Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Амортизація невиробничі фонди

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Чи підлягають амортизації витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих фондів?

25.08.2011

Не підлягають амортизації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається балансова вартість жилих будинків, які знаходяться на балансі платника податку, до розрахунку 10%-го ліміту ремонту ОФ?

25.08.2011

Оскільки жилі будинки не використовуються у господарській діяльності платника податку і підпадають під визначення невиробничих фондів, то витрати на їх придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення не підлягають амортизації тому платник податку не має права включити балансову вартість жилих будинків до розрахунку 10%-го ліміту ремонту основних засобів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право платник податку амортизувати витрати, понесені на будівництво нерухомого майна, яке введене в експлуатацію, але не використовується у господарській діяльності такого платника податку?

25.08.2011

Витрати, понесені на спорудження будівлі, що не використовується в господарській діяльності (невиробничий фонд), не підлягають амортизації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Підприємство здає в оперативну оренду об’єкт соціальної інфраструктури (спортивний корпус). Чи можна такий об’єкт обліковувати у податковому обліку як об’єкт виробничого призначення з подальшим нарахуванням амортизаційних відрахувань?

25.08.2011

У разі використання об’єкта соціальної інфраструктури у господарській діяльності підприємства необхідно такий об’єкт перевести до основних фондів з подальшим нарахуванням амортизаційних відрахувань

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції з придбання, поліпшення та продажу невиробничих фондів?

25.08.2011

Не підлягають амортизації та провадяться за рахунок відповідних джерел фінансування витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих фондів. У разі продажу невиробничих фондів до валових доходів включаються доходи, отримані (нараховані) від їх продажу, а до валових витрат - сума витрат, пов'язаних із їх придбанням (виготовленням) та поліпшенням.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на будівництво житла господарським способом?

25.08.2011

Оскільки такі об’єкти (капітальні активи) не використовуються у господарській діяльності, то вони відповідають визначенню "невиробничі фонди". Витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих фондів не підлягають амортизації та провадяться за рахунок відповідних джерел фінансування.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку відображається операція з безоплатної передачі невиробничого фонду?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Коротка: Валові доходи при безоплатній передачі невиробничих фондів визначаються на рівні не нижче звичайних цін лише у разі, якщо приймаючою стороною є пов'язана особа чи особа, яка не є платником податку на прибуток або сплачує такий податок за іншими, ніж сторона, що передає,...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку відображається операція з безоплатної передачі невиробничого фонду?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І). Повна: Відповідно до пп.8.1.4 п.8.1 ст.8 України від 28.12.94 №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22.05.97р. №283/97 –ВР із змінами та доповненнями, далі - Закон) під терміном "невиробничі фонди" слід розуміти кап...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи враховуються при продажу невиробничих фондів у складі витрат, пов'язаних із придбанням (виготовленням)невиробничих фондів, суми ПДВ, сплачені платником податку при їх придбанні (виготовленні)?

25.08.2011

У платника податку на прибуток, який зареєстрований як платник ПДВ, відсутні підстави для врахування при продажу невиробничих фондів у складі валових витрат сум ПДВ, що сплачені таким платником при придбанні (виготовленні) таких невиробничих фондів. Суми ПДВ, що сплачені при придбанні (виготовленні) невиробничих фондів, можуть бути враховані у складі витрат, що включаються до валових витрат при продажу невиробничих фондів, платником податку на прибуток, який не зареєстрований як платник ПДВ на дату продажу невиробничих фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається операція з продажу невиробничих фондів, які отримані як внесок до статутного фонду платника податку, якщо було здійснено їх поліпшення?

25.08.2011

У податковому обліку з податку на прибуток операції з отримання невиробничих фондів до статутного фонду невиробничих фондів не відображаються. При продажу невиробничих фондів, внесених до статутного фонду платника податку, до валових доходів такого платника включаються доходи, отримані (нараховані) від продажу таких фондів, а до валових витрат – лише сума витрат, пов'язаних з їх поліпшенням.

Читати далі »