Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » порядок визначення витрат та їх склад: витрати операційної діяльності

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯк у податковому обліку відображається виробництво товарів (робіт, послуг) з довготривалим (більше 1 року) технологічним циклом, за яким згідно з договором не передбачено поетапного їх здавання?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 У разі якщо платник податку виробляє товари, виконує роботи, надає послуги з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, укладеними на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання, доходи нараховуються платником податку самостійно відповідно до ступеня завершеності виробництва (операції з надання послуг), який визначається за питомою вагою витрат, здійснених у звітному податковому періоді, у загальній очікуваній сумі таких витрат та/або за питомою вагою обсягу послуг, наданих у звітному податковому періоді, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані. Після переходу покупцю права власності на товари (роботи, послуги) з довготривалим технологічним циклом виробництва, зазначені у попередньому абзаці, виконавець здійснює коригування фактично отриманого доходу, пов'язаного з виготовленням таких товарів (робіт, послуг), нарахованого в попередні періоди протягом терміну їх виготовлення. У разі якщо платник податку здійснює виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва за умови, що договорами, укладеними на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапної їх здачі, до витрат звітного податкового періоду включаються витрати, пов'язані з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг у цьому періоді.

Читати далі »

Чи враховуються у складі витрат суми нарахованих податків та зборів, установлених ПКУ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Суми нарахованих податків та зборів, установлених ПКУ (крім тих, що не визначені в переліку податків та зборів, встановлених ПКУ), інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами, за винятком податків та зборів, передбачених пп. 139.1.6 і 139.1.10 ст. 139 ПКУ, та пені, штрафів, неустойки, передбачених пп. 139.1.11 ст. 139 ПКУ, у складі інших операцій витрат враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування включають. Суми нарахованих податків та зборів, установлених цим Кодексом, визнаються витратами на останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування податкового зобов'язання з податку та збору.

Читати далі »

Чи враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку витрати на виплату заробітної плати та за якою датою?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати на оплату праці враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування у складі витрат операційної діяльності у звітному періоді, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Читати далі »

Як з 01.04.2011 визначаються доходи та витрати виконавця довгострокових договорів (контрактів), що укладені до 01.04.2011 та які передбачають поетапне здавання обсягів виробництва?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Враховуючи, що нормами Податкового кодексу України не передбачається окремого порядку визначення доходів у разі виконання робіт за довготривалим договором, який передбачає поетапне здавання виконаних робіт, платник податку – виконавець такого довгострокового договору, який укладено до 01.04.2011, починаючи зі звітного періоду – 2 квартал 2011 року має здійснювати облік доходів та витрат за загальними правилами, встановленими нормами Податкового кодексу України.

Читати далі »

Чи включаються до складу витрат при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток плата за земельну ділянку, на якій розташовані основні засоби, що не використовуються у господарські діяльності?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 При обчисленні об’єкта оподаткування платник податку має право відносити до складу витрат витрати на сплату земельного податку, а також орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності за умови належного документального оформлення договору придбання землі або договору користування землі.

Читати далі »

Чи включаються до складу витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток, орендні платежі за договором оренди земельної ділянки, сплачені після закінчення терміну дії договору оренди, якщо новий договір на стадії переофор

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо підприємство продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди на тих самих умовах і здійснює процедуру оформлення нового договору оренди земельної ділянки, то до поновлення договору таке підприємство має сплачувати орендну плату за землю відповідно до умов попереднього договору. При цьому зазначені орендні платежі платник податку має право відносити до складу витрат при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток за умови використання земельних ділянок у господарській діяльності.

Читати далі »

Чи включаються до витрат або на збільшення вартості основних засобів суми ПДВ, що сплачені платником ПДВ при придбанні товарів/послуг, основних засобів та віднесені до податкового кредиту, у разі їх подальшого використання в операціях, які не є об'єктом о

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за придбаними товарами/послугами, основними фондами, які в подальшому фактично використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то в податковому періоді, на який припадає таке використання або переведення, такі товари/послуги, основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною, а тому суми ПДВ, сплаченні при їх придбані, не змінюють склад витрат.

Читати далі »

Чи враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування витрати, пов’язані з придбанням послуг персоналу для виконання певних робіт?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати, пов’язані з придбанням послуг персоналу, враховуються у складі витрат при обчисленні об’єкта оподаткування, на загальних підставах з урахуванням особливостей умов укладеного договору. Зазначені витрати мають бути підтверджені первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку.

Читати далі »

І. Чи здійснюється коригування витрат на придбання товарів (робіт, послуг), вартості об'єктів основних засобів чи нематеріальних активів та амортизації у зв’язку з проведенням згідно з п.199.4 ПКУ перерахунку частки їх використання в оподатковуваних ПДВ о

25.08.2011

Платник податку, який за підсумками календарного року для товарів (робіт, послуг), за підсумками 12, 24, 36 місяців з початку використання основних засобів та нематеріальних активів, здійснює перерахунок сум податкового кредиту виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, має у звітному періоді на суму зменшеного (збільшеного) податкового кредиту відкоригувати витрати на придбання товарів (робіт, послуг), основних засобів та нематеріальних активів (з відповідним коригуванням амортизації), що враховувались при визначенні податку на прибуток. Відповідне коригування відображається в податковій декларації з податку на прибуток та додатку АМ. Разом із Декларацією платник податку повинен надати до податкового органу пояснення проведених виправлень.

Читати далі »

ІІ. Чи здійснюється коригування витрат на придбання товарів (робіт, послуг), вартості об'єктів основних засобів чи нематеріальних активів та амортизації у зв’язку з проведенням згідно з п.199.4 ПКУ перерахунку частки їх використання в оподатковуваних ПДВ

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Пунктом 199.4 ст.199 ПКУ визначено, що платник податку на додану вартість за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та не...

Читати далі »