Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Порядок визначення витрат та їх склад: витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯк у податковому обліку забудовника відображається придбання майнових прав на житло для передачі їх замовнику?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховуються у складі витрат суми ПДВ, сплачені при придбанні товарів (робіт, послуг)?

25.08.2011

. Діє з 01.04.2011 Відповідно до пп. 139.1.6 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI не включаються до складу витрат суми податку на додану вартість, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробни...

Читати далі »

В якому розмірі платник податку має право визнати витрати при придбання у нерезидента послуг з консалтингу, маркетингу та реклами?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Платник податку може включити до складу витрат витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному. Витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з придбанням послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами у нерезидента, який має офшорний статус, до складу витрат не включаються.

Читати далі »

В якому розмірі платник податку має право визнати витрати при придбання у нерезидента послуг з інжинірингу?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Платник податку може включити до складу витрат витрати, понесені (нараховані) у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу у обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом. Разом з цим, якщо нерезидент, на користь якого нараховується плата за послуги інжинірингу має офшорний статус або не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такої плати за послуги, то витрати, понесені (нараховані) у зв'язку з придбанням у такого нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу, до складу витрат не включаються.

Читати далі »

Чи включаються до складу витрат платника податку на прибуток витрати з організації прийомів, презентацій, свят та фінансування особистих потреб ФО?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати на: організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям, визначених ст. 157 ПКУ, та витрат, пов'язаних із провадженням рекламної діяльності, які регулюються нормами пп. 140.1.5 п. 140.1 ст. 140 ПКУ), не включаються до складу витрат витрати.

Читати далі »

Чи враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку суми попередньої (авансової) оплати за товари, роботи, послуги?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Відповідно до пп.136.1.1 п.136.1 ст.136 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг не враховується при визначенні об'єкта оподаткування.

Читати далі »

Чи підлягають амортизації витрати, понесені до 01.04.2011р. на придбання у ФОП платника ЄП товарів (робіт, послуг), які використовуються для виготовлення (ремонту) основних засобів (нематеріальних активів) після 01.04.2011р?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати платника податку, понесені до 01.04.2011 року на придбання у фізичної особи – платника єдиного податку товарів (робіт, послуг), що використовуються для виготовлення, будівництва, поліпшення основних засобів (нематеріальних активів) після 01.04.2011, не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, тобто не підлягають амортизації.

Читати далі »

Як обліковуються товарно-матеріальні цінності (ТМЦ), які використовуються у господарській діяльності протягом періоду, що перевищує 365 днів і вартість яких не перевищує 1000 грн., якщо станом на 01.04.2011 на 50 % їх вартості була нарахована амортизація?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 За результатами проведеної станом на 01.04.2011 інвентаризації платники податку мають визначити вартість товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), які були призначені до 01.04.2011 для використання у господарській діяльності більше 365 днів і вартість яких не перевищувала 1000 грн., та нараховувати на такі ТМЦ амортизацію згідно з пп.145.1.6 п.145.1 ст.145 Податкового кодексу України.

Читати далі »

Чи підлягають амортизації витрати, понесені після 01.04.2011р. на придбання у ФОП платника ЄП основних фондів, які введено в експлуатацію або оприбутковано до 01.04.2011 р.?

25.08.2011

Якщо платник податку станом на 01.04.2011 не розрахувався за придбаний у фізичної особи – платника єдиного податку основний засіб (нематеріальний актив), який введений в експлуатацію або оприбуткований до 01.04.2011 року, то витрати (частина витрат) на придбання такого основного засобу (нематеріального активу), що понесені після 01.04.2011 року, не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, тобто не підлягають амортизації.

Читати далі »

Чи враховуються при визначені оподатковуваного прибутку витрати на придбання товарів (робіт, послуг) у продавця - комісіонера (повіреного тощо), який уклав договір комісії (доручення тощо) на реалізацію таких товарів (робіт, послуг) з ФОП на ЄП?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо платник податку відповідно до умов договору придбає товари (роботи, послуги) безпосередньо у продавця, який уклав договір комісії (доручення тощо) на реалізацію таких товарів (робіт, послуг) з фізичною особою - підприємцем на єдиному податку, то обмеження, встановлені пп.139.1.12 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України не застосовується. Якщо за договором комісії (доручення тощо) комітент (довіритель) безпосередньо приймає виконання договору, укладеного комісіонером (повіреним) з третьою особою, то витрати третьої особи на придбання таких товарів не враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування.

Читати далі »

І. Чи включаються до складу ВВ суми ПДВ, які сплачені при придбанні (в тому числі імпорті) відходів і брухту чорних/кольорових металів, деревини, зернових/техничних культур та віднесені до податкового кредиту в 2010 році, у разі їх реалізації у І кварталі

25.08.2011

Якщо сума податку на додану вартість, сплачена до 01.01.2011 року платником ПДВ за операціями з виготовлення чи придбання відходів і брухту чорних та кольорових металів та деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 ТН ЗЕД та платниками ПДВ – посередниками за операціями з придбання зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 була включена до складу податкового кредиту, то оскільки при реалізації таких товарів зазначені сума ПДВ підлягає виключенню з податкового кредиту, платник податку на прибуток має збільшити валові витрати у податковому періоді, протягом якого відбувається перерахунок податкового кредиту.

Читати далі »

ІІ. Чи включаються до складу ВВ суми ПДВ, які сплачені при придбанні (в тому числі імпорті) відходів і брухту чорних/кольорових металів, деревини, зернових/техничних культур та віднесені до податкового кредиту в 2010 році, у разі їх реалізації у І квартал

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Згідно з п.187.1 ст.187 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: - дата зарахування коштів від покупця/замовника на ...

Читати далі »

Як визначається доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для обчислення у 2011 – 2012 р.р. 4% обмеження щодо витрат, пов’язаних з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами, які включаються до скла

25.08.2011

Для визначення у 2011 році 4 відсоткового обмеження щодо витрат, пов’язаних з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами, які можуть бути враховані у складі витрат, платники податку мають використовувати значення рядка 01.1 декларації за формою № 143 за 2010 рік, для визначення зазначеного обмеження у 2012 році – суму значень рядка 01.1 декларації за формою № 143 за I квартал 2011 року та рядка 02 декларації за формою № 114 за ІІ – IV квартали 2011 року.

Читати далі »

Який порядок визнання доходів за отриманими сумами держмита, що підлягає поверненню відповідно до чинного законодавства?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи включаються у І кварталі 2011 року до складу валових витрат суми ПДВ, сплачені при придбанні товарів (робіт, послуг), платником податку на прибуток, - платником ПДВ?

25.08.2011

Відповідно до пп. 5.3.3 п. 5.3 ст. від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997 року №283/97–ВР із змінами та доповненнями) не включаються до складу валових витрат витрати на сплату податку на додану вартість, включеного...

Читати далі »

Чи включаються до витрат платника податку витрати у вигляді членських внесків, сплачених до неприбуткових установ (які не є організаціями роботодавців та їх об'єднаннями)?

25.08.2011

Платник податку може врахувати витрати у вигляді членських внесків, сплачених до неприбуткових установ, у розмірі, який не перевищує чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за умови, що установа чи організація, яка отримує членські внески має статус неприбутковості.

Читати далі »

Чи враховуються у складі витрат платника податку суми штрафів (пені, неустойки), сплачені іншим особам?

25.08.2011

Не включаються до складу витрат суми штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, які підлягають сплаті платником податку.

Читати далі »

Чи враховуються у платника податку - комітента (довірителя) витрати на придбання товарів (робіт, послуг) за договором комісії (доручення) на придбання через комісіонера (повіреного) – ЮО, якщо продавцем товарів (робіт, послуг) є ФОП, яка перебуває на ЄП?

25.08.2011

Якщо придбання товарів (робіт, послуг) на користь платника податку здійснює комісіонер (повірений) – юридична особа відповідно до умов договору комісії (доручення) на придбання, то незалежно від того, хто є продавцем таких товарів (робіт, послуг), витрати на придбання товарів (робіт, послуг) не будуть враховуватись при обчисленні об’єкта оподаткування.

Читати далі »

Чи включається до складу витрат, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, сума, виплачених платником податку дивідендів та прирівняних до них платежів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи включається до витрат підприємства збитки від надзвичайних подій (пожежа, крадіжка тощо), якщо товарно-матеріальні цінності не застраховано та винних осіб не встановлено?

25.08.2011

Якщо знищені (вкрадені) товарно-матеріальні цінності не застраховані або винних осіб у знищенні (крадіжці) не знайдено, то при визначенні об'єкта оподаткування вартість таких матеріальних цінностей у складі витрат не враховується.

Читати далі »

Чи враховується у складі витрат платника податку витрати на оплату працівникам послуг для особистих потреб (оренди житла, вартості квитків на проїзд в особистих цілях тощо), якщо надання таких послуг працівникам встановлено трудовою угодою?

25.08.2011

Оскільки витрати на фінансування особистих потреб фізичних осіб, що не пов’язані з провадженням господарської діяльності, не включаються до складу витрат платника податку, то витрати на оплату працівникам вартості оренди житла, квитків на проїзд в особистих цілях тощо, не будуть враховуватись при обчисленні об’єкта оподаткування незалежно від того, що такі витрати передбачені трудовою угодою.

Читати далі »

І. Чи враховуються у складі витрат платника податку витрати, понесені ним на утримання прилеглої до виробничих будівель території (власної, орендованої) відповідно до вимог техніки безпеки, санітарних норм, озеленення тощо?

25.08.2011

Витрати платника податку на утримання прилеглої до виробничих будівель території не пов’язані з провадженням ним господарської діяльності, і відповідно не включаються до складу витрат.

Читати далі »

ІІ. Чи враховуються у складі витрат платника податку витрати, понесені ним на утримання прилеглої до виробничих будівель території (власної, орендованої) відповідно до вимог техніки безпеки, санітарних норм, озеленення тощо?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Статтею 22 Закону України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" зі змінами та доповненнями, якою встановлено вимоги до жилих та виробничих приміщень, територій, засобів виробництва і технологій, пер...

Читати далі »

Чи враховується у податковому обліку платника податку виплата компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати звільнених працівникам?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи включається до складу витрат замовника витрати на оплату транспортно - експедиторських послуг, якщо експедитор або надавач транспортних послуг є ФОП на ЄП ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »