Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Облік приросту (убутку) балансової вартості запасів

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Як враховуються залишки запасів, матеріалів при переході підприємства з ЄП на загальну систему оподаткування?

25.08.2011

Якщо особа, яка у відповідному звітному періоді перейшла на загальну систему оподаткування зі спрощеної системи, обліковує запаси, придбані та оприбутковані в період сплати єдиного податку (тобто витрати на придбання яких не було включено до складу валових), вартість таких запасів не підлягає відображенню в таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства та, відповідно, не враховується при подальшому перерахунку згідно з п. 5.9. ст.5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку на прибуток відображається крадіжка товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ)?

25.08.2011

Оскільки вкрадені матеріальні цінності не можуть використовуватись у власній господарській діяльності, то їх вартість повинна бути виключена із складу валових витрат платника податку шляхом відображення у рядку 4 “запаси, використані не у господарській діяльності” додатка К1 до Декларації з податку на прибуток підприємств.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок податкового обліку ТМЦ, які використовуються у господарській діяльності протягом періоду, що перевищує 365 днів, вартість яких не перевищує 1000 грн.?

25.08.2011

Якщо зазначені активи придбаваються для використання у господарський діяльності, їх вартість включається до складу валових витрат та приймає участь у формуванні балансової вартості запасів. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається переміщення товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) з одного місця зберігання в інше в межах одного підприємства?

25.08.2011

Оскільки передача матеріалів з одного складу на другий є виключно переміщенням, тобто запаси не перетворюються в активи та не вибувають, тому зазначена операція в податковому обліку приросту (убутку) балансової вартості запасів згідно з п.5.9 ст.5 Закону №334 не відображається.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається реалізація продукції, яка продається зі знижкою внаслідок втрати її якості або товарного вигляду?

25.08.2011

В податковому обліку платника податку реалізація продукції зі знижкою внаслідок втрати її якісних характеристик не впливає на визначення валових доходів або валових витрат, пов’язаних з придбанням такої продукції. Але, у разі якщо операція з продажу зазначеного товару здійснюється з пов’язаними особами або особами, що не є платниками цього податку або сплачують його за іншими, ніж такий платник податку, ставками, то слід враховувати норми п. 1.20 ст. 1 Закону України № 334/94-ВР„Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994р. зі змінами та доповненнями.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи проводиться облік матеріалів згідно з п. 5.9 ст. 5 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”, якщо будівельні роботи виконувалися субпідрядником із власного матеріалу?

25.08.2011

Оскільки в даному випадку витрати на матеріали були понесені не платником податку, а субпідрядником, то вони не підлягають обліку у такого платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи враховується при розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів частина товару, яка буде роздана покупцям безоплатно?

25.08.2011

Балансова вартість товарів, безоплатно розданих іншим особам, відображається в колонці 4 зазначеної таблиці як вартість запасів, використаних не в господарській діяльності, і приймає участь у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок виправлення помилок, пов’язаних з податковим обліком товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ)?

25.08.2011

У разі, якщо виправлення зазначених помилок призведе до виправлення витрат, понесених на придбання товарів, балансова вартість таких товарів зміниться. При цьому, платник податку має право зробити перерахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи відбувається приріст (убуток) балансової вартості запасів у комісіонера у разі отримання товару від комітента та передачі його покупцю, а також при поверненні цього товару покупцем?

25.08.2011

Ні, приросту (убутку) запасів у комісіонера не відбувається.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право платник податку, який під час інвентаризації виявив надлишки товарів, відкоригувати свої товарні залишки?

25.08.2011

Якщо під час проведення інвентаризації виявлено необліковані раніше товари, придбання яких підтверджується відповідними первинними документами, платник податку має право включити вартість таких товарів до складу валових витрат у разі їх використання в господарській діяльності. При цьому, він також повинен здійснити перерахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів за відповідні податкові періоди, в яких такі товари було придбано та використано. Якщо придбання товарів не підтверджується відповідними первинними документами, такі товари вважаються безоплатно отриманими, а їхня вартість включається платником податку до складу валового доходу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи необхідно замовнику будівельно-монтажних робіт відображати приріст балансової вартості ТМЦ на вартість матеріалів, використаних при наданні підрядною організацією послуг?

25.08.2011

Якщо організація замовляє роботи з виконання будівельно-монтажних робіт підрядній організації та придбаває товарно-матеріальні цінності з метою передачі для використання у будівництві об’єкта, що підпадатиме під визначення "товар" для такого замовника, то вартість виконаних робіт та товарно-матеріальних цінностей відноситься на валові витрати організації. При цьому вартість товарно-матеріальних цінностей підлягає коригуванню приросту (убутку) на загальних підставах (балансова вартість запасів на складах (місцях зберігання), у незавершеному виробництві).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Чи включаються до складу ВВ витрати платника податку на придбання бувших в ужитку металовиробів з чорного металу (труб, чавунних плит, промислового обладнання), які використовуються як сировина для металургійної переробки?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Платник податку, який має ліцензію на право здійснення операцій з металобрухтом, у разі придбання промислового брухту для подальшої металургійної переробки, враховує витрати на його придбання у складі валових витрат, вартість такого брухту повинна враховуватись у с...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи включаються до складу ВВ витрати платника податку на придбання бувших в ужитку металовиробів з чорного металу (труб, чавунних плит, промислового обладнання), які використовуються як сировина для металургійної переробки?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див.І) Повна: Відповідно до ст. 1 Закону України від 5 травня 1999 року №619-XIV "Про металобрухт" зі змінами та доповненнями (далі – Закон №619) металобрухт – це непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експл...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яким чином ведеться облік приросту (убутку) балансової вартості запасів, витрати на придбання та поліпшення яких включаються до складу ВВ?

25.08.2011

У разі коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду, різниця включається до складу валових доходів платника податку у такому звітному періоді. У разі коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду є меншою за їх балансову вартість на початок такого ж звітного періоду, різниця включається до складу валових витрат платника податку у такому звітному періоді.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається вартість ТМЦ, придбаних для продажу та використаних в подальшому для виготовлення або поліпшення ОФ?

25.08.2011

Якщо підприємство придбало товарно-матеріальні цінності для підготовки, організації, ведення виробництва, продажу продукції (робіт, послуг), то вартість таких ТМЦ відноситься до складу валових витрат згідно з пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону №334 та, відповідно, бере участь у податковому обліку приросту (убутку) запасів. При використанні в подальшому таких запасів для виготовлення або поліпшення основних фондів їх вартість не відноситься до складу валових витрат, тобто відображається у колонці 4 "Запаси, використані не у господарській діяльності" таблиці 1 розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів додатка К1/1 до Декларації з податку на прибуток підприємства (далі - Декларація)

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як відображається у декларації з податку на прибуток застосування платником податку двох або більше методів оцінки убутку запасів?

25.08.2011

Якщо платник податку застосовує два або більше методів оцінки убутку запасів, то відповідні відмітки про застосування таких методів здійснюються у таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ вартість демереджу, простою машини та зберігання в порту товару?

25.08.2011

Oскільки виплата демереджу є фактично відшкодуванням збитків, то такі витрати у податковому обліку не включаються до вартості товару та не підлягає перерахунку відповідно до п.5.9 ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Яким чином оподатковується вартість зворотної тари у разі її неповернення?

25.08.2011

Виробник в податковому обліку збільшує валові доходи на суму вартості тари за заставною ціною не в момент продажу продукції власного виробництва, а в момент відчуження заставної тари у випадку її неповернення згідно з умовами договору. У цьому випадку одночасно проводиться убуток балансової вартості запасів (заставної скляної тари), у зв'язку з чим виникає збільшення валових витрат згідно із пунктом 5.9 Закону №334.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Яким чином оподатковується вартість зворотної тари у разі її неповернення?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див.І) Повна: ... Відповідно до статті 328 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІУ (далі - ЦК) право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не вип...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку визначається балансова вартість запасів (їх матеріальна складова)?

25.08.2011

Вартість придбаних (отриманих) запасів включає витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням (створенням) запасів та доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку визначається приріст (убуток) балансової вартості запасів у незавершеному виробництві та залишках готової продукції?

25.08.2011

При веденні обліку приросту (убутку) балансової вартості запасів у незавершеному виробництві та залишках готової продукції визначається вартість не всього незавершеного виробництва або залишків готової продукції за даними бухгалтерського обліку, а тільки вартість запасів (матеріальних ресурсів), використаних у виробництві продукції (робіт, послуг). При цьому відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" податковий облік запасів ведеться без урахування витрат, що понесені платником податку в цілях, не пов'язаних з придбанням таких запасів (витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації тощо).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яким чином ведеться облік приросту (убутку) балансової вартості запасів, якщо платник приймає рішення про уцінку (дооцінку) запасів?

25.08.2011

Якщо платник податку приймає рішення про уцінку (дооцінку) запасів згідно з правилами бухгалтерського обліку, то така уцінка (дооцінка) з метою податкового обліку не змінює балансову вартість запасів та валові доходи або валові витрати такого платника податку, пов’язані з придбанням таких запасів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 За яким методом у бухгалтерському обліку платник податку здійснює оцінку вибуття запасів?

25.08.2011

З метою податкового обліку платник податку за своїм вибором здійснює оцінку вибуття запасів за одним з таких методів бухгалтерського обліку, визначених у відповідному стандарті: - ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів; - середньозваженої вартості однорідних запасів; - вартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); - нормативних затрат; - ціни продажу запасів (виключно для запасів, що реалізуються через роздрібну торгівлю) Для всіх одиниць податкового обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів. У разі обрання платником податку методу оцінки вартості вибуття запасів зміна такого методу протягом податкового року для цілей податкового обліку не дозволяється.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку здійснюється перерахунок приросту (убутку) балансової вартості товарів при передачі товарів від головного підприємства до філії, яка є самостійним платником податку?

25.08.2011

Оскільки філії не є юридичними особами, то при безоплатній передачі товарів (робіт, послуг) від головного підприємства філії власником цих товарів (робіт, послуг) залишається юридична особа, то вказана операція не призводить до виникнення валових доходів та валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ вартість втрачених товарних запасів у визначених законодавством межах норм природного убутку?

25.08.2011

У податковому обліку втрати товарних запасів у межах законодавчо встановлених норм природного убутку включаються до складу валових витрат та беруть участь у розрахунку приросту чи убутку запасів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається вартість запасів при виділенні нового суб’єкта господарювання?

25.08.2011

При заповненні декларації з податку на прибуток реорганізований суб’єкт господарювання зменшує вартість залишків запасів в колонці п'ятій таблиці 1 "Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів" додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства – "на кінець звітного періоду" і проводить убуток балансової вартості запасів, у тому числі на вартість запасів, що передаються до новоствореного суб’єкта за передавальним балансом. На початок здійснення господарської діяльності новостворений суб’єкт господарювання, у разі використання отриманих запасів у господарській діяльності (отримання доходу від продажу таких запасів), має відобразити їх в колонці третій таблиці 1 "Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів" додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства – "на початок звітного періоду" та враховувати у подальшому їх вартість при проведенні приросту (убутку) запасів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються похибки при вимірюванні маси нафти і нафтопродуктів під час приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти?

25.08.2011

Якщо розбіжність між прийнятою кількістю нафтопродуктів і кількістю, зазначеною в супровідних документах, виникла у зв’язку з вимірюванням маси нетто нафти та нафтопродуктів i знаходиться в межах похибки вимірювань, яка передбачена ГОСТ 26976 та підтверджена відповідними документами, то вартість такої різниці в податковому обліку не відображається. Нестача понад граничні норми похибки, яка виникла під час вимірювання, у вантажоодержувача не включається до складу валових витрат. Перевищення встановленої граничної похибки вантажоодержувач має врахувати у складі валових доходів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку правонаступника – платника податку відображаються запаси, ОФ, нематеріальні активи, передані в результаті реорганізації (поділ, виділ, злиття, приєднання, перетворення), якщо особа, що реорганізується, є (була)

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Оскільки передача активів платника податку відповідно до розподільного (передавального) акту при його реорганізації не може розглядатися як операція з продажу, то відповідно у реорганізованого та новоствореного платника податку на суму переданих запасів, основних фон...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку правонаступника – платника податку відображаються запаси, ОФ, нематеріальні активи, передані в результаті реорганізації (поділ, виділ, злиття, приєднання, перетворення), якщо особа, що реорганізується, є (була

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: З урахуванням норм ст. 59 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами та доповненнями якщо в результаті реорганізації майнові права та обов'язки платника податку у певній частині або повністю переходять до його правонаст...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Підприємство перебуваючи на загальній системі оподаткування, придбало товари та розрахувалось за них. У подальшому підприємство перейшло на ЄП, при цьому товар за цей час не було реалізовано. Чи враховуються у залишках вартість таких тов

25.08.2011

Балансова вартість ТМЦ, що були придбані під час застосування загальної системи оподаткування та не реалізовані під час застосування спрощеної системи оподаткування, при розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів включається до залишку на початок податкового періоду, в якому платник податку повертається на загальну систему оподаткування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як у податковому обліку правонаступника – платника податку відображаються товарні залишки, ОФ, нематеріальні активи, передані в результаті реорганізації (поділ, виділ, злиття, приєднання, перетворення), якщо особа, що реорганізовувалась,

25.08.2011

Оскільки передача активів платника податку відповідно до розподільного (передального) акту при його реорганізації не може розглядатися як операція з продажу, то відповідно у новоствореного платника податку – правонаступника на суму переданих запасів, основних фондів та нематеріальних активів ні валові доходи, ні валові витрати не виникають. При цьому новостворений платник податку – правонаступник не відображає у податковому обліку запаси, а також не нараховує податкову амортизацію на основні фонди та нематеріальні активи, що отримані ним від реорганізованої особи - платника спеціального режиму оподаткування (ФСП, єдиний податок).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ та приймають участь в розрахунку приросту (убутку) товарно-матеріальні цінності (ТМЦ), отримані як внесок до статутного фонду підприємства?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Для відповіді на Ваше запитання Вам необхідно звернутися письмово до ДПА України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинен продавець враховувати у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів товари, що повернені покупцем, і за якою вартістю?

25.08.2011

Якщо витрати на придбання (виготовлення) товарів, що повернені продавцю, віднесені до складу валових витрат і в подальшому такі товари будуть використовуватись у господарській діяльності продавця, то після оприбуткування повернених товарів, їх вартість включається до приросту запасів. При цьому вартість повернених товарів визначається на рівні вартості придбання (виготовлення). Якщо продавець не буде використовувати повернені товари у господарській діяльності, то їх вартість при поверненні не включається до приросту запасів. Крім того, продавець має зменшити валові витрати на суму витрат, пов’язаних з придбанням (виготовленням) таких товарів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку, який здійснює оптову торгівлю медичними препаратами, витрати на утилізацію неякісних лікарських засобів?

25.08.2011

Платник податку здійснює операції з утилізації або знищення відходів лікарських засобів за власний рахунок, тобто не має права відносити витрати на утилізацію до складу валових витрат. У декларації з податку на прибуток вартість вилучених із обігу лікарських засобів у зв’язку з їх утилізацією, відображається в колонці 4 "Запаси, використані не у господарській діяльності" таблиці 1 додатка К1/1 до декларації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи враховується при розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів у незавершеному виробництві та залишках готової продукції вартість електричної енергії, газу та води?

25.08.2011

Якщо газ, електроенергія та вода використовуються у господарській діяльності для доведення (перетворення) запасів до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях, то витрати на їх придбання включаються до балансової (первісної) вартості запасів, облік приросту (убутку) якої здійснюється відповідно до п. 5.9 ст. 5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 На яку дату відображається убуток балансової вартості запасів при експорті товарів, якщо відвантаження товарів, оформлення митної декларації та перехід права власності відбувається в різних податкових періодах?

25.08.2011

Зменшення залишків товарно-матеріальних цінностей згідно з пунктом 5.9 ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" має здійснюватися за датою їх фактичного вибуття, тобто за датою відвантаження товарів зі складу (оформлення товарно-транспортної накладної).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається придбання товару з метою його демонтажу для використання у господарській діяльності отриманих товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ)?

25.08.2011

Відповідно до підпункту 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями (далі – Закон) до складу валових витрат включаються суми будь-яких...

Читати далі »