Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » порядок визначення доходів та їх склад: оподаткування фінансової допомоги

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯк оподатковується поворотна фінансова допомога, отримана платником податку на прибуток від платника податку на прибуток на загальних підставах?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Сума поворотної фінансової допомоги, отриманої від платника податку на прибуток на загальній системі оподаткування (сплачують податок на прибуток за ставкою, Встановленою п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу України) не включається до доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування. У разі якщо платник податку не повертає суму такої отриманої поворотної фінансової допомоги на кінець звітного періоду, до доходів звітного періоду, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включається сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожен день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

Читати далі »

Як оподатковується поворотна фінансова допомога, отримана платником податку від особи, яка не є платником податку на прибуток (у тому числі нерезидента) або особи, яка має пільги з цього податку?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із Податковим кодексом України мають пільги з цього податку, враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування. У разі якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення.

Читати далі »

Чи включається до складу доходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг)?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни включається до складу доходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування.

Читати далі »

Як оподатковується сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку від іншої особи, у тому числі і від нерезидента?

25.08.2011

Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді від іншої особи, у тому числі і від нерезидента, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи, включається до складу доходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування. У випадку отримання безповоротної фінансової допомоги в іноземній валюті доходи перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату надходження коштів на банківський рахунок платника податку.

Читати далі »

Чи поширюється пп.135.5.5 ПКУ в частині повернення фінансової допомоги протягом 365 календарних днів на засновників, які є платниками податку на прибуток на загальних підставах?

25.08.2011

Сума поворотної фінансової допомоги, отримана від засновника – платника податку на прибуток на загальних підставах, не враховуються у складі доходів при обчисленні об’єкта оподаткування. Якщо платник податку отримує поворотну фінансову допомогу від свого засновника – не платника податку на прибуток або платника, який має пільги з цього податку, то такий платник податку має право протягом 365 календарних днів з дня отримання такої допомоги не враховувати її суму у складі доходів при визначенні податку на прибуток.

Читати далі »

Чи враховується згідно з нормами ПКУ у складі витрат сума поворотної фінансової допомоги, отриманої до 01.04.2011 від засновника, якщо дата повернення такої поворотної допомоги з дня отримання є більшою (меншою) ніж 365 днів?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Починаючи з 01.04.2011 р. у разі, якщо у платника податку на кінець будь-якого звітного (податкового) періоду 2011 року та наступних років залишається неповернена сума поворотної фінансової допомоги, отриманої до 01.04.2011 р. від засновника/учасника (в тому числі нерезидента), то при її поверненні такий платник податку має право збільшити витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке повернення, незалежно від терміну, на який надавалась така фінансову допомога, та за умови, що її сума була включена до складу валового доходу на підставі норм Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Як в податковому обліку боржника відображається взаємозалік неповерненої суми поворотної фінансової допомоги та дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок відвантаження позикодавцю товарів (робіт, послуг)?

25.08.2011

Якщо за домовленістю сторін буде проведено зарахування однорідних вимог, а саме залік неповерненої суми поворотної фінансової допомоги та дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок відвантаження позикодавцю товарів (робіт, послуг), то на дату такого заліку поворотна фінансова допомога вважається поверненою, а відвантажені товари (роботи, послуги) оплаченими. При цьому якщо сума поворотної фінансової допомоги була отримана у особи, що не є платником податку на прибуток, та відображалась у складі доходу платника податку – позичальника, то на дату проведення заліку такий платник податку може віднести суму поворотної фінансової допомоги до складу витрат.

Читати далі »

Як у податковому обліку відображається сума поворотної фінансової допомоги( отриманої від платника податку на прибуток), якщо термін дії договору закінчився, а суму такої допомоги не повернуто? ( чи нараховуються умовні відсотки)

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи підлягає оподаткуванню неповернена сума поворотної фінансової допомоги, отримана від неплатника податку – засновника, якщо у період у межах 365 календарних днів з дня її отримання такий надавач допомоги виходить зі складу засновників?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як у податковому обліку платника податку відображається повернення поворотної фінансової допомоги, що була ним отримана під час перебування на ЄП?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »