Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Порядок визначення витрат та їх склад: інші питання щодо витрат

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯк враховуються у складі витрат платника податку суми витрат, не віднесені до складу витрат минулих звітних періодів у зв’язку з втратою документів?

25.08.2011

Порядок врахування у складі витрат платника податку сум витрат, не віднесених до складу витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням або зіпсуттям документів, що підтверджують здійснення витрат, та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді, а також сум витрат, не врахованих в минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді в розрахунку податкового зобов'язання, встановлено пунктом 138.11 ст.138 розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України. Зазначені витрати, здійснені в минулі звітні роки, відображаються у складі інших витрат, а ті, які здійснені у звітному податковому році, - у складі витрат відповідної групи (собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат тощо). Діє з 01.04.2011

Читати далі »

Чи враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку витрати на рекламу?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати платника податку на проведення реклами, а також витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів у рамках витрат на збут, які включають витрати, пов'язані з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг як "інші витрати", враховуються при визначенні об'єкта оподаткування у звітному періоді, у якому вони були здійснені. Для віднесення витрат на рекламу, понесених (нарахованих) на користь нерезидентів, до витрат, що враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку Податковим кодексом України передбачені обмеження.

Читати далі »

Які первинні документи підтверджують витрати, що враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, у тому числі понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних та нематеріальних активів?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здіснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та інших документів, встановлених розділом ІІ Податкового кодексу України. При визначенні оподатковуваного прибутку необхідні первинні документи, оформлені відповідно до вимог, встановлених ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" .

Читати далі »

Чи враховуються витрати на придбання (собівартість) товарів (робіт, послуг) у ФОП, яка є платником ЄП, понесені (нараховані) до 01.04.11, якщо товари (роботи, послуги) реалізовано після 01.04.11?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати на придбання (собівартість) товарів (робіт, послуг) у фізичної особи – підприємця, яка є платником єдиного податку, понесені (нараховані) до 01.04.11, не визнаються як витрати при реалізації таких товарів після 01.04.11.

Читати далі »

Як враховуються витрати з придбання у резидента послуг по дослідженню ринку (маркетингу), мерчандайзингові послуги, а також на передпродажну підготовку товарів?

25.08.2011

та

Читати далі »

Чи включаються до витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, витрати на утримання соціальних закладів, що знаходяться на балансі підприємств?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати на утримання соціальних закладів (крім капітальних витрат які підлягають амортизації) враховуються у складі витрат платника податку при обчисленні об'єкта оподаткування, якщо зазначені об’єкти перебували на балансі та утримувалися за рахунок платника податку станом на 1 липня 1997 року, а також за умови, що такі об’єкти не використовуються платником податку для отримання доходу.

Читати далі »

Чи включаються до складу витрат платника податку витрати на забезпечення працівників санітарно-гігієнічними засобами?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Оскільки чинним законодавством не встановлені норми забезпечення працівників санітарно-гігієнічними засобами, платник податку не може включати такі витрати до складу витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування.

Читати далі »

Чи враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку витрати, понесені у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у платника ЄП (ФО або ЮО)?

25.08.2011

Відповідно до пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI при визначенні оподатковуваного прибутку не враховуються витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи — під...

Читати далі »

Чи потрібно для визначення витрат платника податку при укладенні договору зазначати статус контрагента – продавця товарів (робіт, послуг)?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Відповідно до пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI при визначенні оподатковуваного прибутку не враховуються витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фіз...

Читати далі »

Як, з метою оподаткування, визначити, що платіж за ліцензійним договором вважається „роялті”?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо підприємство володіє правом інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності та реалізує своє майнове право на такий об’єкт шляхом надання ліцензіату права на використання цього об’єкта, при цьому, ліцензійним договором не передбачено умови, які б надавали право користувачу об’єкта інтелектуальної власності продавати, передавати або відчужувати зазначений об’єкт, то для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств платежі за таким ліцензійним договором вважаються „роялті”.

Читати далі »

Чи включаються при визначенні об’єкта оподаткування витрати на придбання товарів (робіт, послуг) у платника податку на прибуток, який застосовує нульову ставку згідно з п.154.6 ст.154 ПКУ?

25.08.2011

Пунктом 154.6 ст.154 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) визначені вимоги для платників податку на прибуток, які на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року мають право застосовувати ставки 0. Склад витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподат...

Читати далі »

Чи враховуються у складі витрат при обчисленні об’єкта оподаткування витрати, пов’язані з участю у конкурсних торгах на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (тендер)?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 При обчисленні об’єкта оподаткування платник податку може врахувати суму коштів, сплачену у зв’язку з участю у конкурсних торгах на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, у складі інших витрат господарської діяльності за умови належного документального підтвердження таких витрат та лише у разі виграшу таких торгів, оскільки тільки в цьому випадку здійснені витрати будуть мати подальше використання у господарській діяльності платника податку.

Читати далі »

За яких умов представницькі витрати враховуються у складі витрат платника податку?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати на проведення представницьких заходів можуть включатись до складу витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за умови наявності належним чином оформлених первинних документів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та інших документів, що підтверджують зв’язок таких витрат з господарською діяльністю, а саме: наказом про проведення такого заходу, запрошенням іноземних представників (делегацій) та їх відповіді, кошторисом витрат, актами виконаних робіт, накладними на відпуск продукції, товарів зі складу, звітом про проведений захід тощо.

Читати далі »

Як при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток відображаються судові витрати позивача, у тому числі витрати на експертну оцінку, витрати на інформаційне забезпечення судового процесу та сплату державного мита?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Судові витрати та витрати на сплату державного мита включаються до складу витрат платника податку позивача. У випадку якщо господарський суд прийняв рішення про задоволення вимог позивача і сплату судових витрат та державного мита поклав на відповідача, відповідач зобов'язаний відшкодувати позивачу такі витрати за рахунок власних коштів після оподаткування. При цьому відшкодовані за рішенням суду судові витрати та суми державного мита включаються до складу доходів платника податку - позивача. Якщо позов платника податку не задоволено, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та сплату державного мита залишаються у складі його витрат.

Читати далі »

Чи включаються у І кварталі 2011 року до складу валових витрат суми ПДВ, сплачені при придбанні товарів (робіт, послуг), платником податку на прибуток, - платником ПДВ?

25.08.2011

Відповідно до пп. 5.3.3 п. 5.3 ст. від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97–ВР із змінами та доповненнями) не включаються до складу валових витрат витрати на сплату податку на додану вартість, включеного...

Читати далі »

Яким чином в 1 кварталі 2011 року в податковому обліку рекламного агентства відображаються суми податку на рекламу, які надійшли від замовників у складі вартості послуг та перераховані до бюджету?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 При залученні третіх осіб для виконання замовлень на розміщення реклами у газетах, на телебаченні та інших засобах масової рекламне агентство перераховує їм частину коштів від обсягу замовлення на сплату рекламних послуг з розміщення реклами, тобто рекламне агентство виступає як ...

Читати далі »

Які первинні документи для врахування у складі витрат платника податку повинні підтверджувати використання придбаних для транспортних засобів, т.ч. орендованих, пально –мастильних матеріалів?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Списання фактично витрачених пально-мастильних матеріалів для транспортних засобів ведеться на підставі подорожніх листів. Форма подорожнього листа легкових автомобілів визначена наказом Держкомстату України від 17.02.98 № 74 "Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкції про порядок її застосування". Форма подорожнього листа вантажних автомобілів затверджена спільним наказом Міністерства транспорту, міністерства статистики від 29.1295 № 488/346 "Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля". Списання пально – мастильних матеріалів здійснюється згідно з фактичною вартістю витрачених пально- мастильних матеріалів з урахуванням норм витрат, наведених у наказі Мініністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43 "Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті" зі змінами та доповненнями.

Читати далі »

Чи враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування витрати на проведення медичного огляду працівників?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати на проведення медичного огляду працівників враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, у разі якщо для цієї категорії працівників медичний огляд є обов’язковим згідно із законодавством.

Читати далі »

Чи враховуються при визначенні об’єкта оподаткування витрати на виплату ФО, що перебуває з платником податку у трудових відносинах, компенсації за використання для потреб виробництва особистого легкового автомобіля (легкового автомобіля, яким ФО користує

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати на виплату фізичній особі, що перебуває з платником податку у трудових відносинах, компенсації за використання для потреб виробництва особистого легкового автомобіля (легкового автомобіля, яким фізична особа користується на підставі довіреності) не відносяться до фонду оплати праці і не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування. Витрати за використання легкового автомобіля фізичної особи, у тому числі легкового автомобіля, яким фізична особа користується на підставі довіреності, враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, якщо платником податку укладено договір оренди легкового автомобіля з фізичною особою і суми виплат є орендними платежами.

Читати далі »

Чи враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку витрати, понесені на користь ФО, яка є ФОП на ЄП, якщо відповідні доходи виплачуються не в рамках її підприємницької діяльності (з відповідним оподаткуванням податком на доходи ФО)?

25.08.2011

Відповідно до пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) не включаються до складу витрат витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних та нематеріальних активів ...

Читати далі »

Як відображаються виявлені під час інвентаризації надлишки товарів?

25.08.2011

Платник податку, який під час проведення інвентаризації у звітному періоді виявив необліковані раніше товари, придбання яких підтверджується відповідними первинними документами, має право врахувати вартість таких товарів у складі витрат при визначенні об’єкта оподаткування (з урахуванням термінів, передбачених законодавством для виправлення самостійно виявлених помилок) у разі їх використання в господарській діяльності. Якщо придбання товарів не підтверджується відповідними первинними документами, такі товари вважаються безоплатно отриманими, а їх вартість враховується у складі доходу при обчисленні податку на прибуток.

Читати далі »

Чи враховується при визначенні об’єкта оподаткування у складі витрат продавця та у складі доходів покупця сума винагороди (бонусів) за просування товару на ринку, що передбачена у договорах купівлі-продажу?

25.08.2011

Витрати на просування товару відображаються у складі витрат лише у разі, якщо вони відповідають витратам на передпродажні заходи та безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю платника податку. Тобто, включення сум винагороди (бонусів) покупцям за просування товару на ринку до складу витрат продавця можливе лише за наявності первинних документів, які підтверджують факт отримання послуг з просування товару на ринку від покупців іншими особами, а також підтвердження зв'язку понесених витрат із господарською діяльністю платника податку. Якщо надання послуг з просування товару на ринку не є господарською діяльністю покупців, то незалежно від умов договорів виплата винагороди (бонусів) не враховується у складі витрат при визначенні об’єкта оподаткування платника податку - продавця, оскільки є за своєю суттю виплатою додаткових заохочень (премій). Платник податку – покупець при визначенні податку на прибуток має врахувати суму отриманої винагороди (бонусів) у складі доходів.

Читати далі »

За якими методами проводиться оцінка вибуття запасів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку витрати платника на утилізацію промислових відходів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І. Які первинні документи необхідні для врахування витрат, понесених при придбанні товарів, робіт, послуг у ФО, у тому числі ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, та як визначити перелік видів діяльності, що можуть здійснюватись ФОП у м

25.08.2011

При визначенні оподатковуваного прибутку необхідні первинні документи, оформлені відповідно до вимог, встановлених ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зі змінами та доповненнями. Зазначена вимога щодо первинних документів поширюється і на витрати платника податку, понесені при придбанні товарів, робіт, послуг як у фізичних осіб, так і фізичних осіб –підприємців. Перелік видів діяльності, які фізична особа – підприємець здійснює у межах підприємницької діяльності, зазначається у виписці або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про державну реєстрацію його як суб'єкта підприємницької діяльності.

Читати далі »

ІІ. Які первинні документи необхідні для врахування витрат, понесених при придбанні товарів, робіт, послуг у ФО, у тому числі ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, та як визначити перелік видів діяльності, що можуть здійснюватись ФОП у

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності на підставі даних, не підтверджених документами, визначеними першим абзацом цього пункту. Частинами другою та третьою ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV ”Про бухгалтерсь...

Читати далі »

Чи включаються до складу витрат та до доходу суми відшкодованих працівниками платнику податку розмов по телефону?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Якою мовою повинні складатись первинні документи, що підтверджують здіснення платником податку витрат, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховуються при визначені податкового зобов’язання витрати платника податків на вирішення питань у третейському суді?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

ЧИ включаються до витрат витрати по здійсненню земельних робіт для підготовки площадки для розміщення відходів ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку витрати на оплату за нотаріальне посвідчення правочину, якщо таке посвідчення є обов’язковим (не є обов’язковим) згідно з діючим законодавством ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховуються при визначенні об’єкта оподаткування витрати платника податку, пов’язані зі здійсненням діяльності, яка передбачена статутними документами, але відсутня у довідці статистики?

25.08.2011

До складу витрат включаються витрати, що понесені в зв’язку із здійсненням видів діяльності, передбачених в статутних документах. Щодо правильного визначення виду діяльності за кодом виду економічної діяльності (КВЕД) у довідці статистики платнику податку слід звертатись до Державної служби статистики України.

Читати далі »

Як у податковому обліку враховуються витрати на оплату сервітуту?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи має право платник податку віднести до витрат вартість придбаних проїзних (місячних) квитків для працівників в межах господарської діяльності?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховуються при визначені оподатковуваного прибутку платника податків витрати на отримання тимчасового талону в ДАЇ при оренді автомобілю?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як відображаються у продавця витрати на транспортування (доставку) виробленої продукції, придбаних товарів до покупця відповідно до умов договору поставки?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як в податковому обліку відображуються витрати на проведення ліцензійної експертизи?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як в податковому обліку враховуються витрати на проектні та вишукувальні роботи при будівництві ОЗ?

25.08.2011

Витрати, пов’язані з будівництвом об’єктів нерухомості, зокрема, витрати на проектні та вишукувальні роботи, понесені у зв’язку з оплатою робіт з будівництва нерухомості тощо, враховуються у складі первісної вартості об’єкта основних засобів групи 3.

Читати далі »

Чи включаються до витрат суми отриманої міжнародної технічної допомоги (грантів) при їх використанні?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи включаються до складу витрат суми ПДВ, які сплачені при придбанні (в тому числі імпорті) відходів і брухту чорних/кольорових металів, деревини, зернових/техничних культур та віднесені до податкового кредиту в 2010 році, у разі їх реалізації після 01.04

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок відображення витрат на виготовлення візитних карток ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи включається до витрат звітного періоду плата за понадлімітне розміщення відходів, викидів забруднюючих речовин ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як у податковому обліку платника податку відображаються операції із заміни на дорожньо-транспортних засобах шин та акумуляторних батарей?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »