Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Оподаткування дивідендів та прирівняних до них платежів

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 19.05.2010 Який порядок оподаткування дивідендів?

25.08.2011

При виплаті дивідендів підприємство нараховує і сплачує до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток за ставкою 25%.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування дивідендів?

25.08.2011

При виплаті дивідендів підприємство нараховує і сплачує до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток за ставкою 25%.

Читати далі »

Діє до 30.04.2010 Який порядок відрахування у 2010 році державних дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, за результатами фінансово-господарської діяльності за 2009 рік та як суми дивідендів відоб

25.08.2011

Відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2010 року № 274 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2009 році господарських товариств, у статутному кап...

Читати далі »

Діє до 30.04.2010 У якому розмірі державні унітарні підприємства та їх об’єднання повинні відраховувати до бюджету частину чистого прибутку (доходу) до прийняття закону про Державний бюджет України на 2010 рік?

25.08.2011

До прийняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період державні унітарні підприємства та їх об'єднання сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків. Відрахування частини чистого прибутку (доходу) здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 184 "Про порядок відрахування у 2009 році державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 За якою ставкою сплачується авансовий внесок з податку на прибуток у разі виплати дивідендів?

25.08.2011

Емітент корпоративних прав сплачує авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 25 відсотків від суми дивідендів, призначених для виплати, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок сплати у 2010 році державними унітарними підприємствами (у тому числі природними монополістами) частини чистого прибутку?

25.08.2011

Державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об'єднання сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 15 відсотків. Державні унітарні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та підприємства, обсяг чистого прибутку яких у поточному році складає більше 50.000 тис. гривень, сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 30 відсотків.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може платник податку повернути суму авансового внеску з податку на прибуток, нараховану та сплачену при виплаті дивідендів?

25.08.2011

Ні.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Який порядок відрахування у 2010 році державних дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, за результатами фінансово-господарської діяльності за 2009 рік?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, частка держави в яких складає 100 відсотків сплачують до 1 липня 2010 року безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нарахов...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Який порядок відрахування у 2010 році державних дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, за результатами фінансово-господарської діяльності за 2009 рік?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І.). Повна: Відповідно до ст. 58 Закону України від 27 квітня 2010 року № 2154-VI "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (далі – Закон №2154) господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарськ...

Читати далі »

Діє до 12.06.2009 Чи потрібно платнику податку коригувати суму частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, при збільшенні ВД та податку на прибуток за попередні роки?

25.08.2011

Подання уточнюючого розрахунку стосовно частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності платника податку, не передбачено. Відповідні зміни розміру чистого прибутку (доходу), що зазначається в рядку 220 Звіту про фінансові результати, наростаючим підсумком знайдуть відображення в розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що сплачується до державного бюджету, за наступний період та підлягатимуть відповідній оплаті.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи оподатковується частина прибутку, отримана при розподілі між учасниками спільної діяльності без створення ЮО?

25.08.2011

Виплата (нарахування) частини прибутку, отриманого учасниками спільної діяльності, оподатковується за ставкою 25 відсотків, особою, уповноваженою вести облік результатів спільної діяльності до або під час такої виплати.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи вважається виплатою дивідендів кошти або майно, сплачені платником податку власникам корпоративних прав у разі ліквідації такого платника податку?

25.08.2011

Такий розподіл не вважається виплатою дивідендів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право платник податку на виплату дивідендів засновникам, якщо за результатами фінансово-господарської діяльності отримано збитки?

25.08.2011

Так, має право на виплату дивідендів засновникам.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Що є базою для нарахування авансового внеску з податку на прибуток у разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової?

25.08.2011

Базою для нарахування авансового внеску є вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами.

Читати далі »

Діє до 19.05.2010 В яких випадках не справляється авансовий внесок при виплаті дивідендів?

25.08.2011

Авансовий внесок не справляється у разі виплати дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих (випущених) підприємством, яке нараховує дивіденди, за певними умовами.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 В яких випадках не справляється авансовий внесок при виплаті дивідендів?

25.08.2011

Відповідно до пп.7.8.5 п.7.8 ст.7 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97–ВР із змінами та доповненнями) авансовий внесок, передбачений пп. 7.8.2 цього пункту, не справляється у разі випл...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як в декларації з податку на прибуток відображається операція з нарахування та виплати дивідендів?

25.08.2011

Авансові внески з податку на прибуток, нараховані на суму дивідендів відображаються в декларації з податку на прибуток в рядку 20, сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів відображаються в рядку 13 та рядках 13.5 та 13 таблиці 1 додатка К6 до декларації.

Читати далі »

Діє до 19.05.2010 Чи включається до складу ВД платника податку сума отриманих дивідендів?

25.08.2011

Юридичні особи – резиденти, які отримують дивіденди, не включають їх суму до складу валового доходу (крім постійних представництв нерезидентів). Якщо дивіденди отримуються платником податку – резидентом з джерелом їх виплати від нерезидента, то платник податку включає суму отриманих дивідендів до складу валового доходу за наслідками податкового періоду, на який припадає отримання таких дивідендів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВД платника податку сума отриманих дивідендів?

25.08.2011

Відповідно до пп.7.8.6 п.7.8 ст.7 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97–ВР із змінами та доповненнями) юридичні особи - резиденти, які отримують дивіденди від резидентів та нерезидентів...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи сплачується авансовий внесок з податку на прибуток при перерахуванні частини прибутку (доходу) підприємством - платником ЄП?

25.08.2011

Так, сплачується.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ сума виплачених дивідендів та прирівняних до них платежів?

25.08.2011

Витрати на виплату дивідендів та прирівняних до них платежів не включаються до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовуються органами ДПС штрафні санкції до комунального унітарного підприємства за неподання розрахунку частини чистого прибутку та несплату такого платежу, якщо органами місцевого самоврядування не прийнято порядок сплати та відп

25.08.2011

Якщо органами місцевого самоврядування не встановлено порядок та нормативи сплати комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу), Розрахунок цього платежу такими підприємствами не подається і штрафні санкції не застосовуються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок відрахування частини прибутку (доходу) до Державного бюджету у 2008 році?

25.08.2011

Порядок відрахування частини чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у 2008 році затверджено постановою Кабінету Міністрів України. від 5 березня 2008 р. N 158.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку в 2008 році відображаються дивіденди та частина прибутку, сплачена до Державного бюджету державними підприємствами?

25.08.2011

Дивіденди визначаються на підставі базових нормативів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 р. № 489, та відображаються у рядку 21 Декларації з податку на прибуток підприємства. Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету, визначається у розмірі 15% від чистого прибутку (доходу), зазначеного у рядку 220 Звіту про фінансові результати, та відображається в рядку 09 "Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті" Розрахунку № 294.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок сплати у 2008 році частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями?

25.08.2011

У 2008 році комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання сплачують до загального фонду місцевих бюджетів частину чистого прибутку (доходу) згідно з порядками і нормативами, які встановлюються відповідними радами.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинен відокремлений підрозділ державного підприємства, який є платником податку на прибуток на загальних підставах, нараховувати та сплачувати до державного бюджету частину прибутку відповідно до ст. 61 Закону "Про Державний бюджет

25.08.2011

Оскільки відокремлений підрозділ не є юридичною особою, то він не підпадає під суб'єктний склад платників частини прибутку (доходу) та дивідендів.

Читати далі »

Діє до 19.05.2010 Чи потрібно вносити авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів ІСІ?

25.08.2011

Ні, не потрібно. При виплаті дивідендів інститутами спільного інвестування, авансовий внесок з податку на прибуток такими інститутами не сплачується.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи потрібно вносити авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів ІСІ?

25.08.2011

При виплаті дивідендів інститутами спільного інвестування авансовий внесок з податку на прибуток такими інститутами не сплачується.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як виправити помилку, якщо платник податку завищив або занизив суму авансових внесків, нарахованих на суму дивідендів та прирівняних до них платежів, зазначену в рядках 13 та 20 декларації з податку на прибуток підприємства?

25.08.2011

Виправлення такої помилки здійснюється шляхом подання уточнюючого розрахунку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок та терміни виплати частини чистого прибутку (доходу) в у 2009 році?

25.08.2011

Відрахування у 2009 році державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) здійснюється відповідно до Порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету у 2008 році з урахуванням вимог Закону "Про Державний бюджет України на 2009 рік".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 За результатами якого податкового періоду відображаються суми частини чистого прибутку (доходу) та авансового внеску, нарахованого на таку суму, в декларації з податку на прибуток підприємства?

25.08.2011

Сума частини чистого прибутку (доходу) та авансові внески, нараховані на неї, відображаються в р. 21 та 20 декларації з податку на прибуток за результатами звітного періоду, в якому вони нараховані. Суми сплачених авансових внесків відображаються у рядках 13 Декларації та рядку 13.5 додатка К6 до неї за податковий період, в якому такі авансові внески сплачені.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються виплати дивідендів на користь ФО (у тому числі нерезидентів) за акціями (іншими корпоративними правами), які мають статус привілейованих?

25.08.2011

Відповідно до пп. 7.8.7 п. 7.8 ст. 7 Закону України від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями) виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за а...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Який порядок сплати державних дивідендів у 2009 році господарськимиі товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у власності господарських товариств, частка держави в яких складає не менше 50 відсотків (к

25.08.2011

Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у власності господарських товариств, частка держави в яких складає не менше 50 відсотків, сплачують до 01.06.09 безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2008 рік у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Який порядок сплати державних дивідендів у 2009 році господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у власності господарських товариств, частка держави в яких складає не менше 50 відсотків (к

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: ... Згідно зі ст. 60 Закону № 835 у разі неприйняття господарськими товариствами, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах госп...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І.Чи повинно акціонерне товариство, акції якого повністю або частково належать державі, перераховувати до бюджету частину чистого прибутку і державні дивіденди у 2009 році?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Акціонерне товариство, акції якого повністю або частково належать державі, є корпоративним підприємством, і повинно сплатити до 01.06.09 до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2008 рік у розмірі ба...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи повинно акціонерне товариство, акції якого повністю або частково належать державі, перераховувати до бюджету частину чистого прибутку і державні дивіденди у 2009 році?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: Відповідно до ст. 59 Закону України від 26 грудня 2008 року №835-VI "Про Державний бюджет України на 2009 рік" зі змінами та доповненнями (далі – Закон №835) державні унітарні підприємства та їх об'єднання сплачують до Державного бюджету України ча...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як виправити помилки у розрахунку чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету?

25.08.2011

У разі якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової декларації, такий платник податків має право надати уточнюючий розрахунок або зазначити уточнені показники у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. У випадку виявлення помилки у Розрахунку частини чистого прибутку за відповідний звітний податковий період платнику податку може виправити помилки, що відносяться до попередніх періодів, шляхом повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності. При виправленні помилок шляхом подання уточнюючого розрахунку або у розрахунку за наступний податковий період також необхідно зробити відповідні виправлення в декларації з податку на прибуток.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Як в податковому обліку відображаються збитки за наслідками звітного періоду, сума яких перевищує чистий прибуток минулого періоду у Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до держбюджету? Чи зараховується су

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 І. Коротка: Якщо за результатами звітного податкового періоду сума збитків перевищує прибутки минулих періодів, то показники рядка 09 Розрахунку матиме від’ємне значення, тобто підприємство буде мати переплату з відрахувань частини прибутку (доходу). Платник податку має право п...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Як в податковому обліку відображаються збитки за наслідками звітного періоду, сума яких перевищує чистий прибуток минулого періоду у Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до держбюджету? Чи зараховується с

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: Частина чистого прибутку (доходу), що сплачується підприємствами та їх об’єднаннями за відповідні податкові періоди до загального фонду Держбюджету відображаються в рядку 09 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державног...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинен платник податку, який мав перераховувати державні дивіденди за 2006 – 2008 роки, сплатити частину чистого прибутку згідно зі ст. 60 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", якщо засновниками прийнято рішення

25.08.2011

Якщо господарське товариство, у статутному фонді якого є корпоративні права держави, або господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходиться у статутному фонді господарського товариства, частка держави якого складає не менше 50 відсотків, з будь яких причин, у тому числі і на підставі прийнятого засновниками рішення про невиплату дивідендів, не перераховувало до бюджету дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006, 2007 та 2008 роки, то таке господарське товариство зобов’язане сплатити частину чистого прибутку до державного бюджету у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, до 1 червня 2009 року.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинні підприємства кримінально-виконавчої системи у 2009 році сплачувати до бюджету частину чистого прибутку (доходу), а також нараховувати та вносити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток?

25.08.2011

Підприємства кримінально-виконавчої системи зобов’язані у 2009 році на загальних підставах сплачувати до бюджету частину чистого прибутку (доходу), а також нараховувати та вносити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Який порядок оподаткування нарахованих, але не виплачених засновникам дивідендів?

25.08.2011

Якщо дивіденди не були виплачені у зв'язку із відсутністю вимоги засновника щодо їх виплати, то сума не отриманих засновником дивідендів не вважається безповоротною фінансовою допомогою та не включається до складу валового доходу платника податку. Якщо платник податку не виплачує дивіденди через незалежні від засновника обставини, то така невиплата призводить до початку перебігу строку позовної давності, а в податковому періоді, на який припадає закінчення цього строку, сума невиплачених дивідендів набуває статусу безповоротної фінансової допомоги і включається до складу валового доходу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Який порядок оподаткування нарахованих, але не виплачених засновникам дивідендів?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ (початок див. І) Повна: ... Враховуючи викладене, якщо дивіденди були нараховані платником податку, але не виплачені засновнику у зв'язку із відсутню звернення такого засновника щодо їх виплати (при цьому статутні документи не встановлюють термін виплати), то в даному випадк...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок нарахування авансових внесків при виплаті дивідендів страховою організацією?

25.08.2011

Авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів страховик утримує тільки з прибутку, отриманого від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням (перестрахуванням). При цьому розмір суми дивідендів від прибутку, отриманого від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, визначається пропорційно питомій вазі валових доходів, не пов'язаних із страхуванням (перестрахуванням), у загальній сумі валового доходу страховика.

Читати далі »

Діє до 19.05.2010 Який порядок виплати дивідендів в 2010 році акціонерними товариствами, у статутному фонді яких немає корпоративних прав держави та розмір акцій (часток, паїв), що знаходяться у статутних фондах господарських товариств, частка держави яки

25.08.2011

З приводу отримання роз’яснень про виплату дивідендів у 2010 році з урахуванням норм Закону №2154 акціонерним товариствам необхідно звертатись до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка згідно з п. 23 ч. 2 ст. 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" роз'яснює порядок застосування чинного законодавства про цінні папери та акціонерні товариства. Що стосується оподаткування дивідендів, то емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі ставки, встановленої п. 10.1 ст. 10 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", нарахованої на суму дивідендів, призначених для виплати, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно із виплатою дивідендів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок виплати дивідендів в 2010 році акціонерними товариствами, у статутному фонді яких немає корпоративних прав держави та розмір акцій (часток, паїв), що знаходяться у статутних фондах господарських товариств, частка держави яки

25.08.2011

З приводу отримання роз’яснень про виплату дивідендів у 2010 році з урахуванням норм Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" акціонерним товариствам необхідно звертатись до Коротка: Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка згідно з п. 23 ч. 2 ст. 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" роз'яснює порядок застосування чинного законодавства про цінні папери та акціонерні товариства. Що стосується оподаткування дивідендів, то емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у порядку, встановленому п. 7.8 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які підприємства відносяться до суб’єктів природних монополій з метою визначення розміру частини чистого прибутку (доходу), що сплачується державними унітарними підприємствами до загального бюджету?

25.08.2011

Суб'єктом природної монополії є суб'єкт господарювання (юридична особа) будь-якої форми власності (монопольне утворення), який виробляє (реалізує) товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії. Перелік суб'єктів природних монополій в установленому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок складання розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету у 2010 році?

25.08.2011

Підпунктом 2 п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. №1414 "Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 р." до набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" установлено, що відрахування у 2010 р. державними унітарними підприємствами та ...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи вважається виплатою дивідендів операція зі сплати коштів або майна товариством (ТОВ) власнику корпоративних прав у разі його виходу зі складу ТОВ у сумі, що перевищує належну йому частину майна, що була внесена ним до статутного фонду

25.08.2011

Виплатою дивідендів учаснику товариства при його виході з товариства є виплата прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту виходу учасника товариства.

Читати далі »