Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Порядок врегулювання безнадійної (сумнівної) заборгованості »

Діє до 05.08.2009 Як вторинний кредитор (ЮО – небанківська установа) має відобразити операції з придбання дебіторської заборгованості (з дисконтом), якщо об’єктом вимоги є грошові кошти?

Надрукувати документ
25.08.2011

Операції з придбання юридичною особою (не фінансовою установою) дебіторської заборгованості належить до зобов’язань, укладених за договорами уступки вимоги, загальні положення яких наведено у статтях 512-519 Цивільного кодексу України 16 січня 2003 року №435-IV (зі змінами та доповненнями, далі - ЦК). Так, відповідно до зазначених статей кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок виконання обов'язку боржника третьою особою. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові, тобто цінного паперу та іншого платіжного документа при оформленні такої угоди не створюється. При цьому, як встановлено п.1 ст.517 ЦК, первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Особливості оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями визначені пунктом 7.9 статті 7 Закону України від 28.12.94 №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22.05.97р. №283/97 –ВР із змінами та доповненнями, далі – Закон №334) . Відповідно до пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Закону №334, доходи від здійснення операцій з торгівлі борговими зобов’язаннями та вимогами включаються до складу валового доходу. Таким чином, кошти, що передаються вторинним кредитором в розпорядження первинного кредитора за відступлення права грошової вимоги до третьої особи (боржника), а також кошти, що сплачуються третьою особою (боржником) в погашення заборгованості у вторинного кредитора, підлягають оподаткуванню в сумі перевищення надходжень від боржника над сумою сплаченою первинному кредитору. Отже, до складу валового доходу вторинного кредитора включається лише дохід (прибуток) на суму різниці між номіналом заборгованості та її вартістю. Віднесення до складу валових витрат збитків від зазначених операцій (перевищення суми, сплаченої первинному кредитору над сумою, отриманою від боржника) Законом №334 не передбачено.


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.