Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Оподаткування спільної діяльності без створення юридичної особи

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 За якою ставкою здійснюється оподаткування спільної діяльності без створення ЮО?

25.08.2011

Прибуток від спільної діяльності без створення юридичної особи оподатковується за ставкою 25 відсотків.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як здійснюється розподіл прибутку від спільної діяльності?

25.08.2011

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку відповідно до п.7.7 ст.7 Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність?

25.08.2011

Суми грошових або майнових внесків, що надходять згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи при визначенні результату спільної діяльності не включаються до складу доходу уповноваженого вести облік спільної діяльності платника.

Читати далі »

Діє до 19.05.2010 Чи включаються до ВД платника податку доходи від спільної діяльності?

25.08.2011

Не включаються до складу валового доходу платника податку доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, що оподатковані у порядку, встановленому пунктами 7.7 та 7.8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД платника податку доходи від спільної діяльності?

25.08.2011

Відповідно до пп.4.2.11 п.4.2 ст.4 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97–ВР із змінами та доповненнями, далі – Закон) не включаються до складу валового доходу платника податку доходи в...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД платника податку кошти або майно, які повертаються учаснику спільної діяльності після закінчення договору про спільну діяльність ?

25.08.2011

Не включаються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Сільськогосподарське товариство, що є платником ФСП, уклало договір про спільну діяльність з іншим платником, який також сплачує ФСП. Який порядок оподаткування прибутку, отриманого у процесі спільної діяльності?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Виплата частини прибутку, отриманого учасниками спільної діяльності, оподатковується за ставкою 25 відсотків, особою, уповноваженою вести облік результатів спільної діяльності до або під час такої виплати. У разі коли прибуток від спільної діяльності не розподіляється ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Сільськогосподарське товариство, що є платником ФСП, уклало договір про спільну діяльність з іншим платником, який також сплачує ФСП. Який порядок оподаткування прибутку, отриманого у процесі спільної діяльності?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І). Повна: Відповідно до п. 4 ст. 9 Закону України від 17.12.1998 р. № 320-XIV "Про фіксований сільськогосподарський податок" зі змінами та доповненнями для сільськогосподарських товаровиробників - платників фіксованого сільськогосподарського податку зупинено дію З...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються суми амортизаційних відрахувань за ОФ платника податку - учасника спільної діяльності, які використовуються як у власній господарській діяльності, так і в спільній діяльності?

25.08.2011

У разі, коли основні фонди платника податку - учасника спільної діяльності використовуються як у власній господарській діяльності, так і в спільній діяльності, частина амортизаційних відрахувань за цими основними фондами враховується у Звіті про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та додатку до нього в сумі, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду за цими фондами, як сума доходів, отриманих від спільної діяльності, відноситься до загальної суми таких доходів та валових доходів, отриманих цим платником від власної господарської діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи застосовується пільговий режим, якщо виготовлення та розповсюдження видавничої продукції здійснюється в рамках договору про спільну діяльність, не внесеного до Державного реєстру видавців, виготовників та розповсюджувачів видавничої п

25.08.2011

Враховуючи, що договір про спільну діяльність не внесено до Державного реєстру видавців, виготовників та розповсюджувачів видавничої продукції, тобто, такий договір не є суб’єктом видавничої справи, застосування пільгового режиму оподаткування, передбаченого пп. 7.13.7 п. 7.13 ст. 7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" є неправомірним.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може платник податку, уповноважений вести облік результатів спільної діяльності, перейти на подання річної податкової звітності (декларації з податку на прибуток підприємства та звіту про результати спільної діяльності), якщо діяльніс

25.08.2011

Для застосування річного податкового періоду при визначення питомої ваги доходів від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва у загальній сумі валового доходу платник податку не повинен враховувати доходи, отримані від ведення спільної діяльності. Щодо використання річного податкового періоду для оподаткування результатів спільної діяльності, то подання звітів про результати спільної діяльності та оподаткування прибутку від спільної діяльності здійснюються у загальному порядку.

Читати далі »

Діє до 30.11.2010 І. Чи можливе застосування норми пункту 7.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" до операцій, пов’язаних з розробкою нафтогазоносних копалин?

25.08.2011

До операцій, пов’язаних з видобутком корисних копалин, п. 7.7 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" не застосовується.

Читати далі »

Діє до 30.11.2010 ІІ. Чи можливе застосування норми пункту 7.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" до операцій, пов’язаних з розробкою нафтогазоносних копалин?

25.08.2011

Діє до 30.11.2010 (Початок див.І). Повна: ... При цьому частиною четвертою ст. 14 Закону №2665 для власників спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами встановлено обмеження стосовно неможливості дарувати, продавати або будь-яким чином відчужувати права, надані їм спеціальним д...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які звітні податкові періоди встановлено для особи, яка уповноважена згідно з умовами договору про спільну діяльність вести облік результатів спільної діяльності?

25.08.2011

Звіт про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи заповнюється за квартал, півріччя, три квартали та рік наростаючим підсумком з початку звітного року та подається уповноваженим платником до державного податкового органу для реєстрації у терміни, установлені для подання декларації з податку на прибуток підприємства. У разі, якщо договір береться на облік податковим органом усередині податкового періоду, то перший звітний податковий період починається з дати, на яку припадає початок такого обліку, та закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду. Якщо строк дії договору закінчується (у тому числі до закінчення першого звітного податкового періоду), останнім податковим вважається період, на який припадає дата такого закінчення.

Читати далі »