Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Амортизація витрати, пов’язані з видобутком корисних копалин

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 І.Як у податковому обліку відображаються витрати, пов'язані із проведенням ремонту, реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 І. Коротка: Оскільки амортизація для свердловини, що використовується для розробки нафтових та газових родовищ, встановлена у відсотках до первісної вартості такої свердловини, а витрати на ремонт не враховуються у первісній вартості свердловини, при цьому діючою формою Деклара...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Як у податковому обліку відображаються витрати, пов'язані із проведенням ремонту, реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 ІІ. (початок див.І) Повна: Порядок амортизації для свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, встановлено п.9.5 ст.9 Закону України від 28 грудня 1994 №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платежі за користування надрами при розвідці (дорозвідці)?

25.08.2011

Витрати на сплату платежів за користування надрами при розвідці (дорозвідці) та облаштуванні будь - яких родовищ (запасів) корисних копалин належать до окремої групи витрат та підлягають амортизації відповідно до ст. 9 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на придбання, виготовлення, капітальний та поточний ремонт спеціалізованих будівель, споруд та інших ОФ, задіяних у видобуванні корисних копалин?

25.08.2011

Податковий облік витрат на придбання, виготовлення, капітальний і поточний ремонт спеціалізованих будівель, споруд та інших основних фондів, задіяних у видобуванні корисних копалин, відбувається в порядку, встановленому статтею 8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", тобто, зазначені витрати підлягають амортизації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на розвідку (до розвідку) запасів корисних копалин, якщо підприємством вирішено, що у зв’язку з економічною недоцільністю, в подальшому проводити її не буде?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Kоротка: Якщо діяльність, пов'язана з розвідкою (дорозвідкою) запасів (родовищ) корисних копалин, не привела до їх відкриття або платником податку було прийнято рішення щодо недоцільності проведення подальшої розвідки чи розробки таких запасів (родовищ) у зв'язку з їх економічно...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається індексація балансової вартості витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин (за винятком свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ)?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Kоротка: Якщо коефіцієнт індексації перевищує одиницю, платники податку мають право провадити індексацію балансової вартості витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин. У разі коли платник податку застосував коефіцієнт індексації, він повинен визнати капітальний доход у су...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які норми амортизації встановлено для свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Kоротка: Норми амортизації для свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ становлять: 1-й рік експлуатації - 10 відсотків; 2-й рік експлуатації - 18 відсотків; 3-й рік експлуатації - 14 відсотків; 4-й рік експлуатації - 12 відсотків; 5-й рік ек...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати, пов'язані із проведенням ремонту, реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Kоротка: До валових витрат можна віднести такі витрати у сумі, що не перевищує 10 відсотків первісної вартості окремої свердловини. Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до складу відповідної групи основних фондів. Повна: Відповідно до п. 9.5. ст. 9 Закону України...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як розраховується сума амортизаційних відрахувань звітного періоду на витрати, пов’язані з видобутком корисних копалин (за винятком свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ)?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Kоротка: Сума амортизаційних відрахувань звітного періоду на такі витрати розраховується за формулою: С(а) = Б(а) х О(а) : О(з), де С(а) - сума амортизаційних відрахувань за звітний період; Б(а) - балансова вартість групи на початок звітного періоду, яка дорівнює балансовій в...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи провадиться індексація балансової вартості свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Kоротка: Не провадиться. Повна: Відповідно до п. 9.5. ст. 9 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994р. № 334/94-ВР (в редакції Закону України від 22.05.1997р. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями) індексація балансової вартості свердловин, що ви...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок ведення обліку балансової вартості витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Kоротка: Облік балансової вартості витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, ведеться по кожному окремому родовищу (кар'єру, шахті, свердловині). Порядок такого обліку встановлюється Міністерством фінансів України. Повна: Відповідно до п. 9.3. ст. 9 Закону України „Про ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включаються до складу ВВ платежі за користування надрами при видобуванні корисних копалин ?

25.08.2011

Плата за користування надрами включається до складу валових витрат платника податку на підставі пп.5.2.5 п. 5.2 ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 З якого періоду нараховується амортизація для свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ?

25.08.2011

Норми амортизації для свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, застосовуються в розрахунку на календарний рік, тобто період, який розпочинається 1 січня та закінчується 31 грудня звітного року. При цьому амортизаційні відрахування для нафтогазових свердловин, які нараховуються протягом календарного року, відображаються у податковій звітності щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Які витрати, пов'язані з розвідкою (дорозвідкою), облаштуванням та розробкою нафтових та газових родовищ, відносяться до складу ВВ та які підлягають амортизації?

25.08.2011

До складу валових витрат включаються суми витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, а також інших витрат, пов'язаних з придбанням (виготовленням) основних фондів, які підлягають амортизації на умовах ст. 8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Які витрати, пов'язані з розвідкою (дорозвідкою), облаштуванням та розробкою нафтових та газових родовищ, відносяться до складу ВВ та які підлягають амортизації?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (початок див.І). Повна: ... Так, відповідно до зазначеної постанови до витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (включаючи будь-які нафтові чи газові свердловини), що підлягають включенню до окремої групи витрат платника податк...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи підлягають амортизації витрати на спорудження свердловин для розробки нафтових та газових родовищ, у разі їх не введення в експлуатацію з причин неможливості чи недоцільності? Як в податковому обліку нафтогазовидобувного підприємства

25.08.2011

Витрати на спорудження свердловин для розробки нафтових та газових родовищ, у разі їх не введення в експлуатацію з причин неможливості чи недоцільності, відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу) поточного податкового періоду такого платника податку. У разі ліквідації спорудженої експлуатаційної свердловини у випадку закінчення буріння, платник податку - нафтогазовидобувне підприємство в звітному періоді, в якому виникають такі обставини, має збільшити валові витрати на суму балансової вартості такої сердловини, при цьому її вартість прирівнюється до нуля.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи включаються до складу ВВ орендні платежі за договорами оренди нафтогазових свердловин? Як у податковому обліку орендаря відображаються витрати на ремонт (поліпшення) орендованих нафтогазових свердловин?

25.08.2011

Платник податку – орендар нафтогазової свердловини, який не має спеціального дозволу на користування нафтогазовими надрами згідно з нормами Закону №2665, не має права відносити до складу валових витрат орендні платежі та витрати на ремонт таких свердловин і формувати балансову групу по ремонту орендованих таких свердловин і відповідно не має права її амортизувати, оскільки укладення договорів оренди свердловин не відповідають нормам чинного законодавства.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи включаються до складу ВВ орендні платежі за договорами оренди нафтогазових свердловин? Як у податковому обліку орендаря відображаються витрати на ремонт (поліпшення) орендованих нафтогазових свердловин?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 ІІ. (Початок див. І) Повна: ... Стосовно передачі власником спеціального дозволу в оренду експлуатаційної свердловини, цільовим призначенням якої є видобування (вилучення) корисних копалин з надр, іншому суб'єкту господарювання слід зазначити, що відповідно до ст. 775 Цивільного...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати по облаштуванню скважин для видобутку підземних вод для власних технічних та санітарно – побутових потреб?

25.08.2011

Витрати платника податку на розвідку, облаштування свердловини для видобутку підземних вод, які використовуються для технічних, санітарно – побутових потреб, підлягають амортизації за правилами, встановленими ст. 9 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються витрати на прокладання асфальтованої дороги для під’їзду автотранспорту до місця родовищ корисних копалин (кар’єру)?

25.08.2011

Якщо платник податку має відповідні документи, що підтверджують дозвіл та необхідність прокладення асфальтованої дороги для під’їзду автотранспорту до місця родовищ корисних копалин, то такий платник має право витрати на прокладання такої дороги включити до окремої групи витрат, яка підлягає амортизації відповідно до ст.9 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »