Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Звітність заповнення звітності

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 и потрібно надавати декларацію та сплачувати податок на прибуток за 11 місяців 2008 року?

25.08.2011

Так. Декларація надається протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового періоду, який дорівнює 11 місяцям. Податок на прибуток сплачується протягом наступних 10 календарних днів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи відображається в податковому обліку від’ємний фінансовий результат від продажу продукції за ціною нижчою за її собівартість?

25.08.2011

Платник податку повинен вести податковий облік виробництва та продажу продукції за правилами, встановленими ст. 3 Закону „Про оподаткування прибутку підприємств,” а не за фінансовими результатами окремих операцій.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право податкова інспекція відмовити платнику податку в прийнятті податкової декларації з податку на прибуток ?

25.08.2011

Відповідно до пп.4.1.2. п.п.4.1 ст.4 Закону України від 21.12.2000р. №2181-ІІІ „Про порядок погашення зобов'язань перед бюджетом та держаними цільовими фондами” прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи враховуються при заповненні рядка А7 додатка К1/1 витрати на придбання матеріальних цінностей, які не залишаються на складах, а відразу вводяться в експлуатацію, наприклад комп’ютерів, вартість яких не перевищує 1000 грн.?

25.08.2011

Залежно від обраного методу у графі 5 рядка А7 додатка К1/1 до декларації відображаються: 50% балансової вартості зазначених матеріальних цінностей на кінець звітного періоду, в якому їх було введено в експлуатацію, та 50% балансової вартості матеріальних цінностей на кінець звітного періоду, в якому їх було вилучено з активів, або 100% балансової вартості цих об’єктів у період їх введення в експлуатацію

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як в розрахунку податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво, відображається нарахування 5% штрафу внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки?

25.08.2011

Оскільки на даний час діючою формою розрахунку не передбачено відображення сум 5% штрафу при самостійному виявленні помилок платник податку на прибуток - постійне представництво нерезидента має право доповнити розрахунок додатковим рядком, в якому зазначити відповідні суми. При цьому до такого розрахунку необхідно подати довідку довільної форми, засвідчену підписом керівника чи головного бухгалтера та печаткою, із зазначенням змісту доповнень.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином здійснюється виправлення самостійно виявленої помилки у податковій звітності?

25.08.2011

Платник податку може відобразити витрати, не враховані в раніше поданій декларації, у складі витрат декларації з податку на прибуток підприємства за наступний звітний період у рядку 05.2 “самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів”.

Читати далі »

Діє до 24.11.2009 Чи відображаються у податковій звітності суми податку та штрафних (фінансових) санкцій, донарахованих органами податкової служби за результатами документальної перевірки?

25.08.2011

Суми податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та штрафних (фінансових) санкцій, донараховані органами податкової служби за результатами документальної перевірки, не відображаються платником податку у податковій звітності.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок заповнення рядків 11, 11.1, 11.2 декларації з податку на прибуток підприємств?

25.08.2011

Рядок 11 декларації з податку на прибуток підприємства („Прибуток, що підлягає оподаткуванню”) заповнюється за формулою шляхом зменшення об’єкта оподаткування на „Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003” та на „Прибуток, звільнений від оподаткування”. Рядок 11.1 заповнюється відповідно до пункту 10.1 статті 10 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”, а рядок 11.2 – відповідно до пункту 7.13 статті 7 та пункту 18.1 статті 18 цього Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок відображення пільг в оподаткуванні з податку на прибуток у звіті № 1-ПП?

25.08.2011

Платник податку, який має пільги в оподаткуванні з податку на прибуток підприємств, повинен надавати до органів ДПС за місцем реєстрації звіт за формою 1-ПП, в якому зазначаються коди пільг відповідно до Довіднику пільг.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 У якому рядку декларації з податку на прибуток підприємств відображаються витрати на відрядження?

25.08.2011

Витрати на відрядження відображаються в рядку 04.13 „інші витрати, крім визначених у 04.1- 04.12” декларації з податку на прибуток підприємств

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як постійне представництво нерезидента має виправити помилку, самостійно виявлену у розрахунку податку на прибуток нерезидента?

25.08.2011

Оскільки Порядком складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво, не передбачено подання уточнюючого розрахунку, тому якщо такий платник податку самостійно виявляє помилки у показниках розрахунку він має право уточнені показники зазначати у розрахунку за наступний податковий звітний період.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Підприємство в І кварталі перебувало на загальній системі оподаткування, в ІІ кварталі - на ЄП, а у ІІІ кварталі повернулось на загальну систему оподаткування. Чи враховуються в податковій декларації з податку на прибуток підприємств за

25.08.2011

При складанні декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали потрібно врахувати дані податкового обліку І та ІІІ кварталів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яким буде перший звітний податковий період для новоствореного відокремленого підрозділу (філії), якщо підрозділ взято на облік всередині податкового періоду?

25.08.2011

Якщо новостворена філія є самостійним платником податку на прибуток підприємства, то перший звітний податковий період для неї буде визначатись з дати, на яку припадає початок такого обліку, та закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду. У випадку якщо нова філія була створена платником податку, який має такі філії та сплачує податок консолідовано, то такий платник податку при складанні декларації з податку на прибуток на найближчу звітну дату буде враховувати у складі загальних показників (валовий доход, валові витрати) і показники нової філії. При цьому новостворена філія повинна подати податковому органу за своїм місцезнаходженням розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку (за період від дати, на яку припадає початок обліку, до останнього календарного дня податкового періоду, в якому розпочалось ведення обліку).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як в декларації з податку на прибуток підприємства відображається помилка у зв’язку виявленням переплати з податку з доходів отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, від провадження господарської діяльності?

25.08.2011

Виправлення помилки, допущеної при заповненні рядка 19.2 Декларації з податку на прибуток підприємств, здійснюється шляхом подання уточнюючого розрахунку та виправлення відповідних значень рядку 9 Уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань у зв’язку виправленням самостійно виявлених помилок.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи потрібно подавати декларацію з податку на прибуток підприємствами кримінально-виконавчої системи?

25.08.2011

Так, потрібно.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як зазначаються показники у додатку 3 "Відомості про доходи, що звільнені від оподаткування або оподатковуються за спеціальними ставками на підставі міжнародних договорів України", який подається постійним представництвом нерезидента: за

25.08.2011

Оскільки доходи та витрати, що відображаються у рядках з 4-го до 8-го розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва (додаток №2), повинні зазначатися як за звітний квартал, так і наростаючим підсумком з початку звітного року, то відповідно "Відомості про доходи, що звільнені від оподаткування або оподатковуються за спеціальними ставками на підставі міжнародних договорів України" (додаток №3), які є підставою для заповнення зазначених рядків розрахунку, мають містити інформацію за звітний квартал.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В якому рядку декларації з податку на прибуток зазначаються внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, нараховані на суму оплати тимчасової непрацездатності?

25.08.2011

Суми внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на суму оплати тимчасової непрацездатності підлягають відображенню в рядку 04.13 "Інші витрати, крім визначених у 04.1 - 04.12" декларації з податку на прибуток підприємств.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок відображення у декларації з податку на прибуток підприємства неврахованих або зайво врахованих сум ВД, ВВ та амортизаційних відрахувань, виявлених у результаті документальної перевірки за минулі податкові роки?

25.08.2011

Суми неврахованих або зайво врахованих сум валового доходу, валових витрат та амортизаційних відрахувань, що виявлені у результаті документальної перевірки, не відображаються в декларації з податку на прибуток підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як виправити помилки у звіті про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів?

25.08.2011

Оскільки Порядком надання звітів про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів, подання уточнюючого звіту не передбачено, резидент, який сплачує податок на доходи нерезидентів, у разі самостійного виявлення помилок у показниках звіту має право уточнити такі показники у звіті за наступний податковий звітний період. Крім того, оскільки суми податків, що утримуються при виплаті доходів нерезиденту, відображаються у рядку 19.2 Декларації з податку на прибуток підприємства, то при виправленні самостійно виявлених помилок платник податку має здійснити відповідні уточнення або в Декларації з податку на прибуток за наступний звітний період або шляхом подання Уточнюючого розрахунку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок заповнення рядків 14,15,16,17 декларації з податку на прибуток підприємства та який порядок виправлення помилок, допущених в цих рядках?

25.08.2011

Декларація з податку на прибуток підприємства заповнюється згідно з Порядком її складання, який затверджено наказом ДПА України від 29.03.03 №143.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може суб’єкт господарювання, який перейшов на спеціальний режим оподаткування (ФСП або ЄП) виправити самостійно виявлені помилки, допущені у деклараціях з податку на прибуток підприємств під час перебування на загальній системі оподат

25.08.2011

Так, може, шляхом подання уточнюючого розрахунку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як сільськогосподарські підприємства - суб'єкти спеціального режиму оподаткування відображають різницю між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ в декларації з податку на прибуток?

25.08.2011

Позитивна різниця між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ в декларації з податку на прибуток відображається у рядку 01.6 "Інші доходи", від'ємна різниця – у рядку 04.13 "Інші витрати".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як у податковому обліку платника податку - резидента відображаються результати господарської діяльності (ВД, ВВ, амортизація) його філії (відокремленого підрозділу, представництва), яка знаходиться за кордоном?

25.08.2011

При заповненні декларації з податку на прибуток, платник податку у складі валових доходів, витрат, амортизаційних відрахувань зазначає як свої показники, так і показники філій. Для здійснення зарахування суму податку на прибуток, сплаченого філіями за кордоном, платник податку відображає у рядку 13.2 "податок, сплачений з прибутку (крім пасивного), отриманого за кордоном (не більший за визначений граничний розмір заліку)" таблиці 1 додатка К6 декларації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як в декларації з податку на прибуток відображається придбання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) вартістю до 1000 грн.?

25.08.2011

Оподаткування операцій з придбання ТМЦ здійснюється у відповідності до п.5.9 Закону про прибуток.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як в декларації з податку на прибуток відображається повернення товару внаслідок розірвання договору?

25.08.2011

У декларації з податку на прибуток підприємства за звітний період, в якому товар було повернуто, платник податку – продавець відображає у рядку 02.1 вартість товару зі знаком "–", а платник податку – покупець відображає вартість товару в рядку 05.1 також зі знаком "–".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як в декларації з податку на прибуток підприємств відображається списання кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності?

25.08.2011

В разі затримки оплати вартості товарів (робіт, послуг) суму кредиторської заборгованості платник податку після закінчення терміну позовної давності відображає у складі валового доходу в рядку 01.6 декларації з податку на прибуток підприємств. Крім того, такий платник має одночасно зменшити валові витрати на суму оприбуткованого товару та відобразити зазначену суму у рядку 04.13 декларації зі знаком "-".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як заповнити звіт про результати спільної діяльності за 9 місяців поточного року, зокрема, рядки 11, 12, якщо податкове зобов’язання за І квартал перевищує податкове зобов’язання за півріччя?

25.08.2011

Оскільки звіт про результати спільної діяльності заповнюється наростаючим підсумком з початку року, а базовим податковим періодом для податку на прибуток підприємств є календарний квартал, платник податку визначатиме в рядку 12 звіту податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної діяльності до сплати як позитивну різницю між податковим зобов'язанням звітного періоду (за 9 місяців) та податковим зобов'язанням попереднього звітного періоду (за півріччя). При цьому у рядку 11 звіту зазначається податкове зобов'язання з податку на прибуток від спільної діяльності за півріччя поточного року (незалежно від того, як змінилась сума податкового зобов’язання за півріччя у порівнянні з сумою податкового зобов’язання за І квартал).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як заповнити Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства за 9 місяців поточного року, зокрема, графу 9 "Податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємства за попередній податков

25.08.2011

При заповненні розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку за 9 місяців у рядку 9 "Податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємства за попередній податковий період поточного року" необхідно зазначати податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємства за півріччя поточного року (незалежно від того, як змінилась сума податкового зобов’язання за півріччя у порівнянні з сумою податкового зобов’язання за І квартал).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який ідентифікаційний код ЄДРПОУ проставляється у графі 4 заголовної частини Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства: код платника податку – ЮО чи код відокремленого підрозділу (філ

25.08.2011

У графі 4 заголовної частини Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства вказується код ЄДПРОУ філії, яка подає Розрахунок.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як виправити помилки, допущені підприємством або організацією громадських організацій інвалідів, що звільняється від оподаткування, у рядку 10 декларації з податку на прибуток підприємств та податковому звіті про прибуток, що звільняєтьс

25.08.2011

Оскільки Порядком складання Звіту подання уточнюючого звіту не передбачено, а форма уточнюючого розрахунку не передбачає можливості уточнення показників рядка 10 декларації, платник податку у разі самостійного виявлення помилок у показниках звіту має право уточнити такі показники у звіті за наступний податковий звітний період. Відповідні уточнення також мають бути відображені у рядку 10 декларації за наступний звітний період. При цьому до такої звітності необхідно подати довідку довільної форми, засвідчену підписом керівника чи головного бухгалтера та печаткою, із зазначенням змісту помилки.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яку звітність повинна подавати ЮО, яка протягом звітного періоду втратила право застосовувати особливі правила оподаткування прибутку як страхова або неприбуткова організація?

25.08.2011

Юридична особа, яка протягом звітного періоду втратила право сплачувати податок за особливими правилами як страхова організація (у зв’язку з припиненням або анулюванням дії ліценції) або як неприбуткова організація (у зв’язку з виключенням з реєстру неприбуткових організацій), то по закінченню звітного періоду така особа повинна подавати до податкового органу декларацію з податку на прибуток підприємства, а також декларацію з податку на доходи (прибуток) страховика або Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ (в залежності від того статусу який мала юридична особа). При цьому до декларації страховика або Звіту включаються дані податкового обліку за період з 1 січня до останнього календарного дня застосування окремих правил оподаткування прибутку, а до декларації з податку на прибуток підприємства - дані податкового обліку від дати застосування загальних правил оподаткування прибутку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок виправлення помилок, допущених при розрахунку консолідованого податку на прибуток?

25.08.2011

Виправлення такої помилки здійснюється шляхом подання уточнюючого розрахунку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи враховуються суми ПДВ у складі доходів та витрат у звіті про використання коштів неприбутковими установами й організаціями?

25.08.2011

Неприбуткові установи (крім бюджетних) – платники ПДВ не відображають у складі доходів суми нарахованих податкових зобов’язань та у складі профінансованих видатків – суми ПДВ, що віднесені до складу податкового кредиту. Бюджетні установи профінансовані видатки здійснені за рахунок коштів загального фонду кошторису, відображають в рядку 8.1 Звіту разом з ПДВ, сплаченим під час придбання товарів, робіт, послуг. У разі придбання бюджетною установою товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів спеціального фонду суми ПДВ, віднесені до податкового кредиту, у рядку 8.2 Звіту не відображаються.

Читати далі »

Діє до 02.02.2010 Який порядок виправлення помилок, допущених в Декларації з податку на доходи страховика?

25.08.2011

Якщо страховик виправляє помилки у складі податкової декларації, то виправлення помилок, пов’язаних з уточненням доходів від діяльності зі страхування, відображається у рядку 04.2 "самостійне виявлення помилок за результатами минулих податкових періодів" розділу І декларації, а виправлення помилок, пов’язаних з виправленням валового доходу, валових витрат та амортизаційних відрахувань від іншої діяльності, - у додатку К1 до рядка 13 декларації, зокрема, у рядку 2.2 "Коригування валових доходів: самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів" враховується уточнення валових доходів, у рядку 5.2 "Коригування валових витрат: самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів" - уточнення валових витрат. Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок, зазначається у додаткових показниках – рядок 25. Якщо страховик буде виправляти помилки шляхом подання уточнюючого розрахунку, то в уточнюючому розрахунку необхідно зазначити виправлені показники та суму штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок. Виправити помилки, які допущено у додаткових показниках декларації, можливо лише у рядку 9 уточнюючого розрахунку. При заповненні цього рядка для кожного коду додаткового показника декларації передбачено свою клітинку і проставлені суми за цими кодами узагальнюються в рядку 9 розрахунку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок заповнення додатку 2 до Порядку надання звітів про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів, затвердженого наказом ДПА України від 16.01.98 №28?

25.08.2011

Графа 6 (сума податку) Додатку 2 розраховується шляхом множення різниці між номінальною вартістю безпроцентних (дисконтних) облігацій чи казначейських зобов’язань і ціною їх придбання на ставку податку 25 відсотків. Прибуток від здійснення операцій з торгівлі цінними паперами та іншими корпоративними правами відображається у рядку 11 Додатку 1 згаданого Порядку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як в декларації з податку на прибуток платника податку – першого кредитора відображаються операції з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов’язань у грошовій формі?

25.08.2011

Перший кредитор при відступленні зобов'язань відображає валові витрати в рядку 04.13 "Інші витрати" Декларації з податку на прибуток підприємств, або у рядку 04.14 "Інші витрати" декларації з податку на прибуток банку, якщо відступлення зобов’язань здійснюється банківською установою за фінансовим кредитом. Сума коштів або вартість інших активів, отримана платником податку – першим кредитором від відступлення права вимоги зобов’язань відображається у рядку 01.06 "Інші доходи" декларації з податку на прибуток підприємств або у рядку 01.07 "Інші доходи" Декларації з податку на прибуток банку, якщо переуступка зобов’язань здійснюється за фінансовим кредитом.

Читати далі »

Діє до 12.02.2010 Який порядок виправлення помилки у розрахунку приросту (убутку) запасів, допущеної у минулому періоді (крім попереднього), що призвела до відповідних помилок у наступних періодах?

25.08.2011

Якщо помилка, здійснена в попередньому році, виправляється шляхом подання уточнюючого розрахунку, то після подання уточнюючого розрахунку платник податку в поточній Декларації у таблиці 1 додатка К1/1 до Декларації зазначає правильний залишок запасів на початок поточного року і будь-які інші виправлення в цієї Декларації не зазначаються. Якщо виправляється помилка, здійснена у поточному році: - шляхом подання уточнюючого розрахунку, то після подання уточнюючого розрахунку в поточній Декларації у табл. 1 додатка К1/1 до Декларації зазначається правильний залишок запасів на кінець звітного періоду та правильне значення приросту (убутку) запасів у рядках 04.2 або 01.2 Декларації указується. При цьому рядки 05.2, 02.02 Декларації не заповнюються. - шляхом відображення в поточній Декларації, то в табл. 1 додатка К1/1 до Декларації зазначається правильний залишок запасів на кінець звітного періоду і відповідно у рядку 04.2 або у рядку 01.2 Декларації - правильний показник убутку (приросту) балансової вартості запасів (з урахуванням виправлення помилки); у рядках 05.2, 02.2 цієї Декларації зазначається сума занижених (завищених) валових витрат (валових доходів).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи відображаються у декларації з податку на прибуток суми податків, зборів, обов’язкових платежів та штрафних (фінансових) санкцій, донарахованих органами ДПС за результатами документальної перевірки?

25.08.2011

Платник податків зазначає суми помилок, допущених у показниках раніше поданих податкових декларацій, у складі поточної декларації або в уточнюючому розрахунку лише у разі їх самостійного виявлення (до початку перевірки). У випадку донарахування податкових зобов’язань та штрафних (фінансових) санкцій органами податкової служби за результатами документальної перевірки, такі донарахування не відображаються платником податку у декларації з податку на прибуток.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення таблиці 2 додатку К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємств при самостійному виправленні помилок, допущених при розрахунку амортизаційних відрахувань?

25.08.2011

Якщо помилка виправляється через уточнюючий розрахунок, то всі виправлення здійснюються в уточнюючому розрахунку, а в таблиці 2 додатка К1/1 до декларації відображаються правильні показники. Якщо помилка виправляється в поточній декларації, то відповідні виправлення відображаються 05.02 такої декларації, а в таблиці 2 додатка К1/1 до декларації у графах 3 і 4 зазначаються правильні показники амортизаційних відрахувань за розрахунковий квартал, у графі 5 – показники, розраховані як сума показників графи 5 попередньої декларації та показників графи 4 поточної декларації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у декларації з податку на прибуток банку відображається продаж майна, що було предметом застави і оприбутковано на балансі банку як майно, яке призначене для подальшого продажу?

25.08.2011

Витрати з придбання заставленого майна будуть відображатись у рядку 04.14 "Інші витрати, крім визначених у 04.1 - 04.13" Декларації з податку на прибуток банку, доходи від продажу такого майна - у рядку 1.07 "Інші доходи, крім визначених у рядках 01.1 - 01.6" Декларації з податку на прибуток банку. Приріст балансової вартості запасів враховується у рядку 01.3 "Приріст балансової вартості запасів" Декларації з податку на прибуток банку, а убуток балансової вартості запасів – у рядку 04.4 "Зменшення балансової вартості запасів".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок виправлення помилок, допущених в Декларації з податку на доходи (прибуток) страховика?

25.08.2011

Якщо страховик виправляє помилки у Декларації, то виправлення помилок, пов’язаних з уточненням доходів від діяльності зі страхування, відображається у рядку 04.2 "Самостійне виявлення помилок за результатами минулих податкових періодів" розділу І Декларації, а виправлення помилок, пов’язаних з виправленням показників від іншої діяльності, - у додатку К1 до рядка 13 Декларації. Якщо страховик виправляє помилки шляхом подання уточнюючого розрахунку, то в уточнюючому розрахунку необхідно зазначити виправлені показники та суму штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як виправити самостійно виявлену помилку (в межах одного звітного року), якщо у декларації з податку на прибуток за попередній звітний період вартість придбаних запасів було відображено у складі валових витрат, а в розрахунку К1/1 до дек

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 Повна та коротка відповіді ідентичні. Відповідно до п.5.9 ст.5 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97–ВР із змінами та доповненнями) платник податку веде податковий обл...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник виправити помилки, виявлені податковим органом під час камеральної перевірки декларації з податку на прибуток?

25.08.2011

Платник податків зазначає суми помилок, допущених у показниках раніше поданих податкових декларацій, у складі поточної декларації або в уточнюючому розрахунку лише у разі їх самостійного виявлення (до початку перевірки). У випадку донарахування податкових зобов’язань та штрафних (фінансових) санкцій органами податкової служби за результатами камеральної перевірки, такі донарахування не відображаються платником податку у декларації з податку на прибуток.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Який порядок виправлення помилки у розрахунку приросту (убутку) запасів, допущеної у минулому періоді (крім попереднього), що призвела до відповідних помилок у наступних періодах, якщо вартість придбаних запасів не було відображено у

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Якщо помилка, здійснена в попередньому році, виправляється шляхом подання уточнюючого розрахунку, то після подання уточнюючого розрахунку платник податку в поточній Декларації у таблиці 1 додатка К1/1 до Декларації зазначає правильний залишок запасів на початок поточ...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Який порядок виправлення помилки у розрахунку приросту (убутку) запасів, допущеної у минулому періоді (крім попереднього), що призвела до відповідних помилок у наступних періодах, якщо вартість придбаних запасів не було відображено у

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ.(початок див. І.). Повна: Відповідно до п.5.9 ст.5 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97–ВР із змінами та доповненнями) платник податку веде податковий облік прирос...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник відобразити у звітній декларації з податку на прибуток не підтверджену плановою перевіркою суму збитків (зменшення від’ємного значення об’єкту оподаткування податком на прибуток) попередніх звітних періодів, та чи на

25.08.2011

Платник податків не може відображати в декларації з податку на прибуток суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, яка була зменшена перевіркою. У разі встановлення перевіркою факту завищення від’ємного значення об’єкту оподаткування винесення податковим органом податкового повідомлення-рішення або рішення на цю суму не передбачено. При поданні наступної звітної декларації після проведення перевірки платник податків зобов’язаний подати її з врахуванням зменшення від’ємного значення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок та термін проведення камеральної перевірки декларації з податку на прибуток, працівниками органів ДПС?

25.08.2011

Порядок та терміни проведення камеральної перевірки декларації з податку на прибуток, працівниками органів ДПС передбачено Примірним порядком проведення камеральної перевірки та здійснення контролю за справлянням податку на прибуток затвердженого наказом ДПА України від 5 грудня 2008 р. N 761.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право платник податку, який зареєстрований в середині четвертого кварталу, відобразити у графі 3 "На початок звітного року" додатку К1/1 до декларації з податку на прибуток запаси, що придбані в четвертому кварталі?

25.08.2011

Якщо підприємство стало на податковий облік в четвертому кварталі, то в Декларації з податку на прибуток підприємств за перший податковий звітний період показники рядків у графі 3 "На початок звітного року" таблиці 1 додатка К 1/1 до Декларації прокреслюються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи може платник податку застосовувати особливий порядок оподаткування за довгостроковим договором операцій з передплати періодичних видань та в яких рядках декларації з податку на прибуток підприємств відображаються доходи і витрати за т

25.08.2011

В разі одержання коштів за передплату періодичних видань на період, що перевищує квартал, валові доходи за такими договорами можуть відображатися як добуток загальнодоговірної ціни передплати на оціночний коефіцієнт виконання довгострокового контракту на виготовлення періодичних видань.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином працівники органів ДПС оформлюють результати проведення камеральних перевірок декларацій з податку на прибуток?

25.08.2011

. Відповідно до п. 2.9, 2.11 Примірного порядку проведення невиїзної документальної (камеральної) перевірки та здійснення контролю за справлянням податку на прибуток, затвердженого наказом ДПА України від 05.12.08 № 761 зі змінами та доповненнями, якщо за результатами камеральної перевірки не бул...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином в декларації з податку на прибуток платника податку на консолідованій сплаті при виявленні помилки розраховується загальна сума штрафу по рядку 22 декларації головного підприємства, якщо виправлення помилки в цілому призвело

25.08.2011

При консолідованій сплаті податку на прибуток у випадку самостійного нарахування штрафних санкцій в рядку 22 Декларації вказується сума штрафу, що сплачується до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням головного підприємства без врахування сум штрафів, сплачених до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням своїх філій, які відображаються в уточнюючих Розрахунках. При цьому до Декларації слід надати детальні пояснення по суті виправлених помилок із зазначенням сум самостійно нарахованих штрафів, що сплачуються до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, та копії документів, що підтверджують сплату таких штрафів.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яким чином відображаються в звіті за формою №1-ПП збитки щодо податку на прибуток?

25.08.2011

Наказом ДПА України, Держкомстату України від 23.07.04 №419/453, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.04 за №938/9537) затверджено форму звіту №1-ПП, графи "Код пільги згідно з Довідником пільг" та "Назва пільг, наданих згідно з чинним законодавством" якого заповнюються за кожним в...

Читати далі »

Діє до 14.01.2011 І. Який порядок заповнення звіту №1-ПП платником, що користується пільгою з податку на прибуток?

25.08.2011

Платник податку, який має пільги в оподаткуванні з податку на прибуток підприємств, повинен надавати до органів ДПС за місцем реєстрації звіт за формою 1-ПП, в якому зазначаються коди пільг відповідно до Довідника пільг.

Читати далі »

Діє до 14.01.2011 ІІ. Який порядок заповнення звіту №1-ПП платником, що користується пільгою з податку на прибуток?

25.08.2011

Діє до 14.01.2011 ІІ. (початок див. І) ... Звіт №1-ПП складається платниками податків і подається відповідній державній податковій адміністрації (інспекції) за місцем реєстрації платника податків у термін, визначений для подання квартальної податкової звітності. Якщо юридична особа та фізична осо...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 З якою ознакою подається декларація з податку на прибуток ("звітна" чи "звітна нова"), якщо вона подається до закінчення граничного терміну подання декларації при отриманні повідомлення про невизнання попередньої декларації?

25.08.2011

Якщо платник податку отримує від органів ДПС лист про невизнання звітного документа декларацією з податку на прибуток підприємства до закінчення граничного терміну подання декларації та подає нову декларацію з податку на прибуток з виправленими показниками, у графі 1 частини І такої декларації платник податку має проставити позначку "Звітна".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011Чи підлягає оподаткуванню на загальних підставах (чи відображенню в додатку К5 до декларації з податку на прибуток) сума коштів, що надходить виробнику біопалива у результаті обміну іноземної валюти, яка була отримана у вигляді доходу від

25.08.2011

Доходи платника податку – виробника біопалива від продажу іноземної валюти, що отримана від експорту біопалива, враховуються окремо від операції з продажу біопалива і відображаються у рядку 01.6 декларації з податку на прибуток підприємств.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен платник податку надавати уточнюючий розрахунок за попередній звітний рік, якщо ним в поточному році виявлені помилки при визначенні об’єкта оподаткування за 1 квартал, півріччя або 3 квартали попереднього року та надано уточню

25.08.2011

Якщо помилка, здійснена в попередньому році, виправляється шляхом подання уточнюючого розрахунку, то враховуючи, що показники декларації з податку на прибуток розраховуються наростаючим підсумком, платник податку має повинен надати уточнюючий розрахунок показників до податкової декларації, у якій було припущено помилку, разом з уточнюючими розрахунками за послідуючі податкові періоди, в тому числі уточнюючим розрахунком за рік.

Читати далі »