Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Порядок врегулювання безнадійної (сумнівної) заборгованості »

Діє до 01.04.2011 ІІ.Чи включається до складу ВВ покупця дебіторська заборгованість щодо попередньої оплати товарів, робіт, послуг (з ПДВ чи без ПДВ), якщо платником податку вжито заходи щодо стягнення такої заборгованості?

Надрукувати документ
25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ.(початок див.І) Повна: Відповідно до пп.11.2.1 п. 11.2 ст.11 Закону України від 28 грудня 1994року № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону України від 22 травня 1997року №283/97-ВР із змінами та доповненнями, далі – Закон) датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку - день їх видачі з каси платника податку; або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг). Датою збільшення валових витрат платника податку при здійсненні ним операцій з особами, які є: а) нерезидентами; б) резидентами, які сплачують цей податок за ставкою нижчою, ніж зазначена у статті 10 цього Закону (крім платників податку, зазначених у пункті 7.2 статті 7 цього Закону), або сплачують цей податок у складі єдиного чи фіксованого податку чи є звільненими від сплати цього податку або не є його суб'єктами згідно із законодавством, - є дата оприбуткування платником податку товарів (а при їх імпорті - також робіт (послуг), супутніх чи допоміжних такому імпорту товарів), а для робіт (послуг), - дата їх фактичного отримання від таких осіб, незалежно від наявності їх оплати (у тому числі часткової або авансової) (пп.11.2.3 Закону). Тобто, якщо платник податку перераховує попередню плату за товари (роботи, послуги) звичайному платнику податку на прибуток, то датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) такого платника податку вважається дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку - день їх видачі з каси платника податку. Сума попередньої оплати за товари (роботи, послуги) відображається у рядку 04.1 Декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом ДПА України від 29.03.03 №143 (далі - Декларація). Сума сплаченого ПДВ, включеного до ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються платником ПДВ для виробничого або невиробничого використання, не включається до складу валових витрат (пп. 5.3.3 п. 5.3 ст. 5 Закону). Якщо протягом терміну позовної давності платник податку не отримав товари (роботи, послуги), то заборгованість покупця щодо виданого авансу трансформується в надання безповоротної фінансової допомоги, тому раніше відображені валові витрати щодо виданого авансу необхідно сторнувати в момент закінчення строку позовної давності. У Декларації зменшення валових витрат на суму попередньої оплати за товари, роботи, послуги (без ПДВ) слід відобразити в рядку 04.1 зі знаком "-". Відповідно до пп.5.2.8 п. 5.2 ст.5 Закону до складу валових витрат включаються суми безнадійної заборгованості в частині, що не була віднесена до валових витрат, у разі коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не привели до позитивного наслідку. Таким чином, якщо платник податку до закінчення строку позовної давності здійснив заходи щодо стягнення боргу (було проведено претензійно-позовну роботу), то після закінчення терміну позовної давності одночасно з коригуванням валових витрат по рядку 04.1 Декларації платник податку – покупець має право включити до складу валових витрат суму такої безнадійної дебіторської заборгованості, включаючи суми податку на додану вартість (рядок 04.13 Декларації). Якщо сума заборгованості вже була включена до складу валових витрат у зв’язку з проведенням претензійно-позовної роботи відповідно до пп. 12.1.1 Закону, то після закінчення терміну позовної давності платник податку зазначену суму до складу валових витрат не включає.


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.