Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Порядок врегулювання безнадійної (сумнівної) заборгованості

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.07.2010 Як відображається безнадійна (сумнівна) дебіторська заборгованість у податковому обліку продавця?

25.08.2011

Відповідно до ст.12 Закону України № 334/94-ВР суб’єкт господарювання може застосовувати особливий порядок врегулювання безнадійної дебіторської заборгованості. Платник податку має право включити до складу валових витрат суми безнадійної дебіторської заборгованості в частині, що не була віднесена до валових витрат, у разі коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не привели до позитивного наслідку.

Читати далі »

Діє до 10.02.2010 Чи включається до складу ВВ дебіторська заборгованість від продажу бюджетній організації товарів, за якою минув строк позовної давності?

25.08.2011

У платника податку від здійснення операції продажу бюджетній організації товарів валовий дохід на дату відвантаження товару не виникав. Враховуючи те, що вартість товару, поставленого бюджетній організації, вже була частково врахована у складі валових витрат платника податку при придбанні товару, такий платник може збільшити валові витрати на суму дебіторської заборгованості лише в частині, що не була раніше віднесена до складу валових витрат, за умови вжиття ним заходів щодо стягнення заборгованості, передбачених статтею 12 закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 05.08.2009 Як у податковому обліку відображається операція з переуступки дебіторської заборгованості іншому підприємству?

25.08.2011

Збільшення валового доходу у платника податку – первинного кредитора (продавця) відбувається за датою відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – за датою фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку. При передачі документів, які підтверджують право вимоги боргу за відвантажені товари (роботи, послуги) первинним кредитором третій особі, така операція для первинного кредитора розглядається як заключна операція, тобто прирівнюється до операції з зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг). Що стосується боржника, то в разі погашення ним кредиторської заборгованості така операція розглядається як заключна операція і в податковому обліку не відображається.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І.Чи включається до ВД сума кредиторської заборгованості, якщо до його контрагента порушено справу про банкрутство та судовою установою до цього контрагента введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника (відповідача)? ПРОДО

25.08.2011

Боржник не має законодавчих підстав для включення сум кредиторської заборгованості до складу валових доходів згідно з підпунктом 4.1.6 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", оскільки термін позовної давності не буде закінченим.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи включається до ВД сума кредиторської заборгованості, якщо до його контрагента порушено справу про банкрутство та судовою установою до цього контрагента введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника (відповідача)? поч

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І.). Повна: ...Відповідно до підпунктів 2.1 та 2.2 пункту 2 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 19.03.2002 р. N 01-8/307 „Про деякі питання, пов'язані з введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів згідно з Законом України „Про в...

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 Як у податковому обліку відображається безнадійна заборгованість ФО перед підприємством?

25.08.2011

Платник податку може віднести безнадійну заборгованість фізичних осіб перед підприємством до складу валових витрат (у частині, що не була віднесена до валових витрат), за умови, що дії підприємства, направлені на примусове стягнення такої заборгованості, не привели до її погашення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку – банкрута відображається кредиторська заборгованість, яка не внесена до Реєстру вимог кредиторів?

25.08.2011

Платник податку – банкрут на дату винесення ухвали про затвердження реєстру вимог кредиторів повинен включити до валового доходу вартість кредиторської заборгованості і здійснити відповідне коригування валових витрат на суму вартості товарів (робіт, послуг).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається кредиторська заборгованість платника податку перед іншою ЮО чи ФО, що залишилася нестягнутою після закінчення терміну позовної давності?

25.08.2011

Якщо сума кредиторської заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою залишилася нестягнутою після закінчення терміну позовної давності, то вона на підставі підпункту 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону “Про оподаткування прибутку підприємств” включається до складу його валових доходів. При цьому такий платник повинен одночасно зменшити валові витрати на суму оприбуткованого товару, оскільки ним фактично не понесено витрат відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону.

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 Чи має право комунальне підприємство збільшити ВВ на суму заборгованості ФО за надані послуги?

25.08.2011

Комунальне підприємство може збільшити валові витрати на заборгованість фізичних осіб за надані ним послуги за умови укладення договору про надання послуг споживачам та виконання однієї з умов пп. 12.1.1 п. 12.1 ст. 12 Закону України від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР “Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями) .

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 Як у податковому обліку відображаються суми заборгованості, що не взята до уваги господарським судом щодо її стягнення з боржника та залишилася неоплаченою?

25.08.2011

Якщо заборгованість не взята до уваги господарським судом щодо її стягнення, то платник податку не має права на відображення у складі валових витрат сум такої заборгованості. Якщо дана заборгованість вже була включена до валових витрат у звітному періоді подання позову до суду, то платник податку повинен збільшити валовий дохід на відповідну суму та нарахувати встановлений розмір пені.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку відображається заборгованість із заробітної плати та оплати виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими угодами (контрактами), якщо минув строк позовної давності?

25.08.2011

Оскільки до заробітної плати, нарахованої до виплати у грошовій формі, не застосовується термін "позовна давність", а заборгованість по заробітній платі не підпадає під визначення "безнадійна", то норми ст. 12 Закону №334 щодо порядку врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості по заробітній платі, яка нарахована та віднесена до складу валових витрат платника податку, не застосовуються. У разі якщо умовами цивільно-правового договору передбачено передачу результатів робіт (послуг) за плату, то визначення такої операції прирівнюється до визначення операції з продажу товарів (робіт, послуг) відповідно до п. 1.31 Закону №334. Виходячи з викладеного, до оплати виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими угодами (контрактами), якими передбачаються обсяги запропонованих робіт (послуг), вимоги до якості та строки їх виконання (надання), застосовуються положення, визначені ст. 12 Закону №334 щодо порядку врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку відображається заборгованість із заробітної плати та оплати виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими угодами (контрактами), якщо минув строк позовної давності?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І.). Повна: ... Нормами ст. 233 Кодексу законів про працю України визначено, що до заробітної плати не застосовується строк позовної давності. Виходячи з викладеного, оскільки до заробітної плати, нарахованої до виплати у грошовій формі, не застосовується терм...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ платника податку - продавця заборгованість за відвантажені товари приватному підприємцю, який помер?

25.08.2011

Валові витрати у кредитора виникнуть лише у разі, якщо таким кредитором було вжито у судовому порядку дії по стягненню заборгованості з померлого дебітора.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 В якому періоді збільшуються ВД платника податку – покупця згідно з абз. "б" пп.12.1.5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств"?

25.08.2011

Збільшення валового доходу у платника податку — покупця відповідно до абзацу "б" пп. 12.1.5 п. 12.1 ст. 12 Закону № 334-94-ВР відбувається з урахуванням вимог ГПК, тобто після набрання рішенням суду законної сили.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок відшкодування простроченої заборгованості за договорами або їх частинами, визнаними у судовому порядку недійсними з вини кредитора або з вини обох сторін?

25.08.2011

Прострочена заборгованість за договорами або їх частинами, визнаними у судовому порядку недійсними з вини кредитора або з вини обох сторін, погашається за рахунок повернення дебітором суми кредиторської заборгованості, а в разі її неповернення протягом 30 календарних днів – з прибутку, який залишається у розпорядженні кредитора після оподаткування.

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 Як у податковому обліку відображається сумнівна (безнадійна) заборгованість: з ПДВ чи без ПДВ?

25.08.2011

Платники податку на прибуток - продавці згідно з пп. 12.1.1 п. 12.1 ст. 12 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" збільшують валові витрати у рядку 05.3 Декларації з податку на прибуток на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), тобто без урахування податку на додану вартість, включеного до складу ціни товару (роботи, послуги). При цьому платники податку - покупці відповідно до пп. 12.1.5 п. 12.1 ст. 12 Закону збільшують валові доходи у рядку 02.3 Декларації на всю суму непогашеної заборгованості, тобто включаючи суми податку на додану вартість.

Читати далі »

Діє до 30.08.2010 Який порядок врегулювання в податковому обліку кредиторської заборгованості платника податку – покупця?

25.08.2011

Платник податку - покупець зобов'язаний збільшити валові доходи на суму непогашеної заборгованості (її частини), визнаної у порядку досудового врегулювання спорів або судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає перша з подій: а) або 90-й календарний день від дня граничного строку погашення такої заборгованості (її частини), передбаченого договором або визнаною претензією; б) або 30-й календарний день від дня прийняття рішення судом про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 У якому випадку платник податку-продавець зобов’язаний збільшити ВД при врегулюванні сумнівної, безнадійної заборгованості?

25.08.2011

Платник податку – продавець зобов’язаний збільшити валовий дохід на суму заборгованості (її частини), попередньо віднесеної ним до складу валових витрат, у разі коли протягом податкового періоду відбувається будь-яка з таких подій: а) суд не задовольняє позов (заяву) продавця або задовольняє її частково; б) сторони договору у досудовому порядку досягають згоди; в) продавець, який не отримав відповіді на претензію протягом 90 днів не звертається до суду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 За якими ознаками заборгованість може бути визнано безнадійною?

25.08.2011

Критерії, яким має відповідати заборгованість для визнання її безнадійною, перелічено в п.1.25. ст.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку продавця відображається погашення покупцем заборгованості, що визнана безнадійною, після закінчення строку позовної давності?

25.08.2011

Сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після її списання, вважається безповоротною фінансовою допомогою і включається до складу валового доходу, якщо така безнадійна заборгованість була попередньо включена до складу валових витрат кредитора.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку банку відображається безнадійна заборгованість позичальника, визнаного банкрутом?

25.08.2011

Безнадійна заборгованість позичальника, визнаного банкрутом, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора після прийняття рішення про визнання дебітора банкрутом. Кошти, отримані кредитором внаслідок завершення ліквідаційної процедури та продажу майна позичальника, включаються до складу валових доходів кредитора в податковий період їх надходження.

Читати далі »

Діє до 24.11.2009 Як у податковому обліку банку відображається погашення безнадійної заборгованості, забезпеченої заставою?

25.08.2011

Заборгованість, забезпечена заставою, погашається у порядку, передбаченому нормами Закону України від 02.10.1992р. №2654-ХІІ "Про заставу" (із змінами та доповненнями).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку банку відображається безнадійна заборгованість, яка виникла внаслідок неспроможності дебітора погасити таку заборгованість у зв’язку з дією обставин непереборної сили або стихійного лиха (форс-мажору)?

25.08.2011

Безнадійна заборгованість, яка виникла внаслідок неспроможності дебітора погасити заборгованість у зв'язку з дією обставин непереборної сили або стихійного лиха (форс-мажору), відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора за наявності документів, визначених пп. 12.3.5 п. 12.3 ст.12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як розраховується пеня на додаткове податкове зобов’язання при врегулюванні сумнівної безнадійної заборгованості?

25.08.2011

Зазначена пеня розраховується за строк від першого дня податкового періоду, наступного за періодом, протягом якого відбулося збільшення валових витрат відповідно до пп. 12.1.1 п. 12.1 ст. 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", до останнього дня податкового періоду, на який припадає збільшення валового доходу.

Читати далі »

Діє до 24.11.2009 Який порядок відшкодування банками та небанківськими фінансовими установами простроченої заборгованості ФО, визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми або померлими?

25.08.2011

Прострочена заборгованість фізичних осіб, визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми або померлими, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора за умови, якщо рішення суду про визнання фізичних осіб безвісно відсутніми або померлими було прийнято пізніше дати укладення кредитної угоди.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, у разі отримання попередньої оплати товарів (робіт, послуг)?

25.08.2011

У декларації з податку на прибуток сума такої заборгованості зазначається в рядку 01.6 "Інші доходи". Разом з цим раніше відображені валові доходи за одержаним авансом слід відобразити в рядку 01.1 зі знаком "-".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Коли платник податку повинен збільшити ВД, якщо з метою розрахунків за поставлені товари ним видано простий вексель за пред’явленням, який не був пред’явлений до оплати?

25.08.2011

Валові доходи підприємства збільшаться на суму непогашеної заборгованості за векселем відповідно до п. 1.22 ст. 1 та пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" тільки після закінчення трьох років із дня терміну платежу за наданими по зазначеній операції простими векселями.

Читати далі »

Діє до 05.08.2009 Як вторинний кредитор (ЮО – небанківська установа) має відобразити операції з придбання дебіторської заборгованості (з дисконтом), якщо об’єктом вимоги є грошові кошти?

25.08.2011

До складу валового доходу вторинного кредитора включається лише дохід (прибуток) на суму різниці між номіналом заборгованості та її вартістю. Діє до 05.08.2009

Читати далі »

Діє до 24.11.2009 Чи призупиняється нарахування банком – кредитором процентів за кредитом у випадку смерті позичальника?

25.08.2011

Ні.

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 Платник податку укладає мирову угоду з боржником після прийняття рішення суду на користь такого платника податку. При цьому сума, визначена мировою угодою, менше суми заборгованості. Як оподатковується зазначена операція?

25.08.2011

Платник податку на дату укладання мирової угоди з боржником має збільшити валові доходи на суму різниці між сумою заборгованості, яка визнана судом на користь такого платника податку, та сумою, визначеною мировою угодою з боржником. При цьому на зазначену суму платник податку має нарахувати пеню за строк з першого дня податкового періоду, наступного за періодом, протягом якого платник податку збільшив валові витрати згідно з підпунктом 12.1.1 Закону, до останнього дня податкового періоду, на який припадає збільшення валового доходу, та сплачується незалежно від значення податкового зобов'язання платника податку за відповідний звітний період.

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 Які заходи має вжити резидент України для віднесення суми заборгованості нерезидента до ВВ згідно з пп.5.2.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"?

25.08.2011

Резидент має право звернутись до Господарського суду України, який вирішує спори з нерезидентами на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Господарські суди України розглядають справи за участю іноземних підприємств і організацій, якщо місцезнаходження відповідача на території України. Якщо місцезнаходження відповідача - нерезидента не на території України, то резидент України для стягнення заборгованості з нерезидента має звернутися до Міжнародного комерційного арбітражного суду чи Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Яким чином відображається дебіторська заборгованість платника податку – покупця, який дізнався про визнання продавця банкрутом до закінчення строку позовної давності? При цьому заходи щодо стягнення заборгованості не вживались.

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Оскільки з дати прийняття постанови про визнання боржника банкрутом сплачена попередня оплата за товари (роботи, послуги) не є компенсацією вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються платником податку для їх подальшого використання у власній господарській ді...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Яким чином відображається дебіторська заборгованість платника податку – покупця, який дізнався про визнання продавця банкрутом до закінчення строку позовної давності? При цьому заходи щодо стягнення заборгованості не вживались.

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ.(початок див.І) Повна: Відповідно до ст. 11 Закону України від 14 травня 1992 року № 2343-XII "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2343) не пізніше ніж на п'ятий день з дня надходження заяви про по...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку - покупця, що ліквідується, відображається списання кредиторської заборгованості (товари (роботи, послуги) отримано, але не оплачено), по якій термін позовної давності не минув?

25.08.2011

Оскільки при списанні підприємством, що ліквідується, кредиторської заборгованості, по якій термін позовної давності не минув, вимоги кредиторів вважаються погашеними, то товари (роботи, послуги) отримані платником податку від кредиторів, але не оплачені будуть вважатись безоплатно отриманими і вартість цих товарів (робіт, послуг) не може бути віднесена до валових витрат, оскільки платник податку фактично не компенсував кредитору їх вартість. Тобто, платник податку повинен включити до валового доходу вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) і здійснити відповідне коригування валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинен платник податку - покупець збільшувати ВД на суму заборгованості (її частини), якщо продавець не вчиняє ніяких заходів щодо стягнення такої заборгованості?

25.08.2011

Платник податку – покупець не зобов’язаний збільшувати валові доходи на суму непогашеної заборгованості (її частини)у податковому періоді, на який припадає 90-й календарний день від дня граничного строку погашення такої заборгованості (її частини), передбаченого договором, якщо продавець не здійснює будь-яких заходів по врегулюванню заборгованості.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Який порядок віднесення на ВВ сумнівної або безнадійної дебіторської заборгованості?

25.08.2011

Неодноразове направлення претензій та подання позову до суду не є заходом по стягненню заборгованості, а є лише - заходом врегулювання спору. Тобто звернення до суду або неодноразове направлення претензій не є достатньою підставою для застосування пп. 5.2.8 п. 5.2 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон). У разі, якщо у підприємства рахується дебіторська заборгованість, визнана судом, та по якій є повідомлення державного виконавця про неможливість виконання рішення, то після закінчення терміну позовної давності з моменту визнання судом заборгованості або після банкрутства чи ліквідації боржника така заборгованість відповідно до п. 1.25 ст. 1 Закону є безнадійною і відповідно до пп. 5.2.8 п. 5.2 ст. 5 Закону така заборгованість відноситься до складу валових витрат у частині, що не була віднесена до валових витрат раніше.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Який порядок віднесення на ВВ сумнівної або безнадійної дебіторської заборгованості?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ.(початок див. І). Повна: ... Відповідними заходами зі стягнення боргу в контексті пп. 5.2.8 п. 5.2 ст. 5 Закону, зокрема, є: - звернення до виконавчої служби з заявою про стягнення заборгованості, визнаною судом; - вчинення нотаріусом виконавчого напису про стягнення заборг...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи потрібно платнику податку – продавцю при списанні безнадійної дебіторської заборгованості, за якою заходи по стягненню не вживались, коригувати ВВ, пов’язані з відвантаженням товарів (робіт, послуг), за якими виникла така заборгованіс

25.08.2011

Платник податку – продавець при списанні безнадійної дебіторської заборгованості, за якою заходи по стягненню не вживались, не має підстав для віднесення сум заборгованості до складу валових витрат. При цьому нормами Закону не передбачено коригування валових витрат, що пов’язані з відвантаженням товарів (робіт, послуг), за якими виникла безнадійна дебіторська заборгованість.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 У якому випадку для врахування в податковому обліку безнадійної заборгованості платник податку може застосовувати до заборгованості, що виникла за зовнішньоекономічним договором купівлі – продажу товарів, термін позовної давності 4 роки?

25.08.2011

Платник податку може застосовувати до заборгованості, що виникла за зовнішньоекономічним договором купівлі – продажу товарів, термін позовної давності 4 роки за умови, що сторони договору належать до країн – учасниць Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року та умови договору не виключають застосування норм цієї Конвенції.

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 Як у податковому обліку продавця відображається безнадійна заборгованість, яка раніше була віднесена таким платником податку до складу ВВ, у разі коли покупець – дебітор повністю або частково її погашає: з ПДВ чи без ПДВ?

25.08.2011

Платники податку на прибуток - продавці збільшують валові доходи на суму попередньо віднесеної до складу валових витрат заборгованості, тобто без урахування податку на додану вартість.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку ЮО – правонаступника, утвореної шляхом приєднання, відображається взаємна заборгованість цієї ЮО та заборгованість ЮО, що припиняється, до реорганізації (заборгованість виникла під час перебування ЮО, що припиняєт

25.08.2011

При передачі за передавальним актом всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, юридична особа – правонаступник поєднає в собі боржника та кредитора за взаємними зобов’язаннями і такі зобов’язання припиняються. Якщо в податковому обліку кредитора вартість відвантажених, але не оплачених товарів (робіт, послуг) врахована у складі валового доходу, і відповідно в податковому обліку боржника – у складі валових витрат, то припинення зобов’язань за заборгованістю не призводить до будь – яких змін у податковому обліку юридичної особи – правонаступника. Якщо вартість відвантажених, але не оплачених товарів (робіт, послуг) не врахована у складі валового доходу кредитора, проте вартість таких товарів (робіт, послуг) включено до складу валових витрат боржника, то після припинення зобов’язань за заборгованістю юридична особа – правонаступник повинна сторнувати зазначені валові витрати шляхом відображення в рядку 04.1 декларації з податку на прибуток підприємства зі знаком "-".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як в податковому обліку відображається кредиторська заборгованість перед нерезидентом (з ПДВ чи без ПДВ), що залишилась нестягнутою після закінчення терміну позовної давності, якщо при отриманні товарів суми ПДВ платником податку були с

25.08.2011

Платник податку – резидент, який відповідно до договору здійснює розмитнення придбаного у нерезидента товару, повинен сплатити до бюджету ПДВ під час перетину товарами митного кордону України. Якщо такий резидент не розраховується з нерезидентом за придбані товари, то після закінчення терміну позовної давності розмір безнадійної кредиторської заборгованості буде включатись до складу валових доходів виходячи з контрактної вартості неоплачених товарів без ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається дебіторська заборгованість від продажу бюджетній організації товарів (робіт, послуг), за якою минув строк позовної давності?

25.08.2011

Враховуючи те, що вартість товарів (робіт, послуг), поставлених бюджетній організації, вже була частково врахована у складі валових витрат платника податку при придбанні товару (здійсненні робіт, виконанні послуг), такий платник може збільшити валові витрати на суму дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, лише в частині, що не була раніше віднесена до складу валових витрат, за умови вжиття ним заходів щодо стягнення заборгованості. При цьому, валовий дохід по закінченню строку позовної давності на суму вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих) бюджетній організації без отримання оплати, не збільшується.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи підлягає врегулюванню згідно зі ст.12 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" заборгованість, що виникла внаслідок не повернення банком коштів, які розміщені на рахунку платника податку відповідно до договору про розрахунково-к

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Повна та коротка відповіді ідентичні: Відповідно до ст.7 Закону України від 5 квітня 2001 року N 2346-III "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" банки мають право відкривати своїм клієнтам (крім банків) вкладні (депозитні) і поточні рахунки. Вкладний (депозитний) рах...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку первинного та нового боржників відображається операція з переведення (безоплатного переведення) боргу, який виник за придбані, але неоплачені товари (роботи, послуги)?

25.08.2011

Переведення боргу регулюється ст. 520-524 Цивільного кодексу України. Боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора. Наслідками переведення боргу є вибуття первинного боржника із зобов’язання, вступ до зобов’язання нового боржника та збережен...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку відображається списання дебіторської заборгованості за відвантажені, але неоплачені, товари (роботи, послуги), якщо заборгованість виникла під час перебування на ЄП, а термін позовної давності зак

25.08.2011

. Згідно зі ст.1 Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” із змінами та доповненнями (далі – Указ) об’єктом оподаткування для суб’єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, які сплачуют...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку боржника (дебітора) відображається відступлення первинним кредитором права вимоги за фінансовим кредитом?

25.08.2011

Перерахування боржником на користь нового кредитора заборгованості за фінансовим кредитом у податковому обліку не відображається. Проте, якщо за умовами договору про відступлення права вимоги сума заборгованості боржника перед новим кредитором є меншою за суму заборгованості перед первинним кредитором, то різниця між сумою заборгованості перед первинним кредитором та сумою заборгованості перед новим кредитором є безповоротною фінансовою допомогою і відповідно включається до складу валового доходу боржника.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як в декларації з податку на прибуток та у додатку К4 до декларації відображається врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості по декількох дебіторах (кредиторах)?

25.08.2011

.Відповідно до п. 12.1 ст. 12 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97–ВР із змінами та доповненнями, далі - Закон) платники податку мають підстави для коригування валових доходів та валов...

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 І. Чи включається до складу ВВ платника податку – продавця сума сумнівної (безнадійної) заборгованості при зверненні такого платника податку з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з покупця до третейського суду (Міжнародного ком

25.08.2011

Діє до 01.07.2010 І. Коротка: Третейські суди та Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України не здійснюють правосуддя, їх рішення не є актами правосуддя, а самі вони не входять до системи судів загальної юрисдикції. Застосування пп. 12.1.1 п. 12.1 ст. 12 Закон...

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 ІІ. Чи включається до складу ВВ платника податку – продавця сума сумнівної (безнадійної) заборгованості при зверненні такого платника податку з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з покупця до третейського суду (Міжнародного ко

25.08.2011

Діє до 01.07.2010 ІІ. початок див. І Повна: Підпунктом 12.1.1 п. 12.1 ст. 12 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами та доповненнями (далі – Закон №334) встановлено, що платник податку - продавець товарів (робіт, послуг) має право збіл...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 У яких випадках продавець товарів (робіт, послуг) може збільшити ВВ, якщо покупець таких товарів (робіт, послуг) затримує оплату їх вартості?

25.08.2011

Підстави для збільшення валових витрат продавцем, у разі врегулювання сумнівної дебіторської заборгованості, визначені у підпункті 12.1.1 ст.12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як у податковому обліку відображається сумнівна (безнадійна) заборгованість: з ПДВ чи без ПДВ?

25.08.2011

Платники податку на прибуток - продавці згідно з пп.12.1.1 п.12.1 ст.12 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" збільшують валові витрати у рядку 05.3 Декларації з податку на прибуток на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) без урахування податку на додану вартість, включеного до складу ціни товару (роботи, послуги). Разом з цим, платники податку - покупці згідно з пп.12.1.5 п.12.1 ст.12 Закону збільшують валові доходи у рядку 02.3 Декларації на всю суму непогашеної заборгованості, включаючи суми податку на додану вартість.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку платника податку - кредитора відображається укладення мирової угоди з боржником після прийняття рішення суду на користь кредитора, якщо сума визначена мировою угодою, менше суми заборгованості?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Платник податку на дату укладання мирової угоди з боржником має збільшити валові доходи на суму різниці між сумою заборгованості, яка визнана судом на користь такого платника податку, та сумою, визначеною мировою угодою з боржником. При цьому на зазначену суму платни...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку платника податку - кредитора відображається укладення мирової угоди з боржником після прийняття рішення суду на користь кредитора, якщо сума визначена мировою угодою, менше суми заборгованості?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: Відповідно до пп.12.1.1 п.12.1 ст.12 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97 –ВР із змінами та доповненнями, далі - Закон) платник податку - ...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку продавця відображається безнадійна заборгованість, яка раніше була віднесена таким платником податку до складу ВВ, у разі коли покупець – дебітор повністю або частково її погашає: з ПДВ чи без ПДВ?

25.08.2011

Платники податку на прибуток - продавці збільшують валові доходи на суму попередньо віднесеної до складу валових витрат заборгованості, тобто без урахування податку на додану вартість.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається кредиторська заборгованість платника податку перед іншою ЮО чи ФО за неоплаченими ОФ, що залишилася нестягнутою після закінчення терміну позовної давності?

25.08.2011

Платник податку у податковому періоді, на який припадає закінчення терміну позовної давності від дати розрахунків за основні фонди повинен включити їх вартість до валового доходу та здійснити відповідне коригування балансової вартості таких основних фондів і амортизаційних нарахувань.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку – боржника відображається погашення (списання) кредиторської заборгованості в ході завершення справи про відновлення платоспроможності боржника?

25.08.2011

. З питань отримання відповідей щодо відображення в податковому обліку операцій з погашення (списання) заборгованості в ході завершення справи про відновлення платоспроможності боржника (розпорядження майном боржника, мирова угода, санація (відновлення платоспроможності) боржника, ліквідація банк...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок врегулювання в податковому обліку кредиторської заборгованості платника податку – покупця?

25.08.2011

Платник податку - покупець зобов'язаний збільшити валові доходи на суму непогашеної заборгованості (її частини), визнаної у порядку досудового врегулювання спорів або судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає перша з подій: а) або 90-й календарний день від дня граничного строку погашення такої заборгованості (її частини), передбаченого договором або визнаною претензією; б) або 30-й календарний день від дня прийняття рішення судом про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку векселедавця відображається заборгованість за векселем, якщо отримувач векселя був ліквідований без правонаступництва?

25.08.2011

На момент ліквідації без правонаступництва отримувача векселя векселедавець повинен суму заборгованості за векселем включити до валового доходу як безповоротну фінансову допомогу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Чи включається до складу ВВ покупця дебіторська заборгованість щодо попередньої оплати товарів, робіт, послуг (з ПДВ чи без ПДВ), якщо платником податку вжито заходи щодо стягнення такої заборгованості?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Якщо платник податку на прибуток та податку на додану вартість до закінчення строку позовної давності здійснив заходи щодо стягнення боргу, то після закінчення терміну позовної давності платник податку суму такої безнадійної дебіторської заборгованості з врахування...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ.Чи включається до складу ВВ покупця дебіторська заборгованість щодо попередньої оплати товарів, робіт, послуг (з ПДВ чи без ПДВ), якщо платником податку вжито заходи щодо стягнення такої заборгованості?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ.(початок див.І) Повна: Відповідно до пп.11.2.1 п. 11.2 ст.11 Закону України від 28 грудня 1994року № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону України від 22 травня 1997року №283/97-ВР із змінами та доповненнями, далі – Закон) датою збільшення вал...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до ВВ платника податку – продавця сума сумнівної (безнадійної) заборгованості при зверненні такого платника податку з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з покупця до третейського суду (Міжнародного комерційного

25.08.2011

Третейські суди та Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України не здійснюють правосуддя, їх рішення не є актами правосуддя, а самі вони не входять до системи судів загальної юрисдикції. Застосування пп. 12.1.1 п. 12.1 ст. 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" при зверненні платника податку до третейського суду та Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України є неправомірним.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається сума коштів, сплачена виконавчій службі для здійснення витрат по стягненню з боржника заборгованості, визнаної судом?

25.08.2011

Сума грошових коштів, що була внесена платником податку на депозитний рахунок відповідного органу державної виконавчої служби для здійснення необхідних витрат або для покриття їх частини, при поверненні її такому платнику (стягувачеві) не включається до валового доходу за умови, що така сума не була попередньо віднесена до складу валових витрат платника податку. Якщо зазначена сума коштів була включена до складу валових витрат платника податку, то відповідно при поверненні вона враховується у складі валового доходу такого платника.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може комітент здійснити врегулювання заборгованості, що виникла у зв’язку з затримкою в перерахуванні коштів комісіонером за реалізований товар покупцю, на підставі ст. 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"?

25.08.2011

Статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" не передбачено врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості у разі затримки в перерахуванні коштів комісіонером комітенту за реалізований товар покупцю.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку, щодо якого господарський суд прийняв постанову про визнання банкрутом і проводиться ліквідаційна процедура, відображається кредиторська заборгованість за товарами (роботами, послугами) отриманими

25.08.2011

Платник податку – боржник на суму непогашеної заборгованості (її частини), визнаної у порядку досудового врегулювання спорів або судом чи за виконавчим написом нотаріуса, зобов’язаний був збільшити валові доходи. Такий платник податку мав право поновити (частково поновити) валові витрати у разі погашення заборгованості (її частини). Заборгованість (її частина), що залишається не погашеною за недостатністю майна платника податку, визнаного банкрутом, визнається безнадійною, при цьому податкові зобов’язання такого платника податку не змінюються. Визнаються погашеними вимоги, не задоволених за недостатністю майна, тобто зобов’язання платника податку по компенсації вартості товарів (робіт, послуг) припиняються. При цьому вартість таких товарів (робіт, послуг) повинна враховуватись у складі валового доходу платника податку – боржника як товари (роботи, послуги) безоплатно отримані.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Чи включається до складу ВВ заборгованість, що виникла через неповернення зберігачем товару, який було передано на відповідальне зберігання, або невиплату збитків через втрату (нестачу) таких товарів, якщо за поданням платника податку

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Заборгованість зберігача, якого судом визнано банкрутом, і по якій є повідомлення державного виконавця про неможливість виконання рішення внаслідок недостатності майна боржника, є безнадійною і відповідно така заборгованість може бути віднесена платником податку - вл...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи включається до складу ВВ заборгованість, що виникла через неповернення зберігачем товару, який було передано на відповідальне зберігання, або невиплату збитків через втрату (нестачу) таких товарів, якщо за поданням платника податк

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: Відповідно до п. 1.24 ст. 1 Закону України від 28 грудня 1994 року № 334/94- ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами та доповненнями (далі – Закон) відповідальне зберігання – це господарська операція платника податку, що передбачає пере...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи необхідно платнику податку – кредитору збільшити ВД на суму отриманого та непогашеного фінансового кредиту, якщо банк відшкодував суму кредиту за рахунок страхового резерву?

25.08.2011

Заборгованість за фінансовим кредитом відшкодована банком за рахунок страхового резерву, по причині закінчення строку позовної давності, включається дебітором до складу валових доходів. Якщо заборгованість відшкодована за рахунок страхового резерву з інших причин і банк впродовж визначеного законодавством періоду продовжує роботу щодо відшкодування списаної безнадійної заборгованості, то враховуючи норми пп. 7.9.1 п. 7.9 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" до закінчення строку позовної давності за кредитом валовий дохід дебітора не збільшується.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається заборгованість, яка погашається згідно з пп.12.1.5, до валових витрат разом з ПДВ?

25.08.2011

Платники податку - покупці відповідно до пп. 12.1.5 п. 12.1 ст. 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" збільшують валові доходи на всю суму непогашеної заборгованості, тобто включаючи суми податку на додану вартість. Якщо у наступних податкових періодах покупець погашає суму визнаної заборгованості або її частину, такий покупець збільшує валові витрати на суму такої заборгованості (її частини) з урахуванням податку на додану вартість.

Читати далі »