Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Оподаткування страхової діяльності

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Які ставки передбачено для оподаткування страхових організацій?

25.08.2011

Доходи страхових організацій підлягають оподаткуванню за ставками: - 0 відсотків - при отриманні доходу від виконання договорів з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення; - 3 відсотки - від виконання договорів з інших видів страхування; - 25 відсотків – у разі отримання доходів з інших джерел.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи є правомірним зменшення оподатковуваного доходу страховика на суму перестрахувальних премій, сплачених на рахунок Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ) при виконанні договору перестрахування з пере страховиком – нер

25.08.2011

Норма пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" поширюється лише на резидентів, що є страховиками згідно із Законом "Про страхування", зменшення оподатковуваного доходу страховика — повного члена МТСБУ на суму перестрахувальних премій, сплачених перестраховику - нерезиденту за посередництвом МТСБУ, є неправомірним.

Читати далі »

Діє до 09.02.2009 Чи може страхова компанія віднести до складу ВВ у повному обсязі збиток від перерахування в гривні заборгованості: з основної суми депозитного внеску, вираженої в іноземній валюті, що надійшла у вигляді відшкодування перестраховиками ча

25.08.2011

Ні, не включаються

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи підлягає коригуванню оподатковуваний дохід від страхової діяльності страховика у разі зміни вартості страхових послуг?

25.08.2011

У разі зміни вартості страхових послуг оподатковуваний дохід від страхової діяльності підлягає відповідному перерахунку у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до доходу, отриманого від іншої, ніж страхова, діяльності, нормативні витрати на ведення справи, які при припиненні дії договору страхування з ініціативи страхувальника, вираховуються страховиком із страхових платежів, що

25.08.2011

Так, включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Договором довгострокового страхування життя передбачено, що страхову виплату може бути здійснено протягом перших десяти років у разі нещасного випадку чи захворювання, що не призвели до настання інвалідності I групи. Чи відповідатиме вим

25.08.2011

В залежності від умов договору страхування

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи відображаються амортизаційні відрахування в податковому обліку страхової компанії, якщо страхова компанія одержує дохід тільки від страхової діяльності?

25.08.2011

Амортизаційні відрахування з основних фондів відображаються в податковому обліку страховика та в Декларації тільки у разі заповнення рядку 13, тобто у разі одержання доходів від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням. Таким чином, якщо страхова компанія одержує дохід тільки від страхової діяльності, то амортизаційні відрахування в податковому обліку не відображаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВВ страховика витрати на оплату послуг консалтингової компанії, оплату оренди приміщення, виплату заробітної плати, оплату послуг юридичної компанії щодо здійснення державної реєстрації та отримання ліцензій на право зд

25.08.2011

Перелічені витрати безпосередньо пов’язані з основною діяльністю страхової компанії — страхуванням (перестрахуванням) і до валових витрат платника не включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи зменшується оподатковуваний дохід страховика, який представляє інтереси співстраховиків перед страхувальником, на частки страхових платежів, що передаються за договором співстрахування іншим співстраховикам?

25.08.2011

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” не передбачає зменшення оподатковуваного доходу страховика, який представляє інтереси співстраховиків перед страхувальником, на частки страхових платежів, що передаються за договором співстрахування іншим співстраховикам.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 За якою ставкою оподатковуються доходи страховика – цедента, отримані від перестраховиків за договорами перестрахування?

25.08.2011

Доходи, одержані страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшуються на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (в межах часток), в якій перестраховик несе відповідальність згідно з укладеними із страховиком-цедентом договорами перестрахування, та оподатковуються у загальному порядку за ставкою 25 відсотків.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 За якою ставкою оподатковуються доходи страховика у разі дострокового розірвання договору довгострокового страхування життя?

25.08.2011

У разі дострокового розірвання договору довгострокового страхування життя доходи, одержані страховиком за такими договорами, оподатковуються за ставкою 3 відсотки у податковому періоді, в якому відбувся факт такого порушення, з нарахуванням пені на суму податкового боргу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинен страховик вести окремий податковий облік операцій, якщо він отримує доходи як від страхової діяльності, так і від іншої діяльності?

25.08.2011

Страховик здійснює окремий податковий облік операцій, що оподатковуються за різними ставками.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД страховика внески на довгострокове страхування життя?

25.08.2011

Не включаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковуються доходи страховика від фінансової діяльності, пов’язаної з розміщенням та управлінням страховими резервами?

25.08.2011

Інвестиційний дохід, одержаний страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, оподатковується у страховика в частині, яка належить страховику, за ставкою 25% за порядком, визначеним пп. 7.2.3 п. 7.2 ст.7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковій звітності відображаються витрати страховика?

25.08.2011

Витрати страховика розподіляються на групи в залежності від права на їх відображення в податковому обліку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються суми оподатковуваного доходу, отриманого страховиком від реалізації права регресної вимоги до винної особи?

25.08.2011

Вищевказані доходи відображаються у рядку "08" декларації з податку на доходи (прибуток) страховика у частині перевищення цього доходу над сплаченими страховими відшкодуваннями, які розраховуються окремо за кожним договором страхування, за яким отримана сума регресної вимоги. При цьому вищезазначені доходи відображаються в декларації тільки у разі позитивного значення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Страховою компанією укладено договір на страхування життя ФО на визначений термін (оподаткування за ставкою 3%). До закінчення такого договору страхувальник, за власним бажанням, достроково розриває договір. Страхова компанія нарахову

25.08.2011

Сума різниці між сумою отриманих страхових внесків та викупною сумою підлягає включенню до складу валового доходу як дохід від іншої діяльності, ніж страхова (з оподаткуванням за ставкою 25%), у податковому періоді, на який припадає припинення договору. При цьому на суму повернутих страхових платежів страховиком здійснюється коригування валових внесків відповідно до пункту 5.10 статті 5 Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Страховою компанією укладено договір на страхування життя ФО на визначений термін (оподаткування за ставкою 3%). До закінчення такого договору страхувальник, за власним бажанням, достроково розриває договір. Страхова компанія нарахов

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І). Повна: ... Відповідно до п. 5.10 ст. 5 Закону №334 у разі коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (резуль...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 За якою ставкою страховик повинен оподатковувати виплати нерезиденту за договорами перестрахування, якщо на момент укладення договору рейтинг фінансової надійності (стійкості) відповідає вимогам, а на момент виплати – не відповідає, і н

25.08.2011

Якщо на момент укладення договору страхування (перестрахування) ризиків страховик (перестраховик) нерезидент має відповідно до Вимог неохідний рейтинг, а на дату здійснення виплат за цим договором рейтинг такого перестраховика знизився, то зазначені виплати мають оподатковуватись страховиками-резидентами за ставкою 0 відсотків. Якщо на момент укладення договору страхування (перестрахування) ризиків cтраховик (перестраховик) нерезидент, з яким укладається договір, не відповідає Вимогам, тобто не має необхідного рейтингу фінансової надійності (стійкості), то виплати на користь такого перестраховика повинні оподатковуватись страховиками-резидентами за ставкою 12 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат незалежно від рейтингу фінансової надійності (стійкості) такого перестраховика–нерезидента на дату виплати.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку страховика відображаються операції з продажу ОФ, що використовуються як в страховій діяльності, так і в діяльності, не пов’язаній зі страхуванням (перестрахуванням)?

25.08.2011

При продажу основних фондів, що використовувались як в страховій діяльності, так і в діяльності, не пов’язаній зі страхуванням (перестрахуванням), сума перевищення виручки від продажу таких основних фондів над балансовою вартістю основного фонду групи 1 (нематеріального активу, відповідної балансової групи), включається до валового доходу страховика та оподатковується за ставкою 25 %.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку страхової компанії, яка здійснює виключно страхову діяльність, відображається отримання страхового відшкодування щодо автомобільного транспорту та іншого майна страхової компанії?

25.08.2011

При отриманні страховою компанією, яка здійснює виключно страхову діяльність, страхового відшкодування за автомобільний транспорт та інше майно страхової компанії, сума такого страхового відшкодування підлягає оподаткуванню податком на прибуток за ставкою 25%. Зазначена сума має відображатись у рядку 1.4 "Інші доходи, крім визначених у р. 1.1 - 1.3" додатка К1 до рядка 13 Декларації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку страхової компанії відображаються операції з добровільного перерахування коштів (майна) неприбутковим установам, якщо доходів від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, страхова компанія не отримує?

25.08.2011

Суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) страховою компанію протягом звітного року до неприбуткових організацій, включаються до складу валових витрат у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. В декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, форма та порядок складання якої затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 31 березня 2003 р. №146, зазначені суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг) відображаються у рядку 4.5 додатка К1 до рядка 13 декларації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку страховика відображається продаж ОФ, що використовуються виключно для провадження діяльності зі страхування i перестрахування?

25.08.2011

Операції страховика з продажу основних фондів, що використовуються для провадження діяльності зі страхування i перестрахування, відображаються у податковому обліку з урахуванням вимог пп. 8.4.3, 8.4.4 п. 8.4 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". При цьому оскільки у страховика балансова вартість основних фондів груп 2, 3 і 4 (окремих об'єктів основних фондів групи 1), що використовуються для провадження діяльності зі страхування i перестрахування, не зменшується на суму амортизаційних відрахувань, то для розрахунку доходу від продажу таких основних фондів використовується балансова вартість основних фондів груп 2, 3 і 4 (окремих об'єктів основних фондів групи 1), що визначається виходячи з витрат, понесених на придбання таких основних фондів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинен страховик коригувати доходи від страхової діяльності, що зменшені на суму страхових платежів за договором перестрахування, якщо страховика, з яким укладено договір перестрахування, визнано банкрутом і розпочато ліквідаційну

25.08.2011

Якщо договір перестрахування припиняється через визнання резидента – страховика банкрутом і відповідно відкриття ліквідаційної процедури, то страховик, який врахував суму страхових платежів за таким договором перестрахування при зменшенні доходів від страхової діяльності, повинен сторнувати суму страхових платежів, яка була врахована при зменшенні. Разом з цим, у разі припинення дії договору перестрахування страховик, який перестраховував ризик виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником, має підстави для звернення до страховика, якого визнано банкрутом, з приводу повернення страхових платежів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку страховика відображаються кошти, отримані у вигляді дотації на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, та витрати на оплату праці працевлаштованим інвалідам, що виконують обов’язки бухгалтерів, юристів

25.08.2011

Кошти, отримані страховиком у вигляді дотацій на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, включаються до валового доходу роботодавців-страховиків, а фактичні витрати на оплату праці таких фізичних осіб можуть включатися до валових витрат страховика лише у разі, якщо праця найманих працівників не пов'язана зі страховою діяльністю.

Читати далі »