Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Амортизація основні фонди »

Діє до 01.04.2010 Як у податковому обліку відображається операція з безоплатної передачі ОФ платнику податку на прибуток або неплатнику податку на прибуток?

Надрукувати документ
25.08.2011

Відповідно до п. 1.31 ст. 1 Закону України від 28.12.94 №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (із змінами та доповненнями, далі - Закон) операції з безоплатного надання товарів (у т.ч. основних фондів) є продажем. Згідно з пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 Закону до валового доходу включаються загальні доходи від продажу товарів. Оскільки Законом не надано термін "дохід" (від продажу), то, враховуючи положення п. 1.43 ст. 1 Закону, застосовується термін, визначений п. 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87. Відповідно до цього визначення, доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період. Таким чином, враховуючи, що при безоплатній передачі основних фондів, збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу, не відбувається, такі операції не призводять до отримання валового доходу у підприємства, що здійснює таке безоплатне надання основних фондів. Для відображення операції з безоплатного надання основних фондів в податковому обліку передавач має керуватися положеннями пп. 8.4.3, 8.4.4 п. 8.4 ст. 8 Закону, відповідно до яких у разі виведення з експлуатації окремих об'єктів основних фондів групи 1 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи 1 зменшується на суму балансової вартості такого об'єкта. Сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих об'єктів основних фондів групи 1 включається до валових доходів, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу включається до валових витрат. У разі виведення з експлуатації основних фондів груп 2, 3 і 4 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких основних фондів. Якщо сума вартості основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду. Оскільки при безоплатній передачі вартість продажу основних фондів дорівнює нулю, то залишкова балансова вартість основних фондів групи 1 включається до валових витрат платника податку, а балансова вартість груп 2, 3, 4 залишається без змін. При цьому балансова вартість таких проданих (переданих безоплатно) об'єктів основних фондів не враховується при розрахунку амортизаційних відрахувань отримувача. Зауважимо, що оскільки основні фонди є товаром у контексті норм пп. 1.1 та 1.6. ст. 1 Закону, то вимоги пп. 7.4.1, пп. 7.4.3 п. 7.4 ст. 7 Закону щодо застосування звичайних цін у разі операцій з пов'язаними особами та особами, які не є платниками, або сплачують податок на прибуток за іншими, ніж платник податку, ставками, поширюються на операції з безоплатної передачі основних фондів.


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.