Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Амортизація нематеріальні активи

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на придбання ліцензій?

25.08.2011

У разі коли термін дії ліцензії менше року, витрати на придбання ліцензій включаються до складу валових витрат. Вартість ліцензії, термін дії якої більше року (в тому числі більше 10 років), в податковому обліку відображається як нематеріальний актив, витрати на придбання такої ліцензії підлягають амортизації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право платник податку у зв’язку з переглядом встановленого строку використання нематеріального активу донараховувати амортизаційні відрахування?

25.08.2011

Можливості перегляду в подальшому після придбання строку корисного використання нематеріального активу та порядку коригування нарахованих амортизаційних відрахувань податковим законодавством не передбачено.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи підлягають амортизації витрати на придбання нематеріальних активів?

25.08.2011

Амортизації підлягають витрати на придбання нематеріального активу для власного виробничого використання.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок нарахування амортизації в податковому обліку нематеріальних активів?

25.08.2011

Для амортизації нематеріальних активів застосовується лінійний метод, за яким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації згідно з підпунктом 8.3.3 цієї статті протягом строку, який визначається платником податку самостійно виходячи із строку корисного використання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на придбання права на користування торговою маркою протягом 3 років?

25.08.2011

Право на користування торговою маркою відноситься до нематеріального активу. Витрати на придбання нематеріальних активів для власного виробничого використання в податковому обліку підлягають амортизації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на оплату праці працівників при створенні нематеріального активу?

25.08.2011

Витрати на оплату праці, що безпосередньо пов’язані зі створенням нематеріального активу, відносяться до первісної вартості такого нематеріального активу та підлягають амортизації відповідно до пп.8.1.1 па. 8.1 ст.8 Закону № 334.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати платника податку на проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт?

25.08.2011

Витрати на самостійне виготовлення нематеріальних активів, які використовуються у власній господарській діяльності платника податку, підлягають амортизації. Якщо в результаті проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт самостійно виготовляється об’єкт, що не відповідає визначенню нематеріального активу, витрати, пов'язані з таким науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, відносяться до складу валових витрат платника. податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати по розробці веб-сайту, на якому буде розміщено інформацію про підприємство (товари, які реалізується та послуги які надаються підприємством), якщо вартість наданих послуг перевищує 1000 грн.

25.08.2011

Якщо договір на створення веб-сайту передбачає перехід до платника податку - замовника права інтелектуальної власності (авторського права) на цей веб-сайт, то витрати, понесені таким платником згідно з цим договором, підлягають амортизації на підставі пп. 8.1.2 п. 8.1 ст. 8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати, понесені на поліпшення (модернізацію) нематеріальних активів, а також витрати, пов’язані з підтримкою їх у придатному для використання у господарській діяльності стані?

25.08.2011

Витрати, понесені на проведення поліпшень і модернізації нематеріальних активів (НМА), які використовуються в господарській діяльності підприємства, у податковому обліку збільшують первісну вартість НМА, яка підлягає амортизації. Щодо витрат, понесених на підтримку НМА у придатному для використання у господарській діяльності стані, то їх потрібно відносити до валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції із внесення до статутного фонду нематеріальних активів?

25.08.2011

Підприємство, яке вносить нематеріальний актив до статутного фонду іншого підприємства, зменшує балансову вартість нематеріального активу на суму балансової вартості такого нематеріального активу. Якщо погоджена засновниками вартість корпоративних прав в обмін на нематеріальний актив перевищує балансову вартість самого активу, сума перевищення включається до валового доходу інвестора. Підприємство, яке отримує нематеріальний актив як внесок до статутного фонду, включає вартість цього активу до балансової вартості нематеріального активу й амортизує.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається ліквідація з незалежних від платника податку обставин нематеріального активу (анулювання ліцензій), на який нараховується амортизація?

25.08.2011

Оскільки амортизації підлягають витрати на придбання нематеріальних активів, що використовуються платником податку у власній господарській діяльності, то у випадку ліквідації нематеріального активу у платника податку відсутні підстави для продовження амортизації витрат на придбання такого нематеріального активу. При цьому норми ст. 5 та ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" не передбачають можливості віднесення до складу валових витрат платника податку балансової вартості нематеріального активу у випадку його ліквідації за рішенням платника податку або з незалежних від платника податку обставин.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи відноситься право оренди земельної ділянки (об’єкта нерухомості тощо) у податковому обліку до нематеріальних активів? Чи включаються до складу ВВ витрати на придбання права оренди майна (земельної ділянки, об’єкта нерухомості тощо), я

25.08.2011

Права оренди майна (об’єкта нерухомості, земельної ділянки тощо) не є правами інтелектуальної власності або іншими аналогічними правами, і тому не можуть бути визнані нематеріальним активом для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств. Підпунктом 7.9.6 п. 7.9 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" визначено податковий облік операцій лізингу (оренди), зокрема, порядок віднесення до складу валових витрат орендаря лізингових платежів. Але норми даного підпункту не передбачають віднесення до складу валових витрат орендаря витрат, пов’язаних з придбанням права оренди майна.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку витрати на придбання дисків, на яких розміщено нормативно - правові акти?

25.08.2011

Диск, на якому розміщено нормативно - правові акти, є базою даних і відповідно як об’єкт права інтелектуальної власності у податковому обліку відноситься до нематеріальних активів. При цьому витрати на придбання нематеріальних активів для власного виробничого використання підлягають амортизації.

Читати далі »