Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » порядок визначення витрат та їх склад: витрати на відрядження

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуВ якому розмірі добові витрати включаються до складу витрат платника податку, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Добові витрати відносяться до витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, для відряджень у межах території України у розмірі не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу, а для відряджень за кордон - не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу.

Читати далі »

Які документи є підтверджуючими для включення до складу витрат, що враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, сум добових у разі відрядження у межах України та країн, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 У разі відрядження працівника до складу витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, платник податку має право включити суми добових у розмірі, встановленому пп.140.1.7 п.140.1 ст.140 Податкового кодексу України, за наявності наказу про відрядження, відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює, а також документів, що підтверджують зв'язок відрядження з діяльністю платника податку, зокрема (але не виключно) таких: запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю платника податку; укладеного договору чи контракту; інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською діяльністю платника податку.

Читати далі »

Чи застосовується обмеження, визначене пп. 139.1.12 ПКУ, при включенні до складу витрат витрат на відрядження ФО, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, якщо послуги з перевезення, проживання, тощо були надані ФОП, що сплачує ЄП?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Оскільки документально підтверджені послуги, що надаються під час перебування у відрядженні фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку або є членами керівних органів платника податку, формують витрати платника податку, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, то послуги з перевезення, проживання тощо, надані фізичною особою - підприємцем, що сплачує єдиний податок, не включаються до складу витрат.

Читати далі »

Чи враховується у складі витрат на відрядження при визначенні об’єкта оподаткування витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) в таксі під час відрядження фізичних осіб в межах України та за кордон?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) в таксі під час відрядження фізичних осіб в межах України та за кордон не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування.

Читати далі »

І. Чи враховуються при визначенні податку на прибуток витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів та суми зборів за користування дорогами (автострадами), сплачені під час відрядження працівника за кордон на службовому (у тому числі - орендованому)

25.08.2011

У разі відрядження за кордон на службовому легковому автомобілі до складу витрат, що враховуються при обчисленні податку на прибуток платника податку, відносяться витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, стоянка, паркування легкових автомобілів, а також сплачені під час відрядження за кордон збори за проїзд ґрунтовими, шосейними дорогами та водними переправами. Зазначені витрати можуть бути включені до складу витрат платника податку лише за наявності підтверджуючих документів, що засвідчують вартість цих витрат.

Читати далі »

ІІ. Чи враховуються при визначенні податку на прибуток витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів та суми зборів за користування дорогами (автострадами), сплачені під час відрядження працівника за кордон на службовому (у тому числі - орендованому)

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Згідно з пп.140.1.7 п.140.1 ст.140 ПКУ при визначенні об’єкта оподаткування враховуються витрати на відрядження фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із таким платником податку або є членами керівних органів платника податку, в межах фактичних витрат...

Читати далі »

На підставі яких первинних документів визначається сума добових у разі відрядження до країн, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд)?

25.08.2011

У разі відрядження у межах України та країн, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд), сума добових (фактичний час перебування у відрядженні) визначається на підставі наказу про відрядження, та, за наявності, транспортних квитків або інших документів, які засвідчують дату вибуття у відрядження, дату перетину кордону та дату прибуття до місця постійної роботи.

Читати далі »

В якому розмірі добові витрати включаються до складу витрат платника податку, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування щодо відрядження, яке розпочато до 01.04.2011 та закінчилося після 01.04.2011?

25.08.2011

Підпунктом 5.4.8 п.5.4 ст.5 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі – Закон №334), який втратив чинності з 01.04.2011, було передбачено, що добові витрати (витрати на харчування та фінансування власних потреб фізичної особи, понесених у зв'...

Читати далі »

За яким валютним курсом відображаються кошти, використані працівником під час перебування у службовому відрядженні за кордоном, у разі: - використання коштів у межах виданого авансу; - здійснення витрат частково за рахунок власних коштів працівника (після

25.08.2011

Кошти в національній валюті країни, до якої відряджався працівник, або у вільно конвертованій валюті, які отримує працівник як аванс на поточні витрати в розмірах, встановлених законодавством, за умови документального підтвердження перераховуються у національну валюту України за валютним курсом на дату отримання авансу. Якщо працівник здійснив певні витрати в іноземній валюті за рахунок власних коштів, то до складу витрат підприємства включається сума відповідної компенсації на підставі Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. При цьому зазначена компенсація перераховується за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на дату затвердження Звіту.

Читати далі »

Які граничні строки встановлені для відряджень в межах України та за кордон?

25.08.2011

Строк відрядження в межах України визначається керівником або його заступником, але не може перевищувати 30 календарних днів. Термін відрядження за кордон визначається керівником, але не може перевищувати 60 календарних днів.

Читати далі »

І. В якій сумі при визначенні податку на прибуток враховуються у складі витрат добові витрати під час відрядження, якщо приймаюча сторона у запрошенні вказує, що витрати на харчування працівника у відрядженні бере на себе?

25.08.2011

І. Коротка: Якщо згідно з запрошенням приймаюча сторона бере на себе оплату харчування направленого у відрядження працівника (повністю або частково), то підприємство виплачує йому добові у відповідному розмірі, що визначається у відсотках сум добових витрат для відповідної держави залежно від кіл...

Читати далі »

ІІ. В якій сумі при визначенні податку на прибуток враховуються у складі витрат добові витрати під час відрядження, якщо приймаюча сторона у запрошенні вказує, що витрати на харчування працівника у відрядженні бере на себе?

25.08.2011

ІІ.(початок див. І) Повна: Суми добових витрат для працівників підприємств затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організац...

Читати далі »

Чи включатися до витрат комітента (підприємства) послуги туристичного агентства (комісіонера) щодо організації проїзду, проживання, віз для відрядження працівників підприємства за кордон?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи включаються до складу адміністративних витрат витрати на відрядження засновника підприємства або голови та членів правління, наглядової ради, голови ревізійної комісії акціонерного товариства?

25.08.2011

Витрати на відрядження голови та членів правління, наглядової ради, а також голови ревізійної комісії акціонерного товариства можуть бути враховані у складі витрат при обчисленні податку на прибуток. Витрати на відрядження засновника товариства будуть враховуватись у складі витрат у разі, якщо засновник товариства перебуває з товариством у трудових відносинах або є головою чи членом виконавчого органу.

Читати далі »

І. Чи можуть ЮО, які не належать до підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, при визначенні суми витрат на відрядження застосовувати положення Інструкції про службові відряджен

25.08.2011

І. Коротка: Витрати на відрядження фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платниками податку на прибуток або є членами керівних органів таких платників податків, враховуються у складі витрат у порядку, встановленому пп. 140.1.7 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу України. Інстр...

Читати далі »

ІІ. Чи можуть ЮО, які не належать до підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, при визначенні суми витрат на відрядження застосовувати положення Інструкції про службові відрядже

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: Витрати на відрядження фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платниками податку на прибуток або є членами керівних органів таких платників податків, враховуються у складі витрат у порядку, встановленому пп. 140.1.7 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу ...

Читати далі »

Чи застосовується обмеження, визначене пп. 139.1.12 Податкового кодексу України, при включенні до витрат на відрядження ФО, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, якщо послуги з перевезення, проживання тощо були надані ФОП, що сплачує

25.08.2011

Оскільки документально підтверджені послуги, що надаються під час перебування у відрядженні фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку або є членами керівних органів платника податку, формують витрати платника податку, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, то послуги з перевезення, проживання тощо, надані фізичною особою - підприємцем, що сплачує єдиний податок, не включаються до складу витрат.

Читати далі »

І. Чи враховуються у складі витрат при визначенні об’єкта оподаткування витрати на проїзд, проживання та виплату надбавки (в розмірі добових), що виплачуються працівникам, робота яких має роз’їзний (пересувний) характер роботи, якщо документи на відряджен

25.08.2011

Якщо колективним договором, трудовим договором (контрактом) службові поїздки працівників, робота яких має роз'їзний (пересувний) характер, визначені як відрядження, то витрати на проїзд, наймання житлового приміщення, та надбавки (в розмірі добових), що виплачуються таким працівникам, можуть бути віднесені до складу витрат за умови виконання вимог Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон. Якщо такі поїздки, не визначені колективним договором, трудовим договором (контрактом) як відрядження, то зазначені витрати не включаються до складу витрат. Якщо трудовим договором (контрактом) встановлено надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких має роз'їзний (пересувний) характер, то платник податку має право згідно з п.142.1 ст.142 Податкового кодексу України врахувати зазначені витрати при визначенні податку на прибуток підприємства.

Читати далі »

ІІ. Чи враховуються у складі витрат при визначенні об’єкта оподаткування витрати на проїзд, проживання та виплату надбавки (в розмірі добових), що виплачуються працівникам, робота яких має роз’їзний (пересувний) характер роботи, якщо документи на відрядже

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 року № 490 "Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робот...

Читати далі »

Які первинні документи підтверджують витрати на придбання електронного авіаквитка для відрядження працівника підприємства

25.08.2011

Для підтвердження витрат у разі використання електронного авіаквитка потрібні такі документи: оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера); роздрук на папері частини електронного авіаквитка з вказаним маршрутом (маршрут/квитанція); оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира.

Читати далі »

І. Чи включаються до складу витрат платника податку витрати на відрядження фізичних осіб в межах України та за кордон, які перебувають у трудових відносинах із таким платником податку, на проїзд у маршрутному таксі та таксі?

25.08.2011

Витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, на проїзд в маршрутному таксі як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження включаються до складу витрат платника податку за умови за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат. Що стосується витрат на відрядження, здійснених на проїзд в таксі, то зазначені витрати не включаються до складу витрат платника податку.

Читати далі »

ІІ. Чи включаються до складу витрат платника податку витрати на відрядження фізичних осіб в межах України та за кордон, які перебувають у трудових відносинах із таким платником податку, на проїзд у маршрутному таксі та таксі?

25.08.2011

(Початок див. І.). Повна: ..... Відповідно до ст. 1 Закону України від 5 квітня 2001 року № 2344-ІІІ "Про автомобільний транспорт" зі змінами та доповненнями автобусний маршрут загального користування - це автобусний маршрут, на якому здійснюють регулярні пасажирські перевезення. Перевезення паса...

Читати далі »

Чи зменшується розмір добових для працівників підприємств не бюджетної сфери, якщо до рахунку на проживання включено вартість одно, двох або трьох разове харчування?

25.08.2011

Для підприємств не бюджетної сфери зменшення добових витрат, що враховуються при обчисленні податку на прибуток у складі витрат, на вартість харчування, включену до рахунку на проживання, ПКУ не передбачено.

Читати далі »

Чи включається в повному обсязі до витрат на проїзд у відрядженні вартість, зазначена в транспортному квитку, якщо складовими такої вартості є вартість послуги з надання постільної білизни та вартість напоїв (харчування)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи зменшується розмір добових при відрядженні по Україні для працівників підприємств,що фінансуються за рахунок бюджету, та чи відшкодовується працівнику витрати на харчування, якщо до рахунку на проживання включена вартість одно-дво-триразового харчуванн

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи є підтверджуючим документом для нарахування добових у відрядженні посвідчення про відрядження? (чинність Наказу № 260 про посвідчення про відрядження)?

25.08.2011

Наявність посвідчення про відрядження для врахування добових витрат у складі витрат при обчисленні податку на прибуток чинним законодавством не передбачено.

Читати далі »

Чи враховується при визначені оподатковуваного прибутку компенсація працівнику вартості пально-мастильних матеріалів при відрядженні на власному автотранспорті?

25.08.2011

Якщо працівник підприємства використовує у відрядженні власний автомобіль, за яким не укладено договір оренди на використання автомобіля для потреб підприємства і даний автомобіль не обліковується на балансі такого підприємства, витрати на придбання пально-мастильних матеріалів не враховуються у складі витрат при обчисленні об’єкта оподаткування.

Читати далі »

Які підприємства, з метою застосування Постанови КМУ № 98 від 02.02.2011, вважаються такими, що фінансуються (частково фінансуються) за рахунок бюджетних коштів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як відображаються витрати, понесені за участь працівника: - у конференціях, що пов"язані з діяльністю платника податку: розроблення стратегії розвитку галузі, планів і т.д. , що безпосередньо впливатиме на результати подальшої діяльності платника податку

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

У якому розмірі виплачуються та відносяться до витрат платника (що не фінансується з бюджету) суми надбавок (польового забезпечення) працівникам, робота яких має роз’їзний (пересувний) характер, зокрема, граничний розмір не може перевищувати граничні норм

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

В якому розмірі нараховуються добові державним службовцям при відрядженні до однієї доби в межах України?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »