Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Амортизація основні фонди »

Діє до 01.04.2011 Як визначається балансова вартість ОФ (нематеріальних активів) для нарахування амортизації у платника податку, який перейшов зі сплати ЄП на загальну систему оподаткування?

Надрукувати документ
25.08.2011

Під час перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності податкова амортизація не нараховується, оскільки платники єдиного податку не є платниками податку на прибуток підприємств. Відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727/98 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” зі змінами та доповненнями перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи нараховують амортизацію на основні фонди та нематеріальні активи згідно з нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92. При переході на загальну систему оподаткування здійснюється нарахування податкової амортизації за правилами, визначеними ст. 8 Закону України від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР “Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97-ВР, зі змінами та доповненнями, далі – Закон). Під терміном "амортизація" основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею (пп. 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону). Сума амортизаційних відрахувань кварталу, щодо якого проводяться розрахунки, визначається шляхом застосування норм амортизації. визначених пунктом 8.6 цієї статті, до балансової вартості груп основних фондів на початок такого розрахункового кварталу (пп. 8.3.1 п. 8.3 ст. 8 Закону). Для амортизації нематеріальних активів застосовується лінійний метод, за яким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації згідно з підпунктом 8.3.3 цієї статті протягом строку, який визначається платником податку самостійно виходячи із строку корисного використання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації ( пп. 8.3.9 п. 8.3 ст. 8 Закону). Враховуючи зазначене, оскільки норми Закону не передбачають нарахування податкової амортизації на основні фонди (нематеріальні активи), виходячи з їх балансової вартості за даними бухгалтерського обліку, тому платник податку, який перейшов на загальну систему оподаткування зі спрощеної, для нарахування податкової амортизації на основні фонди (нематеріальні активи), які використовуються у господарській діяльності, повинен на початок кварталу, з якого застосовується загальна система оподаткування, визначити їх балансову вартість за нормами ст. 8 Закону. Для цього за час перебування на спрощеній системі оподаткування потрібно перерахувати амортизацію основних фондів (нематеріальних активів) за правилами податкового обліку.


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.