Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Відповідальність

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Який порядок виправлення самостійно виявлених помилок у нарахуванні амортизаційних відрахувань?

25.08.2011

Сплата штрафу залежить від суми податкового зобов’язання податкового періоду, за який платник припустився помилки, а не суми податкового зобов’язання податкового періоду, в якому її виправлено. Тобто, якщо платником податку було виявлено помилку, що призвела до заниження податкового зобов’язання за 2005 р. внаслідок надмірно нарахованих амортизаційних відрахувань на суму 5,5 тис. грн., то такий платник має нарахувати і сплатити штраф у сумі 68,75 грн. (5% від (5,5 тис. грн. х 25%)) та відобразити суми раніше занижених показників у декларації звітного періоду незважаючи на те, чи є об’єкт оподаткування у такому періоді, або надати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати і штраф.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 На підставі яких нормативно – правових актів платник податку може оскаржити до суду висновки перевірки, за результатами якої зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування, але податкове повідомлення – рішення не складалось?

25.08.2011

Відповідно до ст. 14 Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ "Про державну податкову службу в Україні" зі змінами та доповненнями рішення, дії або бездіяльність органів державної податкової служби та їх посадових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку. Згідно зі ст. 55...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка відповідальність передбачена за несплату або несвоєчасну сплату податку на прибуток підприємств?

25.08.2011

При затримці до 30 календарних днів - у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу. При затримці від 31 до 90 календарних днів включно - у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. При затримці, що є більшою 90 календарних днів - у розмірі 50% погашеної суми податкового боргу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка відповідальність передбачена за неподання декларації з податку на прибуток підприємств у строки, визначені законодавством?

25.08.2011

Штраф у розмірі десяти неоподаткованих мінімумів громадян (170,0 гривень), за кожне таке неподання або її затримку

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка відповідальність передбачена, якщо платник податку до початку перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання?

25.08.2011

Платник зобов’язаний: або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати і штраф у розмірі п'яти відсотків від такої суми; або відобразити суму такої недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання з цього податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які штрафні санкції застосовуються до платника податку у разі несплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів?

25.08.2011

Якщо підприємство здійснило виплату дивідендів власникам корпоративних прав, але при цьому не сплатило авансового внеску з податку на прибуток, то органи державної податкової служби повинні застосовувати до нього штраф у двократному розмірі від суми авансового внеску відповідно до пп. 17.1.9 п.17.1 ст.17 Закону №2181-ІІІ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовуються штрафні санкції за неподання декларації з податку на прибуток через хворобу бухгалтера (директора) у строки, визначені законодавством?

25.08.2011

Враховуючи норми Порядку № 113, перенесення граничних строків подання податкової декларації для платника податку можливе за умови, якщо обставини неподання податкової звітності підпадають під перелік, визначений цим Порядком. У цьому разі, керуючись п. 2.9 зазначеного Порядку, штрафні санкції, визначені пп. 17.1.1 п. 17.1 ст. 17 Закону № 2181-III, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації.

Читати далі »

Діє до 30.08.2010 Яка відповідальність передбачена за порушення норм Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо утримання та внесення до бюджету податку при виплаті доходів нерезиденту?

25.08.2011

У разі виплати доходів нерезидентам без утримання та внесення до бюджету податку з таких доходів, до платника податку застосовується штраф у подвійному розмірі від суми зобов’язань та адміністративний штраф, передбачений ст. 163? Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка відповідальність передбачена за несвоєчасну сплату (не сплату) частини чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України?

25.08.2011

При несплаті (несвоєчасній сплаті) відрахувань у вигляді частини прибутку (доходу) до Державного бюджету до такого платника податку застосовується штрафна (фінансова) санкція, визначена ст. 17 Закону №2181.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи поширюються строки давності на застосування штрафних санкцій за виплату дивідендів без нарахування та сплати до бюджету авансового внеску з податку на прибуток (пп. 17.1.9 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників по

25.08.2011

Строки давності поширюються на застосування штрафних санкцій за виплату дивідендів без нарахування та сплати до бюджету авансового внеску з податку на прибуток.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи правомірне доведення районною податковою інспекцією до платників податку показника податкового навантаження з податку на прибуток підприємств при прийнятті податкових декларацій?

25.08.2011

Контролюючі органи не можуть втручатися та здійснювати тиск при нарахуванні сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які відображаються в будь-якій декларації платником податків самостійно.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка відповідальність передбачена за неподання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями у строки, визначені законодавством?

25.08.2011

Неприбуткова організація, що не подала податкову декларацію у строки, визначені законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка відповідальність передбачена для платника податку – резидента, що здійснює виплату доходу резиденту іншої країни, за неподання звіту про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів?

25.08.2011

Якщо підприємство до/або під час виплати нерезиденту сплатило податок з таких доходів у повному обсязі, але не подало до державних податкових органів звіт про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів, то штрафні санкції, передбачені пп. 17.1.1 п. 17.1 ст. 17 Закону №2181, не застосовується.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання декларацій з податку на прибуток підприємства за 11 місяців 2006, 2007 та 2008 років?

25.08.2011

Так, у випадку неподання або несвоєчасного податкових декларацій за одинадцять місяців 2006 - 2008 років до платника податку застосовується штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або затримку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен платник податку, що виявив заниження перерахованої до бюджету частини чистого прибутку (доходу), нараховувати 5 відсотків штрафу на авансовий внесок з податку на прибуток, у разі виправлення помилки та сплати до бюджету суми н

25.08.2011

Якщо платник податку до/або одночасно зі сплатою суми недоплати частини чистого прибутку (доходу) та 5 відсотків штрафу від суми такої недоплати перерахує до бюджету відповідну суму авансового внеску, то нараховувати та сплачувати штраф у розмірі п'яти відсотків від суми авансового внеску не потрібно. Проте якщо платник податку не перерахував вчасно авансовий внесок на суму недоплати частини чистого прибутку (доходу), то до такого платника податку буде застосовано штраф у подвійному розмірі від суми несплаченого авансового внеску.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовуються штрафні санкції до платника податку, якщо за результатами камеральної перевірки виявлено, що у рядку 20 декларації з податку на прибуток суму авансового внеску не зазначено, а у рядку 13.5 додатка К6 до декларації відоб

25.08.2011

У разі коли за результатами камеральної перевірки виявлено, що у рядку 20 декларації з податку на прибуток не зазначено суму авансового внеску, а у рядку 13.5 додатка К6 до декларації зазначено суму авансового внеску, на яку зменшується сума нарахованого податку на прибуток звітного періоду, то платник податку неправильно визначив суму податку на прибуток звітного періоду, а саме занизив податкове зобов’язання на суму, зазначену у рядку 13.5 додатка К6 до декларації, і відповідно зобов’язаний сплатити штраф згідно з пп. 17.1.4 п. 17.1 ст. 17 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Читати далі »

Діє до 01.04.2010 Яка передбачена відповідальність, якщо під час камеральної перевірки виявлено заниження податкового зобов’язання внаслідок допущення арифметичної або методологічної помилки у поданій платником декларації з податку на прибуток?

25.08.2011

Платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі п'яти відсотків суми донарахованого податкового зобов'язання, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули. Якщо арифметична або методологічна помилка, допущена платником податків при складанні ним декларації з податку на прибуток, не призводить до заниження податкового зобов’язання штрафні санкції не застосовуються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які штрафні (фінансові) санкції застосовуються для платника податку, якщо під час камеральної перевірки виявлено заниження податкового зобов’язання внаслідок допущення арифметичної або методологічної помилки у поданій таким платником дек

25.08.2011

Платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі п'яти відсотків суми донарахованого податкового зобов'язання, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули. Якщо арифметична або методологічна помилка, допущена платником податків при складанні ним декларації з податку на прибуток, не призводить до заниження податкового зобов’язання, штрафні санкції не застосовуються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка відповідальність передбачена за неподання (несвоєчасне подання) державними, казенними або комунальними підприємствами розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджету?

25.08.2011

Державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які не подають (несвоєчасно подають) Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) у строки, визначені законодавством, сплачують штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи передбачена відповідальність до платника податку (державне унітарне підприємство та/або об'єднання державних унітарних підприємств), який при поданні розрахунку частини чистого прибутку (доходу) не надав органу ДПС фінансову звітність

25.08.2011

У разі подання платником податку (державне унітарне підприємство та/ або об'єднання державних унітарних підприємств) до органу ДПС розрахунку частини чистого прибутку (доходу) без фінансової звітності, складеної відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, фінансові санкції до такого платника податку не застосовуються. Разом з цим, ненадання платником податку до органу ДПС фінансової звітності, складеної відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, може бути підставою для проведення позапланової виїзної перевірки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник у разі виявлення неповних утримання та сплати податку з доходів нерезидента самостійно нарахувати несплачений податок та штрафні санкції згідно з пп.17.1.9 Закону №2181?

25.08.2011

У разі виплати доходів нерезидентам без утримання та внесення до бюджету податку з таких доходів до платника податку застосовується штраф у подвійному розмірі від суми зобов’язань незалежно від того, хто виявив таке порушення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи відображається у декларації сума авансового внеску з податку на прибуток, нарахована та сплачена згідно з податковим повідомленням-рішенням за результатами перевірки?

25.08.2011

В даному випадку в податковому періоді, в якому здійснюється сплата авансового внеску, нарахованого за результатами перевірки, сума сплаченого авансового внеску може бути врахована в рядку 13 Декларації з податку на прибуток та у рядку 13.5 додатка К6 до Декларації. Разом із Декларацією платник податку повинен надати до податкового органу пояснення, де має бути вказано суму сплаченого авансового внеску, причини її виникнення та копії відповідних платіжних документів. При цьому для усунення подвійного нарахування авансового внеску у рядку 20 Декларації така сума не відображається.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Яка відповідальність передбачена за порушення норм Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо утримання та внесення до бюджету податку при виплаті доходів нерезиденту: - у разі неутримання та несплати податку; - у разі несв

25.08.2011

У разі виплати доходів нерезидентам без утримання та внесення до бюджету податку з таких доходів, до платника податку застосовується штраф у подвійному розмірі від суми зобов’язань та адміністративний штраф, передбачений ст. 163? Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Яка відповідальність передбачена за порушення норм Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо утримання та внесення до бюджету податку при виплаті доходів нерезиденту: - у разі неутримання та несплати податку; - у разі нес

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 ІІ. (Початок див. І.). Повна: ... Згідно зі п. 5.1 ст. 5 Закону №2181 податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації. Відповідно до п. 1.3 Порядку надання звітів про утриман...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується штрафна фінансова санкція за неподання декларації з податку на прибуток, у разі державної реєстрації платника податку в середині звітного періоду (кварталу) та переході з наступного звітного періоду (кварталу) на спроще

25.08.2011

У разі державної реєстрації платника податку в середині звітного періоду (кварталу) та переході з наступного звітного періоду (кварталу) на спрощену систему оподаткування, юридична особа по закінченню наступного періоду (кварталу) з моменту державної реєстрації у терміни, передбачені для подання податкової звітності з податку на прибуток, зобов’язана подати декларацію з податку на прибуток з відображенням даних податкового обліку за період перебування на загальній системі оподаткування. Крім цього, платник податків не звільняється від подання розрахунку сплати єдиного податку за період перебування на спрощеній системі оподаткування.

Читати далі »