Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Оподаткування доходів нерезидентів

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Чи розповсюджуються вимоги щодо застосування звичайних цін на операції з нерезидентами ?

25.08.2011

Так. Положення пп. 7.4.1, 7.4.2 п.7.4 статті 7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо застосування звичайних цін поширюється на операції з особами, які не є платниками податку, у тому числі, на операції з нерезидентами.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи оподатковуються доходи нерезидента (банку), отримані ним за підготовку документації для укладення кредитного договору, в порядку, визначеному ст. 13 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

25.08.2011

Кошти, отримані нерезидентом за підготовку документації для укладення кредитного договору, є компенсацією вартості послуг, наданих нерезидентом, що є винятком в абзаці "й" пункту 13.1 статті 13 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", а отже не є доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, і не підлягають оподаткуванню в порядку, визначеному ст. 13 цього Закону. Платник податку, який уклав з нерезидентом угоду про надання послуг, має право відносити винагороду за надані роботи (послуги) до складу власних валових витрат за умови належного документального оформлення наданих послуг та зв'язку цих витрат з господарською діяльністю в межах фактично сплачених сум, за датою фактичного отримання від нерезидента результатів робіт (послуг).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинен банк утримувати податок з доходів нерезидентів, якщо за договором гарантування такий банк замість резидента здійснює виплату доходів, які є доходами нерезидента з джерелом їх походження з України?

25.08.2011

При виплаті за договором гарантії доходів на користь нерезидента банк (гарант) має інформацію стосовно виду таких доходів. Виплата банком гарантії на користь нерезидента є за своєю суттю відповідною виплатою доходів замість боржника – резидента. Якщо доходи, які виплачуються гарантом нерезиденту є доходами нерезидента з джерелом їх походження з України, то банк – гарант зобов'язаний утримувати податок з таких доходів у розмірі 15 відсотків від їх суми та за їх рахунок.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування відсотків за кредитним договором, що виплачуються нерезиденту?

25.08.2011

У разі якщо нерезидент не надає довідки про уникнення подвійного оподаткування, проценти, що виплачуються нерезиденту, підлягатимуть оподаткуванню за "українськими" правилами (тобто обкладатимуться податком на доходи нерезидентів за ставкою 15 %).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як з метою оподаткування розглядається оплата нерезиденту за проведення експертизи, передбаченої нормами чинного законодавства ?

25.08.2011

Такі кошти не підлягають оподаткуванню в порядку, визначеному ст. 13 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств"

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 За яким курсом визначається сума податку на доходи нерезидента, якщо договір з нерезидентом укладено в іноземній валюті?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Повна та коротка відповіді ідентичні: Відповідно до п.13.2 ст.13 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” із змінами та доповненнями (далі – Закон №334) резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь н...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як відображається у звіті про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів, у разі виплати ЮО дивідендів нерезиденту - ЮО?

25.08.2011

Сума дивідендів наростаючим підсумком з початку року відображається у колонці 3 рядка 1 (вид доходу — "Дивіденди") звіту про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів як сума доходів нерезидентів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами. У колонці 5 зазначеного звіту "Ставка податку (%) за міжнародним договором" проставляється ставка податку, передбачена міжнародним договором (у тому числі нуль, якщо міжнародним договором передбачено звільнення від оподаткування). Колонка 6 цього рядка "Наростаючим підсумком з початку року" обчислюється шляхом множення колонки 3 на колонку 4 "Ставка податку (%) за законом" або на колонку 5 "Ставка податку (%) за міжнародним договором" у разі застосування міжнародного договору.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи оподатковуються доходи нерезидента за надання рекламних послуг, якщо такі послуги надано за межами України та оплачено на його розрахунковий рахунок у країні, резидентом якої він є?

25.08.2011

Такі доходи оподатковуватись не будуть, оскільки оподаткуванню підлягають лише доходи нерезидента за надання рекламних послуг на території України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковуються доходи резидента Казахстану за транспортно-експедиційні послуги щодо перевезення вантажу транзитом через територію України?

25.08.2011

Оподаткуванню за ставкою 6% у джерела виплати цих доходів за їх рахунок підлягають доходи за здійснені транспортні послуги територією України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи потрібно утримувати податок з доходів нерезидента, якщо угода про уникнення подвійного оподаткування з відповідною країною передбачає інший порядок оподаткування доходів нерезидента?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Якщо відповідною угодою про уникнення подвійного оподаткування визначено, що прибуток підприємства Договірної Держави оподатковується лише в цій Договірній Державі (якщо тільки це підприємство не здійснює підприємницьку діяльність у другій Договірній Державі через розта...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи потрібно утримувати податок з доходів нерезидента, якщо угода про уникнення подвійного оподаткування з відповідною країною передбачає інший порядок оподаткування доходів нерезидента?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І). Повна: Відповідно до пункту 13.1 статті 13 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994р. № 334/94-ВР (в редакції Закону України від 22.05.1997р. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями, далі – Закон № 334) будь-які доходи, отримані не...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Чи розповсюджуються вимоги пункту 13.9 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" на підприємства, які надають послуги морського агентування?

25.08.2011

Пункт 13.9 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" розповсюджується на платників податку – морських агентів, які відповідно до договорів морського агентування надають агентські послуги від імені та за рахунок нерезидента-судновласника.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи розповсюджуються вимоги пункту 13.9 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" на підприємства, які надають послуги морського агентування?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І.). Повна: ... Ст.116 Кодексу визначає, що у морському порту або поза його територією як постійні представники судновласника діють агентські організації (морський агент), які за договором морського агентування за винагороду зобов'язуються надавати послуги в галузі...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи утримується податок з доходів нерезидента від надання послуг типу "інжиніринг"?

25.08.2011

Так, необхідно. Доходи від послуг типу „інжиніринг” в числі інших доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України від провадження господарської діяльності, є доходами, оподаткування яких здійснюється за ставкою у розмірі 15% від їх суми та за їх рахунок, якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод, які набрали чинності.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД кошти, отримані постійними представництвом від головного офісу нерезидента, на утримання постійного представництва?

25.08.2011

Кошти, що надходять від головного офісу нерезидента на утримання постійного представництва, включаються до валового доходу як плата за послуги, що надаються нерезиденту постійним представництвом.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які виплати нерезиденту вважаються з метою оподаткування доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України ?

25.08.2011

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях), крім доходів, зазначених у пунктах 13.3 - 13.6, зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у пункті 13.1 цієї статті, за ставкою у розмірі 15 відсотків від їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачене нормами міжнародних угод, які набрали чинності.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які виплати нерезидентам не вважаються доходами із джерелом їх походження з України та не підлягають оподаткуванню?

25.08.2011

Не вважаються доходами із джерелом походження з України та не підлягають оподаткуванню за ставкою 15% суми виручки або інших видів компенсації вартості товарів (робіт, послуг), переданих (виконаних, наданих) резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг з міжнародного зв'язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковуються доходи нерезидентів на безпроцентні (дисконтні) облігації чи казначейські зобов’язання ?

25.08.2011

Доходи на безпроцентні (дисконтні) облігації чи казначейські зобов'язання, при виплаті нерезидентам оподатковуються за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статті 10 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 25%).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковуються виплати нерезидентам у межах договорів страхування або перестрахування ризиків ?

25.08.2011

Cтраховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми такого страхування або перестрахування таким чином: - при укладенні договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, а також при укладенні договорів перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, - за ставкою 0 відсотків; - в інших випадках - за ставкою 12 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковуються виплати нерезидентам від надання рекламних послуг на території України ?

25.08.2011

Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам від наданих рекламних послуг на території України, сплачують податок за ставкою 20 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якими ставками оподатковується виплата доходу нерезидента, якщо Україною укладено договір про уникнення подвійного оподаткування з країною нерезидента?

25.08.2011

У разі наявності договору про уникнення подвійного оподаткування, виплата доходів нерезидента оподатковується за ставками, визначеними нормами такого договору, за умови підтвердження нерезидентом статусу резидента тієї країни довідкою, оформленою відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р. № 470, якою затверджено „Порядок звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України відповідно до міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування”.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яка передбачена звітність про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів?

25.08.2011

Форма та порядок надання звіту про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів затверджені наказом ДПА України від 16.01.1998р. № 28, зареєстрованого в Мін’юсті 30.01.1998р. за №56/2496.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Який порядок оподаткування доходу представництва нерезидента, що не має статусу постійного представництва, отриманого у вигляді відсотків на залишок коштів на рахунку представництва?

25.08.2011

Якщо представництво не здійснює господарської діяльності та не зареєстровано як постійне представництво, то відповідно до норм Закону таке представництво прирівнюється до нерезидента, тому дохід, отриманий таким представництвом у вигляді процентів за залишком коштів на рахунку має оподатковуватись податком відповідно до ст. 13 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" за ставкою15 %. При цьому слід зазначити, що податок на такі доходи нерезидента має нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету резидент, який здійснює їх виплату, тобто – банк.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Який порядок оподаткування доходу представництва нерезидента, що не має статусу постійного представництва, отриманого у вигляді відсотків на залишок коштів на рахунку представництва?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див.І). Повна: ... Відповідно до п.13.2 ст.13 Закону резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від пров...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинна страхова організація утримувати податок на доходи нерезидентів при виплаті страхового відшкодування за пошкоджений в результаті ДТП автомобіль представництву нерезидента, яке не здійснює господарської діяльності відповідно до

25.08.2011

При виплаті страхового відшкодування представництвам нерезидента, які не здійснюють господарської діяльності відповідно до законодавства України, страхова організація зобов’язана утримувати податок з таких доходів за ставкою у розмірі 15 відсотків від їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачене нормами міжнародних угод, які набрали чинності

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування прибутку постійного представництва нерезидента на території України?

25.08.2011

Суми прибутків нерезидентів, які здійснюють свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються у загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який здійснює свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування резидентів, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок і на користь нерезидента?

25.08.2011

Резиденти, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок і на користь нерезидента (включаючи укладення договорів з іншими резидентами від імені і на користь нерезидента), утримують і перераховують до відповідного бюджету податок з доходу, одержаного таким нерезидентом із джерел в Україні, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що здійснюють свою діяльність на території України через постійне представництво. При цьому такі резиденти не підлягають додатковій реєстрації у податкових органах як платники податку на прибуток.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Нерезидентом внесено до статутного фонду об'єкт ОФ групи 1. Який порядок оподаткування операції з виходу такого нерезидента з числа засновників та повернення йому внесеної нерухомості, якщо вартість такої нерухомості за результатами

25.08.2011

Якщо при виході засновника – нерезидента вартість майна, що відчужується перевищує вартість внеску до статутного фонду, то прибуток від продажу таких корпоративних прав підлягає оподаткуванню за ставкою 15% на підставі п.13.2 ст.13 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Які документи є доказом допоміжного або підготовчого характеру здійснюваної представництвом діяльності по відношенню до діяльності іноземної компанії, яка створює представництво, що свідчать про безпосередній вид діяльності самої комп

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Коротка: Доказом допоміжного або підготовчого характеру здійснюваної представництвом діяльності по відношенню до діяльності іноземної компанії, можуть бути уставні документи компанії нерезидента, виписка з торгово-промислової палати країни за місцезнаходженням нерезидента, довід...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ.Які документи є доказом допоміжного або підготовчого характеру здійснюваної представництвом діяльності по відношенню до діяльності іноземної компанії, яка створює представництво, що свідчать про безпосередній вид діяльності самої комп

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І). Повна: Відповідно до п.1.17 ст.1 Закону України від 28.12.94 №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22.05.97р. №283/97 –ВР із змінами та доповненнями, далі – Закон №334) постійне представництво нерезидента в Україні -...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи потрібно представництву нерезидента, яке не здійснює господарську діяльність в Україні: - реєструватися платником податку на прибуток; - подавати декларацію з податку на прибуток або розрахунок податку на прибуток нерезидента, що про

25.08.2011

Представництво нерезидента, яке не здійснює господарську діяльність в Україні та має рахунок типу „Н” для здійснення розрахунків, пов'язаних з утриманням такого представництва та виконання статутних непідприємницьких завдань, не повинно: -реєструватися платником податку на прибуток; -подавати декларацію з податку на прибуток або розрахунок податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Яким чином оподатковуються операції за договором бербоут-чартеру з нерезидентом? Чи включаються до складу ВВ суми орендної плати (фрахту) та витрати, пов’язані з експлуатацією судна?

25.08.2011

За умови використання судна у господарській діяльності платежі за фрахт та витрати, пов’язані з експлуатацією судна відносяться до складу валових витрат платника податку – фрахтувальника. При цьому сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Яким чином оподатковуються операції за договором бербоут-чартеру з нерезидентом? Чи включаються до складу ВВ суми орендної плати (фрахту) та витрати, пов’язані з експлуатацією судна?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І.). Повна: ... Доходи нерезидентів, отримані як фрахт, оподатковуються за правилами, визначеними пунктом 13.5 статті 13 цього Закону. Для цілей цього Закону під терміном "базова ставка фрахту" розуміється сума фрахту, включаючи витрати з навантаження, розвантажен...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може нерезидент – виконавець будівельних робіт застосовувати особливий порядок оподаткування результатів діяльності, що здійснюється за довгостроковим договором (контрактом)?

25.08.2011

Так.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи сплачує приватний підприємець - платник ЄП (ФО) при виплаті доходів нерезиденту із джерелом їх походження з України податок з таких доходів?

25.08.2011

Суб'єкт підприємницької діяльності - платник єдиного податку (резидент) повинен утримувати і перераховувати до відповідного бюджету податок з доходу, одержаний нерезидентом-юридичною особою із джерела його походження з України у разі виплати такого доходу за нормами, що визначені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи оподатковуються доходи нерезидента у вигляді штрафних санкцій за неналежне виконання умов договору?

25.08.2011

Сума штрафних санкцій є доходом, отриманим нерезидентом із джерелом його походження з України та підлягає оподаткуванню за ставкою 15 відсотків.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як розраховується прибуток нерезидента від здійснення операцій з торгівлі цінними паперами або іншими корпоративними правами? Які підтверджуючі документи про понесені витрати на придбання цінних паперів або інших корпоративних прав є

25.08.2011

Прибуток нерезидента від операцій з торгівлі цінними паперами розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу кожного з окремих видів цінних паперів, та витратами, понесеними (нарахованими) платником податку внаслідок придбання таких цінних паперів. Документами, що підтверджують фактично понесені витрати на придбання цінних паперів нерезидентом, є договори купівлі-продажу цінних паперів; акти прийому-передачі цінних паперів, касові документи при готівкових розрахунках через касу або розрахункові документи при безготівкових розрахунках тощо.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як розраховується прибуток нерезидента від здійснення операцій з торгівлі цінними паперами або іншими корпоративними правами? Які підтверджуючі документи про понесені витрати на придбання цінних паперів або інших корпоративних прав є

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І.) Повна: ...Пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону №334 передбачено, що до складу валових витрат не належать будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами вед...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи утримують та сплачують податок на доходи нерезидента філії (платники консолідованого податку на прибуток) при виплаті доходів на користь нерезидентів та який порядок відображення таких виплат в податковій звітності?

25.08.2011

Так, при виплаті доходу нерезиденту філії утримують та сплачують податок на доходи нерезидента. При цьому за місцезнаходженням філії необхідно надати Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів. Суми податку на доходи нерезидентів, що відображені філією у Звіті переноситься до рядку 19.2 (крім доходів у вигляді фрахту, податок з яких зазначається у рядку 19.3) частини "Додаткові показники" декларації з податку на прибуток підприємства головного підприємства, в якій відображаються загальні показники податкового обліку платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД іноземна валюта, отримана постійними представництвом від головного офісу нерезидента, на утримання постійного представництва та курсова різниця від продажу такої іноземної валюти?

25.08.2011

Кошти, що надходять від головного офісу нерезидента на утримання постійного представництва, включаються до валового доходу як плата за послуги, що надаються нерезиденту постійним представництвом. Крім того, у момент продажу валютних коштів відбувається одночасне відображення у складі валового доходу суми гривень, отриманої у зв’язку з таким продажем, та у складі валових витрат суми балансової вартості такої іноземної валюти, яка розрахована шляхом перерахування вартості іноземної валюти за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату отримання іноземної валюти від нерезидента на поточний рахунок представництва.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку постійного представництва нерезидента відображається операція з продажу ОФ (постійні представництва нерезидента не ведуть податковий облік та не нараховують амортизацію)?

25.08.2011

У податковому обліку доходи від продажу основних засобів постійного представництва, які не обліковуються в податковому обліку такого представництва, включаються до його валового доходу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи утримується податок з доходу нерезидента при нарахуванні засновнику - нерезиденту дивідендів у вигляді збільшення його частки у статутному фонді?

25.08.2011

Якщо за домовленістю платника податку та його засновника - нерезидента проводиться зарахування однорідних вимог, а саме залік нарахованих засновнику - нерезиденту дивідендів та грошових коштів, що мають бути внесені таким нерезидентом до статутного фонду такого платника податку, то на дату такого заліку статутний фонд вважається збільшеним, а дивіденди – сплаченими (нарахованими). При цьому, на дату проведення заліку, тобто на дату збільшення статутного фонду, платник податку зобов'язаний утримати і перерахувати до бюджету податок з доходів нерезидентів за ставкою 15 % від суми сплачених (нарахованих) дивідендів та за їх рахунок.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи утримується податок з доходів нерезидента від здійснення товарообмінних (бартерних) операцій між резидентом та нерезидентом?

25.08.2011

Операції товарообмінних (бартерних) операцій з нерезидентом оподатковуються у загальному порядку, тобто доходи та витрати від таких операцій визначаються відповідно до Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" з урахуванням звичайної ціни. При цьому доходи нерезидента від здійснення таких операцій оподатковується відповідно до ст.13 цього Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування у представництва нерезидента виручки від продажу товарів (робіт, послуг), отриманої на території України, при перерахуванні її за кордон нерезиденту?

25.08.2011

Доходи у вигляді виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), з яких утримано податок на прибуток за ставкою 25 відсотків, що перераховуються представництвом нерезидента на рахунки нерезидента за кордон, не оподатковуються податком з доходів нерезидентів за ставкою 15 відсотків.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку постійного представництва нерезидента, яке ліквідується, відображається передача нерезиденту товарів, ОФ, коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості тощо?

25.08.2011

У разі припинення господарської діяльності представництва нерезидента операції з передачі нерезиденту товарів, основних фондів, коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості мають бути відображені у Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва після повного розрахунку з бюджетом.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Який порядок ведення податкового обліку та перерахування до бюджету податку на доходи нерезидента, отриманого через резидента, що надає агентські послуги за рахунок і на користь нерезидента?

25.08.2011

Прибуток, який резидент, що з метою оподаткуванню прирівнюється до постійного представництва нерезидента, або постійне представництво нерезидента отримує від надання послуг за агентськими договорами, підлягає оподаткуванню на загальних підставах відповідно до Закону. При цьому, якщо доход від надання агентських послуг не був оподаткований на загальних підставах (тобто у складі прибутку, отриманого через постійне представництво нерезидента), то під час виплати такого доходу стягується податок з доходів нерезидента у розмірі 15 відсотків від такого доходу і за рахунок такої виплати, якщо інше не передбачено нормами чинних міжнародних угод.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Який порядок ведення податкового обліку та перерахування до бюджету податку на доходи нерезидента, отриманого через резидента, що надає агентські послуги за рахунок і на користь нерезидента?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І.). Повна: ...Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, є платниками податку (пп. 2.1.4 п. 2.1 ст. 2 Закону) і відпов...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинна ФО - резидент при виплаті доходів нерезиденту утримувати податок з доходів нерезидента у розмірі 15%?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Для відповіді на Ваше запитання Вам необхідно звернутися письмово до ДПА України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи є об’єктом оподаткування податком з доходів нерезидента інвестиція до статутного фонду нерезидента ?

25.08.2011

Кошти (майно), отримані нерезидентом як внесок до статутного фонду податком на доходи нерезидента із джерелом їх походження з України не оподатковуються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яка сума підлягає оподаткуванню при виплаті доходів нерезиденту від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, через постійне представництво?

25.08.2011

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, зобов'язані утримувати податок з таких доходів за ставкою у розмірі 15 відсотків від їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачене нормами міжнародних угод, які набрали чинності. У разі реалізації майна через постійне представництво сума прибутків нерезидента оподатковується відповідно до п. 13.8, 13.9 ст. 13 Закону на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як в рядку 7 заголовної частини звіту про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів відобразити код нерезидента, якщо код має більшу кількість цифр, ніж передбачено формою?

25.08.2011

У випадку якщо кількість цифр у ідентифікаційному коді нерезидента є більшою, ніж кількість клітинок, в яких має зазначатись код, то зазначити цифри коду, для яких не вистачає клітинок, можна справа від останньої клітинки.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковій звітності відображаються операції резидентів, які надають агентські, довірчі, комісійні послуги з продажу чи придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок і на користь нерезидента?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Коротка: Резидент (агент, комісіонер, повірений тощо), який має повноваження діяти від імені нерезидента, повинен вести окремий податковий облік за такими операціями, а саме формувати валові доходи та валові витрати за такими операціями для визначення оподатковуваного прибутку н...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковій звітності відображаються операції резидентів, які надають агентські, довірчі, комісійні послуги з продажу чи придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок і на користь нерезидента?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див.І) Повна: Відповідно до п. 13.9 ст. 13 Закону України від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР зі змінами, далі – Закон) резиденти, які надають агентські, довірчі, ко...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи утримується податок з доходів нерезидента від здійснення операції з купівлі-продажу нерухомості на території України, якщо продаж здійснює нерезидент (ЮО) іншому нерезиденту (ЮО) без залучення будь-яких представників при оформленні уг

25.08.2011

Доход від продажу нерухомого майна, яке належить нерезиденту і розташоване на території України підлягає оподаткуванню податком за ставкою 15 % від суми виплачених доходів та за їх рахунок.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як в розрахунку податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво, відображається повернення коштів нерезиденту, раніше наданих представництву на фінансування?

25.08.2011

Сума коштів, що надаються нерезидентом представництву на утримання, а потім повертаються нерезиденту, в контексті Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" є поворотною фінансовою допомогою, яка оподатковується згідно з пп.4.1.6 п.4.1 ст.4 цього Закону. Кошти, що надходять від нерезидента на утримання постійного представництва, включаються до валового доходу (рядок 1 Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента), при поверненні – до складу валових витрат з відповідним відображенням у рядку 2 Розрахунку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи є об’єктом оподаткування податком з доходів нерезидента сума міжнародного мита, перерахована на банківській рахунок Всесвітньої організації з охорони інтелектуальної за реєстрацію міжнародного товарного знаку?

25.08.2011

Сплата міжнародного мита за реєстрацію торгового знака в Міжнародному бюро підпадає під інші доходи, отримані нерезидентом від провадження господарської діяльності на території України, та підлягає оподаткуванню податком на доходи нерезидента із джерелом їх походження з України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи оподатковуються доходи нерезидента у вигляді штрафних санкцій за порушення резидентом умов оплати за договором про виконання (надання) нерезидентом робіт (послуг) за межами митної території України?

25.08.2011

Штрафні санкції, за порушення резидентом умов оплати за договором про виконання (надання) нерезидентом робіт (послуг) за межами митної території України, є доходом, отриманим нерезидентом із джерелом походження з України, та підлягають оподаткуванню згідно з п. 13.2 ст. 13 Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи необхідно перераховувати до бюджету податок на доходи нерезидента у випадку списання кредиторської заборгованості за договором оренди майна нерезидента у зв’язку з закінченням строку позовної давності?

25.08.2011

У випадку списання резидентом кредиторської заборгованості за договором оренди майна нерезидента у зв’язку з закінченням строку позовної давності податок на доходи нерезидента не утримується та до бюджету не перераховується.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи потрібно утримувати податок на доходи нерезидента, якщо такі доходи виплачуються нерезиденту, що має дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законом?

25.08.2011

Оскільки функції дипломатичних представництв та консульських установ полягають в представництві акредитованої держави у державі перебування, тому якщо дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні отримують доходи від господарської діяльності на території України, такі доходи мають оподатковуватись на загальних підставах.

Читати далі »