Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » порядок визначення витрат та їх склад: витрати на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуІ. Чи включаються до складу витрат суми добровільних внесків, які сплачує платник податку – роботодавець за власний рахунок відповідно до договорів довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення найманих осіб?

25.08.2011

І. Коротка: Діє з 01.04.2011 До прийняття змін до законодавства про пенсійну реформу (впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування) платник податку - роботодавець має право включити до витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумк...

Читати далі »

ІІ. Чи включаються до складу витрат суми добровільних внесків, які сплачує платник податку – роботодавець за власний рахунок відповідно до договорів довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення найманих осіб?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: Діє з 01.04.2011 Відповідно до пп. 142.2 ст. 142 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку зобов'язаний сплач...

Читати далі »

Чи включається до складу витрат премії працівникам?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо виплату працівникам премії за високі показники в роботі передбачено трудовим договором, при цьому розмір премії встановлено відповідно до колективного договору або діючого положення про преміювання, то платник податку має право включити такі витрати до складу витрат, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування.

Читати далі »

І. Чи враховуються при визначенні об’єкта оподаткування оплата тимчасової непрацездатності працівника, а також внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, нараховані на суму допомоги з тимчасової непрацездатності?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Оплата перших п'яти днів непрацездатності проводиться за рахунок коштів роботодавця та враховується у складі витрат при обчисленні об’єкта оподаткування відповідно до п.142.2 ст.142 ПКУ, починаючи з шостого дня непрацездатності, допомога по тимчасовій непрацездатності, виплачується платником податків за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування враховуються у складі витрат при обчисленні об’єкта оподаткування. При цьому до прийняття змін до законодавства про пенсійну реформу (впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування) платник податку має право включити до витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму внесків на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством, загальний обсяг яких не перевищує 15 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.

Читати далі »

ІІ. Чи враховуються при визначенні об’єкта оподаткування оплата тимчасової непрацездатності працівника, а також внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, нараховані на суму допомоги з тимчасової непрацездатності?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відповідно до п.142.1 ст.142 П...

Читати далі »

Як у податковому обліку відображаються витрати на оплату праці та оплату щорічних відпусток працівників, зайнятих на роботах по ремонту, реконструкції, модернізації та інших видах поліпшення основних засобів?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати на оплату праці та оплату щорічних (основної та додаткових) відпусток працівників, зайнятих на роботах по ремонту, реконструкції, модернізації та інших видах поліпшення основних засобів, підлягають відображенню в податковому обліку платника податку у відповідності до пп. пп.146.11 та пп.146.12 ст.146 Податкового кодексу України.

Читати далі »

Як відображається операція з придбання працівником підприємства за власні кошти товарів (робіт, послуг) для потреб підприємства з подальшим поданням звіту про витрачені кошти та відшкодуванням їх працівнику?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 У разі якщо фізична особа (працівник підприємства) для виконання цивільно-правової дії за дорученням замовника (підприємства) використовує власні кошти, то замовник має відшкодувати цій особі понесені витрати за умови наявності підтвердних документів та подання фізичною особою звіту про використання коштів.

Читати далі »

До якої складової витрат (витрати операційної діяльності чи інші витрати) включаються виплати заробітної плати працівникам, зайнятим у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), за час вимушеного простою підприємства або за час перебування у щ

25.08.2011

Такі виплати платника податку враховуються у складі інших витрат і визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Читати далі »

Чи враховується при визначенні об’єкта оподаткування у складі доходу та витрат сума виплат з тимчасової непрацездатності починаючи з шостого дня?

25.08.2011

Ні не враховується.

Читати далі »

Чи включаються до складу витрат підприємства витрати на сплату винагороди (в тому числі ПДФО) за виконання цивільно-правових договорів з ФО (у тому числі такими, що здійснюють незалежну професійну діяльність)?

25.08.2011

Платник податку враховує у складі витрат у повному обсязі вартість оплачених послуг (виконаних робіт), зокрема, сплачених фізичній особі (у тому числі такій, яка здійснює незалежну професійну діяльність), за умови належного документального оформлення таких витрат та зв'язку цих витрат із його господарською діяльністю. При цьому, витрати платника податку на сплату податку на доходи фізичних осіб при здійсненні оплати послуг відповідно до ПКУ повторно не відносяться до складу його витрат.

Читати далі »

Чи враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування витрати на виплату працівнику матеріальної допомоги разового характеру?

25.08.2011

Витрати на виплату матеріальної допомогу працівнику разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, не враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування.

Читати далі »

Чи включається до витрат, що враховуються при визначені оподатковуваного прибутку, виплати працівникам підприємства, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (надбавки та доплати до державних пенсій працю

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи включається до витрат сума вихідної допомоги у зв’язку зі звільненням найманого працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховується при визначенні об’єкта оподаткування платника податку у складі доходу та витрат відшкодування витрат на оплату додаткових відпусток, що надаються особам, віднесеним до категорій 1 та 2 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи включаються до складу витрат (та за яких умов) витрати на медичне страхування: - робітників, зайнятих у виробництві, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об"єкта; - робітників, працівників апарату управління виробництвом (загальновиро

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи має право платник податку віднести до витрат різницю між сумою пенсії, призначеної за Законом України ”Про наукову і науково-технічну діяльність” та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як у податковому обліку відображаються операції з безоплатного надання вугілля для побутових потреб вуглепереробним підприємством своїм працівникам в межах, визначених законодавством?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховуються при визначені оподатковуваного прибутку витрати підприємства на відшкодування пенсіонерам щомісячної компенсації за втрату здоров’я?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »