.06.2000 р. №124/345, затвердженим Мінздравом України, МВД України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 В якому розмірі включаються до складу ВВ витрати на ПММ для мотоцикла, який обліковується в податковому обліку як ОФ?

25.08.2011

Витрати, понесені платником податку на придбання пально-мастильних матеріалів для мотоцикла, який обліковується в податковому обліку як основний засіб, можуть бути включені до складу валових витрат за наявності документів, що підтверджують зв’язок цих витрат з веденням господарської діяльності, вимоги до складання яких передбачено Законом “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати підприємства з фінансування особистих потреб ФО?

25.08.2011

Витрати на фінансування особистих потреб фізичних осіб не включаються до складу валових витрат платника податку

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Чи включається до складу ВВ сплата адміністративно-господарських санкцій до Фонду соціального захисту інвалідів, якщо середньооблікова чисельність працюючих інвалідів на підприємстві менша, ніж установлено нормативом?

25.08.2011

Сплата адміністративно-господарських санкцій і пені до Фонду соціального захисту інвалідів здійснюється за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи включається до складу ВВ сплата адміністративно-господарських санкцій до Фонду соціального захисту інвалідів, якщо середньооблікова чисельність працюючих інвалідів на підприємстві менша, ніж установлено нормативом?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: ... Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму н...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на виготовлення візитних карток для працівників?

25.08.2011

Якщо придбання та (або) виготовлення бланків документів платника податку та візитних карток (на яких зазначається назва та адреса платника податку, а також контактні телефони посадової особи платника податку) для фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, має безпосереднє відношення до організації та ведення господарської діяльності цього платника, то витрати платника на зазначені цілі відносяться до складу його валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на проведення проектно – вишукувальних робіт з підготовки та розроблення проекту відведення земельної ділянки, у зв’язку з набуттям права власності або права користування земельною ділянкою із земель

25.08.2011

Оскільки при придбанні права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності , а також передачі в оренду земельних ділянок зі зміною їх цільового призначення та земель запасу під забудову, згідно норм Земельного кодексу виконання проектно-вишукувальних робіт з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок є обов’язковим, то витрати платника податку на проведення проектно – вишукувальних робіт з підготовки та розроблення проекту відведення земельної ділянки включаються до складу валових відповідно до пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Підприємство, перебуваючи на ЄП, отримало товари (роботи, послуги) згідно з контрактом, а перерахувало кошти під час перебування на загальній системі оподаткування. Чи має право підприємство віднести вартість зазначених товарів (робіт, п

25.08.2011

Підприємство має право включити до складу валових витрат вартість товару (робіт, послуг) за датою отримання ним доходу від реалізації цього товару.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на організацію проживання працівників, якщо надання в користування житла зумовлене виконанням працівниками трудової функції та передбачено умовами трудового договору?

25.08.2011

Ні, такого права підприємство не має.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Чи включаються до складу ВВ витрати за спожиту понад ліміт електроенергію?

25.08.2011

Частина підвищеної плати за обсяги перевищення договірних величин споживання електричної енергії, яка відповідає штрафній санкції за таке перевищення, не підлягає включенню до складу валових витрат платників податку - споживачів електричної енергії.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи включаються до складу ВВ витрати за спожиту понад ліміт електроенергію?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: ... Отже, суми, що додатково та в обов'язковому порядку сплачуються споживачами електричної енергії (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності...

Читати далі »

Діє до 12.11.2010 І. Чи включаються до складу ВВ обов'язкові платежі у вигляді пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та сплата коштів до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету на розвиток житлов

25.08.2011

Витрати платника, пов'язані із сплатою пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, обов'язковість якої передбачено місцевими правилами забудови відповідно з Законом України від 20.04.2000 р. №1699 "Про планування і забудову територій", і у межах визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. № 40 "Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів" (з 01.01.2009 р. у межах визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. № 772 "Про заходи щодо здешевлення вартості будівництва житла"), належать до витрат, пов'язаних із створенням цих об'єктів та господарською діяльністю платника. При цьому якщо новозбудовані об'єкти призначені платником податку для використання у власній господарській діяльності, то відповідно до ст. 8 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” витрати на їх будівництво збільшують балансову вартість такого основного фонду та підлягають амортизації. Якщо підприємство здійснює будівництво з метою подальшого продажу, то вартість витрати на їх будівництво відноситься до складу валових витрат відповідно до ст. 5 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”.

Читати далі »

Діє до 12.11.2010 ІІ. Чи включаються до складу ВВ обов'язкові платежі у вигляді пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та сплата коштів до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету на розвиток житло

25.08.2011

Діє до 12.11.2010 ІІ. (початок див. І) Повна: ... Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. № 772 "Про заходи щодо здешевлення вартості будівництва житла" (далі – Постанова № 772) граничний розмір коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соці...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на придбання товарів (робіт, послуг), понесені на ЄП, якщо товари (роботи, послуги) отримані після переходу на загальну систему оподаткування?

25.08.2011

Витрати на придбання товарів (робіт, послуг), здійснені підприємством під час його перебування на спрощеній системі оподаткування i пов’язані з його господарською діяльністю, за наявності відповідних документів включаються до складу валових витрат за датою отримання доходу від реалізації таких товарів (робіт, послуг) згідно з нормами Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ орендаря земельної ділянки сільськогосподарського призначення суми орендної плати за землю, сплачені авансом, якщо така земля передана у користування згідно з договором про спільну діяльність?

25.08.2011

Сума нарахованих орендних платежів за земельну ділянку відноситься до складу валових витрат орендаря за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування, за умови належного документального оформлення оренди землі.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку витрати на перевезення працівників до місця роботи залученим чи власним автотранспортом?

25.08.2011

Витрати на перевезення до місця роботи працівників автотранспортом можуть включатися до складу валових витрат платника податку за умови, що необхідність таких перевезень передбачена колективним і трудовим договорами та наявності документів, які підтверджують зв'язок такого перевезення працівників з господарською діяльністю платника податку. Якщо перевезення працівників до місця роботи здійснюється службовим автотранспортом платника податку, то підтверджуючими документами мають бути відповідний наказ керівництва підприємства, подорожні листи. Якщо перевезення працівників до місця роботи здійснюється сторонньою особою – перевізником на підставі договору про надання таких послуг, то підтверджуючими документами про надання послуг з перевезення працівників до місця роботи мають бути договір про надання послуг з перевезення, акт прийняття-передачі послуг або будь-який інший документ, що підтверджує фактичне надання послуг.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на проведення вакцинації (профілактичних щеплень проти грипу) працівників?

25.08.2011

Ні.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ продавця виплата винагороди (бонусів) за просування товару на ринку, що передбачена у договорах купівлі-продажу?

25.08.2011

Включення винагороди (бонусів) покупцям за просування товару на ринку до складу валових витрат можливе лише за наявності документів, які оформлені відповідно до вимог, встановлених ст. 9 Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зі змінами та доповненнями , та підтверджують факт отримання послуг з просування товару на ринку від іншої особи, а також підтвердження зв'язку понесених витрат із господарською діяльністю платника податку. Якщо покупці не надають послуг з просування товару на ринку,то незалежно від умов договорів виплата винагороди (бонусів) не відноситься до складу валових витрат, так як є за своєю суттю виплатою додаткових заохочень (премій).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати, пов’язані з будівництвом нерухомості для подальшого продажу: -у інвестора (особа, яка уклала з замовником договір інвестування коштів у будівництво); -у замовника (особа, яка безпосередн

25.08.2011

Суми коштів, які інвестор розмістив з метою подальшого отримання товару (нерухомості), будуть віднесені до складу валових витрат з відповідним перерахунком приросту (убутку) балансової вартості запасів лише після отримання об'єктів інвестицій (отримання права власності на нерухомість). Замовник, який безпосередньо уклав договір з генпідрядником на будівництво нерухомості, буде відображати витрати за таким договором як витрати, пов’язані з придбанням товару. Тобто витрати, понесені зв’язку з оплатою робіт з будівництва нерухомості, відносяться до складу валових витрат. При фактичному отриманні (оприбуткуванні) товару (нерухомості) його вартість буде врахована в прирості (убутку) балансової вартості запасів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на сплату комунальних платежів та нараховані амортизаційні відрахування під час простою підприємства?

25.08.2011

За умови наявності відповідних підтверджуючих документів платник податку під час простою підприємства має право збільшити на суму нарахованих комунальних платежів валові витрати, оскільки сплата комунальних платежів відповідно до укладених з постачальниками комунальних послуг має здійснюватись незалежно від ведення господарської діяльності. Якщо основні фонди під час простою не виведені з експлуатації, платник податку має право нараховувати амортизацію на такі основні фонди.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на прокладання асфальтованої дороги для під’їзду автотранспорту до власних чи орендованих будівель, споруд платника податку?

25.08.2011

У випадку якщо витрати понесені підприємством на благоустрій елемента, що є структурним компонентом будівлі чи споруди, яка обліковується як об'єкт основних фондів, у процесі будівництва такого об'єкта основних фондів, то зазначені витрати збільшують балансову вартість об'єкта групи 1 основних фондів . До складу валових витрат підприємство має право включити протягом звітного періоду лише витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду. Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування, зокрема, витрати на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яка дата є датою збільшення ВВ у підприємств суднобудівної промисловості?

25.08.2011

Валові витрати підприємств суднобудівної промисловості, понесені ними у зв'язку з виконанням контрактів на виготовлення (побудову) морських, річкових суден, включаються до складу валових витрат у податковому періоді, на який припадає підписання акта про передачу морських, річкових суден замовнику. Що стосується витрат, які понесені підприємствами суднобудівної промисловості у зв’язку з виконанням інших видів робіт, послуг, ніж виконання контрактів на виготовлення (побудову) морських, річкових суден, то дата виникнення валових витрат визначається відповідно до загальних правил.

Читати далі »

Діє до 24.11.2009 Чи включаються до складу ВВ витрати на оплату праці та забезпечення спецодягом працівників підприємства - членів добровільних пожежних дружин (команд)?

25.08.2011

Витрати підприємства на забезпечення членів добровільних пожежних дружин (команд) спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням включаються до валових витрат такого підприємства відповідно до переліку та норм, встановлених чинними нормативно-правовими актами. Якщо для запобігання пожежам на підприємстві укладено трудові угоди з фізичними особами - членами добровільних пожежних дружин (команд), то витрати на оплату їх праці включаються до складу валових витрат підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на оплату праці та забезпечення спецодягом працівників підприємства - членів добровільних пожежних дружин (команд)?

25.08.2011

Витрати підприємства на забезпечення членів добровільних пожежних дружин (команд) спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням включаються до валових витрат такого підприємства відповідно до переліку та норм, встановлених чинними нормативно-правовими актами. Якщо для запобігання пожежам на підприємстві укладено трудові угоди з фізичними особами - членами добровільних пожежних дружин (команд), то витрати на оплату їх праці включаються до складу валових витрат підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Платником податку на загальній системі оподаткування згідно з укладеною угодою з нерезидентом перераховано кошти за товар, який оприбутковано під час перебування на ЄП? Чи включаються до складу ВВ вартість зазначених товарів? Чи включ

25.08.2011

Витрати, здійснені підприємством під час перебування на спрощеній системі оподаткування i віднесені на собівартість товарів (робіт, послуг), що не були реалізовані на момент переходу на звичайну систему оподаткування, включаються до складу валових витрат за датою продажу таких товарів (робіт, послуг). При цьому валові витрати такого платника податку збільшуються на суму балансової вартості іноземної валюти, яка розрахована шляхом перерахунку такої валюти в гривні за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату купівлі валюти для розрахунку з нерезидентом. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу іноземної валюти, що сплачується платником податку, на підставі пп.5.2.5 п.5.2 ст.5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" включається до складу валових витрат такого платника в податковому періоді сплати збору за умови безпосереднього зв'язку операції з придбання іноземної валюти з господарською діяльністю цього платника.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Платником податку на загальній системі оподаткування згідно з укладеною угодою з нерезидентом перераховано кошти за товар, який оприбутковано під час перебування на ЄП? Чи включаються до складу ВВ вартість зазначених товарів? Чи вклю

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ.(початок див.І) Повна: ... Отже, платник податку має застосовувати зазначений пункт лише до витрат, понесених на придбання товарів (робіт, послуг), вартість яких було включено до складу валових витрат, тобто якщо такі товари (роботи, послуги) були придбані та оприбутковані пл...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Чи враховуються в приросту/убутку балансової вартості товарів витрати на проектні та вишукувальні роботи, які понесені Замовником у зв’язку з будівництвом об’єкта нерухомості, що призначено для подальшого продажу?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Замовник, який придбаває об’єкти нерухомості для подальшого продажу буде відображати витрати, пов’язані з будівництвом таких об’єктів нерухомості (витрати на проектні та вишукувальні роботи, понесені зв’язку з оплатою робіт з будівництва нерухомості тощо), як витрат...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи враховуються в приросту/убутку балансової вартості товарів витрати на проектні та вишукувальні роботи, які понесені Замовником у зв’язку з будівництвом об’єкта нерухомості, що призначено для подальшого продажу?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: Зважаючи на те, що чинним законодавством не визначено термін "кошторис" для будівництва, яке здійснюється як підрядним, так і господарським або змішаним способами, з метою оподаткування використовується аналогічний термін, визначений постановою КМУ ві...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати, понесені у зв’язку з відшкодуванням збитків третім особам за недоотримання доходу, нанесення шкоди майну, порушення договірних зобов’язань тощо?

25.08.2011

Витрати платника податку, понесені у зв’язку з відшкодуванням збитків третім особам за недоотримання доходу, нанесення шкоди майну, порушення договірних зобов’язань тощо, не включаються до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на проведення паспортизації та оцінки майна, яке перебуває в комунальній власності та закріплене за платником на праві господарського відання, для подальшої передачі такого майна в оренду?

25.08.2011

Оскільки майно, яке підприємство планує надавати в оренду, закріплено за підприємством на праві господарського відання, тобто не є його власністю, тому витрати на проведення паспортизації та оцінка такого майна не є господарською діяльністю такого підприємства та не включаються до складу валових витрат такого підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку – орендаря витрати, понесені у зв’язку зі зміною цільового призначення орендованої земельної ділянки?

25.08.2011

Якщо платник податку – орендар у зв’язку з необхідністю, пов’язаною з господарською діяльністю, здійснив зміну цільового призначення земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, то витрати, понесені у зв’язку зі зміною цільового призначення, можуть бути включені до складу валових витрат. Витрати платника податку - орендаря земельної ділянки приватної власності, понесені у зв’язку зі зміною цільового призначення орендованої землі, не можуть бути включені до складу валових витрат, так як зміна цільового призначення такої землі є обов’язком її власника.

Читати далі »

Діє до 16.11.2010 Чи включаються до ВВ платника податку, який здійснює туроператорську (турагентську) діяльність, суми виплат за договором з банківською або іншою кредитною установою про підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності?

25.08.2011

Оскільки укладення договору з банківською або іншою кредитною установою про підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності є обов’язковою вимогою для отримання ліцензії на право здійснення суб’єктами господарювання туроператорської та турагентської діяльності, то виплати таких суб’єктів господарювання за такими договорами на користь банківської або іншої кредитної установою можуть бути включені до складу валових витрат як витрати, пов’язані з веденням власної господарської діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВВ оплата сервітуту, що здійснюється щомісячно?

25.08.2011

Платник податку має право включити до складу валових витрат витрати на виплату сервітуту за умови підтвердження зв'язку понесених витрат із господарською діяльністю платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право платник податку – державне підприємство в податковому обліку включити до складу ВВ платника податку витрати на оплату інформаційно - консультативних послуг, здійснення яких заборонено Розпорядженням КМУ №332-р від 02.04.09?

25.08.2011

В податковому обліку державне підприємство не має права включати до складу валових витрат оплату інформаційно–консультаційних послуг.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку – власника приміщення витрати на сплату послуг за постачання електричної енергії попередньому власнику приміщення?

25.08.2011

У разі сплати заборгованості за електроенергію, що виникла від попереднього власника приміщення, платник податку не має права віднести сплачені суми до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як формуються ВВ при імпорті товарів: по фактурній чи митній вартості?

25.08.2011

Платник податку включає до складу валових витрат суму фактичних витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням таких товарів для використання у господарській діяльності виходячи із договірних цін, але не більших за звичайні ціни.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку витрати на придбання електронного ключа для подання податкової звітності в електронному вигляді?

25.08.2011

Витрати платника податку на придбання посилених сертифікатів відкритих ключів не включаються до складу валових витрат, а підлягають амортизації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати, пов’язані з утриманням прилеглої до виробничих будівель території в належному стані з урахуванням вимог техніки безпеки?

25.08.2011

Зазначені витрати не включаються до складу валових витрат, оскільки витрати на утримання підприємством прилеглої до виробничих будівель території не пов’язані з веденням господарської діяльності.

Читати далі »

Діє до 14.01.2011 Який порядок податкового обліку операцій з передачі філією (самостійного платника податку) ОФ та ТМЦ до головного підприємства у разі ліквідації філії?

25.08.2011

Головне підприємство, за умови використання у господарській діяльності отриманих від ліквідованої філії (самостійного платника податку) запасів, має відобразити їх вартість в таблиці 1 "Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів" додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства в повному обсязі та у подальшому враховувати їх при проведенні перерахунку приросту (убутку) запасів. Вартість отриманих головним підприємством від ліквідованої філії основних фондів та нематеріальних активів буде враховуватись в податковому обліку головного підприємства за правилами ст. 8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" за умови що, головне підприємство буде використовувати такі основні фонди та нематеріальні активи у господарській діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку витрати по оплаті робіт (послуг) ФО за цивільно-правовими договорами, якщо згідно таких договорів виконуються роботи (надаються послуги), що входять до обов’язків штатних працівників?

25.08.2011

Відповідь на таке питання може надаватися лише при ознайомленні з первинними документами.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку витрати на оплату послуг з прибирання приміщення, якщо такі послуги надає стороння організація (у штатному розкладі підприємства відсутня штатна одиниця прибиральниці)?

25.08.2011

Якщо у штатному розкладі платника податку відсутня штатна одиниця прибиральниці такий платник має право включити до складу валових витрат витрати на оплату послуг з прибирання власного приміщення, сплачених сторонній організації, за умови доведення необхідності отримання таких послуг платником податку. Витрати мають бути підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними й іншими документами.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як в податковому обліку відображаються витрати платника податку з придбання державного прапора та портрету Президента України?

25.08.2011

Придбання платником податку державного прапора та портрету Президента України відображаються у податковому обліку в залежності від розміру витрат на їх придбання. Якщо вартість таких матеріальних цінностей перевищує 1000 гривень, то витрати на їх придбання слід розглядати як витрати на придбання основних фондів. Якщо - не перевищує 1000 гривень, витрати на їх придбання включаються до складу валових витрат платника податку в загальному порядку та враховуються для цілей застосування п. 5.9 ст. 5 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВВ продавця витрати, пов’язані з післяпродажним обслуговуванням проданих товарів (послуги асистансу), якщо такі послуги надаються безоплатно і не відносяться до гарантійного обслуговування?

25.08.2011

Витрати платника податку – продавця з післяпродажного обслуговування проданих товарів, що надається безоплатно, не включаються до складу валових витрат, оскільки така діяльність не передбачає отримання доходу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку відображається перерахування сум земельного податку з поточного рахунку на рахунок, відкритий таким платником податку у відділенні Державного казначейства, що здійснюється згідно вимог постанови К

25.08.2011

На даний час відсутній порядок відкриття в органах Державного казначейства рахунків для зарахування сум податку та використання таких коштів. Якщо платник податку відкрив в відділенні Державного казначейства рахунок та перераховує на нього кошти з власного поточного рахунку, то таке перерахування коштів не призводить до виникнення валових доходів та валових витрат у податковому обліку такого платника податку. Валові доходи та валові витрати (збільшення балансової вартості основних фондів) виникають у момент використання коштів з рахунка, відкритого у відділенні Державного казначейства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції з придбання товарів, ОФ у розстрочку?

25.08.2011

Якщо придбання товарів або основних фондів у розстрочку безпосередньо пов'язане з веденням господарської діяльності платника податку, то платник відображає вартість таких товарів або основних фондів у загальному порядку: вартість товарів включає до складу валових витрат з подальшим перерахунком згідно з п.5.9 ст.5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств"; вартість основних фондів - до балансової вартості відповідної групи з подальшою амортизацією. Сума процентів включається до складу валових витрат без включення її до балансової вартості придбаних товарів або балансової вартості відповідної групи основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ оплата витрат, пов’язаних з участю у конкурсних торгах на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти?

25.08.2011

Платник податку може включити до валових витрат суму коштів, сплачену у зв’язку з участю у конкурсних торгах на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, за умови належного документального підтвердження таких витрат та лише у разі виграшу таких торгів, оскільки тільки в цьому випадку здійснені витрати будуть мати подальше використання у господарській діяльності платника податку та відповідно будуть вважатись такими, що сплачені у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) та направлені на отримання доходу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку витрати на оплату праці та забезпечення спецодягом працівників підприємства - членів добровільних пожежних дружин (команд)?

25.08.2011

Платники податку, для яких наявність добровільних пожежних дружин є обов’язковою, витрати на забезпечення членів таких дружин спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням включають до валових витрат відповідно до переліку та норм, встановлених чинними нормативно-правовими актами. Якщо для запобігання пожежам на підприємстві укладено трудові угоди з фізичними особами - членами добровільних пожежних дружин (команд), то витрати на оплату їх праці включаються до складу валових витрат підприємства за умови що відповідно до норм чинного законодавства наявність добровільної дружини на підприємстві є обов’язковою вимогою для забезпечення пожежної безпеки.

Читати далі »

Діє до 12.03.2011 І. Чи включаються до складу ВВ обов'язкові платежі у вигляді пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста?

25.08.2011

Витрати платника, пов'язані із сплатою пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, у межах визначених статтею 27? Закону "Про планування і забудову територій", належать до витрат, пов'язаних із створенням цих об'єктів та господарською діяльністю платника. При цьому, якщо новозбудовані об'єкти призначені платником податку для використання у власній господарській діяльності, то витрати на їх будівництво збільшують балансову вартість такого основного фонду та підлягають амортизації. Якщо підприємство здійснює будівництво з метою подальшого продажу, то вартість витрат на їх будівництво відноситься до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 12.03.2011 ІІ. Чи включаються до складу ВВ обов'язкові платежі у вигляді пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста?

25.08.2011

Діє до 12.03.2011 ІІ. (початок див.І) Повна: ... Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту полягає у відрахуванні замовником після прийняття об'єкта в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для забе...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати з придбання товарів на підставі тимчасових вантажних митних декларацій (ВМД)?

25.08.2011

При оформленні тимчасової вантажної митної декларації у платника податку виникає зобов’язання з подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг. Валові витрати з придбання товарів, що ввозяться на митну територію України, формуються виключно на підставі вантажних митних декларацій, заповнених у звичайному порядку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності приміщень житлового фонду, що належать такому платнику податку і призначені для здавання в оренду?

25.08.2011

Витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності (крім тих, що підлягають амортизації) приміщень житлового фонду включаються до складу валових витрат, якщо основною діяльністю платника податку є надання платних послуг з туристичного обслуговування сторонніх громадян чи здавання таких приміщень в оренду (найм) стороннім громадянам або організаціям у порядку, визначеному Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств". Зокрема, оренда жилих приміщень – це господарська операція, яка передбачає надання жилого будинку або квартири її власником у користування іншій фізичній чи юридичній особі на визначений строк, для цільового використання (для постійного проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків) та за орендну плату.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку витрати на утримання відокремленого підрозділу (філії, представництва), розташованого кордоном, якщо такий підрозділ не здійснює господарську діяльність?

25.08.2011

Якщо відокремлений структурний підрозділ платника податку, розташований за кордоном, не провадить господарську діяльність, то витрати на його утримання не можуть бути включені до складу валових витрат платника податку.

Читати далі »