Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Оподаткування неприбуткових установ та організацій

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 За якою ставкою сплачує податок на прибуток неприбуткова організація, яка отримала дохід, що не звільняється від оподаткування?

25.08.2011

Неприбуткова організація сплачує податок на прибуток з доходів, що не звільняються від оподаткування, за ставкою 25 відсотків.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок подання податкової звітності профспілковими організаціями?

25.08.2011

Профспілкові організації заповнюють лише частину II Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами і організаціями, де відображаються не звільнені від оподаткування доходи і витрати, пов'язані з їх отриманням. Якщо протягом звітного періоду профспілкова організація не одержувала таких доходів, то Звіт необхідно подати до податкового органу у встановлені законодавством строки з прокресленнями. Первинні профспілкові організації, що не мають звільнених членів виборних профспілкових органів та не отримують доходів, які є об'єктом оподаткування, звітують за наслідками діяльності за податковий рік, тобто надають Звіт за рік.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до Реєстру неприбуткових установ та організацій філії неприбуткових установ та організацій?

25.08.2011

Якщо метою створення філії є не отримання прибутку від її діяльності, а подальше провадження статутних завдань головної установи неприбуткової організації, то включення філії до Реєстру неприбуткових установ та організацій є можливим за умови дотримання нею вимог п. 7.11 ст. 7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку неприбуткової організації (не бюджетної) відображається списання безнадійної заборгованості, якщо неприбуткова організація є орендодавцем, при цьому орендар затримує сплату орендних платежів?

25.08.2011

Якщо неприбуткова організація є орендодавцем, то така організація повинна відобразити суму нарахованого лізингового платежу у рядку 10 частини ІІ Звіту за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування . Якщо у майбутньому орендар повністю або частково погашає заборгованість, попередньо віднесену продавцем до рядку 11 частини ІІ Звіту згідно з положеннями пункту 12.1 Закону N 334, орендодавець збільшує рядок 10 частини ІІ Звіту на суму компенсації, одержаної від дебітора, у податковий період, протягом якого відбулося повернення зазначеної заборгованості або її частини. Сума дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, може бути віднесена до рядку 11 частини ІІ Звіту у разі якщо орендодавець виконав усі вимоги, передбачені статтею 12 Закону № 334.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку неприбуткової організації відображається списання безнадійної заборгованості, якщо неприбуткова організація є орендарем та затримує сплату орендних платежів?

25.08.2011

В податковому періоді, на який припадає закінчення терміну позовної давності, неприбуткова організація, визначена абзацами "а", "б", "е" підпункту 7.11.1 Закону № 334 повинна включити суми кредиторської заборгованості, по якій закінчився термін позовної давності до відповідних рядків 1.3.1; 2.1.1; 6.1.1 частини І Звіту. Інші неприбуткові організації відображують ці суми у рядку 10 частини ІІ Звіту.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи оподатковується податком на прибуток гуманітарна допомога, отримана неприбутковою організацією, у разі її нецільового використання?

25.08.2011

У разі доведення, що гуманітарна допомога була використана неприбутковою організацією не за цільовим призначенням, така сума допомоги вважається доходом з інших джерел та оподатковується на загальних підставах, тобто за ставкою, передбаченою статтею 10 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" (25%).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у звіті про використання коштів неприбутковими установами та організаціями відображається операція з повернення коштів, що були зазначені у складі витрат в І частині звіту?

25.08.2011

Якщо неприбутковій організації (установі) повернено кошти, що були відображені у складі витрат в І частині Звіту, то в податковому періоді, в якому повернено зазначені кошти, необхідно здійснити коригування витрачених коштів шляхом зменшення у відповідному рядку Звіту витраченої суми, а також надати до Звіту пояснення щодо проведеного уточнення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до Реєстру неприбуткових установ та організацій профспілкова організація, у разі наявності в її установчих документах іншого порядку ліквідації, ніж визначеного у п. 7.11 ст. 7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємст

25.08.2011

Умовою перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій є дотримання положень, передбачених п. 7.11 ст. 7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", у тому числі положень щодо ліквідації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи виникають податкові зобов’язання при продажу неприбутковою організацією (крім бюджетних) ОФ?

25.08.2011

Так. До валового доходу включається сума, отримана від продажу, а до валових витрат – витрати на придбання та поліпшення основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Діяльність житлово-будівельного кооперативу передбачає участь у будівництві з його наступною експлуатацією. Чи визнається така діяльність ЖБК неприбутковою?

25.08.2011

Житлово-будівельний кооператив може бути включено до Реєстру як неприбуткову організацію на підставі абзацу "є" пп.7.11.1 п.7.11 ст.7 Закону №334 у разі, якщо участь кооперативу в будівництві або реконструкції жилого будинку та наступна його експлуатація не має на меті отримання прибутку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинна профспілка, яка включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, подавати звіт за формою № 1-ПП "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності"?

25.08.2011

Неприбуткові організації, в тому числі профспілки, мають складати та подавати звіт за формою № 1-ПП "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності" до органу державної податкової служби в обов’язковому порядку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому звіті неприбуткової організації - профспілки відображається придбання та передача членам профспілки путівок на оздоровлення та відпочинок (безкоштовно або з частковою компенсацією вартості путівок)?

25.08.2011

Якщо придбання та надання профспілкою путівок на оздоровлення і відпочинок для членів профспілки і членів їхніх сімей здійснюється відповідно до статуту (положення) профспілки та кошторису, то такі операції не відображаються у Звіті. Разом з цим, у разі якщо такі надходження коштів не є членськими внесками, безповоротною фінансовою допомогою чи добровільними пожертвуваннями вони будуть оподатковуватись податком на прибуток і відповідно мають відображатись у частині ІІ Звіту.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування коштів, отриманих неприбутковою організацією у вигляді відсоткової та безвідсоткової поворотної позики для покриття кошторисних витрат?

25.08.2011

Якщо неприбуткова організація чи установа отримує будь-які доходи, які відсутні серед окремих видів доходів, що звільняються від оподаткування, в тому числі доходи у вигляді відсоткової та безвідсоткової поворотної позики, з таких доходів сплачується податок на прибуток. При цьому їх сума зменшується лише на витрати, пов’язані з отриманням таких доходів, але не вище від суми таких доходів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок заповнення звіту про використання коштів неприбутковою організацією у разі зміни ознаки неприбутковості в протягом звітного періоду?

25.08.2011

Якщо протягом звітного періоду неприбутковій організації змінено ознаку неприбутковості, то при заповненні звіту у його заголовній частині відображаються номер рішення про реєстрацію у податковому органі та присвоєна ознака неприбутковості, які зазначені у новому рішенні про внесення до Реєстру. Одержані неприбутковою організацією доходи, що звільнені від оподаткування, та профінансовані видатки у I частині звіту, а також розрахунок податку на прибуток у ІІ частині Звіту, відображаються за весь звітний період. При цьому доходи, звільнені від оподаткування, зазначаються у відповідних рядках I частини звіту в залежності від ознаки неприбутковості організації на дату їх отримання.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку неприбуткової організації відображаються операції з безоплатної передачі (дарування) майна?

25.08.2011

Для отримання відповіді з приводу можливості здійснення операцій з безоплатної передачі (дарування) майна та відповідно оподаткування таких операцій неприбутковій установі (організації) необхідно звертатись до органу державної податкової служби за місцем реєстрацій разом з відповідними документами (статутними документами та документами щодо безоплатної передачі (дарування) майна).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинна політична партія, яка включена до Реєстру неприбуткових установ (організацій), подавати до податкових органів звіт про використання коштів, якщо зазначеною партією не здійснюються будь-які фінансові операції?

25.08.2011

Політичні партії зобов’язані подавати до державного податкового органу за місцезнаходженням звіт у встановлені строки незалежно від наявності доходів, що підлягають оподаткуванню.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи звільняються від оподаткування доходи профспілки, яка є неприбутковою організацією, отримані у вигляді членських внесків, відрахувань коштів підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу?

25.08.2011

Так. Звільняються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Між фінансово-будівельною компанією (замовник будівництва) та науково-дослідним інститутом (неприбуткова організація з ознакою неприбутковості "0014") укладається договір щодо будівництва об’єктів нерухомості на закріпленій за інститутом

25.08.2011

Якщо неприбуткова установа з ознакою неприбутковості "0014" отримує нерухомість за договором безоплатної передачі майна від власника цього майна, то вартість цієї нерухомості не є об’єктом оподаткування податком на прибуток для неприбуткової установи. У випадку якщо неприбуткова організація отримує майно на інших підставах, то вартість такого майна підлягає оподаткуванню як дохід із джерел інших ніж визначені відповідними підпунктами 7.11.2 — 7.11.7 п. 7.11 ст. 7 Закону „Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами та доповненнями.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до Реєстру неприбуткових установ та організацій об’єднання співвласників багатоквартирних будинків?

25.08.2011

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків може бути включено до Реєстру неприбуткових організацій та установ у разі, якщо його статутні (установчі) документи не суперечать положенням п. 7.11 ст. 7 Закону № 334/94-ВР.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які податкові наслідки буде мати Державний вищий навчальний заклад III — IV рівнів акредитації (неприбуткова організація) при розміщенні вільних коштів на депозитних рахунках установ банків?

25.08.2011

Доходи, отримані неприбутковою установою у вигляді пасивних доходів (процентів від розміщення на депозитних рахунках коштів), звільняються від оподаткування податком на прибуток.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може неприбуткова організація – профспілка купити товар, а потім передати його іншій неприбутковій організації без оподаткування?

25.08.2011

Операція з купівлі товару та передачі його іншій організації в контексті Закону №334 прирівнюється до продажу. Відповідно такі операції є господарськими, що мають на меті отримання прибутку, та підлягають оподаткуванню на загальних підставах, тобто за ставкою, встановленою ст. 10 Закону №334.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи оподатковуються доходи небюджетної організації, що має неприбутковий статус, від надання в оренду приміщень?

25.08.2011

Небюджетна неприбуткова організація сплачує податок на прибуток з доходів від здавання в оренду приміщень на загальних підставах за ставкою 25 відсотків.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи оподатковуються доходи органів місцевого самоврядування, установ та організацій, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, від продажу земельних ділянок?

25.08.2011

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які отримують органи місцевого самоврядування або установи та організації, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, не підлягають оподаткуванню податком на прибуток та є надходженнями до бюджету розвитку місцевих бюджетів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Підприємство має філії, які включені до реєстру неприбуткових установ та організацій. Звіт про використання коштів неприбутковими організаціями філії мають надавати за місцезнаходженням головного підприємства чи за місцезнаходженням філі

25.08.2011

За місцезнаходженням філій.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку релігійної організації, зареєстрованої як неприбуткова організація, відображається операція з безоплатного отримання майна (будинку)?

25.08.2011

Для відображення такого доходу в частині I податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями (далі – Податковий звіт) передбачено рядок 6.1.2, на підставі якого заповнюються рядки 6.1 та рядок 6 Податкового звіту (для неприбуткових організацій з ознакою 0013). Нарахування амортизації на безоплатно отримане майно з метою податкового обліку не здійснюється.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи втратить статус неприбуткової організації благодійний фонд у разі розміщення частини коштів на депозитному рахунку з метою отримання доходу у вигляді процентної ставки?

25.08.2011

У разі отримання доходів у вигляді процентів від розміщення коштів на депозитних вкладах благодійний фонд не втратить статусу неприбуткової організації.

Читати далі »

Діє до 12.10.2010 Яку ознаку неприбутковості може бути присвоєно науково-дослідній установі Національної академії наук України?

25.08.2011

Науково-дослідні установи Національної академії наук України можуть бути зареєстровані як неприбуткові установи за ознакою неприбутковості 0014.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи втрачає неприбуткова організація, створена з метою провадження наукової діяльності, статус неприбуткової організації у разі продажу товарів (послуг)?

25.08.2011

Якщо товари (послуги) пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено неприбуткову організацію, є тісно пов'язаними з її основною діяльністю та ціна таких товарів (послуг) є нижчою за звичайну ціну або регулюється державою, їх продаж не є підставою для виключення організації з реєстру неприбуткових організацій та установ.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковуються суми штрафних санкцій, які кредитні спілки отримують за порушення позичальником умов кредитного договору ?

25.08.2011

Суми штрафних санкцій, що надходять кредитним спілкам за порушення позичальником умов кредитного договору, визнаються доходом за датою їх фактичного отримання і підлягають оподаткуванню на загальних умовах.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи оподатковується дотація з місцевого бюджету, отримана благодійною організацією на здійснення статутної діяльності?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Корoтка: Якщо дотація надана на зменшення рівня ціни на платні послуги, то така дотація звільняється від оподаткування податком на прибуток. Повна: П.7.11 ст.7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994р. № 334/94-ВР ((у редакції Закону України від 2...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування доходів бюджетних установ з ознакою неприбутковості 0001, 0002, 0003, 0004?

25.08.2011

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій (коди неприбутковості 0001,0002,0003,0004), визначені пп. 7.11.2 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 12.10.2010 Які доходи звільняються від оподаткування у неприбуткових організацій з ознакою неприбутковості 0005, 0006, 0007, 0008, 0014?

25.08.2011

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій (коди ознаки неприбутковості 0005, 0006, 0007, 0008, 0014), визначені пп.7.11.3 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які доходи звільняються від оподаткування у неприбуткових організацій з ознакою неприбутковості 0009, 0010?

25.08.2011

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій (коди ознаки неприбутковості 0009, 0010), визначені пп.7.11.4 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які доходи звільняються від оподаткування у неприбуткових організацій з ознакою неприбутковості 0011?

25.08.2011

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій (код ознаки неприбутковості 0011), визначені пп.7.11.5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування доходів спілок та асоціацій з ознакою неприбутковості 0012?

25.08.2011

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій (код ознаки неприбутковості 0012), визначені пп. 7.11.6 Закону"Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які доходи звільняються від оподаткування у неприбуткових організацій з ознакою неприбутковості 0013?

25.08.2011

Від оподаткування звільняються доходи вищезазначених неприбуткових організацій, отримані у вигляді: -коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; -будь-яких інших доходів від надання культових послуг; -пасивних доходів. . Крім того, на підставі пп.7.11.14 п. 7.11 ст.7 Закону №334 від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які доходи звільняються від оподаткування у неприбуткових організацій з ознакою неприбутковості 0015?

25.08.2011

Від оподаткування звільняються доходи вищезазначених неприбуткових організацій, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності, та у вигляді пасивних доходів. Крім того, на підставі пп.7.11.14 п. 7.11 ст.7 Закону №334 від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які доходи звільняються від оподаткування у неприбуткових організацій з ознакою неприбутковості 0016?

25.08.2011

Від оподаткування звільняються доходи вищезазначених неприбуткових організацій, отримані у вигляді членських внесків, відрахувань коштів підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів. Крім того, на підставі пп.7.11.14 п. 7.11 ст.7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який орган приймає рішення про виключення організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій?

25.08.2011

У разі порушення неприбутковою організацією положень Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" питання про виключення такої організації з реєстру неприбуткових організацій і оподаткування їх доходів вирішує Центральний податковий орган.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок зарахування активів неприбуткової організації у разі її ліквідації ?

25.08.2011

У разі ліквідації неприбуткової організації ( крім недержавних пенсійних фондів та профспілкових організацій) її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи звільняються від оподаткування членські (вступні, цільові) внески членів асоціації, їх кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв?

25.08.2011

У разі якщо у неприбуткових установ та організацій, у яких відповідно до п.7.11 ст.7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" від оподаткування звільняються кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв, та відповідно до законодавства про діяльність таких неприбуткових організацій передбачено сплату членських (вступних, цільових) внесків, то такі внески можуть розглядатись як безоплатно отримані кошти і звільняються від оподаткування за ставкою ст.10 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до ВД платника податку на прибуток вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих неприбутковій організації?

25.08.2011

Якщо платник податку безоплатно надає неприбутковій організації товари (результати робіт, послуг), то вартість таких товарів (робіт, послуг) не включається до валового доходу такого платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку відображаються операції з придбання ОФ благодійною організацією?

25.08.2011

Придбання основних фондів благодійною організацією за рахунок благодійних внесків можливо лише за умови виконання вимог Законів України "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про благодійництво та благодійні організації" стосовно здійснення благодійної діяльності

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку відображаються операції з придбання ОФ благодійною організацією?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І.). Повна: ... Порядок оподаткування благодійних організацій та перелік звільнених від оподаткування доходів таких благодійних організацій визначено пп..7.11.3 п.7.11 ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. №334/94-ВР (у редакц...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи оподатковуються відсотки, які банк нараховує неприбутковій організації на залишки коштів на розрахунковому рахунку?

25.08.2011

Відсотки, які банк нараховує неприбутковій організації на залишки коштів на розрахунковому рахунку, звільняються від оподаткування лише у разі залучення банком таких коштів на підставі одного з наступних договорів: договором банківського рахунку; договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадної книжки; договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного (депозитного) сертифіката; договором банківського вкладу (депозиту) з видачею іншого документа, що підтверджує внесення грошової суми або банківських металів і відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок виправлення помилок, допущених у ІІ частині податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями?

25.08.2011

Згідно із встановленою формою звіту для визначення суми податку (недоплати), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, чи суми податку (переплати), яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, платник податку має порівняти уточнену (виправлену) сума нарахованого податку до сплати за звітний період, що уточнюється (рядок 15), з сумою нарахованого податку за даними раніше поданого звіту, що уточнюється (рядок 25.1).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи вважається доходом з інших джерел, що підлягають оподаткування, сума коштів, що надходить неприбутковій установі у результаті обміну іноземної валюти на гривні, що була отримана у вигляді безповоротної фінансової допомоги?

25.08.2011

Якщо неприбуткові організації отримують кошти, які надходили безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв у вигляді іноземної валюти на валютний рахунок, то вони не підлягають оподаткуванню і тому не є об'єктом оподаткування додатна курсова різниця.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи поширюється дія підпунктів 7.4.1 та 7.4.2 п. 7.4 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо застосування звичайних цін на операції з неприбутковими установами, організаціями?

25.08.2011

Неприбуткові організації та установи є платниками податку на прибуток підприємств у відповідності до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", але мають пільги щодо певних видів доходів, тому застосування звичайної ціни на операції з неприбутковими установами та організаціями не поширюється за винятком випадків, коли неприбуткові установи та організації є пов’язаними особами по відношенню до платника податку.

Читати далі »

Діє до 09.07.2009 Чи оподатковуються доходи органів місцевого самоврядування, установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджету, від продажу земельних ділянок?

25.08.2011

Оскільки в переліку платних послуг(власних надходжень бюджетних установ), які можуть надаватися (отримуватися) органами місцевого самоврядування та створеними ними установами або організаціями, надходжень від продажу земельної ділянки, такі доходи підлягають обкладенню податком на прибуток.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування коштів бюджетної організації за кодом 0002, отриманих від надання платних послуг, не включених до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабіне

25.08.2011

Види доходів, одержувані бюджетними організаціями, які не включені до переліку звільнених від оподаткування доходів, підлягають обкладенню податком на прибуток.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку благодійної організації відображається операція з передачі коштів (майна) до статутного фонду підприємства, яке створено такою благодійною організацією?

25.08.2011

У разі якщо для заснування підприємства благодійною організацією було внесено кошти (майно), які не обкладалися податком на прибуток, такі кошти підлягають обкладанню податком на прибуток.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку відображається продаж органами місцевого самоврядування або бюджетними установами та організаціями ОФ, податкова амортизація на які не нараховується?

25.08.2011

Оскільки доходи органів місцевого самоврядування (бюджетних установ та організацій) від продажу будівель і споруд відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України переліку платних послуг не відносяться до власних надходжень, то такі доходи підлягають обкладенню податком на прибуток підприємств. Доходи від продажу інших необоротних активів (крім будівель і споруд) відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України переліку платних послуг є власними надходженнями органів місцевого самоврядування (бюджетних установ та організацій) і звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку відображається продаж органами місцевого самоврядування або бюджетними установами та організаціями ОФ, податкова амортизація на які не нараховується?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див.І.). Повна: ... Доходи неприбуткових організацій, визначених в абзаці "а" пп. 7.11.1, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ві...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку неприбуткової організації (крім бюджетних) відображаються витрати на ремонт орендованого приміщення?

25.08.2011

Витрати на ремонт орендованого приміщення, що використовується неприбутковою організацією для забезпечення діяльності безпосередньо колективу неприбуткової організації, відображаються у рядку 9.1 Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами. Якщо ремонтується орендоване приміщення, що використовується для здійснення основної (статутної) діяльності неприбуткової організації, то витрати на ремонт такого приміщення відображаються у рядку 9.2 Звіту. Витрати на ремонт орендованого приміщення, що приймає участь в інших операціях, доходи від яких підлягають оподаткуванню, – у рядку 11 Звіту.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може бути включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій товарну біржу?

25.08.2011

Товарну біржу може бути включено державними податковими органами до Реєстру неприбуткових організацій та установ на підставі поданих нею заяви за формою 1-РН, копії статутних і установчих документів та за умови дотримання положень п. 7.11 ст. 7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може бути включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій сільськогосподарський обслуговуючий кооператив?

25.08.2011

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не можуть бути включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій та, відповідно, скористатися податковими пільгами, передбаченими п. 7.11 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які доходи звільняються від оподаткування у неприбуткових організацій з ознакою неприбутковості 0005, 0006, 0007, 0008, 0014?

25.08.2011

Доходи неприбуткових організацій з ознакою неприбутковості 0005, 0006, 0007, 0008, 0014, що звільняються від оподаткування, визначені пп.7.11.3 п. 7.11 ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »