Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Орендні (лізингові) операції

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Як у податковому обліку орендодавця відображається повернення ОФ після закінчення договору оренди, якщо орендарем було проведено поліпшення такого ОФ?

25.08.2011

Повернення орендодавцю об'єкта оперативного лізингу (оренди), який зазнав певних поліпшень, здійснених орендарем, не має за собою податкових наслідків для власника основних фондів (орендодавця).

Читати далі »

Діє до 14.05.2010 Чи включаються до складу ВВ суми орендної плати за землю?

25.08.2011

Підприємство – орендар відносить до складу валових витрат суми орендної плати за договором оренди землі за наслідками того податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування за умови використання землі у господарській діяльності орендаря.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку лізингодавця відображається повернення лізингоодержувачем об'єкта фінансового лізингу?

25.08.2011

Повернення об’єкта фінансового лізингу відображається у податковому обліку лізингодавця (орендодавця) як операція з придбання такого об’єкта. При цьому вартість такого об’єкта повинна визначатись за звичайною ціною, діючою на момент такого повернення, але не менше первісної вартості такого основного фонду, зменшеної на суму нарахованої амортизації, згідно з нормами статті 8 цього Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ компенсація земельного податку орендарем у разі відшкодування земельного податку, що передбачено договором оренди нежилого приміщення для ведення господарської діяльності?

25.08.2011

Така компенсація включається до валових витрат орендаря як складова частина лізингового платежу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ орендаря орендна плата та витрати на ремонт орендованого приміщення?

25.08.2011

Платник податку має право віднести до валових витрат у поточному періоді нараховані суми орендної плати та витрати на ремонт орендованих основних фондів, що не перевищують суму в розмірі 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ орендні платежі за договором оренди земельної ділянки, сплачені до державної реєстрації договору оренди землі?

25.08.2011

Платник податку може віднести до складу валових витрат орендні платежі лише після набрання чинності договором оренди землі, тобто після його державної реєстрації.

Читати далі »

Діє до 30.07.2010 Який порядок відображення в податковому обліку орендаря створеної у зв’язку з ремонтом орендованого приміщення балансової вартості об’єкта групи 1 у разі припинення договору оренди?

25.08.2011

В звітному періоді, в якому завершилася дія договору оренди приміщення, платник податку – орендар прирівнює до нуля балансову вартість об’єкта основних фондів групи 1, створену відповідно до пп. 8.8.1 п. 8.8 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". У цьому ж періоді такий платник має право збільшити суму валових витрат на суму балансової вартості об’єкта групи 1.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які норми амортизації (старі або нові) застосовуються до здійснених після 01.01.2004 року витрат на поліпшення орендованих ОФ?

25.08.2011

Якщо орендодавець нараховує амортизацію на такі основні фонди по нових нормах, то орендар може амортизувати витрати на їх поліпшення по нових нормах. Якщо орендодавець нараховує амортизацію по старих ставках, то орендар амортизує витрати на поліпшення по старих нормах.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи зменшується сума скоригованого ВД орендаря цілісного майнового комплексу на суму амортизаційних відрахувань, нарахованих відповідно до ст. 23 Закону „Про оренду державного та комунального майна” на орендовані ОФ, що входять до складу

25.08.2011

Орендар державного майна не має права зменшувати скоригований валовий дохід на суму амортизаційних відрахувань, нарахованих на об’єкти, що входять до складу орендованого цілісного майнового комплексу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право платник податку здійснювати нарахування амортизаційних відрахувань на балансову вартість групи ОФ, створеної у зв’язку з ремонтом орендованих, якщо дозволу на здійснення ремонту таких ОФ не було?

25.08.2011

Якщо платник податку — орендар не має дозволу на проведення ремонтних робіт за укладеним договором оренди, згідно з нормами пп. 8.8.1 п. 8.8 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", такий платник не має права формувати балансову групу ремонту орендованих основних фондів і відповідно не має права її амортизувати.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи здійснює платник податку амортизаційні відрахування на ОФ, які передані в оперативну оренду?

25.08.2011

При передачі основних фондів в оперативну оренду, платник податку - орендодавець не знімає такі основні фонди з балансу та продовжує нараховувати амортизаційні відрахування.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 На балансі підприємства обліковується залізнична під’їзна колія, передана в оперативну оренду. Чи може підприємство як власник даного майна включати до ВВ витрати, понесені на обслуговування колії згідно з угодою?

25.08.2011

У разі здійснення орендодавцем згідно з договором витрат на утримання в належному стані наданої в оперативну оренду залізничної під’їзної колії, такі витрати включаються до валових витрат, а в разі проведення її ремонту – відображаються в податковому обліку відповідно до підпункту 8.7.1 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Підприємство при ремонтах орендованих ОФ у податковому обліку створює віртуальний об’єкт. Чи бере участь такий віртуальний об’єкт у розрахунку 10%-го "ремонтного ліміту"?

25.08.2011

Балансова вартість створеної орендарем відповідної групи основних фондів бере участь у розрахунку суми витрат, яку платник податку — орендар може віднести до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як відображаються в декларації з податку на прибуток суми орендних платежів за договором оперативного лізингу (оренди)?

25.08.2011

Орендар суму орендних платежів відображає в рядку 4.13 декларації з податку на прибуток. Орендодавець – в рядку 01.6 декларації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ сума орендного платежу, сплачена авансом?

25.08.2011

Сума нарахованої орендної плати включається до складу валових витрат за наслідками того податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування, незалежно від сплати коштів за оренду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ орендодавця витрати на ремонт зданих в оренду ОФ у межах ремонтного ліміту?

25.08.2011

У разі коли договір оперативного лізингу (оренди) зобов’язує орендаря або дозволяє йому здійснювати поліпшення об’єкта оперативного лізингу (оренди), витрати на поліпшення відображаються в податковому обліку орендаря. При поверненні орендарем об'єкта оперативного лізингу (оренди) орендодавець не змінює балансову вартість основних фондів або валові доходи (валові витрати) на суму витрат, понесених орендарем на поліпшення такого об'єкта.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ орендаря вартість комунальних послуг?

25.08.2011

Витрати на комунальні послуги, використані в орендованому приміщенні, включаються до валових витрат орендаря на підставі рахунків орендодавця, у яких наведений розрахунок вартості спожитих орендарем комунальних послуг, обчислений пропорційно площі, що займає такий орендар в орендованому приміщенні. Зазначені розрахунки проводяться орендодавцем згідно з умовами відповідних договорів щодо відшкодування вартості комунальних послуг та мають бути узгоджені з орендарем.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається операція з оперативної оренди транспортного засобу (вантажного автомобіля) у найманого працівника?

25.08.2011

Витрати, понесені платником податку у зв’язку з орендою транспортного засобу у найманого працівника, включаються таким платником до складу валових витрат за умови наявності відповідних підтверджуючих документів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 За яких умов лізинговий договір вважається фінансовим?

25.08.2011

Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов: об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75 відсотків його первісної вартості за нормами амортизації, визначеними статтею 8 цього Закону, та орендар зобов'язаний придбати об'єкт лізингу у власність протягом строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі; сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує первісну вартість об'єкта лізингу; якщо у лізинг передається об'єкт, що перебував у складі основних фондів лізингодавця протягом строку перших 50 відсотків амортизації його первісної вартості, загальна сума лізингових платежів має дорівнювати або бути більшою 90 відсотків від звичайної ціни на такий об'єкт лізингу, діючої на початок строку дії лізингового договору, збільшеної на суму процентів, розрахованих виходячи з облікової ставки Національного банку України, визначеної на дату початку дії лізингового договору на весь його строк; майно, яке передається у фінансовий лізинг, є виготовленим за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які первинні документи повинні підтверджувати здійснення операцій з оперативної оренди транспортного засобу для формування ВВ платника податку?

25.08.2011

До складу валових витрат можуть бути віднесені лише ті витрати, які підтверджуються первинними документами, що відповідають всім умовам бухгалтерського обліку стосовно їх оформлення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на оренду житлового приміщення, яке використовується в господарській діяльності платника податку без переведення цього приміщення до нежитлового фонду?

25.08.2011

Оскільки невиробничі фонди (житлові будинки та їх частини), які не були переведені до нежитлового фонду, не є виробничими приміщеннями, спеціально призначеними для виробничого використання, то віднесення орендної плати за такі приміщення до складу валових витрат платника податку є неправомірним.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи враховується балансова вартість об’єкта ОФ, отриманого за договором фінансового лізингу, при визначенні розміру витрат на поліпшення такого ОФ?

25.08.2011

При отриманні об’єкта основних фондів у фінансовий лізинг орендар збільшує відповідну групу основних фондів на вартість такого об'єкта за наслідками податкового періоду, в якому відбувається таке отримання. Отже, якщо на початок звітного періоду балансова вартість об’єкта фінансового лізингу обліковувалась у складі основних фондів платника податку, то вартість такого об’єкту буде враховуватись при визначенні

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування операції з повернення об’єктів фінансового лізингу 2, 3, 4 групи ОФ?

25.08.2011

При поверненні об’єкту фінансового лізингу орендар зменшує балансову вартість відповідної групи основних фондів на суму вартості продажу таких основних фондів, розраховану відповідно до вимог пп.7.9.6 п. 7.9 ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", а у разі перевищення виручки від реалізації над балансовою вартістю відповідної групи основних фондів, включає до складу валового доходу суму такого перевищення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВД орендодавця сума орендного платежу, сплачена авансом?

25.08.2011

Сума нарахованої орендної плати включається до складу валового доходу орендодавця за наслідками того податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування, незалежно від дати отримання коштів за оренду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ орендаря витрати на оплату послуг телефонного зв’язку?

25.08.2011

Лише за умови оформлення тимчасового договору та наявності відповідних розрахункових, платіжних документів, платник податку-орендар має право віднести на валові витрати вартість послуг зв’язку на підставі пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" як витрати, що пов’язані з веденням господарської діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку орендодавця відображається виплата орендарю компенсації вартості поліпшення (ремонту) ОФ?

25.08.2011

Здійснення орендарем поліпшення (ремонту) за компенсацію орендованих основних фондів є фактично продажем результатів робіт (послуг) орендодавцю. Що стосується обліку понесених витрат орендодавцем, то орендодавець має право на відображення таких витрат у порядку, передбаченому пп. 8.7.1 п. 8.7 ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку обліку орендодавця відображаються суми вартості комунальних послуг, що відшкодовуються орендарем ?

25.08.2011

Якщо орендодавець згідно з договором оренди отримує від орендаря відшкодування витрат на оплату спожитих комунальних послуг, то він включає суму такої отриманої компенсації до валового доходу, а відповідну суму сплачених підприємству ЖКГ коштів у разі наявності підтверджуючих документів – до валових витрат. При цьому до валових витрат відповідні суми відносяться лише у разі їх сплати підприємству ЖКГ.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку орендодавця відображаються суми вартості послуг телефонного зв’язку, що відшкодовуються орендарем ?

25.08.2011

При укладанні договору оренди приміщення, оснащеного телефонним зв’язком, орендарю для користування телефоном необхідно тимчасово (на строк оренди) переоформити договір на отримання послуг зв’язку на своє ім’я з подальшим правом відновлення попереднього договору, укладеного між підприємством зв’язку та орендодавцем. Якщо тимчасовий договір на користування телефоном орендарем не було оформлено, то орендодавець оплачує послуги телефонного зв’язку, фактично отримані орендарем, за власний рахунок без віднесення до складу валових витрат у зв’язку з невизнанням таких витрат такими, що пов’язані з веденням господарської діяльності. У разі отримання від орендаря сум відшкодування за отримані послуги телефонного зв’язку орендодавець включає такі суми до складу валового доходу як доходи з інших джерел.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку лізингоодержувача відображаються операції за договорами фінансового лізингу?

25.08.2011

Підприємство, що одержало у фінансовий лізинг основні фонди, збільшує балансову вартість основних фондів відповідної групи на балансову вартість отриманих основних фондів і нараховує амортизацію. Платежі за договорами фінансового лізингу лізингоодержувач включає до складу валових витрат у повному обсязі, за винятком суми, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку лізингодавця відображаються операції за договорами фінансового лізингу?

25.08.2011

Орендодавець змінює відповідну групу основних фондів згідно з правилами, визначеними статтею 8 Закону № 334 для їх продажу. До валового доходу орендодавця включаються доходи від здійснення операцій фінансового лізингу (оренди), за вирахуванням суми, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості об'єкта лізингу, що амортизується за строк, за який вноситься лізинговий платіж.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які особливості податкового обліку у орендаря цілісного майнового комплексу державного підприємства?

25.08.2011

Згідно з пп.8.5.1 п.8.5 ст.8 Закону № 334 балансова вартість відповідної групи основних фондів не зменшується на вартість основних фондів, які надаються платником податку в оперативний лізинг (оренду). При цьому орендар збільшує суму валових витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування.

Читати далі »

Діє до 08.06.2010 Чи включається до складу ВВ платника податку – продавця сума сумнівної (безнадійної) заборгованості при зверненні такого платника податку з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з покупця до третейського суду?

25.08.2011

До складу валових витрат можуть бути віднесені лише ті витрати, які підтверджуються первинними документами, що відповідають всім умовам бухгалтерського обліку стосовно їх оформлення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Підприємство орендує об’єкт ОФ групи 1. У якому розмірі може підприємство віднести на ремонт такого об’єкту до складу ВВ, якщо інші ОФ не ремонтувалися?

25.08.2011

Платник податку має право віднести до валових витрат у поточному році витрати на ремонт орендованого об’єкту основних фондів 1групи, які не перевищують суму 10% балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного року.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку відображаються операції з придбання послуг за договором оренди з нерезидентом?

25.08.2011

Датою збільшення валових витрат платника податку при придбання послуг за договором оренди з нерезидентом є дата їх фактичного отримання від нерезидента. Підтверджуючим документом для визначення дати та суми отриманих послуг може бути акт прийняття-передачі послуг або будь-який інший документ, що підтверджує фактичне надання відповідної послуги. Балансова вартість іноземної валюти для визначення валових витрат, понесених платником податку в іноземній валюті, розраховується шляхом перерахування в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання (нарахування) таких витрат. При цьому заборгованість в іноземній валюті не виникає і тому перерахунок валових витрат на момент оплати послуг за договором оренди не відбувається

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку відображаються операції з придбання послуг за договором оренди з нерезидентом?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: ... Згідно з постановою Правління НБУ від 30.12.2003 р. № 597 підставою для переказування уповноваженими банками та іншими фінансовими установами коштів у національній та іноземній валюті на користь (на рахунок) нерезидентів на виконання власних зобов...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 У якому розмірі виникають ВД у державного підприємства при наданні в оренду державного майна, якщо орендар перераховує 30 % орендної плати на поточний рахунок державного підприємства, а 70% орендної плати - на спеціальний рахунок Де

25.08.2011

Якщо згідно з Методикою розрахунку та порядку використання плати за оренду державного майна та договором оренди орендар перераховує на поточний рахунок державного підприємства 30 відсотків орендної плати, а 70 відсотків орендної плати - до державного бюджету, то до валового доходу такого державного підприємства будуть включатись лише 30 відсотків орендної плати, так як 70 відсотків орендної плати є доходами бюджету.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ЮО - орендар відповідно до договору оренди державного майна здійснює розподіл орендної плати. Підприємство, на балансі якого знаходиться державне майно, надає орендарю рахунок, в якому визначено розмір орендної плати на відповідний місяц

25.08.2011

Юридична особа – орендар державного майна має право збільшити суму валових витрат на всю суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування, за умови наявності договору оренди державного майна, укладеного відповідно до наказу Фонду державного майна України від 23.08.2000 №1774 (зі змінами та доповненнями).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку суми орендної плати, сплачені (нараховані) за договором оренди землі, яка належить на умовах приватної власності ЮО (ФО)?

25.08.2011

Платник податку – орендар відносить до складу валових витрат суми орендної плати за договором оренди землі за наслідками того податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування за умови використання землі у господарській діяльності орендаря. Суми орендної плати, що включаються до складу валових витрат, відображаються орендарем у рядку 4.13 декларації з податку на прибуток.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок відображення в податковому обліку орендаря створеної у зв’язку з ремонтом орендованого приміщення балансової вартості об’єкта ОФ групи 1 у разі припинення (дострокового розірвання) договору оренди?

25.08.2011

В звітному періоді, в якому завершилася дія договору оренди приміщення, платник податку – орендар прирівнює до нуля балансову вартість об’єкта основних фондів групи 1, створену відповідно до пп. 8.8.1 п. 8.8 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". У цьому ж періоді такий платник має право збільшити суму валових витрат на суму балансової вартості об’єкта групи 1.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Чи включаються до складу ВВ орендаря витрати на державну реєстрацію права оренди приміщення в бюро технічної інвентаризації (БТІ)?

25.08.2011

Заяву про державну реєстрацію договору оренди будівлі або інших капітальних споруд, їх окремих частин подає орендар. У разі дострокового припинення договору оренди із заявою про внесення відповідних змін до Реєстру прав власності на нерухоме майно має звернутися зацікавлена особа, якою може бути як орендодавець, так і орендар. Витрати на державну реєстрацію договору оренди включаються до валових витрат відповідної зацікавленої особи (орендаря або орендодавця) за умови належного документального оформлення таких витрат та зв'язку цих витрат із його господарською діяльністю.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи включаються до складу ВВ орендаря витрати на державну реєстрацію права оренди приміщення в бюро технічної інвентаризації (БТІ)?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див.І) Повна: ... Відповідно до пп.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону №334 не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами веден...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається отримання та повернення гарантійного платежу за договором оренди?

25.08.2011

Завдаток, отриманий платником податку у грошовій формі, який виступає гарантією укладання договору оренди, включається до валового доходу платника податку. Платник податку не відображає операцію з повернення завдатку у зв’язку з порушенням зобов’язань, забезпечених завдатком. Якщо завдаток повертається у разі припинення зобов’язання до початку його виконання або внаслідок неможливості його виконання, платник податку має відкоригувати валові доходи на суму повернених коштів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ орендаря орендна плата та оплата комунальних послуг в орендованому приміщенні, що понесені орендарем до дати введення такого орендованого приміщення в експлуатацію?

25.08.2011

Передача в оренду об’єкта нерухомості (його частини) до введення його в експлуатацію та визнання його окремими об’єктом основних фондів І групи не може розглядатись в податковому обліку як оперативна оренда і відповідно платник податку, який отримав такий об’єкт нерухомості (його частину) в користування, не має права включати до складу валових витрат витрати на оплату комунальних послуг за такий об’єкт нерухомості (його частину).

Читати далі »