Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Усунення подвійного оподаткування

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Резидент ФРН надав довідку для підтвердження резидентського статусу, яка не легалізована в консульській установі країни. Чи є дійсною така довідка?

25.08.2011

Довідка про статус резидента, видана місцевим податковим органом ФРН на офіційному бланку, є єдиною формою підтвердження права на переваги, передбачені Угодою. Оригінал такої довідки з перекладом на українську мову приймається державною податковою інспекцією за місцезнаходженням українського платника податку без здійснення процедури легалізації та проставлення апостиля.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За яких умов суми податків, що сплачені підприємством за кордоном, можуть бути зараховані у зменшення податку на прибуток такого підприємства в Україні за звітний період?

25.08.2011

Сплачені за кордоном суми податків можуть бути зараховані під час сплати податку на прибуток в Україні за умови подання письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати податків та за наявності міжнародного договору України про усунення подвійного оподаткування (крім сум податків, що не підлягають зарахуванню відповідно до пункту 19.3 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядoк видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)?

25.08.2011

Довідка видається органом державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи поширюється дія Угоди між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно на Гонконг?

25.08.2011

Ні, не поширюється

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які акції відповідно пп. "а" п.2 ст.13 Конвенції між Урядом України та Урядом Литовської республіки вважаються такими, які одержують їхню вартість або більшу частину вартості прямо або посередньо від нерухомого майна, розташованого в дру

25.08.2011

Дохід від продажу Акцій підпадає під дію норми 1. пп. а) п.2 Конвенції (оподатковується в Україні податком з доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, від провадження господарської діяльності) у випадку, якщо: - частка нерухомого майна статутного фонду емітента, під який було здійснено випуск акцій, склала 50 і більше відсотків; 2. п.5 статті 13 Конвенції (не оподатковується в Україні), якщо: частка нерухомого майна статутного фонду емітента, під який було здійснено випуск акцій, склала 49 і менше відсотків.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Відповідно до підпункту а) пункту 2 статті 13 Конвенції між Урядом України і Урядом Литовської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно доходи, одерж

25.08.2011

Дохід резидента Литви від продажу акцій українського емітента, частка нерухомого майна в статутному капіталі якого становить на дату укладення договору про купівлю-продаж акцій 50 і більше відсотків, підлягає оподаткуванню в Україні.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи звільняються відповідно до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування доходи резидента Нідерландів у вигляді дивідендів, якщо частина інвестиції в українську компанію була внесена ним кошт

25.08.2011

Для застосування Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування інвестиція повинна бути внесена нідерландським резидентом до статутного фонду української компанії виключно у грошовій формі і фіксованій сумі коштів - 300,000 доларів США (або їх еквівалент у гривнях чи гульденах (євро); при цьому така інвестиція повинна складати не менше 50 відсотків капіталу української компанії, що сплачує дивіденди. Право на звільнення дивідендів від оподаткування в Україні матиме лише той резидент Нідерландів, що здійснив інвестиційний внесок в українську компанію в один, а не кілька етапів. Крім того, на момент здійснення інвестиції нідерландським резидентом розмір його внеску не повинен формуватись за рахунок інвестиційних вкладів попередніх акціонерів української компанії, яка виплачує дивіденди, або кількох її акціонерів сукупно.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою ставкою оподатковуються доходи ЮО –резидента Австрії при виплаті на його користь відсотків по кредиту за умови, що є довідки, яка підтверджує статус нерезидента?

25.08.2011

Якщо одержувач є фактичним власником процентів, податок, що стягується, не повинен перевищувати 2 відсотки від валової суми процентів, що сплачуються за позиками будь-якого виду, що надаються банком або другою фінансовою установою. Усі інші юридичні та фізичні особи - резиденти Австрії, які є фактичними власниками процентів за зазначеними видами операцій, підлягають оподаткуванню за ставкою 5 відсотків. Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом особі, яка виплачує йому доходи, довідки, яка видається компетентним органом кожної країни і підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. За якою ставкою оподатковуються лізингові платежі за оренду сільськогосподарської техніки, наданої ЮО - резидентом Австрії у фінансовий лізинг за умови наявності довідки, що надає можливість застосування норм міжнародної угоди? З якої

25.08.2011

У випадку виплати лізингових платежів за договором фінансового лізингу резиденту Австрії, який є фактичним власником таких платежів, податок, що стягується, не повинен перевищувати 2 відсотки від валової суми лізингових платежів. Податок буде стягуватись з суми лізингової плати за виключенням суми, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості об'єкта лізингу. Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом особі, яка виплачує йому доходи, довідки, яка видається компетентним органом кожної країни і підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. За якою ставкою оподатковуються лізингові платежі за оренду сільськогосподарської техніки, наданої ЮО - резидентом Австрії у фінансовий лізинг за умови наявності довідки, що надає можливість застосування норм міжнародної угоди? З яко

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: ... Пунктом 1 ст. 11 Конвенції між Урядом Республіки Австрія і Урядом України про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно (далі – Конвенція) визначено, що проценти, що виникають в од...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Протягом якого терміну дійсна довідка, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір?

25.08.2011

Довідка, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір дійсна в межах календарного року, в якому вона видана.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно довідку, що підтверджує постійне місце перебування у Російській Федерації ЮО або ФО, легалізувати або завіряти апостилем?

25.08.2011

Довідка, що підтверджує постійне місце перебування у Російській Федерації юридичної або фізичної особи, видана Федеральною податковою службою РФ, не потребує будь-якого додаткового засвідчення (консульської легалізації або завірення апостилем) для цілей застосування п. 4 Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 470.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковується продаж представництвом нерезидента рухомого майна, яке надано йому нерезидентом у безоплатне користування, з урахуванням Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та з ФРН?

25.08.2011

Представництво, засноване в Україні, вважатиметься постійним представництвом для цілей п. 1 ст. 5 Угоди, оподаткування прибутку від діяльності якого регулюється ст. 7 Угоди та чинним податковим законодавством України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Що розуміється під "легалізацією" довідки про статус нерезидента для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України?

25.08.2011

В розумінні консульської легалізації "належним чином легалізованим" вважається іноземний офіційний документ, який, відповідно до вимог чинного законодавства України, користується доказовою силою офіційного документа на території України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що розуміється під "легалізацією" довідки про статус нерезидента для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України?

25.08.2011

В розумінні консульської легалізації "належним чином легалізованим" вважається іноземний офіційний документ, який, відповідно до вимог чинного законодавства України, користується доказовою силою офіційного документа на території України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який механізм повернення надмірно сплаченого податку з доходів нерезидента з джерелом їх походження з України, отриманого таким нерезидентом, в зв’язку з тим, що довідка про підтвердження статусу нерезидента була подана із запізненням

25.08.2011

У разі коли нерезидент вважає, що з його доходів було утримано суму податку, яка перевищує належну до сплати відповідно до норм міжнародного договору, розгляд питання про відшкодування різниці здійснюється на підставі подання до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, яка виплатила доходи нерезидентові та утримала з них податок, заяви про повернення суми податку на доходи із джерелом їх походження з України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Яку відповідальність передбачено для платника податку – резидента, що здійснює виплату доходу резиденту іншої країни, на якого поширюється дія положень міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування, у разі відсутності н

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 І. Коротка: При неправомірному застосуванні положень міжнародного договору, яке призвело до несплати або неповної сплати податку до державного бюджету, у тому числі якщо нерезидент, який претендує на одержання переваг міжнародного договору, не подав належним чином оформленої дов...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Яку відповідальність передбачено для платника податку – резидента, що здійснює виплату доходу резиденту іншої країни, на якого поширюється дія положень міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування, у разі відсутності

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 ІІ. (початок див. І). Повна: Згідно з вимогами п. 16.13 ст. 16 Закону України від 28.12.94 р. №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (зі змінами та доповненнями, далі – Закон №334) відповідальність за утримання та перерахування до бюджету податку, зазначеного у ст. ...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи звільняється від оподаткування в Україні дохід отриманий резидентом Австрії на підставі п1 ст7 Конвенції від послуг типу "інжиніринг"?

25.08.2011

При наданні резидентом Австрії за контрактами з українським замовником інжинірингових послуг, пов'язаних з будівництвом на території України, сукупний термін виконання яких перевищує 12-місячний період, таку діяльність нерезидента слід вважати такою, що здійснюється через постійне представництво в Україні. Суми прибутків нерезидентів, які здійснюють свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються у загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який здійснює свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 На який компетентний орган покладено повноваження щодо видачі довідки, яка підтверджує резиденцію ЮО та ФО з метою застосування Конвенції між Україною і Угорською Республікою про уникнення подвійного оподаткування, та чи потрібно здійсню

25.08.2011

В Угорщині видавати довідки, що підтверджують резиденцію (постійне місце перебування/ проживання) юридичних та фізичних осіб з метою застосування Конвенції між Україною і Угорською Республікою про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень, мають право органи податкової служби за місцем реєстрації такої особи. Довідка, що підтверджує резидентство юридичної або фізичної особи Угорщини, не потребує будь-якого додаткового засвідчення (консульської легалізації або завірення апостилем).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи утримується податок з доходів нерезидентів при виплаті на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) доходів, які підпадають під визначення "доходи, отримані нерезидентом із джерелом походження з України"?

25.08.2011

При виплаті на користь Європейського банку реконструкції та розвитку доходів, які підпадають під визначення "доходи, отримані нерезидентом із джерелом походження з України", податок з доходів нерезидентів не утримується, оскільки такі доходи згідно міжнародного договору звільнені від оподаткування.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може орган податкової служби за місцем рестрації ЮО (місцем проживания ФО) засвідчити статус податкового резидента України за попередні роки для отримання такою особою відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної держ

25.08.2011

Якщо юридичною або фізичною особою подана до державної податкової інспекції за місцезнаходженням заява про відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної держави за формою, затвердженою компетентним органом цієї зарубіжної держави з виконання міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування на її території, то орган державної податкової служби зобов'язаний підтвердити статус податкового резидента на цих формах підписом начальника Державної податкової інспекції та печаткою.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи звільняються від оподаткування згідно з угодою про уникнення подвійного оподаткування доходи резидента Естонії від надання транспортних послуг (фрахту)?

25.08.2011

Якщо резидент Естонії, який уклав договір з українським резидентом про надання транспортних послуг (фрахту), не здійснює своєї діяльності в Україні через розташоване у ній постійне представництво, будь-які доходи такого резидента стосовно цього договору не підлягають оподаткуванню в Україні. Якщо резидент Естонії надає такі послуги через розташоване в Україні постійне представництво, то доходи від такої діяльності, за винятком прибутку від експлуатації морських або повітряних суден у міжнародних перевезеннях, підлягають оподаткуванню згідно з п. 13.5 ст. 13 Закону №344. Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом особі, яка виплачує йому доходи, довідки, яка видається компетентним органом кожної країни і підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. За якою ставкою оподатковується виплата резиденту Великобританії доходу у вигляді роялті?

25.08.2011

Роялті, які виникають в Україні і сплачуються резиденту Великобританії, можуть оподатковуватися в Великобританії, якщо резидент Великобританії фактично має право на одержання цих роялті за умови, що таке право інтелектуальної власності (авторське право) у резидента Великобританії засвідчене відповідним чином, і документально підтверджене.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. За якою ставкою оподатковується виплата резиденту Великобританії доходу у вигляді роялті?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 ІІ. (початок див. І.). Повна: ... Відповідно до п.1 ст.12 Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можливо при виплаті на користь іноземного банку процентів по кредиту для застосування міжнародного договору скористатись замість довідки про резидентність витягом з міжнародного каталогу "International Bank Identifier Code" (видання S

25.08.2011

Неподання довідок про резиденцію іноземними банками стосується лише операцій банків та фінансових установ України, пов'язаних з виплатою процентів, при виплаті банками та фінансовими установами України банкам-нерезидентам доходів від здійснення інших видів діяльності резидентність іноземного банку з метою застосування переваг міжнародного договору підтверджується у загальному порядку - шляхом надання довідки, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, згідно з п. 4 Порядку. Якщо виплату доходів на користь іноземного банку здійснює інша особа, ніж банк та фінансова установа України, то незалежно від виду доходів для застосування переваг міжнародного договору резидентність іноземного банку підтверджується у загальному порядку - шляхом надання довідки, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, згідно з п. 4 Порядку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як оподатковуються роялті, що виплачуються резидентом України резиденту Російської Федерації?

25.08.2011

Роялті, що сплачуються резидентом України резиденту Російської Федерації, підлягають оподаткуванню в Україні за ставкою 10 % від загальної суми роялті за умови, що російський резидент надає відповідне підтвердження своєї резиденції. При цьому Російська Федерація як країна-резиденція також має право на оподаткування такого виду доходу за ставками, встановленими російським законодавством, з урахуванням податку, сплаченого в Україні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І.Як оподатковуються роялті, що виплачуються резидентом України резиденту Королівством Нідерландів?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 І. Коротка: Якщо резидент здійснює виплату роялті резиденту Нідерландів, який є фактичним власником роялті, і такі роялті є платежами, згаданими у підпункті а) пункту 5 статті 12 Конвенції, то вони підлягають оподаткуванню в Україні за ставкою 10 % від загальної суми роялті за ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ.Як оподатковуються роялті, що виплачуються резидентом України резиденту Королівством Нідерландів?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 ІІ. (початок див. І.). Повна: Згідно з п. 13.1 ст. 13 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами і доповненнями (далі - Закон) будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, від провадження г...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковується виплата комісійної винагороди резиденту Казахстану?

25.08.2011

Відповідно до п. 13.9 ст. 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" резиденти, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок і на користь нерезидента (включаючи укладення договорів з іншими резидентами від імені і на користь нерезидента), утримують і перераховують до відповідного бюджету податок з доходу, одержаного таким нерезидентом із джерел в Україні, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що здійснюють свою діяльність на території України через постійне представництво. Згідно з положеннями пункту 5 статті 5 та пунктів 1-3 статті 7 Конвенції доходи резидента Казахстану за комісійною угодою з резидентом України повинні оподатковуватись за ставкою 25 відсотків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як оподатковуються роялті, що виплачуються резидентом України резиденту Франції?

25.08.2011

Роялті, що сплачуються резидентом України резиденту Франції, який є фактичним власником роялті, підлягають оподаткуванню в Україні за ставкою 10 % від загальної суми роялті за умови, що резидент Франції надає відповідне підтвердження своєї резиденції. Якщо роялті, що сплачуються резидентом України резиденту Франції є платежами, які згадано в підпункт а) п. 3 ст. 12 Конвенції, то вони не підлягають оподаткуванню в Україні за умови, що резидент Франції надає відповідне підтвердження своєї резиденції.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Що розуміється під поняттям "партнерство" для застосування норм міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування?

25.08.2011

Партнер – це учасник будь – якої спільної діяльності. З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції поняття "партнерство (товариство)" походить від англійського partership. Партнерство (товариство) - форма організації компанії, фірми, яка створюється на підставі договор...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи враховуються платником податку суми податку, сплаченого з пасивного прибутку в Російській Федерації, при розрахунку суми податку на прибуток?

25.08.2011

Суми податку, сплаченого з пасивного прибутку в Російській Федерації, зараховуються під час сплати податку на прибуток в Україні за умови наявності у платника податку довідки про суму стягнутого податку, а також про базу його нарахування. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими Законом №334.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як застосовуються норми договорів про уникнення подвійного оподаткування при виплаті нерезидентам доходів з джерелом походження з України?

25.08.2011

Відповідно до пункту 13.1 статті 13 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями, далі – Закон № 334) будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх пох...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Які документи необхідно надати до податкового органу, щоб отримати довідку про сплачений податок на доходи нерезидента, з метою повернення за кордон іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів, одержаних іноземних і

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Коротка: Для отримання довідки резидент або іноземний інвестор має надати податковому органу наступні документи: • договір про здійснення іноземної інвестиції з документальним підтвердженням його виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції) та й...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Які документи необхідно надати до податкового органу, щоб отримати довідку про сплачений податок на доходи нерезидента, з метою повернення за кордон іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів, одержаних іноземних

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 (Початок див. І). Повна: Згідно з пп. 3.9 п. 3 постанови Правління Національного банку України від 10.08.05 № 280 "Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну" зі змінами та доповненнями, уповноважений банк здійснює купівлю та перерахування коштів з метою поверненн...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок здійснення перекладу довідки , що підтверджує резидентський статус нерезидента, для застосування переваг міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування відповідно до законодавства України?

25.08.2011

. Згідно з п. 4 Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 470, підставою для звільнення (з...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може орган ДПС надати платнику податку на підставі поданої декларації з податку на прибуток підприємства довідку про включення до валового доходу сум інвестиційного прибутку, отриманого за кордоном?

25.08.2011

Органи державної податкової служби не мають підстав для видачі довідок про включення до складу валового доходу сум доходів, отриманих за межами України.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи утримується податок з доходів нерезидентів при виплаті на користь Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО, з якою Україна уклала Рамкову угоду, доходів (відсотків), та чи потрібна довідка від нерезидента про його статус?

25.08.2011

При виплаті на користь НЕФКО доходів, які підпадають під визначення "доходи, отримані нерезидентом із джерелом походження з України", податок з доходів нерезидентів не утримується, оскільки такі доходи відповідно до міжнародного договору звільнені від оподаткування. Разом з цим, оскільки надання до органів ДПС довідки, яка підтверджує статус нерезидента, обумовлено нормами міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування, то при виплаті на користь НЕФКО доходів, що звільняються від оподаткування відповідно до Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією, така довідка не надається.

Читати далі »