Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Оподаткування сільськогосподарських підприємств

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи сплачують частину прибутку (доходу) до загального фонду Державного бюджету України сільськогосподарські підприємства, які є платниками ФСП?

25.08.2011

Так. Якщо платники, які сплачують фіксований сільськогосподарський податок та мають річний звітний податковий період є державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями або господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, то такі підприємства повинні сплачувати частину прибутку (доходу) у строки, передбачені для сплати податку на прибуток, тобто щокварталу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає оподаткуванню податком на прибуток підприємств поворотна фінансова допомога, отримана платником ФСП?

25.08.2011

Не підлягає, оскільки фермерське господарство сплачує фіксований сільськогосподарський податок в рахунок податку на прибуток підприємств.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується порядок врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості, встановлений ст. 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", до платників ФСП?

25.08.2011

Не застосовується.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування підприємств, які займаються вирощуванням та реалізацією квіткової продукції ?

25.08.2011

Підприємства основною діяльністю яких є виробництво та/або продаж продукції квітково-декоративного рослинництва, дикорослих рослин не належать до виробників сільгосппродукції і відповідно до Закону, оподатковання здійснюється у загальному порядку.

Читати далі »

Діє до 14.09.2009 Чи зменшується у сільськогосподарських виробників сума податку на прибуток на суму податку на землю та орендну плату за землю?

25.08.2011

Сума нарахованого податку на прибуток зменшується на суму податку на землю, що використовується у сільськогосподарському виробничому обороті, а на суму орендної плати податок на прибуток не зменшується.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яка дата є датою збільшення ВД при продажу товарів на умовах товарного кредиту підприємствам – сільськогосподарським виробникам?

25.08.2011

Згідно з пп. 1.11.2 п. 1.11 ст. 1 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" товарний кредит – це товари, які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент. Якщо платник податку на прибуток надав виробнику сільськогосподарської продукції товари, які безпосередньо пов’язані з технологічними процесами виробництва сільськогосподарської продукції (гербіциди, пестициди тощо) на умовах товарного кредиту, то його валові доходи збільшуються у тому податковому періоді, на який відповідно до умов такого кредитного договору припадає строк здійснення розрахунків з позичальником.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платниками податку на прибуток підприємств платники ФСП?

25.08.2011

Платники фіксованого сільськогосподарського податку не сплачують податок на прибуток за винятком операцій, що підпадають під дію пунктів 7.7, 7.8 і 13.1, 13.2, 13.6, 13.7 та 13.8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи підлягають індексації ВД і ВВ виробників сільськогосподарської продукції ?

25.08.2011

Так. Підлягають.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 За який період подається сільськогосподарським товариством звітність з податку на прибуток?

25.08.2011

Для підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, встановлено річний податковий період – з 1 липня по 30 червня звітного (бюджетного) року.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 На які суб’єкти господарювання не поширюється дія п.14.1 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо сплати податку на прибуток підприємствами, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції?

25.08.2011

Дія п.14.1 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" не поширюється на підприємства, основною діяльністю яких є - виробництво та/або продаж продукції квітково-декоративного рослинництва, - виробництво та/або продаж дикорослих рослин, - виробництво та/або продаж диких тварин і птахів, - виробництво та/або продаж риби (крім риби, виловленої у річках та закритих водоймах), - виробництво та/або продаж хутряних товарів, - виробництво та/або продаж лікеро-горілчаних виробів, пива, вина і виноматеріалів (крім виноматеріалів, що продаються для подальшої переробки),

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 За яких умов платник податку може перейти на річний податковий період по сплаті податку на прибуток як сільськогосподарське підприємство?

25.08.2011

Підприємство має право перейти до річного податкового періоду у разі, якщо валовий доход такого підприємства від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік буде перевищувати п’ятдесят відсотків загальної суми валового доходу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати, пов’язані з обробкою землі, які було здійснено до державної реєстрації договору оренди земельної ділянки?

25.08.2011

Ні, право на включення витрат, пов’язаних з обробкою орендованої землі, буде виникати у платника податку лише після набрання чинності договору оренди землі за умови відповідного документального підтвердження понесених витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Платник податку, ВД якого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує п'ятдесят відсотків загальної суми ВД, з 1 липня поточного року буде застосовувати річний податко

25.08.2011

Підприємству необхідно надати декларацію з податку на прибуток підприємства за період з 1 січня року по 30 червня поточного року. У подальшому для такого підприємства - виробника сільськогосподарської продукції, наступним річним податковим періодом буде період з 1 липня поточного року по 30 червня наступного року.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок індексації ВД та ВВ (в тому числі балансової вартості запасів) підприємств – виробників сільськогосподарської продукції?

25.08.2011

Загальна (річна) сума проіндексованих валових доходів і валових витрат з урахуванням приросту або убутку балансової вартості запасів визначається складанням щомісячних проіндексованих сум за липень поточного – червень наступного року і суми доходів і витрат за червень, що не підлягає індексації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як в декларації з податку на прибуток виробники сільськогосподарської продукції, які подають річну декларацію, відображають амортизаційні відрахування?

25.08.2011

Виробники сільськогосподарської продукції при заповненні таблиці 2 додатка К 1/1 до декларації з податку на прибуток відображають: у графі 3 - балансову вартість на початок звітного року, що розраховується згідно з пп. 8.3.2 п.8.3 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" але з урахуванням річного періоду; у графі 4 - суму амортизаційних відрахувань за розрахунковий (звітний) рік, яка визначається як сума амортизаційних відрахувань кварталів, які входять до складу звітного року, розрахованих за правилами, встановленими ст.8 Закону; у графі 5 – дані графи 4.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як у податковому обліку відображається відвантаження товарів (надання робіт, послуг) під час перебування платника на загальній системі оподаткування, якщо оплата за товар (роботи, послуги) отримана під час перебування на ФСП?

25.08.2011

Отримана під час перебування на ФСП оплата за товари (роботи, послуги), які відвантажені (виконані, надані) після переходу на загальну систему оподаткування, включається до складу валових доходів на дату відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – на дату фактичного надання результатів робіт (послуг). При цьому, витрати, понесені платником податку у зв'язку з одержанням доходу, мають бути включені до складу валових витрат у тому самому податковому періоді, в якому збільшено суму валового доходу на відповідну суму за умови, що ці витрати понесені під час перебування підприємства на ФСП та документально підтверджені.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як в декларації з податку на прибуток сільськогосподарських виробників відображається зменшення суми нарахованого податку на прибуток на суму сплаченого податку на землю?

25.08.2011

Додаток К6 до декларації з податку на прибуток слід доповнити рядком 13.6, зазначену суму перенести до рядка 13 Декларації та подати до податкового органу разом із Декларацією пояснення причин зміни форми.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинен платник податку і в які строки подавати заяву про перехід на річний термін подання звітності?

25.08.2011

Підприємствами, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, у рядку 7 заголовної частини декларації з податку на прибуток робиться відмітка про застосування платником податку спеціального режиму оподаткування. Надання до органів ДПС заяви про перехід на річний термін подання звітності сільськогосподарськими виробниками чинним законодавством не передбачено.

Читати далі »