Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Звичайна ціна. операції з пов’язаними особами та неплатниками податку

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Чи поширюються вимоги щодо застосування звичайних цін на операції платника податку з ФО, у тому числі при закупівлі у населення сільськогосподарської продукції?

25.08.2011

На операції платника податку на прибуток з фізичними особами поширюються вимоги щодо застосування звичайних цін.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Яким чином визначити ВД при продажу новозбудованого житла ФО, якщо залучення коштів для виконання інвестиційного проекту здійснювалось шляхом емісії безпроцентних (цільових) облігацій з визначеним номіналом та оприлюдненими умовами по

25.08.2011

Емітент, що випустив цільові облігації під будівництво житлової нерухомості, відображає валові доходи за фактом продажу (передачі) нерухомості. При цьому, якщо при погашенні цільових облігацій емітент укладає договір купівлі-продажу відповідного приміщення з фізичними особами, то з метою оподаткування платник податку (продавець) застосовує звичайні ціни, що дорівнюють фактичній ринковій вартості квартир та нежитлового приміщення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Яким чином визначити ВД при продажу новозбудованого житла ФО, якщо залучення коштів для виконання інвестиційного проекту здійснювалось шляхом емісії безпроцентних (цільових) облігацій з визначеним номіналом та оприлюдненими умовами п

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: ... Грошові кошти, отримані від розміщення цільових облігацій, спрямовуються на цілі, передбачені їх випуском та зафіксовані в інформації про випуск облігацій, тобто на фінансування будівництва житла для громадян - власників цільових облігацій. Погаше...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Хто є пов’язаними особами?

25.08.2011

Визначання пов’язаних осіб надано у пункті 1.26 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати платника податку по оплаті товарів (робіт, послуг) нерезиденту, якщо нерезидент є пов’язаною особою?

25.08.2011

Платник податку, який уклав з нерезидентом угоду по оплаті товарів (робіт, послуг) та є пов’язаною особою до такого нерезидента, має право відносити винагороду за надані роботи (послуги) до складу валових витрат за умови належного документального оформлення наданих послуг (складання актів про надання послуг із зазначенням фактів їх отримання, сплата рахунків тощо) та зв’язку цих витрат з господарською діяльністю в межах фактично сплачених сум за ціною не вище за звичайну (розраховану відповідно до п. 1.20 ст. 1 ЗаконуУкраїни "Про оподаткування прибутку підприємств", за датою фактичного отримання від нерезидента робіт (послуг).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яким чином оподатковується у платника податку виготовлення дисконтних карток та їх безкоштовне розповсюдження невизначеному колу споживачів?

25.08.2011

Витрати на придбання та (або) виготовлення дисконтних карток включаються до складу валових витрат платника податку з подальшим перерахунком вартості таких карток згідно з п.5.9 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" за умови підтвердження таких витрат з господарською діяльністю платника податку. У випадку безоплатної роздачі дисконтних карток неплатникам податку на прибуток або пов’язаним особам, до валового доходу включається вартість таких карток у розмірі звичайної ціни.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД вартість санаторно-курортних путівок на оздоровлення працівників підприємства (їх дітей), реалізованих працівникам?

25.08.2011

Підприємство, яке продало санаторно-курортні путівки своїм працівникам повинно включити отриману суму від такого продажу, яка повинна бути не меншою від звичайної ціни, до валового доходу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи застосовуються до поняття „фрахт” звичайні ціни?

25.08.2011

Оскільки фрахтом є плата за надані послуги з перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин), то доходи та витрати платника податку у разі відповідно отримання фрахту або сплати фрахту пов'язаним особам або особам, які не є платниками податку на прибуток за ставкою 25%, визначаються виходячи із договірних цін, але не менших (не більших) за звичайні ціни на такі послуги, що діяли на дату їх надання (отримання).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковуються операції з пов’язаними особами?

25.08.2011

З метою оподаткування дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (робіт, послуг) пов'язаним особам, визначається виходячи із договірних цін, але не менше за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), що діяли на дату такого продажу. При цьому витрати, понесені платником податку у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у пов'язаної особи, визначаються виходячи із договірних цін, але не більших за звичайні ціни, що діяли на дату такого придбання.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи поширюються вимоги щодо застосування звичайних цін на операції з ОФ та нематеріальними активами?

25.08.2011

Оскільки основні фонди та нематеріальні активи є товаром в контексті норм підпунктів 1.1 та 1.6. ст.1 Закону № 334, вимоги підпунктів 7.4.1 – 7.4.3 п.7.4 ст.7 поширюються на операції з продажу (обміну, інших видів відчуження) основних фондів та нематеріальних активів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ суми винагород або інших видів заохочень, які фактично виплачені пов’язаним з платником податку ФО або ЮО?

25.08.2011

Такі суми включаються до складу валових витрат за наявності документальних доказів, що вказану виплату або заохочення було проведено як компенсацію за фактично надану послугу (відпрацьований час), в межах сум, розрахованих за звичайними цінами.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ суми збитків, отриманих від продажу товарів (робіт, послуг) за цінами, що нижчі за звичайні, пов’язаним особам?

25.08.2011

Ні, не відносяться.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як визначається звичайна ціна для здійснення розрахунку розміру орендної плати за договором оренди з пов’язаною особою?

25.08.2011

Підприємство при укладанні договору оренди з пов’язаною з ним особою має застосовувати середньостатистичні ціни, інформацію про які можна отримати в державних органах статистики. Крім того, для доказів обгрунтування рівня звичайних цін застосовують правила, визначені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також національними стандартами з питань оцінки майна та майнових прав. Також інформацію про ціни на аналогічні товари (роботи, послуги) підприємство може отримати з прайс-листів, рекламних оголошень тощо.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Навчальний заклад недержавної форми власності для певної категорії студентів впровадив диференційовану форму оплати за навчання: за додатковою угодою студент переводиться на меншу оплату, ніж за основним контрактом. З якої суми при цьому

25.08.2011

Якщо відповідним нормативним документом (наказом керівництва тощо) навчального закладу передбачено диференційовану форму оплати за навчання для певної категорії студентів (не пов’язаних із навчальним закладом), що перебувають в однакових обставинах, то ціни оплати за навчання зі знижками для таких студентів є звичайними. У такому разі валовий дохід навчального закладу визначається виходячи із цін, сплачених студентами за додатковою угодою.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як формуються ВД платника податку при проведенні сезонного розпродажу товару за зниженими цінами споживачам (громадянам)?

25.08.2011

Обчислювати валовий доход слід виходячи із договірної ціни товарів, але не меншої за звичайну ціну, що діяли на дату продажу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як визначити вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) від ЮО-платника податку на прибуток?

25.08.2011

Платник податку у разі безоплатного отримання товарів (робіт, послуг) від осіб, на які не розповсюджуються вимоги щодо використання звичайних цін при формуванні валових доходів, повинен збільшити валовий дохід на рівні достовірно визначеної вартості товарів (робіт, послуг) згідно з даними бухгалтерського обліку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як визначити звичайну ціну на послуги з перевезення вантажів автотранспортними засобами, крім міжнародних перевезень, з урахуванням норм пп. 1.20.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"?

25.08.2011

При здійсненні операцій з реалізації послуг з перевезення вантажів автотранспортними засобами, крім міжнародних перевезень, звичайна ціна визначається виходячи з рівня справедливих ринкових цін згідно з укладеними договорами, але в період до 31 грудня 2009 р. вона має бути не нижчою за мінімальний розмір тарифу, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 року №226 "Питання стабілізації цін на внутрішні вантажні автомобільні перевезення".

Читати далі »