Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » порядок визначення витрат та їх склад: загальновиробничі витрати

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯк у орендодавця відображаються суми вартості комунальних послуг (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення), що відшкодовуються орендарем?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо орендодавець згідно з договором оренди отримує від орендаря відшкодування витрат на оплату спожитих комунальних послуг (опалення, електричної енергії, водопостачання, водовідведення), то при обчисленні об’єкта оподаткування орендодавець враховує суму такої отриманої компенсації у складі доходу, а суму коштів, сплачених постачальнику комунальних послуг, – у складі відповідних витрат за умови наявності підтверджуючих документів.

Читати далі »

І. Чи враховуються при визначенні об’єкта оподаткування у складі витрат на навчання витрати на проїзд до місця навчання і назад, а також витрати, пов'язані з наймом житлового приміщення для проживання?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 До складу витрат на навчання професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації, що враховуються платником податку) при визначенні об'єкта оподаткування, відносяться також і витрати, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року №695 "Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва" (оплата вартості проїзду до місця навчання і назад, відшкодування витрат, пов'язаних з наймом житлового приміщення), за умови їх підтвердження відповідними первинними документами.

Читати далі »

ІІ. Чи враховуються при визначенні об’єкта оподаткування у складі витрат на навчання витрати на проїзд до місця навчання і назад, а також витрати, пов'язані з наймом житлового приміщення для проживання?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... - збереження середньої заробітної плати за місцем роботи на час навчання; - оплата вартості проїзду до місця навчання і назад. Згідно зі ст.219 КЗпП власник або уповноважений ним орган оплачує працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та...

Читати далі »

Чи враховується у складі витрат платника податку - орендаря витрати, понесені на оплату вартості комунальних послуг (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення) орендованого приміщення?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати платника податку – орендаря, понесені на оплату вартості спожитих комунальних послуг (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, за умови наявності первинних документів (договорів, рахунків, платіжних документів, тощо) включаються до складу витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування залежно від призначення орендованого приміщення: до загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, або витрат на збут.

Читати далі »

Чи включаються до складу загальновиробничих витрат витрати на утримання технологічного обладнання, понесені під час простою?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Оскільки утримання технологічного обладнання не може бути припинено через простій і повинно здійснюватись постійно, платник податку має право включити до складу витрат витрати на утримання технологічного обладнання, понесені під час простою. У випадку, якщо технологічне обладнання під час простою перебуває на консервації, то витрати, понесені платником податку на утримання такого обладнання, не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат за звітний період. При цьому нарахування амортизації призупиняється на період виводу з експлуатації основних засобів (для консервації).

Читати далі »

Чи враховуються при обчисленні податку на прибуток витрати на технічне обслуговування автомобіля (в тому числі витрати на прибирання і мийку автомобіля)?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо легковий автомобіль використовується у власній господарській діяльності платника податку, то витрати на технічне обслуговування враховуються при обчисленні податку на прибуток. Витрати на мийку та прибирання автомобіля не відносяться до технічного обслуговування, тому не враховуються при обчислення податку на прибуток.

Читати далі »

Чи застосовуються норми п.138.10.6 ПКУ у другому – четвертому кварталі 2011 року?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І. Як у податковому обліку відображаються витрати на придбання та установку систем охоронно - пожежної сигналізації, системи відеоспостереження (відеонагляду), кондиціонування?

25.08.2011

Витрати на придбання та встановлення у приміщенні системи охоронно - пожежної сигналізації, охоронної тривожної сигналізації та газового пожаротушіння, а також системи відеоспостереження (відеонагляду) при обчисленні об’єкта оподаткування включаються до витрат у межах 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів станом на початок звітного податкового року, а в розмірі його перевищення – відносяться на збільшення балансової вартості об’єкта основних засобів, на якому встановлюються такі системи. Якщо використання системи відеоспостереження (відеонагляду) не пов’язане з господарською діяльністю платника податку, то витрати на встановлення такої системи відображаються, як витрати на придбання невиробничих фондів. Витрати на придбання та встановлення систем кондиціонування враховуються у складі витрат у межах 10 відсоткового ліміту та в розмірі перевищення такого ліміту збільшують балансову вартість основного засобу, на якому таке обладнання встановлюється у разі, якщо встановлення вищезазначеного обладнання передбачено Постановою Кабінету Міністрів України №994 "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат".

Читати далі »

ІІ. Як у податковому обліку відображаються витрати на придбання та установку систем охоронно - пожежної сигналізації, системи відеоспостереження (відеонагляду), кондиціонування?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Відповідно до п.146.1 ст.146 ПКУ облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту, поліпшення таких засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оре...

Читати далі »

І. Чи враховуються у складі витрат при обчисленні об’єкта оподаткування витрати за договорами про надання автотранспортних послуг, у разі відсутності товарно-транспортних накладних та чи включаються такі витрати до собівартості товарно-матеріальних ціннос

25.08.2011

У разі відсутності первинної транспортної документації, що підтверджує отримання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом, у даному випадку — товарно-транспортної накладної, при обчисленні об’єкта оподаткування платник податку не має підстав врахувати такі витрати у складі витрат операційної діяльності, що включають собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати, які прямо визначають особливості формування витрат платника податку.

Читати далі »

ІІ. Чи враховуються у складі витрат при обчисленні об’єкта оподаткування витрати за договорами про надання автотранспортних послуг, у разі відсутності товарно-транспортних накладних та чи включаються такі витрати до собівартості товарно-матеріальних цінно

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Відповідно до п. 138.2 ст. 138 ПКУ витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами веде...

Читати далі »

Як в податковому обліку відображаються витрати платника на технічне обслуговування основних засобів, в тому числі орендованих (наприклад, чистка кондиціонерів)?

25.08.2011

Якщо технічна документація з експлуатації об’єкту основних засобів передбачає проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо, для підтримання об'єкта в робочому стані, в результаті якого платник податку одержує первісно визначену суму майбутніх економічних вигод від його використання, то такі витрати включаються до складу витрат.

Читати далі »

Які витрати відносяться до загальновиробничих витрат, та який порядок відображення їх в декларації?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »