Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Порядок визначення доходів та їх склад: порядок визнання доходів

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЧи включається до складу доходів сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг?

25.08.2011

. Діє з 01.04.2011 Відповідно до пп. 136.1.1 п.136.1 ст.136 Податкового кодексу України від 2 грудня.2010 року №2755-VI для визначення об’єкта оподаткування не враховуються доходи, що надійшли у вигляді суми попередньої оплати та авансів, отриманих в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, надан...

Читати далі »

За якою датою визнаються доходи від реалізації товарів (робіт, послуг)?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Згідно зі п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого...

Читати далі »

Яка дата є датою визнання доходу у разі продажу товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Не передбачено окремого правила визнання доходів за операціями з реалізації товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів, тобто дохід за такими операціями визнається на дату, визначену за п. 137.1 ст. 137 ПКУ.

Читати далі »

Який порядок відображення банком процентів за кредитами, якщо проценти нараховані у 2009 році та не отримані станом на 01.04.2011 (до складу валового доходу зазначені проценти не було включено)?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Кредитор має включити до складу доходу проценти (комісійні та інші платежі, пов'язані зі створенням або придбанням кредитів), які нараховані за період з 1 січня 2009 року, але не отримані станом на 1 квітня 2011 року, за умови, що такі доходи не включені до складу валового доходу протягом цього періоду.

Читати далі »

Яка дата є датою збільшення доходів підприємств житлово-комунального господарства (ЖКГ) від надання послуг споживачам?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Тимчасово, до 1 січня 2014 року, датою збільшення доходів підприємств житлово-комунального господарства від надання житлово-комунальних послуг є дата надходження коштів від споживача на банківський рахунок або в касу платника податку.

Читати далі »

Як відображаються доходи платника податку в іноземній валюті за операціями від реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг)?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Доходи платника податку в іноземній валюті за операціями від реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) враховуються у складі доходів у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів (для товарів - за датою переходу права власності на товар, для робіт та послуг - за датою складення акта або іншого документа, який підтверджує виконання робіт або надання послуг), а в частині раніше отриманої оплати за курсом, що діяв на дату її отримання.

Читати далі »

За якою датою визнається дохід від реалізації товарів підприємствам-виробникам сільськогосподарської продукції на умовах товарного кредиту?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Дохід від реалізації товарів підприємствам-виробникам сільськогосподарської продукції на умовах товарного кредиту визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.

Читати далі »

Чи може платник податку застосовувати порядок визначення доходів за довготривалим договором для операцій з передплати періодичних видань?

25.08.2011

Якщо проміжок часу, через який виходить періодичне видання, становить менше одного року, то договір на виготовлення такого періодичного видання не відповідає ознакам довготривалого і норми п.137.3 ст.137 Податкового кодексу України до цього договору не застосовуються.

Читати далі »

Чи враховуються при визначенні об’єкта оподаткування кошти, отримані після 01.04.2011 від продажу товарів (робіт, послуг) бюджетній установі, якщо товари (роботи, послуги) відвантажені (надані) до 01.04.2011?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо до 01.04.2011 платник податку не отримав кошти від продажу бюджетній установі товарів (робіт, послуг), тобто не включив їх до складу валового доходу відповідно до норм пп.11.3.5 п.11.3 ст.11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", то при визначенні об’єкта оподаткування такий платник має врахувати зазначені кошти у складі доходу в звітному періоді їх отримання.

Читати далі »

Як оподатковуються операції за договором комісії у комітента?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 У разі продажу товарів за договором комісії (агентським договором) платником податку - комітентом датою отримання доходу від такого продажу вважається дата продажу товарів, що належать комітенту, яка зазначена у звіті комісіонера (агента). У разі придбання товарів (робіт, послуг) комітентом витрати комітента на придбання товарів (робіт послуг), в тому числі витрати на сплату комісійної винагороди комісіонеру, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Читати далі »

Який порядок визнання доходів, що отримані за рахунок індексації суми боргу відповідно до індексу інфляції?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І. На яку дату платник податку повинен збільшити доходи, якщо з метою розрахунків за придбані товари (роботи, послуги) ним видано простий вексель за пред’явленням, який не було надано для оплати?

25.08.2011

Після закінчення трьох років із дня терміну платежу за векселем сума заборгованості є безповоротною фінансовою допомогою, тому платник податку – емітент повинен включити суму такої заборгованості до складу доходів за підсумками звітного податкового періоду, у якому така заборгованість визнана безповоротною фінансовою допомогою.

Читати далі »

ІІ. На яку дату платник податку повинен збільшити доходи, якщо з метою розрахунків за придбані товари (роботи, послуги) ним видано простий вексель за пред’явленням, який не було надано для оплати?

25.08.2011

(Початок І.). Повна: Згідно з Женевською конвенцією 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі, (далі – Уніфікований закон), переказний вексель може бути виданий із таким строком платежу: за пред’явленням; у визначений строк від пред’явлення; у визначе...

Читати далі »

За якою датою визнаються доходи, отримані у вигляді ліцензійних платежів (роялті)?

25.08.2011

Датою отримання доходів у ліцензійних платежів (у тому числі роялті) за користування об'єктами інтелектуальної власності є дата нарахування таких доходів, яка встановлена відповідно до умов укладених договорів.

Читати далі »

Як визначаються доходи платником податку - виконавцем договору (генпідрядником) з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва, що не передбачає поетапного здавання замовнику, якщо укладеними договорами зі співвиконавцями (субпідр

25.08.2011

Якщо платник податку є виконавцем договору (генпідрядником) з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва, що не передбачає поетапного здавання замовнику, то незалежно від того, чи передбачено укладеними договорами зі співвиконавцями (субпідрядниками) поетапне здавання ними робіт чи ні, такий платник податку повинен нараховувати доходи відповідно до ступеня завершеності виробництва (операції з надання послуг), який визначається за питомою вагою витрат, здійснених у звітному податковому періоді, у загальній очікуваній сумі таких витрат та/або за питомою вагою обсягу послуг, наданих у звітному податковому періоді, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані.

Читати далі »

За якою датою та на підставі яких документів визнаються доходи та витрати, пов’язані з реалізацією путівок (туристичним оператором, санаторієм, готелем тощо)?

25.08.2011

При реалізації туристичного продукту туристичним оператором, санаторієм, готелем тощо, доходи від реалізації комплексу туристичних послуг та витрати, що формують собівартість таких наданих послуг, визнаються за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує надання послуг.

Читати далі »

Як у податковому обліку відображаються витрати, пов’язані з будівництвом житлового майна для подальшого продажу: -у інвестора (особа, яка уклала з замовником договір інвестування коштів у будівництво); - у забудовника (особа, яка здійснює будівництво); -у

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховуються при визначенні податкового зобов’язання ЖКГ кошти, які надходять за послуги, надані до 01.04.11 та включені до складу ВД в попередньому періоді?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

В якому періоді у виконавця робіт виникає дохід у разі відмови замовника підписувати акт виконаних робіт і при зверненні виконавця до суду?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Які підприємства згідно ПКУ відносяться до підприємтсв житлово - комунального господарства (ЖКГ)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »