Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Амортизація основні фонди

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 14.09.2009 Чи відносяться витрати на утримання ОФ, що знаходяться на консервації, до складу ВВ?

25.08.2011

Так, відносяться.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Який порядок нарахування амортизаційних відрахувань новоствореними платниками податку на прибуток?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Якщо станом на початок повного розрахункового кварталу, що увійшов до складу першого звітного податкового періоду новоствореного платника, в податковому обліку цього платника обліковуються основні фонди, придбані ним до початку цього кварталу (введені в експлуатацію об'...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Який порядок нарахування амортизаційних відрахувань новоствореними платниками податку на прибуток?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І.). Повна: Відповідно до пункту 11.1 ст. 11 Закону України від 28 грудня 1994 року № 334/94- ВР"Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) для цілей цього Закону використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. ...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як в податковому обліку визначається балансова вартість ОФ, що придбаваються за іноземну валюту?

25.08.2011

Балансова вартість основних фондів, що придбані за іноземну валюту, буде визначатись згідно із положеннями пп. 7.3.1, 7.3.4, 7.3.6 п. 7.3 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право підприємство, що перейшло з ЄП на загальну систему оподаткування, амортизувати у складі самостійно виготовлених ОФ витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), що понесені під час перебування на ЄП?

25.08.2011

Якщо платник податку під час перебування спрощеній системі оподаткування здійснює витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей, які після переходу на загальну використовуються для виготовлення, реконструкції, модернізації, ремонту та іншого поліпшення основних фондів, то зазначені витрати збільшують балансову вартість такого основного фонду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 До якої групи ОФ належить РРО, комп'ютерно-касові системи та електронні таксометри?

25.08.2011

Реєстратори розрахункових операцій (електронні контрольно-касові реєстратори, комп'ютерно-касові системи, електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) тощо), які використовуються у господарській діяльності платника податку понад рік, та вартість яких перевищує 1000 гривень, відносяться у податковому обліку до четвертої групи основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються товарно-матеріальні цінності (ТМЦ), які отримані у результаті ліквідації ОФ?

25.08.2011

У випадку ліквідації основних фондів та невиробничих фондів підприємство отримує матеріали, які можуть бути використані у господарській діяльності, а також реалізовані, то відповідно до пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону вартість їх реалізації включається до складу валових доходів такого підприємства, як доходи з інших джерел.

Читати далі »

Діє до 09.12.2010 Чи включається до ВД вартість безоплатно отриманих ОФ, переданих Міністерством охорони навколишнього середовища з метою підвищення ефективності проведення топографо-геодезичних робіт?

25.08.2011

Ні, не включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як визначити ВД від продажу однієї зі складових основного засобу, виведеного з експлуатації у зв’язку із заміною?

25.08.2011

У разі реалізації матеріальних цінностей (складової основного фонду), оприбуткованих після ліквідації такого основного фонду (виведення з експлуатації), валові доходи збільшуються на вартість продажу таких товарів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається операція з безоплатної передачі об’єкта ОФ групи 1 за рішенням органу центральної виконавчої влади?

25.08.2011

Підприємство, яке безоплатно передає об’єкт, зменшує балансову вартість 1 групи основних фондів на суму балансової вартості такого об'єкта. Підприємство, яке безоплатно отримує об’єкт, не включає вартість такого об’єкту до складу валового доходу та не збільшує балансову вартість 1 групи основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається операція з передачі об’єкта ОФ 1 групи до статутного фонду іншого платника податку?

25.08.2011

Підприємство, яке передає об’єкт основних фондів 1 групи, зменшує балансову вартість групи 1 на суму балансової вартості такого об'єкта. Підприємство, яке отримує об’єкт як внесок до статутного фонду, включає вартість цього об’єкта до балансової вартості основних фондів 1 групи.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 До якої групи основних фондів відносяться міні – АТС?

25.08.2011

Міні - АТС відносяться до основних фондів групи 1.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як відображається отримання страхового відшкодування за об’єкт ОФ групи 1, пошкоджений в результаті страхового випадку, якщо ліквідація такого об’єкту ОФ здійснюється / не здійснюється?

25.08.2011

Якщо з незалежних від платника податків обставин зруйновано або викрадено об'єкт основних фондів групи 1, то у звітному періоді, в якому відбувається такий страховий випадок, цей платник збільшує валові витрати на суму балансової вартості такого об'єкта, а вартість об’єкта прирівнює до нуля. Якщо платник податку планує відновити зруйнований об'єкт, такий платник має керуватися пп.8.7.1 п.8.7 ст. 8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств". При отриманні компенсації від страхової організації платник податків у податковому періоді її отримання збільшує валовий дохід на суму компенсації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку платника податку відображається виплата страховою організацією страхового відшкодування, якщо виплата надходить на рахунок СГ (СТО), що здійснює відновлення пошкодженого транспортного засобу (страхове відшкодув

25.08.2011

Якщо транспортний засіб, що використовувався у власній господарській діяльності платника податку, було частково пошкоджено в результаті ДТП, то платник податку на суму виплаченого страховиком страхового відшкодування (як на власний рахунок платника податку, так і на рахунок суб’єкта господарювання, який здійснює ремонт пошкодженого транспортного засобу) повинен зменшити балансову вартість групи основних фондів 2.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку платника податку відображається виплата страховою організацією страхового відшкодування, якщо виплата надходить на рахунок СГ (СТО), що здійснює відновлення пошкодженого транспортного засобу (страхове відшкоду

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І.). Повна: Відповідно до пп. 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 Закону України від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами та доповненнями (далі – Закон №334) в податковому обліку транспортні засоби відносяться до основних фондів групи ...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи враховуються витрати на ремонт (поліпшення) ОФ, що понесені під час перебування на спрощеній системі оподаткування (ЄП або ФСП), у балансовій вартості основних фондів для нарахування податкової амортизації після переходу на загальну с

25.08.2011

При переході на загальну систему оподаткування суб’єкт господарювання для нарахування податкової амортизації на основні фонди, які використовуються у господарській діяльності, повинен визначити їх балансову вартість на початок кварталу, з якого застосовується загальна система оподаткування, за нормами ст. 8 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Для цього за час перебування на спрощеній системі оподаткування платнику потрібно перерахувати амортизацію основних фондів (нематеріальних активів) за правилами податкового обліку. При такому перерахунку балансова вартість групи основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) повинна визначатись відповідно до пп. 8.3.2 п. 8.3 ст. 8 вказаного Закону, тобто з урахуванням сум витрат, понесених на здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається передача рухомого складу залізничного транспорту загального користування від одного підрозділу залізниці іншому за рішенням Укрзалізниці?

25.08.2011

Відповідно до п. 7.16 ст. 7 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97-ВР із змінами і доповненнями) не включаються до валових доходів кошти, отримані Державною адміністрацією залізничного т...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається виведення з експлуатації у зв’язку з ліквідацією частини ОФ 1 групи?

25.08.2011

При ліквідації частини об'єкта основних фондів групи 1 у податковому обліку балансова вартість такого об’єкта основних фондів групи 1 не зменшується та продовжує амортизуватись.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на ліквідацію наслідків стихійного лиха?

25.08.2011

Витрати на ліквідацію стихійного лиха відносяться до складу валових витрат, якщо є відповідні документальні підтвердження торгово-промислової палати України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 До якої групи ОФ в податковому обліку відноситься водний транспорт?

25.08.2011

Водний транспорт в податковому обліку відноситься до 3 групи основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається монтаж ліфта у разі реконструкції будівлі?

25.08.2011

Витрати на придбання та встановлення ліфту у приміщенні в сумі, яка перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок звітного періоду, збільшують балансову вартість основного фонду групи 1 станом на початок розрахункового кварталу.

Читати далі »

Діє до 14.05.2010 Чи збільшується балансова вартість ОФ на початок першого розрахункового кварталу поточного року, якщо платник податку на прибуток провів індексацію балансової вартості відповідних груп ОФ за результатами попереднього року згідно з індекс

25.08.2011

Платник податку, який згідно з індексом інфляції за результатами попереднього року проіндексував балансову вартість груп основних фондів, відображає відповідну балансову вартість цих груп з урахуванням такої індексації у графі 3 “Балансова вартість на початок розрахункового кварталу” таблиці 2 “Розрахунок амортизаційних відрахувань” додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства за перший квартал поточного року.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи можливо після викупу раніше орендованих ОФ, застосовувати до них нові (підвищені) норми амортизаційних відрахувань?

25.08.2011

Підстав для застосування підвищених норм амортизації по зазначених основних фондах немає.

Читати далі »

Діє до 10.02.2010 Як визначається балансова вартість ОФ у платника податку, який перейшов з ЄП на загальну систему оподаткування?

25.08.2011

Балансова вартість основних фондів платника податку на прибуток, що перейшов на загальну систему оподаткування зі спрощеної, з метою нарахування податкової амортизації визначається у розмірі залишкової вартості таких основних фондів на момент повернення на загальну систему оподаткування за даними бухгалтерського обліку підприємства у разі, якщо витрати на придбання основних фондів було понесено платником податку і ці фонди використовуються у його господарській діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається продаж старого вантажного автомобіля, який амортизувався за нормою 6,25% та придбання нового, який буде амортизуватись за нормою 10%, якщо такі операції здійснюються в одному звітному податковому пе

25.08.2011

Платник податку на суму виручки від реалізації старого автомобіля повинен зменшити балансову вартість підгрупи, яка амортизується за нормою 6,25%. Якщо сума вартості старого автомобіля перевищує балансову вартість зазначеної підгрупи, сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду. Вартість придбаного (нового) автомобіля в податковому обліку буде враховуватись в наступному кварталі, тобто операція з придбання нового автомобіля у поточному кварталі в податковому обліку відображатись не буде.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Для відкриття нового відділення банком орендовано приміщення, в якому проводяться роботи з ремонту та його облаштування. Чи включаються до складу ВВ такі витрати?

25.08.2011

Будь-які витрати з ремонту та облаштування відділення банку можуть бути розцінено як пов’язані з господарською діяльністю платника податку тільки після його офіційного відкриття за погодженням з територіальним відділенням НБУ. Починаючи з податкового періоду, у якому відбудеться таке відкриття відділення, платник податку має право сформувати валові витрати та нараховувати амортизацію на основні виробничі фонди з урахуванням особливостей застосування діючого податкового законодавства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати філії на ремонт ОФ, які рахуються на балансі головного підприємства?

25.08.2011

Оскільки філія не має права здійснювати амортизаційні нарахування на об’єкти основних фондів, витрати на придбання (виготовлення) яких така філія не понесла, тому витрати на їх ремонт в податковому обліку філії не відображаються. Витрати на ремонт таких основних фондів відображаються в податковому обліку головного підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються одержані від страхової організації суми страхового відшкодування збитків, нанесених внаслідок ДТП?

25.08.2011

Платник податку має зменшити балансову вартість групи 2 на суму компенсації витрат, пов'язаних з виникненням обставин ДТП.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на поліпшення ОФ у рік реєстрації платника податку (на початок року балансова вартість ОФ дорівнює нулю, оскільки платника зареєстровано після 1 січня)?

25.08.2011

Ні. Не може. Якщо сукупна балансова вартість груп основних фондів платника податку на початок звітного року дорівнює нулю, то сума витрат, пов’язаних з поліпшенням основних фондів, не відноситься до складу валових витрат, а в повному обсязі збільшує балансову вартість відповідної групи основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок застосування бонусної амортизації для обладнання, що працює на альтернативних видах палива, та устаткування для виробництва альтернативних видів палива?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна та коротка відповіді ідентичні: Підпунктом 1 п.5 розділу І Закону України від 20 січня 2010 року №1814-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні" внесено зміни до ст.8 Закону України від 28 грудня 1994 ...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати, понесені платником податку на придбання об’єктів ОФ груп 2, 3 і 4 після викрадення таких ОФ, якщо компенсацію від страхової компанії не одержано або не знайдено винних у крадіжці осіб?

25.08.2011

Якщо компенсацію від страхової компанії або винних у крадіжці осіб не одержано, то витрати, понесені підприємством на придбання викрадених об’єктів основних фондів груп 2, 3 і 4, у податковому обліку продовжують амортизуватися

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на поліпшення безоплатно отриманих ОФ?

25.08.2011

На суму витрат на поліпшення збільшують балансову вартість відповідної групи основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) з подальшою амортизацією таких витрат

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку відображаються операції з безоплатної передачі об’єкта незавершеного будівництва іншому платнику податку за рішенням органу центральної виконавчої влади?

25.08.2011

При безоплатній передачі об’єкта незавершеного будівництва в податковому обліку валові доходи та валові витрати у платника податку, який передає незавершене будівництво, не відображаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може підприємство обліковувати складові комп’ютера як окремі об’єкти ОФ вартістю до 1000 грн., якщо такі складові мають різний термін використання?

25.08.2011

Підприємство з метою оподаткування має вести облік не за окремими складовими комп’ютера, а за сукупною балансовою вартістю групи 4 основних фондів у порядку, визначеному п. 8.4 ст. 8 Закону №334/94-ВР.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Підприємство придбало комп’ютер, клавіатуру, "мишку", монітор і все віднесло до вартості комп’ютера (групи 4 ОФ). Чи може підприємство з метою ведення обліку ОФ приєднати до цієї групи і вартість принтера?

25.08.2011

Так.

Читати далі »

Діє до 01.01.2009 Як у 2005 р. у податковому обліку відображалися витрати на проведення ремонту ОФ групи 1?

25.08.2011

У разі проведення у 2005 р. ремонтних робіт об’єкта основних фондів групи 1 до складу валових витрат платника податку включаються витрати, що не перевищують 10% балансової вартості такого об’єкта, а решта витрат з урахуванням перерозподілу збільшує балансову вартість основних фондів групи 1 та груп основних фондів, що ремонтувалися.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які норми амортизаційних відрахувань встановлено для ОФ, придбаних (споруджених) до 01.01.2004р. та після 01.01.2004р.?

25.08.2011

Норми амортизації встановлено в такому розмірі: -для основних фондів груп 1, 2, 3 придбаних, споруджених та поліпшених до 1 січня 2004 року: група 1 – 1,25%, група 2 – 6,25%, група 3 – 3,75%; -для основних фондів груп 1, 2, 3, 4 придбаних, споруджених та поліпшених після 1 січня 2004 року: група 1 - 2 %; група 2 - 10 %; група 3 - 6 %; група 4 - 15 %.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається операція з повернення ОФ від дочірнього підприємства до статутного фонду головного підприємства?

25.08.2011

Передача основних фондів від дочірнього підприємства до головного підприємства прирівнюється до продажу і збільшує балансову вартість групи 1 основних фондів підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 До якої групи ОФ відносяться паливно-роздавальна колонка на АЗС та міні-електростанція?

25.08.2011

Якщо паливно-роздавальна колонка розглядається як структурний компонент АЗС, то вона відноситься до групи 1 основних фондів. В іншому разі, враховуючи технічні характеристики, паливно-роздавальна колонка, як і міні-електростанція, відноситься до групи 3 основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається списання втрачених в наслідок пожежі об’єктів ОФ групи 1, якщо компенсацію від страхової компанії не одержано або не знайдено винних осіб?

25.08.2011

Якщо є документально оформлене підтвердження (акт пожежної служби) факту руйнування об’єкта основних фондів групи 1, то на суму балансової вартості такого об’єкта підприємство у цьому випадку має право збільшити суму валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи підлягають амортизації ОФ, безоплатно передані платнику податку на прибуток до 01.07.97?

25.08.2011

У разі безкоштовної передачі платнику податку основних фондів до 1 липня 1997 року їх залишкова вартість підлягає амортизації. Вартість основних фондів, безкоштовно переданих платнику податку після 1 липня 1997 року амортизації не підлягає.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які ОФ вважаються новими з метою застосування підвищених норм амортизації?

25.08.2011

Основні фонди слід вважати новими у разі, якщо витрати на їх придбання понесено (нараховано) платником податків після 1 січня 2004 р. та придбаний об’єкт раніше не експлуатувався іншою особою (що підтверджується первинними документами і технічною документацією).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 З якого періоду не нараховується податкова амортизація на реалізовані підприємством ОФ?

25.08.2011

Амортизація не нараховується з кварталу наступного за реалізацією основного засобу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 З якого періоду в податковому обліку здійснюється нарахування амортизації?

25.08.2011

Для основних фондів 1 групи нарахування амортизації здійснюється з наступного кварталу після введення їх в експлуатацію, а для основних фондів груп 2, 3 та 4 - з кварталу, наступного за кварталом оприбуткування матеріальних цінностей, що входять до складу цих груп незалежно від фактичного здійснення розрахунків за такі основні фонди.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яку норму податкової амортизації потрібно використовувати на витрати, понесені (нараховані) на поліпшення ОФ першої групи?

25.08.2011

Витрати на поліпшення основних фондів, що перебували в експлуатації до 01.01.2004р., амортизуються за старими нормами амортизації: для 1 групи основних фондів – 1,25%. Витрати на поліпшення основних фондів, що були придбані (споруджені) після 01.01.2004р. амортизуються за новими нормами амортизації: для 1 групи основних фондів – 2,0%.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право платник податку здійснювати нарахування амортизації на переоцінену вартість ОФ?

25.08.2011

Підприємство не має права нараховувати амортизаційні відрахування на переоцінену вартість основних фондів, оскільки результати такої переоцінки не відображаються в податковому обліку (крім випадків проведення індексації основних фондів у встановленому порядку).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на придбання та установку систем охоронно - пожежної сигналізації, охоронної тривожної сигналізації, газового пожаротушіння?

25.08.2011

Витрати на встановлення систем охоронно - пожежної сигналізації, охоронної тривожної сигналізації та газового пожаротушіння відображаються як поліпшення об’єкта основних фондів 1 групи. Тобто включаються у межах визначеного ліміту до валових витрат, а в розмірі його перевищення – відносяться на збільшення балансової вартості відповідного об’єкта основних фондів групи 1.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на будівництво капітальної будівлі?

25.08.2011

Витрати на будівництво капітальної будівлі, в якій будуть розташовані офісні та виробничні приміщення, будуть відображатися у податковому обліку через нарахування амортизації, після введення в експлуатацію такої будівлі. Матеріали, придбані для будівництва даної будівлі, не приймають участь у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати, понесені у зв'язку з отриманням реєстраційних документів для введення в експлуатацію такого основного засобу як судно?

25.08.2011

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням бланків типових реєстраційних суднових документів, обов'язкових для оформлення і отримання суден збільшують балансову вартість судна і підлягають амортизації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу витрат, пов'язаних з поліпшенням ОФ, витрати платника податку - спеціалізованого експлуатуючого підприємства на відновлення покриття шляхово-транспортних споруд, що пошкоджені під час ремонту або ліквідації аварі

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Повна та коротка відповіді ідентичні: Для отримання вичерпної відповіді платнику рекомендовано звернутися з письмовим запитом до органів ДПС за місцем його реєстрації з додатковим наданням копій відповідних документів по суті здійснюваної операції.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може підприємство продовжувати нараховувати податкову амортизацію на ОФ 2 групи в зв’язку з їх консервацією?

25.08.2011

Так, може.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на поліпшення ОФ?

25.08.2011

Платники податку відносять до валових витрат витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів (орендованих основних фондів) у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду. Витрати, що перевищують зазначену суму, збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які витрати підлягають амортизації?

25.08.2011

Амортизації підлягають витрати на: придбання основних фондів для власного виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної худоби та придбання, закладення і вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення; самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних фондів; проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які витрати на придбання ОФ не підлягають амортизації та повністю відносяться до ВВ звітного періоду?

25.08.2011

Не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу валових витрат звітного періоду витрати платника податку на: придбання і відгодівлю продуктивної худоби; вирощування багаторічних плодоносних насаджень; придбання основних фондів з метою їх подальшого продажу іншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) інших основних фондів, призначених для подальшого продажу іншим особам; утримання основних фондів, що знаходяться на консервації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 За яких умов товарно-матеріальні цінності (ТМЦ) відносяться до складу ОФ?

25.08.2011

Якщо матеріальні цінності призначені для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення їх в експлуатацію та вартість яких становить більше, ніж 1000 гривень, то витрати на їх придбання потрібно амортизувати. Витрати на придбання матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 1000 гривень, що призначені для використання у господарській діяльності платника податку, у загальному порядку включаються до складу валових витрат платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яким чином визначається сума амортизаційних відрахувань розрахункового кварталу?

25.08.2011

Сума амортизаційних відрахувань визначається окремо для кожного календарного кварталу шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів на початок такого розрахункового кварталу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок ведення податкового обліку балансової вартості ОФ: по окремих об’єктах чи сукупно?

25.08.2011

Облік балансової вартості основних фондів групи 1 ведеться по кожній окремій будівлі, споруді або їх структурному компоненту. Облік балансової вартості основних фондів груп 2, 3 і 4, ведеться за сукупною балансовою вартістю відповідної групи основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 До якої вартісної межі здійснюється нарахування амортизації ОФ в податковому обліку?

25.08.2011

Амортизація окремого об'єкта основних фондів групи 1 провадиться до досягнення балансовою вартістю ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Залишкова вартість такого об'єкта відноситься до складу валових витрат, а вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля. Амортизація основних фондів груп 2, 3 і 4 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи враховується у складі балансової вартості придбаних (самостійно виготовлених) ОФ сума сплаченого ПДВ?

25.08.2011

Платник податку, зареєстрований платником ПДВ, не збільшує балансову вартість відповідної групи основних фондів на суму сплаченого ПДВ; платник податку, який не є платником ПДВ –збільшує балансову вартість відповідної групи основних фондів на суму ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається продаж ОФ 1групи?

25.08.2011

Залишкова балансова вартість проданого об'єкта основного фонду групи 1 зменшується на суму виручки від продажу цього об'єкта. Сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремого об'єкта основних фондів групи 1 включається до валових доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу включається до валових витрат платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається продаж ОФ 2,3,4 груп?

25.08.2011

Балансова вартість основних фондів груп 2, 3 і 4 зменшується на суму вартості продажу таких основних фондів. Якщо сума вартості основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається виведення з експлуатації окремого об’єкта ОФ 1 групи за рішенням платника податку або внаслідок їх відчуження згідно з рішенням суду та зворотне введення такого об’єкта до складу ОФ?

25.08.2011

Балансова вартість такого об'єкта для цілей амортизації прирівнюється до нуля та амортизаційні відрахування не нараховуються. При зворотному введенні таких об'єктів до складу основних фондів балансова вартість відповідної групи основних фондів збільшується на суму всіх виробничих витрат, понесених платником податку, що пов'язані з їх виготовленням та введенням в експлуатацію.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається виведення з експлуатації ОФ 2, 3 та 4 груп з будь-яких причин (крім продажу) та зворотне введення їх в експлуатацію після здійснення ремонту (реконструкції, модернізації)?

25.08.2011

При виведенні з експлуатації окремих фондів груп 2, 3 і 4 з будь-яких причин (крім їх продажу) балансова вартість таких груп не змінюється. При зворотному їх введенні в експлуатацію балансова вартість групи збільшується тільки на суму витрат, пов'язаних з ремонтом, реконструкцією та модернізацією.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи необхідно продовжувати нарахування амортизації в податковому обліку, якщо на початок звітного кварталу група 2, 3, 4 ОФ не містить матеріальних цінностей?

25.08.2011

Ні, балансова вартість групи 2, 3, 4 відноситься до валових витрат платника податку такого звітного періоду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається продаж платником ЄП ОФ, введеного в експлуатацію у період, коли підприємство перебувало на ЄП, якщо часткову оплату отримано на ЄП, а остаточно розрахунки здійснювались на загальної системі оподатку

25.08.2011

До складу валового доходу платника податку включається сума коштів, отримана від продажу основного фонду після переходу на загальну систему оподаткування.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 За якими групами у податковому обліку розподіляються ОФ?

25.08.2011

Основні фонди розподіляються за такими групами: група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі; група 2 - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них; група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4; група 4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп'ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як визначається в податковому обліку балансова вартість ОФ на початок розрахункового кварталу?

25.08.2011

До балансової вартості групи (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок кварталу, що передував розрахунковому, додається сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів, що підлягають амортизації, протягом кварталу, що передував розрахунковому, та вираховується сума виведених з експлуатації основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) протягом кварталу, що передував розрахунковому, та сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається заміна моніторів, придбаних до 01.01.2003 року, на нові?

25.08.2011

У податковому обліку на суму витрат на придбання такого нового монітора збільшується балансова вартість 4 групи основних фондів, разом з цим вартість старих моніторів, які були віднесені до 2 групи основних фондів, в податковому обліку продовжує амортизуватись в складі балансової вартості 2 групи.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку відображаються операції з продажу об'єктів незавершеного будівництва?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Коротка: Облік балансової вартості об'єктів незавершеного будівництва ведеться платником податку по кожному окремому об'єкту та в цілому по групам таких матеріальних активів як сума балансових вартостей окремих об'єктів таких груп. У разі продажу окремих вищезазначених об'єктів...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку відображаються операції з продажу об'єктів незавершеного будівництва?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І). Повна: Облік балансової вартості об'єктів незавершеного будівництва ведеться платником податку по кожному окремому об'єкту та в цілому по групам таких матеріальних активів як сума балансових вартостей окремих об'єктів таких груп. У разі продажу окремих вищезаз...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції з передачі ОФ 1 групи до складу невиробничих фондів?

25.08.2011

У разі виведення з експлуатації окремого об'єкта основних фондів групи 1 або передачі його до складу невиробничих фондів за рішенням платника податку балансова вартість такого об'єкта для цілей амортизації прирівнюється до нуля. При цьому амортизаційні відрахування не нараховуються.

Читати далі »

Діє до 12.03.2010 Як у податковому обліку філії – самостійного платника податку на прибуток відображаються документально підтверджені витрати на капітальний ремонт ОФ, який отримано від головного підприємства в тимчасове користування та який рахується на

25.08.2011

Не відображаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 На поповнення статутного фонду підприємства отримано ОФ групи 1 та невиробничі фонди. Як у податковому обліку платника податку відображається операція з ліквідації зазначених фондів за рішенням платника податку та засновника?

25.08.2011

Платник податку збільшує валові витрати на суму балансової вартості окремого об’єкта основних фондів групи 1, який ліквідується. Щодо невиробничих фондів, то слід зазначити, що у податковому обліку з податку на прибуток операції з отримання невиробничих фондів до статутного фонду та ліквідація таких невиробничих фондів не відображається.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається операція з продажу ОФ групи 1, якщо оплата надходить авансовими платежами, а право власності передається після повної оплати?

25.08.2011

Аванс, отриманий за договором купівлі-продажу нерухомості, включається до валового доходу такого платника податку відповідно до норм пункту 4.1 ст. 4 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств". У звітному періоді, в якому здійснюється виведення з експлуатації основного засобу, продавець має здійснити коригування валового доходу на суму авансу та на загальну суму виручки від продажу такого об’єкту зменшити вартість групи 1 основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І.Як у податковому обліку відображається операція з придбання для використання у господарській діяльності більше 365 календарних днів набору товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) загальною вартістю більше 1000 грн., які в подальшому платн

25.08.2011

Операція з придбання такого набору матеріальних цінностей, (для використання більше 365 календарних днів, загальною вартістю більше 1000 грн), є придбанням об’єкту основних фондів з наступною амортизацією таких витрат. Якщо у подальшому за рішенням спеціальної комісії на підприємстві відбувається розподіл такого набору за окремими ТМЦ, тобто ліквація такого об’єкта ОФ як єдиного цілого, то в податковому обліку балансова вартість відповідної групи 2, 3 або 4 ОФ не змінюється. При цьому оприбутковані на баланс матеріальні цінності не відносяться до валових витрат та відповідно не беруть участь у податковому обліку приросту (убутку) балансової вартості товарів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку відображається операція з придбання для використання у господарській діяльності більше 365 календарних днів набору товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) загальною вартістю більше 1000 грн., які в подальшому пла

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І). Повна: ... Отже, операція з придбання набору матеріальних цінностей, що призначаються для використання у господарській діяльності більше 365 календарних днів, загальною вартістю більше 1000 грн, виступає придбанням об’єкту основних фондів з наступною амортизаці...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до ВД авансовий платіж, який виступає гарантією укладання договору купівлі-продажу нерухомості?

25.08.2011

Так, включається. Авансовий платіж, отриманий платником податку у грошовій формі, який виступає гарантією укладання договору купівлі-продажу нерухомості, включається до валового доходу такого платника податку відповідно до норм п. 4.1 ст. 4 Закону „Про оподаткування прибутку підприємств”.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на монтаж, перевезення та монтаж обладнання (ОФ 2, 3, 4 груп) у зв’язку з переїздом платника в інше приміщення?

25.08.2011

У разі відповідності обладнання визначенню об'єкта основних фондів згідно з пп. 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" балансова вартість відповідної групи основних фондів збільшується на суму витрат з демонтажу, перевезення та здійснення монтажу такого обладнання.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 До якої групи ОФ в податковому обліку відносяться зварювальний апарат та магістральна оптична кабельна мережа?

25.08.2011

В податковому обліку магістральна оптична кабельна мережа відносяться до групи 1 основних фондів, зварювальний апарат - до групи 3 основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи підлягають амортизації в податковому обліку ОФ, які використовуються у господарській діяльності платника податку менше ніж 365 днів?

25.08.2011

Основні фонди, які призначалися для використання більше року, але знаходились в експлуатації менше року, підлягають амортизації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 До якої групи ОФ в податковому обліку віднести виробничу лінію для виробництва добрив (обладнання складаються з декількох вузлів)?

25.08.2011

Виробнича лінія по виробництву добрив відноситься до групи 3 основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на встановлення системи відеоспостереження (відеонагляду)?

25.08.2011

Якщо використання системи відеоспостереження (відеонагляду) не пов’язане з господарською діяльністю платника податку, то витрати на встановлення такої системи, як витрати на придбання невиробничих фондів, в податковому обліку не відображаються. Якщо використання системи відеоспостереження (відеонагляду) пов’язане з господарською діяльністю платника податку, витрати на встановлення такої системи в податковому відносяться на збільшення балансової вартості основних фондів відповідної групи.

Читати далі »

Діє до 10.02.2010 Як у податковому обліку відображаються операції з продажу ОФ, уведених в експлуатацію у період, коли підприємство перебувало на ЄП, якщо відвантаження здійснювалось на ЄП, а отримання коштів від продажу - на загальній системі оподаткуван

25.08.2011

До складу валового доходу платника податку включається сума коштів, отримана від продажу основного фонду без зменшення на суму залишкової вартості таких основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку відображається операція з безоплатної передачі ОФ та нематеріальних активів платнику податку на прибуток або неплатнику податку на прибуток?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Коротка: У платника податку, який здійснює безоплатне надання основних фондів та нематеріальних активів, валовий дохід не збільшується. Разом з цим, при безоплатній передачі основних фондів групи 1 та нематеріальних активів їх балансова вартість прирівнюється до нуля та не включ...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку відображається операція з безоплатної передачі ОФ та нематеріальних активів платнику податку на прибуток або неплатнику податку на прибуток?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І) Повна: Відповідно до п.1.31 ст.1 Закону України від 28.12.94 №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (із змінами та доповненнями, далі - Закон) операції з безоплатного надання товарів (у т.ч. основних фондів та нематеріальних активів) є продажем. Згі...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 В якому звітному періоді відображається в податковому обліку зменшення балансової вартості ОФ у разі виведення їх з експлуатації у зв’язку з продажем?

25.08.2011

Вартість основних фондів (окремих об'єктів основних фондів групи 1), які продаються в розрахунковому кварталі, амортизується до кінця цього кварталу і лише з наступного виключається з розрахунку балансової вартості.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може філія – самостійний платник податку на прибуток, яка не є ЮО, нараховувати амортизаційні відрахування на вартість ОФ, переданих такій філії головним підприємством?

25.08.2011

Якщо філія, що є самостійним платником податку на прибуток, здійснила витрати на придбання або виготовлення об’єктів основних фондів, то така філія має право здійснювати нарахування амортизації на такі основні фонди за умови використання їх у господарській діяльності філії. Якщо витрати на придбання або виготовлення основних фондів понесені головним підприємством, то незалежно від використання зазначених основних фондів у господарській діяльності філії, нарахування амортизації буде здійснюватись головним підприємством.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право товариство на продовження нарахування амортизації на майно, що було внесено учасником до статутного фонду, у випадку виходу такого учасника зі складу товариства без зменшення статутного фонду та безкоштовної передачі його ча

25.08.2011

Платник податку — отримувач основних засобів як внеску до статутного фонду, має право на продовження амортизації таких основних фондів за умови, що зазначені основні засоби залишаються у складі основних фондів такого платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються роботи по обрізці, культивуванню та інші роботи, виконані при вирощуванні багаторічних насаджень?

25.08.2011

Витрати підприємства по вирощуванню багаторічних насаджень (придбання, культивування, обрізка тощо) до початку плодоношення в податковому обліку підлягають амортизації за нормою 6 відсотків. З початком плодоношення багаторічних насаджень балансова вартість групи 3 не змінюється. При цьому витрати з культивування, обрізки тощо багаторічних насаджень з початком плодоношення відносяться до складу валових витрат відповідно до пп.5.2.1 п.5.2 ст.5 Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як обліковується комп’ютерна програма, вартість якої є менша за 1000 грн.?

25.08.2011

У випадку, якщо вартість комп'ютерної програми є меншою за 1000 грн., ця програма визнається нематеріальним активом та амортизується відповідно до пп. 8.3.9 п. 8.3 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається внесення до статутного фонду ОФ?

25.08.2011

Підприємство, яке вносить основні фонди до статутного фонду іншого підприємства, зменшує балансову вартість окремих об'єктів основних фондів групи 1 або балансову вартість груп 2, 3 і 4 на суму балансової вартості об’єкта (об’єктів). Підприємство, яке отримує основні фонди як внесок до статутного фонду, включає вартість цих фондів до балансової вартості відповідної групи та амортизує.

Читати далі »

Діє до 01.04.2010 Як у податковому обліку відображається операція з безоплатної передачі ОФ платнику податку на прибуток або неплатнику податку на прибуток?

25.08.2011

При безоплатній передачі платнику податку балансова вартість об’єкта основних фондів групи 1 включається до валових витрат, а груп 2, 3, 4 – залишається без змін та підлягає подальшій амортизації. У разі безоплатної передачі неплатнику податку або пов’язаній особі операція відображається виходячи із звичайної ціни.

Читати далі »

Діє до 15.07.2009 1. Які підприємства вважаються "промисловими підприємствами" для застосування норми пп. 8.6.5 п. 8.6 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"?

25.08.2011

Діє до 15.07.2009 У зв''язку з відсутністю у законодавстві визначення терміну "Промислове підприємство" Державною податковою адміністрацією України підготовлено запит на Міністерство юстиції України щодо надання визначення у законодавстві терміну "промислове підприємство". Після отримання відпові...

Читати далі »

Діє до 15.07.2009 2. Який порядок нарахування амортизаційних відрахувань при застосуванні щорічної 25-відсоткової норми прискореної амортизації ОФ групи 3?

25.08.2011

Промислові підприємства повинні застосовувати норму прискореної амортизації основних фондів групи 3 за підсумками року у розмірі 25 відсотків до балансової вартості основних фондів групи 3 на початок такого року та відображати амортизаційні відрахування з використанням такої норми лише у декларації з податку на прибуток підприємства за звітний рік.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як визначається балансова вартість ОФ та нематеріальних активів у платника податку, який перейшов з ЄП на загальну систему оподаткування, якщо під час перебування на ЄП платником було проведено згідно з правилами ведення бухгалтерського

25.08.2011

Оскільки збільшення балансової вартості основних фондів відбулося за рахунок індексації згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку, а в податковому обліку згідно з пп. 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" амортизації підлягають витрати на придбання, виготовлення або поліпшення основних фондів, то платник немає підстав для врахування бухгалтерської індексації у податковому обліку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку відображається комунікаційне обладнання: окремо по кожному об’єкту або сукупно в підгрупі "Передавальні пристрої" 1 групи ОФ?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Коротка: Якщо комунікаційне обладнання не може бути використане окремо від будівлі, то витрати на придбання, встановлення у приміщенні комунікаційного обладнання та підключення до телекомунікаційної мережі в сумі, яка перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх гру...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку відображається комунікаційне обладнання: окремо по кожному об’єкту або сукупно в підгрупі "Передавальні пристрої" 1 групи ОФ?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І.). Повна: Відповідно до пп. 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону України від 28.12.1994р. №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (із змінами та доповненнями, далі – Закон №334) основні фонди - це матеріальні цінності, що призначаються платником податку для вик...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається проведення індексації балансової вартості ОФ за результатами попереднього року згідно з індексом інфляції?

25.08.2011

Платник податку, який згідно з індексом інфляції за результатами попереднього року здійснив індексацію балансової вартості груп основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1), відображає відповідну балансову вартість цих груп (об'єкта основних фондів групи 1) з урахуванням такої індексації у графі 3 “Балансова вартість на початок розрахункового кварталу” таблиці 2 “Розрахунок амортизаційних відрахувань” додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства за І квартал поточного року.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції з повернення внеску у вигляді ОФ засновнику, у разі його виходу з числа засновників?

25.08.2011

Операція з повернення внеску у вигляді основних фондів засновнику, у разі його виходу з числа засновників, є операцією зворотного продажу таких основних фондів і відображається у податковому обліку відповідно до пп. 8.4.3 та пп. 8.4.4 п. 8.4 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на установку: - систем вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил, і установок для кондиціювання повітря у приміщеннях діючого виробництва та на робочих місцях; - систем природн

25.08.2011

Витрати на придбання та встановлення виробничого обладнання, передбаченого Постановою КМУ №994, в сумі, яка перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок звітного періоду, збільшують балансову вартість основного фонду групи 1 станом на початок розрахункового кварталу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може платник податку при проведенні щорічної індексації балансової вартості груп ОФ та нематеріальних активів врахувати коефіцієнти індексації за попередні роки, протягом яких така індексація не проводилась?

25.08.2011

Ні.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається компенсація за відмову від права власності на об’єкт нерухомості, отримана платником податку згідно з Рішенням місцевих органів?

25.08.2011

Операція з відмови платником податку від права власності на об’єкт нерухомості за компенсацію згідно з вивогами місцевих органів влади прирівнюється в податковому обліку до продажу такого об’єкта нерухомості. Балансова вартість групи 1 зменшується на суму балансової вартості такого об'єкта. Сума перевищення компенсації над балансовою вартістю такого об’єкта включається до валових доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над компенсацією включається до валових витрат платника податку.

Читати далі »

Діє до 19.08.2010 Який порядок застосування бонусної амортизації для підприємств – суб’єктів літакобудування?

25.08.2011

Підпунктом 1 п.5 розділу І Закону України від 20 січня 2010 року №1814-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні" внесено зміни до ст. 8 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок застосування бонусної амортизації для підприємств – суб’єктів літакобудування?

25.08.2011

. Підпунктом 1 п.5 розділу І Закону України від 20 січня 2010 року №1814-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні" внесено зміни до ст. 8 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємс...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на будівлю огорожі, що охоплює територію, на якій розміщено декілька об’єктів оф 1 групи?

25.08.2011

Витрати на будівлю огорожі, що охоплює територію, на якій платник податку здійснює господарську діяльність, в податковому обліку збільшують балансову вартість групи 1 основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 До якої групи OФ в податковому обліку відноситься повітряний транспорт (літаки, гелікоптери)?

25.08.2011

Повітряний транспорт в податковому обліку відноситься до 3 групи основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ вартість окремого об’єкту ОФ 1 групи, яка на момент переходу з ЄП на загальну систему оподаткування за даними бухгалтерського обліку становить менше 1700 грн.?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Для відповіді на Ваше запитання необхідно звернутися письмово до ДПА України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку платника податку відображаються операції з безоплатної передачі об’єктів ОФ групи 2, 3, 4 іншому підприємству за рішенням органу центральної виконавчої влади?

25.08.2011

Операції платника податку з безоплатної передачі основних фондів за рішенням органу центральної виконавчої влади іншому підприємству відображаються за правилами, встановленими пп. 8.4.4 п. 8.4 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". При цьому, оскільки в бухгалтерскому обліку платник податку обліковує операції з передачі основних фондов за залишковою балансовою вартістю, то вартість продажу основних фондів, що передаються іншому підприємству, буде визначатись на рівні залишкової вартості основних фондів за даними бухгалтерського обліку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку платника податку відображаються операції з безоплатної передачі об’єктів ОФ групи 2, 3, 4 іншому підприємству за рішенням органу центральної виконавчої влади?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І.). Повна: ...Відповідно до пп. 8.4.4 п. 8.4 ст. 8 Закону у разі виведення з експлуатації основних фондів груп 2, 3 і 4 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких основних фондів (вартості продукції, робіт, послуг, ...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку платника податку відображаються витрати на консервацію ОФ, їх утримання під час консервації та подальшу розконсервацію?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Коротка: При зворотному введенні відповідного об’єкта основних фондів групи 1 до складу основних фондів сума виробничих витрат, пов’язаних з консервацією та розконсервацією, у складі всіх виробничих витрат, понесених платником податку у зв’язку з їх виготовленням та введенням в ...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку платника податку відображаються витрати на консервацію ОФ, їх утримання під час консервації та подальшу розконсервацію?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І.). Повна: Відповідно до п.2 Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 р. №1183 із змінами, (далі – Положення №1183), консервація основних засобів підприємства –...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається операція з продажу частини окремого об’єкта ОФ 1 групи?

25.08.2011

При здійсненні операції з продажу частини окремого об'єкта основних фондів групи 1 у податковому обліку балансова вартість такого об’єкта не зменшується та продовжує амортизуватись. При цьому сума виручки, отримана від реалізації частини окремого об'єкта основних фондів групи 1, включається до валового доходу платника податку згідно з нормами ст.4 Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається заміна тонер-картриджу у печатному принтері?

25.08.2011

Оскільки тонер-картридж не є самостійним окремим засобом друку інформації, при цьому заміна тонер-картриджу не є ремонтом або поліпшенням принтеру (основного фонду 4 групи), тому вартість тонер-картриджу відноситься до складу валових витрат на підставі пп.5.2.1 п.5.2 ст.5 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” за умови документального підтвердження використання принтера у господарській діяльності платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на придбання нерухомості з метою її подальшого демонтажу та будівництва нових ОФ?

25.08.2011

Витрати на придбання нерухомості з метою її подальшого демонтажу у податковому обліку не відображаються. Витрати на демонтаж такої нерухомості будуть віднесені на первинну вартість об'єкта основного фонду 1 групи за умови, що такий об’єкт відповідає визначенню основного фонду згідно пп. 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як визначається балансова вартість ОФ (нематеріальних активів) для нарахування амортизації у платника податку, який перейшов зі сплати ЄП на загальну систему оподаткування?

25.08.2011

Оскільки норми Закону не передбачають нарахування податкової амортизації на основні фонди (нематеріальні активи), виходячи з їх балансової вартості за даними бухгалтерського обліку, тому платник податку, який перейшов на загальну систему оподаткування зі спрощеної, для нарахування податкової амортизації на основні фонди (нематеріальні активи), які використовуються у господарській діяльності, повинен на початок кварталу, з якого застосовується загальна система оподаткування, визначити їх балансову вартість за нормами ст. 8 Закону. Для цього за час перебування на спрощеній системі оподаткування потрібно перерахувати амортизацію основних фондів (нематеріальних активів) за правилами податкового обліку.

Читати далі »