Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Операції з цінними паперами та корпоративними правами

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається емісійний доход, отриманий емітентом від розміщення акцій первинної та додаткової емісії?

25.08.2011

Суми одержаного платником податку емісійного доходу не включаються до складу валового доходу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у 2007 році відображався від'ємний фінансовий результат від операцій з цінними паперами та деривативами, що склався станом на 1 січня 2006 року і який не було погашено протягом 2006 року. Чи розповсюджується норма пункту 22.13 статті

25.08.2011

Від'ємний фінансовий результат від операцій з цінними паперами та деривативами, що склався станом на 1 січня 2006 року і який не було погашено протягом 2006 року враховується у зменшення фінансових результатів від операцій з відповідними видами цінних паперів та деривативів у 2007 році.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Підприємство "А" отримує простий вексель від підприємства "Б" за відвантажену продукцію та продає його підприємству "В" за вартістю нижчою за номінальну. Чи збільшується ВД підприємства "А" при продажу простого векселя підприємству "В"?

25.08.2011

Оскільки витрати на придбання перевищують суму отриманого від продажу векселя доходу, то від’ємний фінансовий результат від здійснення операції з купівлі-продажу підприємством "А" векселя переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з векселями майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному ст. 6 цього Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може платник податку при продажу цінних паперів відобразити у додатку К3 декларації з податку на прибуток підприємств витрати з придбання таких цінних паперів у особи, що не є емітентом таких цінних паперів, якщо такі витрати в окремо

25.08.2011

Якщо платник податку в окремому податковому обліку не відобразив витрати на придбання цінних паперів, у тому податковому періоді, в якому отримав право власності на цінні папери або здійснив оплату за них (в залежності від того, яка з подій сталася раніше), то з урахуванням особливостей оподаткування зазначених операцій при продажу цінних паперів такий платник податку для визначення фінансового результату може відобразити у додатку К3 до декларації з податку на прибуток підприємств невраховані витрати на придбання цінних паперів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку – векселедавця відображається викуп власного векселя за ціною нижче номіналу (з дисконтом)?

25.08.2011

Якщо утримувач простого векселя погоджується прийняти частковий платіж за векселем від емітента до настання строку платежу i при цьому за згодою сторін борг за векселем вважається погашеним, тобто зобов’язання векселедавця оплачено, то частина боргу за векселем у розмірі знижки (фактично не сплаченої за домовленістю частини повної суми векселя) є у платника податку - векселедавця безповоротною фінансовою допомогою та включається до валового доходу такого платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування доходів, отриманих при достроковому продажу безстрокових цінних паперів?

25.08.2011

У разі якщо платник податку здійснює операції купівлі-продажу цінних паперів, що підпадають під визначення безстрокових цінних паперів, такий платник відображає в податковому обліку з податку на прибуток фінансовий результат по цих операціях у порядку, визначеному підпунктами 7.6.1 - 7.6.5 пункту 7.6 статті 7 Закону "Про оподаткування прибутку пыдприэмств", а підпункт 7.9.4 не застосовує.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ відкритого акціонерного товариства витрати, пов’язані з оприлюдненням обов’язкової інформації, що стосується обліку та обігу цінних паперів і фінансової звітності ?

25.08.2011

У разі оприлюднення особливої та регулярної обов’язкової інформації ВАТ шляхом опублікування в одному із офіційних друкованих видань, витрати пов’язані з оприлюдненням такої інформації включаються до складу валових витрат як витрати, пов’язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ суми сплачених процентів за векселями?

25.08.2011

Так, включаються. Суми сплачених процентів по виданому векселю відносяться до валових витрат відповідно до пп.7.9.3 п.7.9 ст.7 Закону № 334.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до ВД сума проведеної дооцінки придбаних інвестиційних сертифікатів?

25.08.2011

Ні, не треба. В ст.4 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" відсутня норма щодо необхідності збільшення валового доходу платника податку в зв’язку з проведенням дооцінки цінних паперів, в т.ч. інвестиційних сертифікатів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції з торгівлі цінними паперами?

25.08.2011

Особливості оподаткування операцій з цінними паперами визначено п. 7.6 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

Читати далі »

Діє до 19.05.2010 Як у податковому обліку відображаються операції з торгівлі процентними цінними паперами?

25.08.2011

Доходи у вигляді процентів від володіння процентними цінними паперами та витрати, пов'язані з виплатою таких процентів, відображаються в податковому обліку платника податку на підставі загальних норм пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 та пп. 5.5.1 п. 5.1 ст. 5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції з торгівлі процентними цінними паперами?

25.08.2011

Доходи у вигляді процентів від володіння процентними цінними паперами та витрати, пов'язані з виплатою таких процентів, відображаються в податковому обліку платника податку на підставі загальних норм пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 та пп. 5.5.1 п. 5.1 ст. 5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Який порядок податкового обліку у платника податку – власника цінних паперів (корпоративних прав) внаслідок ліквідації емітента?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Сума перевищення отриманих платником коштів або вартості майна при ліквідації підприємства над витратами на придбання корпоративних прав цього підприємства включається до складу валового доходу такого платника . Якщо сума коштів або вартість майна, отримана платником...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Який порядок податкового обліку у платника податку – власника цінних паперів (корпоративних прав) внаслідок ліквідації емітента?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: Відповідно до пп. 7.8.9 п. 7.8 ст. 7 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97-ВР, зі змінами та доповненнями, далі - Закон) у разі коли під ч...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може платник податку не нараховувати умовні відсотки за користування поворотною фінансовою допомогою, якщо ним у погашення такої допомоги видано вексель?

25.08.2011

Видача векселя, з метою погашення заборгованості за поворотною фінансовою допомогою, не відповідає вимогам чинного законодавства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на виплату комісійної винагороди брокеру за посередницькі послуги з купівлі, продажу, обміну та інших видів операцій з цінними паперами?

25.08.2011

Витрати платника податку на виплату комісійної винагороди брокеру за посередницькі послуги з купівлі, продажу, обміну та інших видів операцій з цінними паперами включаються до складу валових витрат та беруть участь у визначенні об’єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції з випуску векселів та операції з їх зворотного викупу або погашення?

25.08.2011

Платник податку не відображає в податковому обліку операції з емісії векселів, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок податкового обліку повторного продажу емітентом раніш викуплених облігацій?

25.08.2011

У емітента фінансовий результат від повторного продажу облігації власної емісії виникає за наявності доходів від її продажу і витрат на придбання (зворотній викуп). Тобто в цьому випадку емітент відображає прибуток або збиток від операцій з такими облігаціями у розділі 2 розрахунку фінансових результатів операцій з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами додатка КЗ до рядка 01.4 Декларації з податку на прибуток підприємства лише за наслідками звітного періоду, в якому цей платник їх продає.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається операція з продажу корпоративних прав товариства ФО, що були безоплатно отримані таким товариством від його учасника при виході зі складу без зменшення статутного фонду?

25.08.2011

Продаж платником податку корпоративних прав відображається у повному обсязі в складі валових доходів такого товариства, так як витрати на придбання таких корпоративних прав підприємство не понесло.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку емітента відображаються операції з продажу облігацій з накопиченим процентом?

25.08.2011

Емітент включає суму процентів за процентними облігаціями до складу його валових витрат у податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів.

Читати далі »

Діє до 30.12.2009 І. У якому податковому періоді відображаються витрати на придбання цінних паперів у емітента, якщо їх продаж здійснюється в іншому звітному періоді, ніж їх придбання, зокрема, через 3 роки?

25.08.2011

Діє до 30.12.2009 Коротка: Лише в момент здійснення продажу придбаних цінних паперів платник податку має право на відображення витрат, пов'язаних з їх придбанням, та доходів від їх продажу. Витрати на придбання цінних паперів відображаються у відповідному рядку Розрахунку фінансових результатів о...

Читати далі »

Діє до 30.12.2009 ІІ. У якому податковому періоді відображаються витрати на придбання цінних паперів у емітента, якщо їх продаж здійснюється в іншому звітному періоді, ніж їх придбання, зокрема, через 3 роки?

25.08.2011

Діє до 30.12.2009 (Початок див.І.). Повна: Відповідно до пункту 7.6 статті 7 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97-ВР із змінами і доповненнями) (далі – Закон) платник податку веде окр...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до ВД сума перевищення фактичної продажної вартості цільових (безвідсоткових) облігацій над їх номінальною вартістю?

25.08.2011

Сума перевищення надходжень, отриманих емітентом при розміщенні цільових (безвідсоткових) облігацій, над номінальною вартістю таких облігацій включається до складу його валового доходу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку покупця цінних паперів відображається операція з повернення цінних паперів у разі розірвання з продавцем договору купівлі-продажу, якщо покупець не сплатив вартість таких цінних паперів у встановлений договором с

25.08.2011

Якщо платник податку відобразив у податковій звітності витрати у зв’язку з придбанням цінних паперів відповідно до п. 7.6 ст. 7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" і такі витрати вплинули на фінансовий результат від операцій з цінними паперами, у разі повернення таких цінних паперів у зв’язку зі скасуванням письмової домовленості платник податку зобов’язаний здійснити відповідний перерахунок такого фінансового результату і відобразити результат такого перерахунку в декларації з податку на прибуток у порядку, передбаченому п. 5.10 ст. 5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 10.06.2009 І. Який порядок податкового обліку акцій у разі ліквідації емітента?

25.08.2011

Діє до 10.06.2009 Коротка: Сума перевищення отриманих платником податку коштів або вартості майна при ліквідації емітента над витратами на придбання корпоративних прав цього підприємства включається до складу валового доходу такого платника податку відповідно до пп.7.8.9 п. 7.8 ст.7 Закону № 334...

Читати далі »

Діє до 10.06.2009 ІІ. Який порядок податкового обліку акцій у разі ліквідації емітента?

25.08.2011

Діє до 10.06.2009 (Початок див. І) Повна: Відповідно до пп.7.8.9 п. 7.8 ст.7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 р.№ 334/94-ВР (у редакції Закону України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР із змінами та доповненнями, далі – Закон № 334) у разі, коли під час розподі...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи утримується податок з доходів нерезидента від здійснення операцій з обміну цінними паперами між резидентом та нерезидентом?

25.08.2011

Операції обміну з нерезидентом цінними паперами оподатковуються у загальному порядку, тобто доходи та витрати від таких операцій визначаються відповідно до п.7.6 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з урахуванням звичайної ціни. При цьому прибуток нерезидента від здійснення таких операцій оподатковується відповідно до ст.13 цього Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу доходів в окремому фінансовому обліку емітента кошти, отримані ним при вторинному розміщенні власних цінних паперів?

25.08.2011

Сума коштів, отримана емітентом при вторинному розміщенні власних цінних паперів, включається до складу доходів в окремому податковому обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами та враховується в розрахунку прибутку від таких операцій.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку на загальній системі оподаткування відображається отримана оплата за цінні папери, що були придбані та продані під час перебування на ЄП?

25.08.2011

При отриманні оплати за цінні папери платник податку має визначити фінансовий результат від продажу цінних паперів з урахуванням отриманих доходів та витрат, понесених для їх придбання (у тому числі і витрат, понесені під час його перебування на спрощеній системі оподаткування). Витрати на придбання цінних паперів відображаються в податковому обліку в тому періоді, в якому отримано доходи від їх продажу.

Читати далі »

Діє до 10.06.2009 Як у податковому обліку підприємства - власника цінних паперів відображається списання цінних паперів, які згідно з розпорядженням ДКЦПФР було анульовано внаслідок ліквідації підприємства-емітента?

25.08.2011

Сума перевищення отриманих платником коштів або вартості майна при ліквідації підприємства над витратами на придбання корпоративних прав цього підприємства включається до складу валового доходу такого платника відповідно до пп. 7.8.9 Закону як позитивний фінансовий результат від операцій з цінними паперами, визначений згідно з п. 7.6 Закону. Якщо сума коштів або вартість майна, отримана платником при ліквідації підприємства, є меншою за витрати, понесені цим платником на придбання корпоративних прав такого підприємства, то така від'ємна сума згідно з пп. 7.6.1 п. 7.6 ст. 7 Закону бере участь у зменшенні фінансових результатів від операцій з цінними паперами відповідного виду майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному ст. 6 цього Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку - власника цінних паперів відображається списання цінних паперів, придбаних на вторинному ринку, які згідно з розпорядженням ДКЦПФР було анульовано?

25.08.2011

Платник податку при купівлі цінних паперів на вторинному ринку у загальному порядку відображає у відповідному розділі розрахунку фінансових результатів операцій з відповідним видом цінних паперів додатка К3 до рядка 01.4 Декларації з податку на прибуток витрати звітного періоду на придбання відповідного виду цінних паперів. Якщо в подальшому згідно з розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) зазначені цінні папери було анульовано, при цьому платник податку - власник таких цінних паперів не брав участі у розподілі активів ліквідованого підприємства, то такий платник податку в податковому періоду, у якому отримано таке розпорядження, має здійснити коригування відображених витрат на придбання таких цінних паперів у розрахунку фінансових результатів операцій з відповідним видом цінних паперів шляхом зменшення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ при емісії цінних паперів витрати на присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера?

25.08.2011

Витрати, пов’язані з присвоєнням цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера, включаються до складу валових витрат як витрати, пов’язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку-засновника відображається внесення цінних паперів до статутного фонду іншої особи?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Для відповіді на Ваше запитання Вам необхідно звернутися письмово до ДПА України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 У якому податковому періоді відображаються витрати з придбання цінних паперів у особи, яка не є емітентом цінних паперів?

25.08.2011

Витрати платника податку з придбання цінних паперів у особи, що не є емітентом таких цінних паперів, відображаються у складі витрат в окремому податковому обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами у тому податковому періоді, у якому такий платник отримав право власності на цінні папери або здійснив оплату за них (в залежності від того, яка з подій сталася раніше).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються безоплатно отримані корпоративні права?

25.08.2011

Вартість безоплатно отриманих корпоративних прав відображається платником податку в складі валових доходів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку відображається операція з продажу цінних паперів (корпоративних прав), придбаних у емітента, якщо оплата надходить авансовими платежами, а право власності передається після повної оплати?

25.08.2011

Платник податку має право на відображення витрат, пов'язаних з придбанням у емітента цінних паперів (корпоративних прав), та доходів від їх продажу лише в момент продажу таких цінних паперів (корпоративних прав). У випадку, якщо сума отриманого авансу за умовами договору розглядається як частина виручки від продажу цінних паперів (корпоративних прав), продавець в окремому податковому обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами (корпоративними правами) має відобразити у складі доходів - суму коштів, отриману як аванс від продажу цінних паперів (корпоративних прав), при цьому витрати, пов'язані з придбанням у емітента таких цінних паперів (корпоративних прав) відображаються - на дату передачі права власності на такі цінні папери (корпоративні права) покупцю.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку відображається операція з продажу цінних паперів (корпоративних прав), придбаних у емітента, якщо оплата надходить авансовими платежами, а право власності передається після повної оплати?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: ... Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або дериват...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи відображаються ВД при здійсненні платником податку безоплатного авалювання векселя, виходячи зі звичайної ціни на фінансові послуги?

25.08.2011

Оскільки здійснення авалю векселя (вексельне поручительство) на безоплатній основі не є фінансовою послугою, а є за своєю суттю наданням фінансової допомоги, тому така операція не відображається у податковому обліку платника податку - аваліста.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку відображаються операції з придбання майнового паю члена колективного сільськогосподарського підприємства?

25.08.2011

Зміст прав особи, які засвідчує майновий сертифікат, є тотожнім змісту корпоративних прав. Операції платників податку з корпоративними правами, і відповідно з майновими сертифікатами, відображаються у податковому обліку за правилами, встановленими п. 7.6 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається платником податку – векселедержателем до складу ВВ заборгованість за векселем, за якою проводились заходи щодо стягнення?

25.08.2011

Незалежно від проведення заходів щодо стягнення заборгованості платник податку – векселедержатель не має підстав для віднесення до складу валових витрат суми безнадійної заборгованості за векселем. При цьому витрати на придбання векселя, що відображені в окремому податковому обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами, будуть враховуватись при зменшенні фінансового результату щодо такого ж виду цінних паперів майбутніх звітних періодів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковуються операції з безоплатної передачі цінних паперів (корпоративних прав), витрати на придбання яких враховані в окремому обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами?

25.08.2011

Якщо платник податку здійснює безоплатну передачу цінних паперів іншій особі, то здійснення такої операції не враховується при визначенні фінансового результату від операцій з цінними паперами і відповідно не відображається у податковому обліку платника податку. При цьому, якщо витрати на придбання цінних паперів, які безоплатно передаються, були враховані у додатку К3 до декларації з податку на прибуток підприємств як витрати на придбання цінних паперів, то платник податку повинен здійснити відповідне коригування шляхом зменшення витрат на придбання таких цінних паперів у звітному періоді або від'ємного фінансового результату попереднього звітного року за таким видом цінних паперів. Операції з безоплатної передачі корпоративних прав, що виражені в інших, ніж цінні папери, формах, враховуються платником податку у такому ж порядку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Як у податковому обліку платника податку, який у 2010 році оформив відшкодування сум ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), відображається їх отримання (продаж, погашення)?

25.08.2011

Платник податку, який отримав облігації внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) для відшкодування сум ПДВ, не сплачує емітенту ОВДП (державі) суму коштів або вартість майна як компенсацію вартості цих ОВДП, та не відображає в окремому податковому обліку цінних паперів витрати на придбання ОВДП. Платник податку при погашенні або первісному продажу ОВДП в межах їх номіналу, отримує належне йому відшкодування ПДВ, яке не відповідає визначенню доходу від продажу цінних паперів. При цьому суми відшкодування ПДВ не включаються до складу валового доходу. Водночас у випадку первісного продажу цим платником податку ОВДП за ціною, що перевищує номінал, сума перевищення над номіналом ОВДП включається до складу валових доходів цього платника податку як доходи з інших джерел. Отримані (нараховані) проценти за ОВДП, платник податку, на користь якого нараховано (сплачено) такі проценти, відображає у складі валового доходу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Як у податковому обліку платника податку, який у 2010 році оформив відшкодування сум ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), відображається їх отримання (продаж, погашення)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: ... Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року N 368 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість", випуск ОВДП є публічною пропозицією платникам податку щодо оформ...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Чи включається до складу ВВ платника податку сума комісії, сплачена банку за авалювання векселя, виданого митниці при оформленні ввезення давальницької сировини для переробки?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Платник податку, який оформлює простий авальований вексель, що засвідчує його грошове зобов'язання сплатити ввізне мито, податки і збори, які справляються при ввезенні давальницької сировини іноземним замовником на митну територію України, має право включити до склад...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи включається до складу ВВ платника податку сума комісії, сплачена банку за авалювання векселя, виданого митниці при оформленні ввезення давальницької сировини для переробки?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див.І) Повна: Відповідно до ст.2 Закону України від 15 вересня 1995 року №327/95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним ...

Читати далі »

Діє до 04.01.2011 Чи застосовується обмеження, встановлене п. 22.4 та п. 6.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", до від'ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами у 2010 році?

25.08.2011

У декларації з податку на прибуток за звітні періоди 9 місяців 2010 року та 2010 рік враховується лише 20 відсотків суми від'ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами попереднього звітного року.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи застосовується обмеження, встановлене п. 22.4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", до від'ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами у 2010 році?

25.08.2011

Оскільки від'ємний фінансовий результат операцій з цінними паперами не є від'ємним зазначенням об'єкта оподаткування, положення п. 22.4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" не застосовується для цілей ведення окремого обліку операцій з цінними паперами.

Читати далі »