Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Порядок врегулювання безнадійної (сумнівної) заборгованості »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи включається до складу ВВ заборгованість, що виникла через неповернення зберігачем товару, який було передано на відповідальне зберігання, або невиплату збитків через втрату (нестачу) таких товарів, якщо за поданням платника податк

Надрукувати документ
25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: Відповідно до п. 1.24 ст. 1 Закону України від 28 грудня 1994 року № 334/94- ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами та доповненнями (далі – Закон) відповідальне зберігання – це господарська операція платника податку, що передбачає передання згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій особі без права їх використання у господарському обороті такої фізичної чи юридичної особи, з подальшим поверненням цих матеріальних активів платнику податку без зміни їх якісних або кількісних характеристик. Підставою для приймання товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання є договір зберігання, порядок укладання якого, зміст, форма та особливості правових відносин, що виникають, регулюються ст. 936–955 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ). Відповідно до ст. 953 ЦКУ зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її зберігання не закінчився. За втрату (нестачу) або пошкодження речі, прийнятої на зберігання, зберігач відповідає на загальних підставах. Збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) або пошкодженням речі, відшкодовуються зберігачем (ст. 950, п. 1 ст. 951 ЦКУ). Згідно зі ст. 509 ЦКУ зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства (ст. 526 ЦКУ). З урахуванням викладеного, у разі невиконання зберігачем зобов’язань щодо повернення товарів, які було передано йому на відповідальне зберігання, або відшкодування збитків через втрату (нестачу) товарів, що перебували на відповідальному зберіганні, платник податку – власник товарів має підстави для стягнення заборгованості у порядку встановленому Господарським процесуальним кодексом України. Підпунктом 5.2.8 п. 5.2 ст. 5 Закону визначено, що до складу валових витрат підприємства відносяться суми безнадійної заборгованості в частині, що не була віднесена до валових витрат, у разі коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не привели до позитивного наслідку. Відповідно до п. 1.25 ст. 1 Закону як безнадійна заборгованість розглядається заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна юридичної особи, оголошеної банкрутом у порядку, встановленому законом, або при її ліквідації (зняття з реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності). Таким чином, заборгованість зберігача, якого судом визнано банкрутом, і по якій є повідомлення державного виконавця про неможливість виконання рішення внаслідок недостатності майна боржника, є безнадійною і відповідно до пп. 5.2.8 п. 5.2 ст. 5 Закону така заборгованість може бути віднесена платником податку - власником товарів до складу валових витрат у частині, що не була віднесена до валових витрат раніше (така заборгованість відображається зі знаком " - " у рядку 04.13 Декларації з податку на прибуток підприємства). Водночас оскільки товари, які знаходились на відповідальному зберіганні, не були використані платником податку у господарській діяльності, то на дату визнання заборгованості за договором зберігання безнадійною їх вартість повинна бути виключена зі складу валових витрат платника податку шляхом відображення у рядку 4 "запаси, використані не у господарській діяльності" додатка К1 до Декларації з податку на прибуток підприємства.


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.