Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Оподаткування банків та небанківських фінансових установ

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Чи передбачено спеціальні (пільгові) ставки для оподаткування банківських установ з метою стимулювання розвитку вітчизняної банківської системи?

25.08.2011

Банківські установи сплачують податок на прибуток за ставкою 25 відсотків. Спеціальних (пільгових) ставок для оподаткування банківських установ Законом не встановлено.

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 Який порядок віднесення до складу ВВ страхового резерву, сформованого банками (небанківськими фінансовими установами)?

25.08.2011

Відповідно до пп. 12.2.1 п. 12.2 ст. 12 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97-ВР зі змінами та доповненнями, далі – Закон) банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компа...

Читати далі »

Діє до 24.11.2009 Який порядок відображення в податковому обліку страхових резервів банку?

25.08.2011

Розмір страхового резерву комерційного банку, що створюється за рахунок збільшення валових витрат, не може перевищувати 10 відсотків від суми боргових вимог.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку банку відображаються операції з іноземною валютою?

25.08.2011

При здійсненні операцій з продажу або купівлі іноземної валюти за дорученням та за рахунок клієнтів до валових доходів банку відносяться суми комісійних (брокерських) та інших подібних видів винагород, а якщо такі операції здійснюються за рішенням банку - до складу валових доходів або валових витрат банку відноситься кінцевий фінансовий результат обмінних операцій за результатами звітного періоду.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання звітності з податку на прибуток для банків та їх філій?

25.08.2011

Наказом Державної податкової адміністрації України „Про затвердження форми декларації з податку на прибуток банку та Порядку її складання” від 31.03.2003р. № 148 ( зареєстровано в Мінюсті України 10.04.2003р. за № 281/7602, далі – Порядок № 148) затверджено форму Декларації та Порядок її складання для банків та їх філій, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України „Про банки та банківську діяльність”.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок включення до ВД банку нарахованих та не отриманих з 01.01.2010 до 30.06.2010 доходів від здійснення кредитних операцій?

25.08.2011

У 2010 році за підсумками звітного періоду - півріччя доходи від кредитних операцій банків, нараховані за період з 1 січня 2010 року до 30 червня 2010 року (включно), але не отримані станом на 1 липня 2010 року, відображаються в податковому обліку за датою фактичного отримання таких доходів. За підсумками звітного періоду – три квартали 2010 року датою збільшення валових доходів кредитора від здійснення кредитно-депозитних операцій є дата нарахування процентів (комісійних) у строки, визначені кредитним (депозитним) договором. Разом з цим в податковому періоді - три квартали 2010 року кредитор має включити до валового доходу також доходи, які нараховані за період з 1 січня 2010 року до 30 червня 2010 року (включно) та не включені до валового доходу протягом цього періоду.

Читати далі »

Діє до 24.11.2009 Чи може розмір страхового резерву філії банку, що створюється за рахунок ВВ, перевищувати 10 відсотків від суми боргових вимог цієї філії, якщо в цілому розмір страхового резерву банку при консолідованій сплаті податку на прибуток від

25.08.2011

Розмір страхового резерву філії банку, що створюється за рахунок збільшення валових витрат, не повинен перевищувати 10 відсотків від суми боргових вимог такої філії, не залежно від розміру страхового резерву банку в цілому.

Читати далі »

Діє до 24.11.2009 І. Як у податковому обліку банку відображаються відсотки за користування кредитом після закінчення терміну дії кредитного договору з позичальником, який не повернув кредит у визначені кредитним договором терміни?

25.08.2011

Нормами законодавчих актів визначено підстави для обов'язкового нарахування банками відсотків за користування кредитом (у разі, якщо позичальник не повернув кредит у терміни, визначені кредитним договором) після закінчення терміну дії кредитного договору та у разі відсутності його пролонгації до моменту вчинення дій, визначених ст. 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", або погашення заборгованості дебітором у повному обсязі.

Читати далі »

Діє до 24.11.2009 ІІ. Як у податковому обліку банку відображаються відсотки за користування кредитом після закінчення терміну дії кредитного договору з позичальником, який не повернув кредит у визначені кредитним договором терміни?

25.08.2011

Діє до 24.11.2009 (Початок див. І.) Повна: ... Враховуючи вищезазначені норми, основними умовами надання кредиту є безумовне його повернення, строковість, платність, цільова спрямованість i забезпеченість. Водночас кредитний договір не може змінюватися в односторонньому порядку, i позичальник нес...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ банку витрати, що понесені у зв’язку з реалізацією об’єктів застави?

25.08.2011

Банк - заставодержатель може віднести до складу валових витрат витрати, що безпосередньо пов’язані з реалізацією заставного майна. При цьому зазначені витрати мають бути підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

Читати далі »

Діє до 24.11.2009 Чи включаються до складу ВВ банку суми коштів, внесених до страхових резервів у порядку, передбаченому статтею 12 Закону №334, по яких одночасно укладено договори страхування кредитних ризиків та страхові платежі віднесено до складу ВВ

25.08.2011

До складу валових витрат банківських установ можливо віднесення сум коштів, внесених до страхових резервів у порядку, передбаченому статтею 12 Закону № 334 ( пп. 5.2.4 п. 5.2 ст.5 Закону № 334), по яких одночасно укладено договори страхування кредитних ризиків та страхові платежі віднесено до складу валових витрат у відповідності до пп. 5.4.6 п. 5.4 ст.5 Закону № 334.

Читати далі »

Діє до 24.11.2009 Чи включаються до складу ВВ банку кошти, направлені на формування у фінансовому обліку банку резервів під знецінення цінних паперів?

25.08.2011

Страхові резерви за рахунок страхових витрат створюються для відшкодування можливих втрат за основним боргом за придбаними цінними паперами, причому заборгованість за придбаними цінними паперами має бути визнана нестандартною за методикою, визначеною Національним банком України. Кошти, направлені на формування у фінансовому обліку банку резервів під знецінення цінних паперів, включаються у податковому обліку такого банку до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ банківської установи витрати у вигляді дисконтів (процентів) при продажу банківською установою цінних паперів за операціями репо?

25.08.2011

Витрати за операціями репо у вигляді дисконтів (процентів) включаються до складу валових витрат у податковому періоді, в якому відповідно до договору здійснюються такі виплати або нарахування.

Читати далі »

Діє до 05.08.2009 Як у податковому обліку банківської (фінансової) установи відображаються операції з продажу права вимоги заборгованості за кредитом?

25.08.2011

До складу валового доходу включається лише дохід (прибуток) від здійснення факторингових операцій. Віднесення до складу валових витрат збитків від факторингових операцій (перевищення суми, сплаченої клієнту над сумою, отриманою від боржника) не передбачено. Діє до 05.08.2009

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 Чи підлягає відшкодуванню за рахунок страхового резерву основна сума кредиту позичальника, якого судом визнано банкрутом, якщо банк не звертався до суду з вимогою про стягнення боргу?

25.08.2011

Безнадійна заборгованість позичальника, визнаного банкрутом, не може бути відшкодована за рахунок страхового резерву банку - кредитора, у разі якщо кредитор не звертався до суду про стягнення з позичальника заборгованості або такого кредитора не включено до реєстру вимог кредиторів.

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 І. Чи має банківська установа підстави для зменшення ВД та припинення нарахування відсотків за кредитом, якщо через несплату позичальником кредиту та нарахованих відсотків подано до суду позовну заяву про стягнення заборгованості?

25.08.2011

Якщо позичальник кредиту затримує сплату процентів, банківська установа має право віднести до складу валових витрат, нараховані та включені до валових доходів відсотки за кредитом, та зупинити нарахування процентів за кредитною угодою за умови звернення до суду із заявою про стягнення заборгованості з позичальника кредиту або про визнання його банкрутом та винесення судом ухвали про відкриття провадження у справі.

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 ІІ. Чи має банківська установа підстави для зменшення ВД та припинення нарахування відсотків за кредитом, якщо через несплату позичальником кредиту та нарахованих відсотків подано до суду позовну заяву про стягнення заборгованості?

25.08.2011

Діє до 01.07.2010 (Початок див. І) Повна: ...Згідно зі ст. 107 Кодексу адміністративного судочинства України 6 липня 2005 року № 2747-IV зі змінами суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для повернення позовної заяви чи відмови у в...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ фінансової установи – першого кредитора при відступленні права вимоги заборгованість за основним боргом по фінансовому кредиту?

25.08.2011

Витрати за основним боргом при відступленні зобов’язань за фінансовим кредитом у першого кредитора враховуються в складі валових витрат в розмірі фактичної заборгованості. Сума коштів або вартість інших активів, отримана платником податку – першим кредитором при відступленні зобов’язань за фінансовим кредитом включається до валових доходів такого платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування продажу права вимоги зобов’язання, якщо договір укладено та здійснено передачу права вимоги зобов’язання до вступу в дію підпункту 7.9.7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", а компенсація за цією

25.08.2011

Якщо договір укладено та здійснено передачу права вимоги зобов’язання до вступу в дію пп. 7.9.7 п.7.9 ст.7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", а компенсація за цією операцією надійшла під час дії цього підпункту, платник податку – перший кредитор в податковий період отримання компенсації від такого відступлення має збільшити валові доходи на суму коштів або вартість інших активів, отриманих таким платником податку, та суму заборгованості, яка погашається (за умови, що така заборгованість була включена до складу валових витрат згідно з вимогами цього Закону). Разом з цим в цьому ж податковому періоді перший кредитор має право збільшити валові витрати на суму договірної (контрактної) вартості товарів, робіт, послуг, за якими виникла заборгованість, за фінансовими кредитами - у розмірі фактичної заборгованості за основним боргом, процентами та іншими платежами за договором (за умови, що такі проценти та платежі були включені до складу валового доходу в попередніх податкових періодах відповідно до вимог цього Закону), а за іншими цивільно-правовими договорами - у розмірі фактичної заборгованості, що відступається.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковуються суми винагороди, сплачені банку за договором гарантій, що надані як забезпечення виконання зобов'язань у грошовій формі щодо з операції з купівлі – продажу товарів (робіт, послуг)?

25.08.2011

Суми винагороди за видачу гарантій, одержані від дебітора, платник податку (гарант) має включити до валового доходу. Суми винагороди, сплачені гаранту за видачу гарантій, дебітор не має права включати до складу валових витрат, оскільки вказані витрати не мають відношення до компенсації вартості товарів, придбаних для їх подальшого використання в господарській діяльності, або до авансових платежів щодо проданих товарів (робіт, послуг).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинен банк включати до ВД вартість безоплатно наданих послуг з відкриття поточних рахунків, зарахування і виплати пенсій та грошової допомоги з них, якщо такі послуги надаються відповідно до договору з Пенсійним фондом України?

25.08.2011

Оскільки законодавчо встановлено надання банком послуг з відкриття поточних рахунків, зарахування і виплати пенсій та грошової допомоги з них (у тому числі з доставкою додому) на безоплатній основі, то валові доходи за такими операціями мають визначатись на рівні звичайних цін, тобто валовий дохід буде дорівнювати нулю.

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 Як у податковому обліку банка відображаються комісійні на суму кредиту, виданого в іноземній валюті, та чи здійснюється перерахунок курсових різниць за такими сумами?

25.08.2011

Комісійні на суму кредиту, виданого в іноземній валюті, включаються до складу валових доходів банку на дату їх фактичного отримання у розмірі, який визначається шляхом перерахунку в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату такого отримання. При цьому оскільки комісійні, нараховані на основну суму фінансового кредиту, строк оплати яких минув на дату закінчення звітного періоду, не є заборгованістю у розумінні пп. 7.3.3 п. 7.3 ст. 7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", то перерахунок курсових різниць у зв’язку зі зміною валютного курсу по таким сумам не здійснюється.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Чи підлягає відшкодуванню за рахунок страхового резерву банка – заставодержателя частина заборгованості, що залишилась непогашеною після реалізації заставленого майна через аукціон?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Коротка: У разі якщо після набрання чинності Закону №1533 відбувається реалізація заставленого майна з аукціону (публічних торгів) і суми, вирученої від продажу предмета застави, недостатньо для повного задоволення вимог заставодержателя, то непогашена частина заборгованості ...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи підлягає відшкодуванню за рахунок страхового резерву банка – заставодержателя частина заборгованості, що залишилась непогашеною після реалізації заставленого майна через аукціон?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І) Повна: Законом України від 23 червня 2009 року №1533-VI "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи" (далі – Закон №1533) змінено редакцію пп. 12.3.4 п. 12. 3 ст. 12 Закону України від 28 грудня 1994 року ...

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 Чи може банк при формуванні страхового резерву враховувати кредити, за якими ризики неповернення кредитних коштів застраховано?

25.08.2011

Оскільки п.12.2 ст.12 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" не містить виключень щодо кредитів, за якими ризики неповернення кредитних коштів застраховані, то при формуванні страхового резерву банк може врахувати всі кредити незалежно від того чи застраховано ризики неповернення кредитних коштів за такими кредитами чи ні.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. За якою ціною заставодержатель має оприбуткувати заставне майно (нерухомість), якщо оціночна вартість нижче або вище вартості, визначеній згідно з нормами пп. 7.9.5?

25.08.2011

Якщо іпотекодержатель набуває предмет іпотеки у власність за вартістю, що визначена на підставі оцінки такого нерухомого майна суб'єктом оціночної діяльності та яка перевищує його основні зобов'язання, сума отриманого доходу у вигляді перевищення вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог (за виключенням сум, що фактично повернуті іпотекодавцю) включається до складу валового доходу іпотекодержателя як дохід з інших джерел. Якщо оціночна вартість набутого іпотекодержателем у власність нерухомого майна менше розміру забезпечених іпотекою вимог, то заставлене майно оприбутковується на баланс заставодержателя за вартістю у розмірі боргових зобов’язань, визначеної згідно з нормами пп.7.9.5 п.7.9 ст.7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. За якою ціною заставодержатель має оприбуткувати заставне майно (нерухомість), якщо оціночна вартість нижче або вище вартості, визначеній згідно з нормами пп. 7.9.5?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див.І.). Повна: ... Відносини іпотеки нерухомого майна регулюються Законом України від 05.06.2003 р. №898-IV "Про іпотеку" (далі - Закон №898). Ст.1 Закону №898 встановлено, що іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володін...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ заставодержателя витрати на утримання (зберігання) заставного майна, яке вже (ще не) оприбутковане на балансі після звернення до заставодавця щодо його стягнення?

25.08.2011

Витрати на утримання (зберігання) заставного майна, яке не є власністю заставодержателя, забезпечуються заставою і не включаються до його валових витрат. Після оприбуткування заставодержателем заставного майна витрати, пов’язані з утриманням (зберіганням) такого майна, відображаються в податковому обліку за загальновстановленими правилами згідно з нормами Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок віднесення до складу ВВ страхового резерву, сформованого банками (небанківськими фінансовими установами)?

25.08.2011

Порядок віднесення до складу валових витрат страхового резерву, сформованого банками (небанківськими фінансовими установами) встановлено пунктом 12.2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВД банка страхове відшкодування, яке у разі настання страхового випадку із предметом застави виплачується страховою компанією банку - вигодонабувачу для зарахування у рахунок погашення зобов'язань позичальника за

25.08.2011

Сума страхового відшкодування, отримана банком – вигодонабувачем, включається до складу валового доходу, як доходи з інших джерел.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок формування страхових резервів для визначення ВВ та ВД банку: в розрізі кожного клієнта окремо чи по сукупному розміру?

25.08.2011

Страховий резерв формується та списується банком самостійно в розмірі та в порядку, передбачених Національним банком України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ банку витрати на формування страхового резерву за нарахованими, але не отриманими відсотками та комісіями за кредитними операціями?

25.08.2011

Для формування страхового резерву банк може включити до складу валових витрат суми заборгованості у вигляді процентів (комісійних), нарахованих на основну суму фінансового кредиту на останній робочий день звітного періоду в межах нормативів, встановлених пп.12.2.2 п.12.2 ст.2 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку банка відображаються ВД та ВВ при врегулюванні сумнівної заборгованості за наданими кредитами (процентами, комісійними): - якщо заборгованість, віднесена до складу валових витрат до 01.01.2010 р., але повністю не

25.08.2011

Відповідно абз. 4 пп. 11.3.6 п. 11.3 ст. 11 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97–ВР із змінами та доповненнями, далі – Закон №334) датою збільшення валових доходів кредитора від здійсн...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ банку витрати на формування страхового резерву за наданими, але не виконаними гарантіями, які обліковуються на позабалансовому рахунку?

25.08.2011

Витрати на формування страхового резерву за наданими, але не виконаними гарантіями, які обліковуються на позабалансовому рахунку, включаються до складу валових витрат банку (небанківської фінансової установи) з урахуванням обмежень, встановлених пп.12.2.2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинен банк при зверненні до суду та формуванні ВВ згідно з нормами пп. 12.1.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" зменшувати розмір страхового резерву на суму такої заборгованості?

25.08.2011

Сума заборгованості за відсотками (комісійними) по наданому кредитному договору, за якою банківська установа здійснює врегулювання згідно з нормами п.12.1 ст.12 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", не повинна включатись до валових витрат банка у складі витрат на формування страхового резерву банку за нормами п.12.2 ст.12 цього Закону. При цьому, якщо в попередніх періодах по такій заборгованості був сформований страховий резерв за рахунок валових витрат, то надлишкова сума страхового резерву спрямовується на збільшення валового доходу банку за результатами такого звітного періоду.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи застосовуються банком норми 12.3.12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо заборгованості (зокрема, проценти за кредитом), за якою згідно законодавства не був сформований страховий резерв, зокрема, проценти за к

25.08.2011

Банки мають право віднести до складу валових витрат безнадійну заборгованість, що не відшкодована за рахунок страхового резерву, у разі коли вжиті всі заходи щодо стягнення безнадійної заборгованості, передбачені 12.3 ст. 12 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" та відшкодувати за рахунок страхового резерву заборгованість.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок врегулювання заборгованості по відсотках за кредитом у випадку смерті позичальника?

25.08.2011

У випадку смерті позичальника заборгованість по відсотках за кредитом кредитор повинен врегульовувати в порядку, встановленому п. 12.1 ст. 12 Закону. Прострочена заборгованість померлих фізичних осіб відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора після отримання свідоцтва про смерть або після винесення рішення суду про визнання фізичних осіб померлими за умови, що таке рішення було прийнято після дня укладення кредитної угоди. Після відшкодування простроченої заборгованості відповідно до цього підпункту кредитор має право здійснити юридичні заходи щодо стягнення безнадійної заборгованості із спадку такої фізичної особи у межах та в порядку, визначених законодавством.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ банку кошти, направлені на формування у фінансовому обліку банку резервів під знецінення цінних паперів?

25.08.2011

Кошти, направлені на формування у фінансовому обліку банку резервів під знецінення цінних паперів, включаються у податковому обліку такого банку до складу валових витрат з урахуванням обмежень, встановлених пп.12.2.2 п.12.2 ст.12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Чи повинен банк відновити нарахування відсотків за кредитною угодою та збільшити ВД на суму заборгованості, що була віднесена до складу ВВ, якщо суд не задовольнив (задовольнив частково) позов і банк звернувся до суду вищої інстанції?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Якщо платник податку не здійснює оскарження рішення суду, а подає через певний проміжок часу до суду вищої інстанції новий позов (заяву), то на дату набрання чинності рішення суду про відмову в позові повністю (частково) такий платник податку повинен: поновити нарах...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи повинен банк відновити нарахування відсотків за кредитною угодою та збільшити ВД на суму заборгованості, що була віднесена до складу ВВ, якщо суд не задовольнив (задовольнив частково) позов і банк звернувся до суду вищої інстанції

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див.І) Повна: Відповідно до пп. 11.3.6 п. 11.3 ст. 11 Закону України від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами та доповненнями (далі-Закон) датою збільшення валових доходів кредитора від здійснення кредитно-депозитних оп...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 В якому порядку здійснюється відшкодування за рахунок створеного банком страхового резерву заборгованості позичальника, яка визначена безнадійною відповідно до методики, встановленої Національним банком України?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 PV2 11.02.2011р. Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на узгодженні. Просимо Вас звернутися повторно через кілька днів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи нараховуються відсотки (проценти) за кредитом, який як безнадійну заборгованість відповідно до постанова НБУ від 13.09.10 №424 відшкодовано за рахунок страхового резерву?

25.08.2011

При списанні відповідно до постанови НБУ від 13.09.10 № 424 безнадійної заборгованості за кредитом та нарахованими за ним процентами, нарахування відсотків (процентів) за кредитним договором поновлюється.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу валових витрат cплата членських внесків міжнародній платіжній системі VISA International Service Association?

25.08.2011

Оскільки сплата платником податку членських внесків до міжнародної платіжної системи VISA International Service Association, яка створена для здійснення розрахунків за операціями із застосуванням платіжних карток VISA, не є компенсацією вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності, та Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" не передбачено включення до складу валових витрат таких членських внесків, то їх сума не може бути віднесена до валових витрат.

Читати далі »