Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Оподаткування доходів від виконання довгострокових договорів

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Як визначити оціночний коефіцієнт виконання довгострокового договору (контракту)?

25.08.2011

Оціночний коефіцієнт виконання довгострокового договору (контракту) визначається як співвідношення суми фактичних витрат звітного періоду до суми загальних витрат, що плануються виконавцем при виконанні довгострокового контракту.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011Чи може платник податку застосовувати особливий порядок оподаткування результатів діяльності за довгостроковим договором, якщо замовником за такими договорами є нерезидент?

25.08.2011

Оскільки визначити належність продукції до основних фондів замовника-нерезидента неможливо, підприємство-резидент, що є виконавцем за зовнішньоекономічним договором, застосовувати особливий порядок оподаткування, передбачений п. 7.10 ст. 7 Закону № 334/94-ВР, не може.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 У І кварталі редакція газети отримала передплату за підписку на рік. Чи можливо суму доходу розподілити поквартально?

25.08.2011

Для визначення доходів і витрат відповідних звітних періодів від операцій з передплати періодичних видань у разі попередньої оплати таких операцій на строк, що перевищує звітний період, застосовуються норми Закону, встановлені для довгострокових контрактів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен платник податку здійснювати перерахунок ВД та ВВ у разі припинення довгострокового договору раніше 9 місяців?

25.08.2011

Такий платник має здійснити перерахунок валових доходів та валових витрат, визначивши валовий дохід та валові витрати в загальному порядку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи здійснюється облік приросту (убутку) запасів, придбаних для будівництва, у разі якщо платник податків обрав порядок оподаткування результатів діяльності за довгостроковим договором?

25.08.2011

При виборі підприємством особливого порядку оподаткування результатів діяльності, що здійснюється за довгостроковим договором (контрактом) витрати, пов'язані із виконанням такого довгострокового договору (контракту) визначаються на рівні фактично оплачених (нарахованих) витрат, та коригування приросту (убутку) запасів відповідно не проводиться.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може платник податку відмовитись від особливого порядку оподаткування результатів діяльності за довгостроковим договором?

25.08.2011

Ні, не може.

Читати далі »

Діє до 19.05.2010 Чи може платник податку застосовувати особливий порядок оподаткування за довгостроковим договором операцій з передплати періодичних видань?

25.08.2011

В разі одержання коштів за передплату періодичних видань на період, що перевищує квартал, валові доходи за такими договорами можуть відображатися як добуток загальнодоговірної ціни передплати на оціночний коефіцієнт виконання довгострокового контракту на виготовлення періодичних видань.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може платник податку обрати порядок оподаткування результатів діяльності за довгостроковим договором, якщо з початку виконання договору ВД та ВВ таким платником визначались на загальних підставах?

25.08.2011

Ні, не може.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи застосовуються вимоги норми підпункту 7.10.9 Закону України "Про оподаткування прибутку" до операцій з передплати періодичних видань?

25.08.2011

Ні.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Скільки знаків після коми повинен містити оціночний коефіцієнт, який застосовується для визначення розміру ВД при виконанні довгострокових контрактів?

25.08.2011

Платник податку при розрахунку оціночного коефіцієнта не здійснює ніяких округлень. Відповідне округлення за загальновстановленими правилами буде здійснюватись при розрахунку валового доходу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може платник податку - замовник за довгостроковим договором віднести суму авансу (передоплати вартості об’єкта довгострокового договору чи його частини) на збільшення балансової вартості ОФ та з якого періоду витрати на придбання ОФ б

25.08.2011

У разі якщо об'єкт довгострокового контракту відноситься до основних фондів замовника, то замовник збільшує балансову вартість відповідної групи основних фондів в тому періоді, в якому вони передані на баланс замовника. Що стосується амортизації основних фондів, що отримані замовником у межах довгострокового контракту, то витрати, пов’язані з придбанням основних фондів 1 групи, підлягають амортизації з наступного кварталу після введення таких основних фондів в експлуатацію, а витрати, пов’язані з придбанням основних фондів груп 2, 3 та 4 - з кварталу, наступного за кварталом оприбуткування матеріальних цінностей, що входять до складу цих груп.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок визначення строку дії переплати чи недоплати податку, зумовлених завищенням або заниженням податкових зобов'язань за завершеним довгостроковим договором, з метою здійснення нарахування відсотків на суму такої переплати або н

25.08.2011

Строк дії переплати (недоплати) розраховується з дня, наступного за граничним строком сплати податку на прибуток за податковий період, в якому збільшено (зменшено) дохід, і закінчувався граничним строком сплати податку на прибуток за звітний період, в якому завершено виконання довгострокового контракту. При цьому, оскільки результати перерахунку відображаються у декларації з податку на прибуток за період, в якому завершується виконання довгострокового контракту, тобто перерахунок проводиться на кінець такого періоду, тому ставка НБУ, що використовується при проведенні перерахунку, – це ставка НБУ на останній день такого звітного періоду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може платник податку застосовувати особливий порядок оподаткування результатів діяльності за довгостроковим договором при спорудженні свердловин для розробки корисних копалин?

25.08.2011

Оскільки свердловини для розробки корисних копалин не підпадають під визначення "основних фондів" у податковому обліку, які амортизуються згідно зі статтею 8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", платник податку – виконавець, який здійснює спорудження свердловин для розробки корисних копалин для замовника, не може застосовувати особливий порядок оподаткування результатів діяльності, що здійснюється за довгостроковим договором (контрактом).

Читати далі »