Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Оподаткування операцій з іноземною валютою

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 За яким курсом визначаються ВВ платника податку при сплаті процентів за фінансовим кредитом в іноземній валюті?

25.08.2011

Якщо платник податку – позичальник відносить до складу валових витрат проценти за кредитом в іноземній валюті за нарахуванням, то розмір витрат визначається шляхом перерахунку суми таких процентів в гривні за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на дату нарахування. Якщо платник податку – позичальник відносить до складу валових витрат проценти за кредитом в іноземній валюті за виплатою, то розмір валових витрат визначається виходячи з балансової вартості такої валюти. При цьому, у разі купівлі іноземної валюти для виплати відсотків за валютним кредитом, валові витрати платника податку визначаються у сумі, що має дорівнювати сумі гривень, фактично сплаченій у зв’язку з такою купівлею.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як здійснюється перерахунок іноземної валюти, яка на дату закінчення звітного періоду обліковується на поточному рахунку платника податку?

25.08.2011

Платник податку повинен визнати прибуток або збиток від такої операції, що розраховується як різниця між балансовою вартістю такої іноземної валюти на початок звітного періоду чи на дату її оприбуткування (виникнення), залежно від того, яка подія сталася пізніше, та балансовою вартістю такої іноземної валюти на дату її умовного продажу. Метод оцінки балансової вартості іноземної валюти (за середньозваженою або ідентифікованою вартістю) платник обирає самостійно і не змінює протягом року.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається курсова різниця при продажу іноземної валюти, якщо протягом місяця підприємство отримало виручку від експорту послуг у розмірі 10000 дол. США за курсом 5,05 грн. за 1 дол. США та у цьому ж місяці бу

25.08.2011

Внаслідок продажу іноземної валюти у підприємства виникають валові доходи на суму, що надійшла на поточний рахунок у національний валюті від продажу такої валюти (за курсом 5,0 грн.) та валові витрати на суму балансової вартості іноземної валюти (за курсом 5,05 грн.).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинні платники податку враховувати вимоги постанови КМУ від 26 серпня 2009 року №895 "Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на прибуток" щодо невключення до ВВ сум від'ємного значення, сформованого за рахунок перера

25.08.2011

У платників податку відсутні підстави для врахування вимог постанови постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року №895 "Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на прибуток" при складанні податкової звітності з податку на прибуток за 2009 рік.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування операцій з купівлі та продажу іноземної валюти?

25.08.2011

Сума гривень, сплачена платником податку у зв'язку з такою купівлею, вважається балансовою вартістю такої іноземної валюти.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати, пов’язані з оплатою послуг інших осіб, що здійснюють конвертовані (обмінні) операції за дорученням платників податку?

25.08.2011

Витрати, пов’язані з оплатою послуг інших осіб, що здійснюють конверсійні (обмінні) операції за дорученням платників податку відносяться до валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 За яким методом здійснюється оцінка балансової вартості іноземної валюти?

25.08.2011

Платник податку самостійно вибирає метод оцінки балансової вартості іноземної валюти за середньозваженою вартістю або ідентифікованою вартістю

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи потрібно здійснювати перерахунок ВВ у зв’язку зі зміною курсу іноземної валюти при імпорті товару?

25.08.2011

Платник податку, отримуючи імпортні товари, до валових витрат відносить суми, розраховані шляхом перерахування вартості товарів у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Нацбанку України, що діяв на дату отримання таких товарів. При цьому відповідно до пп. 7.3.3 п. 7.3 ст. 7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" заборгованість в іноземній валюті не виникає, і тому перерахунок валових витрат на момент оплати товару не відбувається.

Читати далі »

Діє до 12.06.2009 Чи у податковому обліку відображається курсова різниця, нарахована на суму внеску до статутного фонду, який отримано від іноземного інвестора?

25.08.2011

Ні.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції з експорту товарів, якщо отримання та продаж валютних коштів за товар відбувається в одному податковому періоді?

25.08.2011

Платник податку відображає доходи від продажу нерезиденту товарів у складі валового доходу на дату першої події у сумі, яка розрахована шляхом перерахування вартості іноземної валюти в гривні за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату такої події, що сталася раніше (але у сумі не меншій за звичайні ціни на такі товари, що діяли на дату продажу). У момент продажу валютних коштів відбувається одночасне відображення у складі валового доходу суми гривень, отриманої у зв’язку з таким продажем, та у складі валових витрат суми балансової вартості такої іноземної валюти, яка розрахована шляхом перерахування вартості іноземної валюти за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату події, що сталася раніше.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції із вкладення банківського металу (золота) на депозитний рахунок банку?

25.08.2011

Операції із вкладення коштів на депозитний рахунок та повернення основної суми депозиту на поточний рахунок не відображаються в податковому обліку ні у валових доходах, ні у валових витратах. На кінець звітного періоду слід перерахувати заборгованість, що значиться на балансі підприємства у вигляді основної суми вкладу (депозиту). Перерахунок здійснюється у вигляді нарахування курсових різниць (додатних чи від'ємних) за офіційним курсом НБУ, що діяв на останній робочий день звітного періоду Якщо проценти нараховуються і виплачуються в іноземній валюті, то перерахунку (у вигляді нарахування курсових різниць) підлягає сума процентів, нарахованих на основну суму вкладу, строк оплати яких минув на дату закінчення звітного періоду.

Читати далі »

Діє до 02.02.2010 Як визначається балансова вартість іноземної валюти, яка придбавається для погашення відсотків за валютним кредитом?

25.08.2011

У разі купівлі іноземної валюти для виплати відсотків за валютним кредитом, валові витрати платника податку визначаються у сумі, що має дорівнювати балансовій вартості такої іноземної валюти, визначеної згідно із положеннями пп. 7.3.4 п. 7.3 ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", тобто сумі гривень, фактично сплаченій у зв’язку з такою купівлею.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яка заборгованість, виражена в іноземній валюті, підлягає перерахунку на кінець звітного періоду у зв’язку зі зміною офіційного курсу НБУ?

25.08.2011

Перерахунку підлягає наступна заборгованість, виражена в іноземній валюті: - основна сума (непогашена) фінансового кредиту, депозиту, а також сума процентів, нарахованих на неї, строк оплати яких минув на дату закінчення звітного періоду; - вартість (непогашена) об'єкта фінансового лізингу, а також платежі за нього, строк оплати яких минув на дату закінчення звітного періоду; - балансова вартість боргових цінних паперів, а також товарних чи фондових деривативів; - іноземна валюта, отримана як аванс або виручка чи внаслідок проведення будь-яких інших операцій (включаючи прямі чи портфельні інвестиції), якщо вона обліковується на банківських рахунках платника податку або у його касі на дату закінчення звітного періоду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яка сума кредиту в іноземній валюті підлягає перерахунку на кінець звітного періоду у разі зміни валютного курсу НБУ?

25.08.2011

У випадку отримання фінансового кредиту від нерезидента платник податку здійснює перерахунок відповідної балансової вартості іноземної валюти у зв’язку зі зміною офіційного (обмінного) курсу НБУ і лише щодо непогашеної частини основної суми кредиту. Перерахунок суми процентів провадиться тільки у разі прострочення їх оплати на дату закінчення звітного періоду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яка сума при отриманні майна від нерезидента у фінансовий лізинг підлягає перерахунку на кінець звітного періоду у разі зміни валютного курсу НБУ?

25.08.2011

У випадку отримання майна від нерезидента у фінансовий лізинг платник податку здійснює перерахунок відповідної балансової вартості іноземної валюти у зв’язку зі зміною офіційного валютного (обмінного) курсу Національного банку України лише щодо непогашеної частини вартості об’єкта фінансового лізингу. Перерахунок суми платежів за такий об’єкт фінансового лізингу в іноземній валюті провадиться тільки у разі прострочення їх оплати на дату закінчення звітного періоду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на придбання іноземної валюти та конверсійні (обмінні) операції банку?

25.08.2011

Сума гривень, сплачена платником податку у зв'язку з купівлею іноземної валюти (балансова вартість іноземної валюти) не відноситься до складу валових витрат. Сума ж оплати конверсійних (обмінних) операцій банку не включається до балансової вартості іноземної валюти та відображається у складі валових витрат звітного періоду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається придбання іноземної валюти з метою оплати нерезиденту за товари та її продаж в зв’язку з розірванням договору (до початку його виконання) в одному звітному періоді?

25.08.2011

На дату придбання валютних коштів валові витрати на суму їх балансової вартості не збільшуються. В момент їх продажу відбувається одночасне відображення у складі валового доходу суми гривень, отриманої у зв’язку з таким продажем, та у складі валових витрат суми гривень, сплаченої раніше у зв’язку з купівлею таких валютних коштів (без урахування вартості обмінних послуг).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається придбання іноземної валюти в одному звітному періоді та її продаж в наступному в зв’язку з розірванням договору купівлі – продажу товарів (до початку його виконання) з нерезидентом?

25.08.2011

Платник на дату закінчення звітного періоду має відобразити прибуток або збиток, отриманий у разі зміни офіційного курсу НБУ на останній день звітного періоду порівняно з відповідним курсом на дату придбання такої іноземної валюти. У момент продажу таких валютних коштів відбувається одночасне відображення валового доходу від суми гривень, отриманої у зв’язку з таким продажем, та валових витрат від суми гривень, отриманої в результаті перерахунку вартості іноземної валюти за офіційним курсом НБУ, що діяв на останній день попереднього звітного періоду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи необхідно платнику податку, який отримав фінансовий кредит в банківському металі, здійснювати перерахунок за таким кредитом відповідно до п.7.3.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"?

25.08.2011

Оскільки платник податку отримав кредит в іноземній валюті (банківський метал), то відповідно до пп. 7.3.3 п.7.3 ст.7 Закону основна сума (непогашена частина основної суми) фінансового кредиту та сума процентів, нарахованих на таку основну суму фінансового кредиту, строк оплати яких минув на дату закінчення звітного періоду, підпадають під визначення "заборгованості" і відповідно підлягають перерахунку за правилами цього підпункту.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку відображається вартість іноземної валюти за операціями з експорту товарів, якщо валютні кошти надійшли в одному звітному періоді, а їх продаж відбувся в наступному?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Платник податку відображає валовий дохід у сумі, яка розрахована шляхом перерахування вартості іноземної валюти в гривні за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату такої події (але не меншій за звичайні ціни на такі товари, що діяли на дату продажу). На дату закінчення...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку відображається вартість іноземної валюти за операціями з експорту товарів, якщо валютні кошти надійшли в одному звітному періоді, а їх продаж відбувся в наступному?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: Відповідно абз. першого пп.7.3.1 п.7.3 ст.7 Закону України від 28.12.1994р. № 334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (зі змінами та доповненнями, далі – Закон № 334) доходи, отримані (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв’я...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції з продажу товарів нерезиденту, якщо після отримання передоплати у валютних коштах договір було розірвано, а повернення таких коштів відбулось у наступному податковому звітному періоді?

25.08.2011

Платник податку відображає доходи від продажу нерезиденту товарів у складі валового доходу у день, на який припадає подія, що сталася раніше: або отримання платником податку оплати від нерезидента за такі товари, або відвантаження таких товарів платником податку нерезиденту, у сумі, яка розрахована шляхом перерахування вартості іноземної валюти в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на дату такої події, що сталася раніше (але у сумі не меншій за звичайні ціни на такі товари, що діяли на дату продажу).У момент повернення валютних коштів нерезиденту - покупцю у зв’язку з розірванням договору платник податку – продавець здійснює коригування валового доходу на суму, попередньо включену до його складу при відображенні операції з продажу відповідних товарів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2010 На яку дату у податковому обліку суб’єкти космічної діяльності здійснюють перерахунок балансової вартості іноземної валюти, розміщеної на депозитному рахунку?

25.08.2011

Суб'єкти космічної діяльності мають перераховувати заборгованості, що значиться на балансі такого суб’єкта у вигляді основної суми (непогашеної частини основної суми) депозиту (вкладу), на кінець звітного податкового року.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи проводиться перерахунок балансової вартості іноземної валюти, що заброньована на окремому рахунку в банку, як кошти для покриття безвідкличного акредитива?

25.08.2011

Якщо іноземна валюта, що заброньована на окремому рахунку в банку, як кошти для покриття акредитива, не є заборгованістю у розумінні пп. 7.3.3 п. 7.3 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", то платник податку не здійснює перерахунок балансової вартості іноземної валюти.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як та за яким курсом при купівлі цінних паперів у нерезидента визначається доход такого нерезидента для сплати податку з доходу нерезидента, якщо нерезидент надав довідку про здійснені про витрат, понесені у зв’язку з купівлею таких цінн

25.08.2011

При купівлі цінних паперів у нерезидента, платник податку – резидент для сплати податку з доходу нерезидента має визначити прибуток нерезидента як різницю між доходами та витратами нерезидента від купівлі-продажу ним таких цінних паперів в іноземної валюті та перерахувати такий прибуток у гривні за офіційним курсом НБУ, що діє на дату виплати нерезиденту суми коштів за придбані цінні папери.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається продаж іноземної валюти, отриманої від нерезидента як поворотна чи безповоротна фінансова допомога?

25.08.2011

У момент продажу іноземної валюти за гривні, що була отримана платником податку як поворотна чи безповоротна фінансова допомога, платник податку має одночасно відобразити у складі валового доходу суму гривень, отриману у зв’язку з таким продажем, та у складі валових витрат суму балансової вартості іноземної валюти, яка розрахована шляхом перерахунку вартості іноземної валюти в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання такої іноземної валюти від нерезидента на поточний рахунок платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинен платник податку на прибуток – комісіонер (повірений) здійснювати перерахунок балансової вартості іноземної валюти , що отримана як виручка від реалізації товарів за договором комісії (доручення) на продаж та обліковується на д

25.08.2011

Ні, не повинен.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи потрібно на дату перерахування іноземної валюти з поточного рахунку на депозитний рахунок здійснювати перерахунок її балансової вартості?

25.08.2011

Здійснювати перерахунок балансової вартості іноземної валюти, яка перераховується платником податку з поточного рахунку на депозитний рахунок, не потрібно. В той же час основна сума депозиту (вкладу) в іноземній валюті є заборгованістю і балансова вартість такої заборгованості відображається у податковому обліку платника податку шляхом перерахунку її суми в гривні за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату її оприбуткування (виникнення), а саме на дату перерахування коштів на депозитний рахунок.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Балансова вартість яких цінних паперів підлягає перерахунку відповідно до пп.7.3.3 п.7.3 ст.7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств"?

25.08.2011

Перерахунку підлягає балансова вартість боргових цінних паперів, якщо такі цінні папери виражені в іноземній валюті.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається перерахунок балансової вартості іноземної валюти за операціями з конвертації отриманого валютного кредиту з однієї іноземної валюти на іншу?

25.08.2011

У разі конвертації отриманого валютного кредиту з однієї іноземної валюти на іншу, платник податку має здійснити перерахунок балансової вартості заборгованості окремо за кожним видом іноземної валюти. Зокрема, на дату конвертації має бути проведено перерахунок балансової вартості заборгованості в іноземній валюті, в якій кредит обліковувався на початок звітного періоду чи на дату отримання іноземної валюти за кредитом. Балансова вартість заборгованості в іншій іноземній валюті, отриманої в результаті конвертації, з метою подальшого перерахунку згідно з пп. 7.3.3 буде визначатись на рівні офіційного валютного (обмінного) курсу Національного банку України на дату конвертації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається операція з продажу іноземної валюти, що була внесена на рахунок для формування статутного фонду до реєстрації суб’єкта господарювання?

25.08.2011

Оскільки суб’єкт господарювання береться на податковий облік як платник податків після державної реєстрації, то новостворений суб’єкт господарювання розпочинає ведення податкового обліку з дати державної реєстрації юридичною особою. У випадку якщо платник податку здійснює продаж іноземної валюти за гривні, що була внесена на рахунок для формування статутного фонду до дати державної реєстрації такого платника, валові доходи платника податку будуть збільшуватись на суму гривень, отриманих від покупця у зв'язку з таким продажем, а валові витрати такого платника податку збільшуються на суму балансової вартості такої іноземної валюти, яка розрахована шляхом перерахунку іноземної валюти її суми в гривні за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату державної реєстрації такого платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 На яку дату необхідно визначати балансову вартість заборгованості в іноземній валюті за кредитом для проведення перерахунку, якщо платник податку отримав кредит під час перебування на загальній системі, потім перебував на ЄП, і знову по

25.08.2011

Оскільки у даному випадку початок звітного періоду є подією, що виникла пізніше ніж дата оприбуткування (виникнення) заборгованості за основною сумою (непогашеною частиною основної суми) фінансового кредиту та за протермінованими відсотками, то для проведення перерахунку застосовується балансова вартість такої заборгованості на початок звітного періоду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається внесок до статутного фонду, отриманий в іноземній валюті?

25.08.2011

Перерахунок балансової вартості іноземної валюти, отриманої як внесок до статутного фонду, на дату отримання внеску не здійснюється. Якщо на дату закінчення звітного періоду на банківському рахунку платника податку або у його касі обліковується іноземна валюта, отримана як внесок до статутного фонду, платник податку має здійснити перерахунок балансової вартості такої іноземної валюти. Якщо платник податку здійснює продаж іноземної валюти за гривні, що була внесена на рахунок для формування статутного фонду до дати закінчення звітного періоду, валові доходи платника податку будуть збільшуватись на суму гривень, отриманих від покупця у зв'язку з таким продажем, а валові витрати будуть збільшуватись на суму балансової вартості такої іноземної валюти, яка розрахована шляхом перерахунку її суми в гривні за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання такої валюти.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається перерахунок балансової вартості іноземної валюти, що отримана комісіонером (повіреним) як виручка від реалізації товарів за договором комісії (доручення) та продаж такої валюти?

25.08.2011

Оскільки іноземна валюта, що отримана як виручка від реалізації товарів за договором комісії (доручення) на продаж, не відображаються в податковому обліку платника податку на прибуток – комісіонера (повіреного), то не має підстав для проведення таким платником податку на прибуток перерахунку балансової вартості такої іноземної валюти. Операція з продажу іноземної валюти, отриманої за договором комісії (доручення) комісіонером (повіреним) відображається в податковому обліку комітента (довірителя).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи підлягає перерахунку іноземна валюта, що знаходиться на депозитному рахунку, якщо дія договору закінчилася, але банк не повертає кошти?

25.08.2011

Якщо після припинення договору про залучення іноземної валюти на депозитний рахунок його дію було пролонговано (подовжено), то платник податку – кредитор та платник податку – дебітор мають здійснювати перерахунок балансової вартості іноземної валюти за таким депозитом за правилами встановленими пп. 7.3.3 п. 7.3 ст. 7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”. У разі якщо дію договору про залучення іноземної валюти на депозитний рахунок не подовжено, то між платником податку – кредитором та платником податку - дебітором виникають відносини господарських зобов’язань щодо стягнення заборгованості. При цьому після закінчення терміну депозитного договору перерахунок балансової вартості іноземної валюти не здійснюється.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має платник податку підстави для припинення проведення перерахунку балансової вартості іноземної валюти за фінансовим кредитом в іноземній валюті, у випадку його погашення поручителем?

25.08.2011

Оскільки після виконання поручителем зобов'язань, зобов’язання боржника перед кредитором припиняються і виникають зобов’язання перед поручителем, то зобов’язання боржника перед кредитором за кредитом припиняються і фінансовий кредит платника податку на дату виконання поручителем зобов'язань є погашеним. Тобто, платник податку має здійснити остаточний перерахунок балансової вартості заборгованості за кредитом на дату його погашення поручителем.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВВ суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, отриманого від перерахунку заборгованості в іноземній валюті за 9 місяців 2009 року?

25.08.2011

Віднесення до складу валових витрат сум від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, отриманого від перерахунку заборгованості в іноземній валюті за 9 місяців 2009 року, встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року №895 "Про врегулювання деяких пита...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи слід перераховувати курсові різниці по заборгованості в іноземній валюті до її погашення у разі імпорту товарів, що виникла до 2003 року та щодо якої не закінчився строк позовної давності?

25.08.2011

Відповідно до п. 8 р. II "Перехідні положення" Закону України від 24 грудня 2002 року №349-IV "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" із змінами та доповненнями (далі – Закон №349) визначення курсових різниць із заборгованості, яка виникла до набрання чинност...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Який порядок перерахунку балансової вартості іноземної валюти у разі погашення кредиту в іноземній валюті частками?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: У разі погашення частини кредиту визначається балансова вартість погашеної частини кредиту шляхом перерахунку в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату такого погашення. Непогашена частина кредиту вважається умовно...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Який порядок перерахунку балансової вартості іноземної валюти у разі погашення кредиту в іноземній валюті частками?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див.І) Повна: Відповідно до пп. 7.3.3 п.7.3 ст.7 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97–ВР із змінами та доповненнями) балансова вартість заборгованості, о...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яка сума заборгованості, що виникла за процентами, нарахованими на суму фінансового кредиту, підлягає перерахунку відповідно до пп. 7.3.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", якщо кредитором є нерезидент, що має офшор

25.08.2011

Перерахунок заборгованості за сумами процентів, нарахованих на основну суму фінансового кредиту, строк оплати яких минув на дату закінчення звітного періоду, здійснюється відповідно до пп. 7.3.3 п. 7.3 ст. 7 "Про оподаткування прибутку підприємств" без врахування норми пп. 18.3 ст. 18 цього Закону.

Читати далі »