Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Амортизація: основних засобів

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуІ. Чи призупиняється на період виводу з експлуатації об’єктів ОЗ нарахування амортизації: у зв’язку з будь-яким ремонтом, поліпшенням (у т.ч. поточним) чи тільки капітальним (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших пр

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Рішення про виведення з експлуатації основного засобу у зв’язку з ремонтом, поліпшенням приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації. Якщо основний засіб виведено з експлуатації у зв’язку з поліпшенням на декілька днів протягом місяця, то амортизація в цьому місяці на такий основний засіб не нараховується.

Читати далі »

ІІ.Чи призупиняється на період виводу з експлуатації об’єктів ОЗ нарахування амортизації: у зв’язку з будь-яким ремонтом, поліпшенням (у т.ч. поточним) чи тільки капітальним (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших пр

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Стосовно питання визначення технічних характеристик ознак ремонту, реконструкції, модернізації будівель, споруд та інших основних засобів слід зазначити, що відповідно до п. 29 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом ...

Читати далі »

Чи враховується у складі вартості придбаних (самостійно виготовлених) ОЗ сума сплаченого ПДВ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Суми ПДВ, що сплачені у складі витрат на придбання (виготовлення) основних засобів, враховуються у складі первісної вартості придбаного (виготовленого) основного засобу як непрямого податку платниками: які не зареєстровані як платник податку на додану вартість ; які зареєстровані як платники ПДВ, але одночасно проводять операції з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), що оподатковуються ПДВ та звільнені від оподаткування або не є об'єктом оподаткування таким податком, та не включають такі суми ПДВ до податкового кредиту згідно з розділом V "Податок на додану вартість" ПКУ.

Читати далі »

І. Як обліковуються платником податку - орендарем витрати, понесені у зв’язку з ремонтом (поліпшенням) орендованих ОЗ?

25.08.2011

І. Коротка: Діє з 01.04.2011 Якщо договір оперативної оренди/лізингу зобов'язує або дозволяє орендарю здійснювати ремонти/поліпшення об'єкта оперативної оренди/лізингу, то за умови належного документального підтвердження понесених витрат орендар має право суму витрат на ремонт та поліпшення оренд...

Читати далі »

ІІ. Як обліковуються платником податку - орендарем витрати, понесені у зв’язку з ремонтом (поліпшенням) орендованих ОЗ?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: Діє з 01.04.2011 Відповідно до п.146.1 ст.146 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту, по...

Читати далі »

Чи враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку витрати на ремонт основних засобів, здійснені на користь ФОП на ЄП?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 При визначенні оподатковуваного прибутку не враховуються витрати на поліпшення основних засобів, здійснені на користь фізичної особи - підприємця на єдиному податку.

Читати далі »

Який порядок формування балансової вартості об'єктів ОЗ на 1 квітня 2011 року або у разі переходу з ЄП на загальну систему оподаткування?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 З 1 квітня 2011 року для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами з метою нарахування амортизації застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 01.04.11. Вартість, яка амортизується, по кожному об'єкту основних засобів визначається як різниця: - первісної (переоціненої) вартості об'єкту основних засобів з урахуванням капіталізованих витрат на поліпшення тощо; - суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на 01.04.11. У такому ж порядку формується балансова вартість об'єктів основних засобів платників податку у разі їх переходу з єдиного податку на загальну систему оподаткування. При цьому до переоціненої вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів, що проведена після 01.01.10.

Читати далі »

Який порядок відображення витрат на ремонт ОЗ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 До складу витрат того звітного податкового періоду, в якому ремонт та поліпшення були здійснені, платники податку відносять витрати на поліпшення основних засобів у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року. Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до первісної вартості об’єкту основного засобу щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення з метою нарахування амортизації, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об’єкта основних засобів в експлуатацію. При цьому, на період виведення таких основних засобів з експлуатації для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, та інших поліпшень нарахування амортизації призупиняється.

Читати далі »

Як відображаються операції з продажу ОЗ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 У разі продажу окремого об'єкта основних засобів сума перевищення доходів від продажу над балансовою вартістю такого об’єкта основних засобів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу включається до витрат платника податку. Дохід від продажу об'єкта основних засобів визначається згідно з договором про продаж, але не нижче звичайної ціни такого об'єкта.

Читати далі »

Яку встановлено класифікацію груп ОЗ та інших необоротних активів та як визначити групу до якої відноситься придбаний ОЗ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимі строки їх амортизації встановлені п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу України.

Читати далі »

За якими методами нараховується амортизація ОЗ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів: прямолінійного; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивного; виробничого.

Читати далі »

Чи підлягають амортизації витрати на придбання у ФО – платника ЄП товарів (робіт, послуг), що використовуються при виготовленні, будівництві ОЗ (НА)?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати на придбання у фізичної особи – платника єдиного податку товарів (робіт, послуг), що використовуються при виготовленні, будівництві основних засобів (нематеріальних активів), не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, тобто не підлягають амортизації.

Читати далі »

Яка переоцінка (бухгалтерська чи податкова) враховується при інвентаризації об'єктів ОЗ станом на 1 квітня 2011 року з метою подальшого нарахування амортизації за нормами ПКУ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Під час інвентаризації об'єктів основних засобів станом на 1 квітня 2011 року з метою нарахування амортизації за нормами ПКУ при визначенні переоціненої вартості враховується переоцінка, проведена у порядку, передбаченому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (крім суми дооцінки основних засобів, яка проведена після 1 січня 2010 року, що не включається до переоціненої вартості).

Читати далі »

Діє з 01.04.2011 до 22.04.2011 Чи враховуються як окремі об’єкти ОЗ, вартість ремонтів/поліпшень об’єктів оперативної оренди/лізингу, при проведенні інвентаризації станом на 01.04.11 для визначення переліку об’єктів ОЗ з метою нарахування амортизації?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 до 22.04.2011 Вартість ремонтів/поліпшень об’єктів оперативної оренди/лізингу обліковується в окремій групі основних засобів "Незавершені капітальні інвестиції" відповідно до положень П(С)БО 7. Вартість таких об’єктів основних засобів враховується платниками податків при проведенні інвентаризації станом на 01.04.11 для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу України з метою нарахування амортизації.

Читати далі »

Як у податковому обліку орендаря відображається повернення об’єкта оперативної оренди/лізингу після закінчення договору лізингу/оренди, якщо було проведено ремонт/поліпшення об’єкта лізингу/оренди і від орендодавця отримано (не отримано) компенсацію таки

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 У разі повернення орендарем об’єкта оперативної оренди/лізингу після закінчення дії договору лізингу/оренди платник податку у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості (вартість ремонту/поліпшення об’єкта оренди), яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації такого об'єкта основних засобів. При цьому окремий об’єкт основних засобів, за яким обліковується вартість ремонту/поліпшення об'єкта оперативної оренди/лізингу, виводиться з експлуатації на підставі наказу керівника підприємства і не амортизується. Якщо орендодавець здійснює компенсацію витрат, понесених орендарем на ремонт/поліпшення об'єкта оперативної оренди/лізингу, то орендар повинен суму такої компенсації включити до доходів за датою їх визнання згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Читати далі »

Як у податковому обліку відображаються операції з внесення до статутного фонду ОЗ та НА?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Платник податку, який здійснює внесення основних засобів та нематеріальних активів до статутного фонду іншої особи, враховує таку операцію в податковому обліку як операцію з продажу таких основних засобів та нематеріальних активів. Доходом від їх продажу визнається вартість, погоджена засновниками (учасниками) підприємства, але не вище звичайної ціни. Платник податку, який отримав основні засоби та нематеріальні активи у якості внеску до статутного капіталу, враховує таку операцію як придбання таких основних засобів та нематеріальних активів. Первісна вартість вказаних основних засобів та нематеріальних активів, що визнається як вартість, погоджена засновниками (учасниками) підприємства, але не вище звичайної ціни.

Читати далі »

Чи може платник податку при нарахуванні амортизації в податковому обліку використовувати мінімально допустимий строк корисного використання об’єкта, якщо наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності строк корисного використання так

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству, та може бути не менше ніж визначено в пункті 145.1 Податкового кодексу України.

Читати далі »

У яких випадках вартість безоплатно отриманих ОЗ не враховується у складі доходу платника податку?

25.08.2011

та

Читати далі »

Чи здійснюється у 2011 році нарахування амортизації ОЗ, вартість яких менше 2500 грн.?

25.08.2011

У 2011 році нарахування амортизації основних засобів, вартість яких більше 1000 гривень, але менше 2500 гривень, здійснюється у загальному порядку за правилами, встановленими статтями 144-147 Податкового кодексу України.

Читати далі »

І. Як визначається строк корисного використання з метою амортизації ОЗ, інших необоротних та нематеріальних активів для нарахування амортизації, введених в експлуатацію до набрання чинності ПКУ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Для визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до п.145.1 ст.145 ПКУ з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III ПКУ (01.04.11) застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 року. Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання (крім виробничого методу нарахування амортизації). Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання, але він не може бути меншим, ніж визначено в пункті 145.1 статті 145.

Читати далі »

ІІ. Як визначається строк корисного використання з метою амортизації ОЗ, інших необоротних та нематеріальних активів для нарахування амортизації, введених в експлуатацію до набрання чинності ПКУ?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати: очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності; фізичний та моральний знос, що передбачається; правові або інші обмеження щодо строків ви...

Читати далі »

Діє до 18.03.2011 Чи передбачено ПКУ врахування перевищення загальної вартості усіх груп ОЗ за даними бухгалтерського обліку над загальною вартістю таких засобів за даними податкового обліку, яке утворилося внаслідок інвентаризації станом на 01.04.2011?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо за результатами інвентаризації станом на 01.04.2011 загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об'єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років. Якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку, то різниця між вартістю груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку та вартістю груп основних фондів за даними податкового обліку в податковому обліку не враховується.

Читати далі »

За яких умов матеріальні активи відносяться до складу ОЗ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 В цілях оподаткування матеріальні активи вважаються основними засобами, якщо: - такі активи призначаються для використання у господарській діяльності платника податку; - їх вартість перевищує 2500 гривень; - очікуваний строк корисного використання (експлуатації) таких активів з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Читати далі »

Чи має право платник податку здійснювати нарахування амортизації на вартість ОЗ, якщо після 01.04.2011 року здійснюється їх уцінка/дооцінка?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Результати уцінки/дооцінки з метою оподаткування не змінюють балансову вартість активів та доходи або витрати платника податку. Сума переоцінки вартості основних засобів підлягає амортизації лише у разі застосування щорічної індексації вартості основних засобів, проведеної відповідно до статті 146 Податкового кодексу України.

Читати далі »

З яких витрат складається первісна вартість придбаних (самостійно виготовлених) ОЗ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Відповідно до п.146.4 ст.146 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) придбані (самостійно виготовлені) основні засоби зараховуються на баланс платника податку за первісною вартістю. Пунктом 146.5 ст.146 ПКУ встановлено, що первісна вартість об'єк...

Читати далі »

До якої вартісної межі здійснюється нарахування амортизації ОЗ та як визначається ліквідаційна вартість?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об'єктом його ліквідаційної вартості, яка визначається платником податку самостійно.

Читати далі »

І. Як відображається страхове відшкодування, отримане за пошкодження ОЗ, у тому числі ОЗ, який підлягає ліквідації?

25.08.2011

І. Коротка: Діє з 01.04.2011 У випадку отримання платником податку – страхувальником страхового відшкодування за пошкодження основного засобу, суми страхового відшкодування включаються до складу доходів такого платника податку за податковий період їх отримання, а сума застрахованих збитків, що до...

Читати далі »

ІІ. Як відображається страхове відшкодування, отримане за пошкодження ОЗ, у тому числі ОЗ, який підлягає ліквідації?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: Діє з 01.04.2011 Відповідно до пп. 140.1.06 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку - страхувальника, то застраховані зби...

Читати далі »

Як в податковому обліку відображається оприбуткування та продаж товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), отриманих при ліквідації ОЗ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Відповідно до пп.146.16 ст.146 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) у разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку або в разі якщо з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи...

Читати далі »

Як відображається операція з ліквідації ОЗ за рішенням платника податку?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Відповідно до п. 146.16 ст.146 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI у разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку або в разі якщо з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають л...

Читати далі »

І. Як у податковому обліку відображаються проценти за кредитом, який використовується на придбання, виготовлення, ремонт ОЗ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо облікова політика платника податку передбачає капіталізацію фінансових витрат, пов'язаних із придбанням, створенням, ремонтом основних засобів, то виплата процентів за борговими зобов'язаннями, які фактично здійснені на дату придбання, створення таких основних фондів, включається до їх первісної вартості об’єкта основних засобів. У інших випадках виплата процентів за кредитами, які пов'язані зі придбанням, створенням, ремонтом основних засобів, відображається в складі витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, у звітному періоді їх.

Читати далі »

ІІ. Як у податковому обліку відображаються проценти за кредитом, який використовується на придбання, виготовлення, ремонт ОЗ?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Згідно з п.141.1 ст.141 ПКУ будь-які витрати, пов'язані з нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями (в тому числі за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, крім фінансових витрат, включених до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положен...

Читати далі »

Як у податковому обліку відображається операція з безоплатного отримання ОЗ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Вартість безоплатних одержаних основних засобів включається до складу доходів, які враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, на рівні не нижче звичайної ціни. При цьому, такі активи у податковому обліку не амортизують, амортизації підлягають тільки безпосередні витрати, пов’язані з придбанням основних засобів.

Читати далі »

Яким чином у 2011 році враховуються витрати на поліпшення ОЗ у межах 10- відсоткового ліміту?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 10 відсотковий ліміт визначається на початок 2011 року і наростаючим підсумком включається до складу валових витрат у І кварталі та до складу витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, протягом податкових періодів: другий квартал, другий і третій квартали та другий - четвертий квартали 2011 року.

Читати далі »

Чи підлягають амортизації ОЗ, отримані безкоштовно, але на які в бухгалтерському обліку була сформована первісна вартість на сплачені митні платежі, витрати на транспортування тощо ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 При безоплатному отриманні основних засобів платник податку на суму ввізного мита; витрат на транспортування, установлення, монтаж, налагодження основних засобів; реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у зв'язку з отриманням прав на об'єкт основних засобів, формує відповідний об’єкт основних засобів та нараховує амортизацію у загальному порядку за умови, що такий об’єкт основних засобів буде використовуватись у господарській діяльності платника податку.

Читати далі »

Як враховується при обчисленні податку на прибуток вартість майна, отриманого у господарське відання?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Основні засоби, отримані у господарське відання та зараховані на баланс платника податку, підлягають амортизації за загальними правилами відповідно до ст.145, 146 Податкового кодексу України за умови, що такі основні засоби не підлягають приватизації, отримані за рішеннями центральних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень, та використовуються у господарській діяльності такого платника податку.

Читати далі »

І. Чи враховуються як окремі об’єкти основних засобів, вартість ремонтів/поліпшень об’єктів оперативної оренди/лізингу, при проведенні інвентаризації станом на 01.04.11?

25.08.2011

Так, вартість ремонтів/поліпшень об’єктів оперативної оренди/лізингу, яка обліковувалась в окремій групі основних засобів "Незавершені капітальні інвестиції" відповідно до положень П(С)БО 7 станом на 01.04.11, враховується платниками податків при проведенні інвентаризації.

Читати далі »

ІІ. Чи враховуються як окремі об’єкти основних засобів, вартість ремонтів/поліпшень об’єктів оперативної оренди/лізингу, при проведенні інвентаризації станом на 01.04.11?

25.08.2011

(Початок див. І.). Повна: ..... Згідно з п. 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181, затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконстру...

Читати далі »

Які витрати підлягають і не підлягають амортизації?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Відповідно до п.144.1 ст.144 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) амортизації підлягають: витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності; витрат...

Читати далі »

Як відображається перевищення загальної вартості усіх груп ОЗ за даними бухгалтерського обліку над загальною вартістю таких засобів за даними податкового обліку, яке утворилося внаслідок інвентаризації станом на 01.04.2011?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо за результатами інвентаризації станом на 01.04.2011 загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об'єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років. Якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку, то різниця, яка виникає, амортизується на загальних підставах.

Читати далі »

Як у податковому обліку відображаються витрати на демонтаж ліквідованого ОЗ та будівництво на такому будівельному майданчику нових ОЗ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи повинен платник податку здійснювати нарахування амортизації на ОЗ (НА), що придбані до 01.04.11 за рахунок капітальних інвестицій (код бюджетної класифікації – 2410), та збільшувати доходи на суму, що дорівнює частині амортизації зазначених об'єктів ін

25.08.2011

Якщо за даними інвентаризації, проведеної за станом на 1 квітня 2011 року, до переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів з метою нарахування амортизації включено основні засоби (нематеріальні активи), придбані за рахунок капітальних інвестицій, отриманих платником податку з бюджету, то такі основні засоби (нематеріальні активи) будуть амортизуватись у податковому обліку за умови визнання доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по таких об'єктах.

Читати далі »

З якого періоду нараховується амортизація об'єкта ОЗ виходячи з нового строку корисного використання у разі зміни строку корисного використання ?

25.08.2011

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання (крім виробничого методу нарахування амортизації).

Читати далі »

Чи включається до складу витрат, які враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, амортизація ОЗ (НА), придбаних до 01.04.11 у ФОП, що перебували на спрощеній системі оподаткування (ЄП)?

25.08.2011

Якщо за даними інвентаризації, проведеної за станом на 1 квітня 2011 року, до переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу України з метою нарахування амортизації включені основні засоби (нематеріальні активи), придбані у фізичних осіб – підприємців, що перебували на спрощеній системі оподаткування, то амортизація таких основних засобів (нематеріальних активів) включається до складу витрат, які враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування у порядку, визначеному ст. 138 цього Кодексу.

Читати далі »

Як в податковому обліку відображається безоплатна передача ОЗ іншим особам (як ЮО, так і ФО), у тому числі і неприбутковим організаціям та установам?

25.08.2011

Операції з безоплатної передачі основних засобів іншим особам (як юридичним так і фізичним особам), у тому числі і неприбутковим організаціям та установам, є за своєю суттю операціями з відчуження основних засобів і відображаються у податковому обліку відповідно до норм п. 146.13 ст. 146 Податкового кодексу України. При цьому дохід від відчуження основних засобів визначається з урахуванням звичайних цін на такі об’єкти.

Читати далі »

Як у податковому обліку відображаються витрати на поліпшення безоплатно отриманих ОЗ?

25.08.2011

Витрати на ремонт (поліпшення) безоплатно отриманих основних засобів підлягають амортизації як окремий об'єкт відповідної групи, до якої належить безоплатно отриманий основний засіб, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення в експлуатацію результатів ремонту (поліпшень), тобто за місяцем, в якому складено акт або інший документ, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Читати далі »

Чи має право платник податку нараховувати амортизацію на ОЗ та НА, отримані в оренду у складі цілісного майнового комплексу, відповідно до норм Закону України "Про оренду державного та комунального майна"?

25.08.2011

Так, платник податку – орендар має право нараховувати в податковому обліку амортизацію на основні засоби та нематеріальні активи, отримані в оренду у складі цілісного майнового комплексу.

Читати далі »

Як застосовуються норми абз. 7 п. 6 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ при проведенні інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011?

25.08.2011

Якщо за результатами інвентаризації до основних засобів, які підлягають амортизації у податковому обліку віднесено такі, щодо яких не проведено (частково не проведено) оплату з їх придбання або поліпшення, то суми витрат, понесені платником податку після 01.04.11 в частині оплати (часткової оплати) вартості основних засобів (поліпшень основних засобів), не відносяться на збільшення їх первісної вартості.

Читати далі »

З якого періоду в податковому обліку здійснюється нарахування амортизації (у тому числі по оплачених, але не оприбуткованих ОЗ станом на 01.04.2011)?

25.08.2011

Амортизація об’єкта основних засобів (у тому числі по оплачених, але не введених в експлуатацію, не оприбуткованих станом на 01.04.2011) нараховується починаючи з місяця, наступного за місяцем введення такого об’єкта в експлуатацію.

Читати далі »

І. Як у податковому обліку відображаються операції з продажу об'єктів незавершеного будівництва?

25.08.2011

У разі продажу об'єкта незавершеного будівництва у звітному податковому періоді, в якому було здійснено продаж об'єкта, до доходів платника податку включаються доходи, отримані (нараховані) від такого продажу, з відображенням сум цього доходу (вартості продажу) у рядку 02 Податкової декларації про прибуток підприємства, а до витрат - сума витрат, пов'язаних з створенням або придбанням зазначеного активу, з відображенням сум таких витрат у відповідних рядках декларації.

Читати далі »

Чи відносяться за результатами інвентаризації до переліку об'єктів ОЗ, які підлягають амортизації у податковому обліку з 01.04.11, ОЗ, безоплатно отримані платником податку?

25.08.2011

До переліку об'єктів основних засобів, які підлягають амортизації у податковому обліку з 01.04.11, не відносяться основні засоби, безоплатно отримані платником податку.

Читати далі »

У складі якої групи основних засобів орендаря має амортизуватися частина вартості поліпшення орендованого ОЗ, яка перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп ОЗ?

25.08.2011

Якщо договір оперативної оренди/лізингу зобов'язує або дозволяє орендарю здійснювати ремонти/поліпшення об'єкта оперативної оренди/лізингу, то за умови належного документального підтвердження понесених витрат орендар має право суму витрат на ремонт та поліпшення орендованих об’єктів основних засобів, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного року, амортизувати як окремий об'єкт відповідної групи, до якої належить орендований основний засіб.

Читати далі »

Чи вираховується ліквідаційна вартість об’єкта ОЗ при визначенні його вартості з метою нарахування амортизації з 01.04.2011?

25.08.2011

Під час інвентаризації об'єктів основних засобів станом на 1 квітня 2011 року з метою нарахування амортизації за нормами Податкового кодексу України при визначенні переоціненої вартості ліквідаційна вартість об’єкта основного засобу вираховується.

Читати далі »

Чи включаються до первісної вартості такого об’єкта ОЗ як транспортний засіб витрати на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі 3% вартості від вартості придбаного транспортного засобу та збору за першу реєстр

25.08.2011

Так, витрати на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та збору за першу реєстрацію транспортного засобу, понесені платником податку при придбанні об’єкта основних засобів, повинні включатись до первісної вартості такого об’єкта.

Читати далі »

Як у податковому обліку відображаються витрати по розробці веб-сайту, на якому буде розміщено інформацію про підприємство (товари, які реалізується та послуги які надаються підприємством)

25.08.2011

Якщо договір на створення веб-сайту передбачає перехід до платника податку - замовника права інтелектуальної власності (авторського права) на цей веб-сайт, то витрати, понесені таким платником згідно з цим договором, підлягають амортизації на підставі пп. 144, 145 Податкового кодексу України.

Читати далі »

Як у податковому обліку відображається операція з безоплатного отримання ОЗ та інших необоротних матеріальних активів згідно з пп. 136.1.21 ПКУ?

25.08.2011

Для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток не враховується вартість основних засобів, безоплатно отриманих платником податку з метою їх експлуатації, визначених пп. 131.1.16 п. 136.1 ст. 1 ПКУ та дохід від безоплатно одержаних необоротних матеріальних активів, крім об’єктів, зазначених у п. 137.17 ст. 137 ПКУ та об’єктів соціально-культурного та житлового-комунального призначення державної власності, що перебувають на балансі платника податку, який визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів, нарахованої у бухгалтерському обліку, одночасно з її нарахуванням. Вартість безоплатно отриманих об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення державної власності, що перебувають на балансі платника податку, включається до доходу платника податку.

Читати далі »

Як нараховується амортизація за прямолінійним методом?

25.08.2011

При застосуванні прямолінійного методу річна сума амортизації визначається шляхом ділення вартості основного засобу, що амортизується, на кількість років використання такого основного засобу, установленого платником податку. Місячна сума амортизації визначається шляхом ділення річної суми на 12 місяців.

Читати далі »

Як у податковому обліку платника податку відображається виплата страховою організацією страхового відшкодування, якщо виплата надходить на рахунок СГ (СТО), що здійснює відновлення пошкодженого транспортного засобу (страхове відшкодування покриває лише ча

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

З якого періоду припиняється нарахування амортизації об’єкта ОЗ у разі виведення його з експлуатації (продаж, ліквідація, на період ремонту або консервації, при переведенні до складу невиробничих необоротних матеріальних активів), а також яка балансова в

25.08.2011

Нарахування амортизації на об’єкт основних засобів, припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому такий об’єкт основних засобів виведено з експлуатації. При визначенні результатів за операцією з продажу (іншого відчуження) об’єкта основних засобів використовується балансова вартість на початок місяця, наступного за місяцем вибуття.

Читати далі »

У якому місяці відображаються доходи або витрати за операцією з продажу ОЗ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як визначається вартість окремих об’єктів ОЗ та НА, що підлягає амортизації в податковому обліку, якщо СГ перейшов на загальну систему оподаткування зі спрощеної (ЄП) починаючи з ІІІ кварталу 2011 року або в більш пізній термін?

25.08.2011

У разі переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну в інший термін, ніж з 1 квітня 2011 року, платникам, які здійснюють перехід на загальну систему оподаткування зі спрощеної починаючи з ІІІ кварталу 2011 року, для визначення переліку основних засобів та нематеріальних активів з метою нарахування амортизації у податковому обліку, необхідно відповідно до вимог п. 6 підрозділу 4 р. ХХ "Перехідні положення" ПКУ за даними бухгалтерського обліку визначити вартість кожного об'єкта основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкції тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку до початку кварталу, в якому відбувається перехід на загальну систему.

Читати далі »

ЯЯк у податковому обліку відображається ліквідація за рішенням платника податку об’єкта ОЗ щодо якого встановлена ліквідаційна вартість?

25.08.2011

У разі ліквідації за рішенням платника податку об’єкта основних засобів щодо якого встановлена ліквідаційна вартість, платник податку у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, по такому об’єкту основних засобів за вирахуванням суми накопиченої амортизації по цьому об'єкту. При цьому ліквідаційна вартість такого об’єкта основних засобів, яка не враховується у вартості, яка амортизується, до витрат не включається. Різниця між сумою вартості об’єкта основних засобів, яка амортизується, та сумою накопиченої амортизації по цьому об'єкту при заповненні податкової декларації відображається у рядку 06.05.16 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011 № 114, та переноситься у складі загальної суми витрат, визначеної по додатку, до рядка 06.5 декларації.

Читати далі »

До якої групи ОЗ та інших необоротних активів відносяться ОЗ, вартість яких за даними інвентаризації станом на 01.04.2011 є меншою 1000 грн., і відповідно за яким методом нараховується амортизація?

25.08.2011

Оскільки пп. 6 підр. 4 р. ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не містить обмежень щодо вартості об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, які за підсумками інвентаризації, проведеної за станом на 1 квітня 2011 року, з метою нарахування амортизації в податковому обліку можуть бути віднесені платниками податку до відповідних груп основних засобів та інших необоротних активів, то основні засоби та інші необоротні активи, первісна (переоцінена) вартість яких за даними бухгалтерського обліку станом на 01.04.2011 є меншою 1000 грн., також підлягають розподілу між групами основних засобів та інших необоротних активів, визначеними у пункті 145.1 ст. 145 ПКУ.

Читати далі »

Як в податковому обліку враховуються витрати, понесені на технічну інвентаризацію об’єктів нерухомості?

25.08.2011

Витрати платника податку, пов’язані з проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомості, відносяться на збільшення первісної вартості об’єктів основних засобів.

Читати далі »

Як визначається вартість окремих об’єктів ОЗ станом на 01.04.11, якщо у бухгалтерському обліку витрати за ремонт та поліпшення таких об’єктів у повному обсязі враховуються у складі балансової вартості ОЗ, а у податковому обліку віднесені до складу в

25.08.2011

Незалежно від того, як у податковому обліку до 01.04.2011 відображались витрати на ремонт на поліпшення основних засобів, вартість окремих об'єктів основних засобів визначається за даними бухгалтерського обліку як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкції тощо, а також суми накопиченої амортизації на дату набрання чинності розділом III Податкового кодексу України.

Читати далі »

Який мінімально допустимий строк корисного використання має застосовуватись до наявних станом на 01.04.2011 за даними інвентаризації, а також придбаних у 2010 році, електронно-обчислювальних машин, машин для автоматичного оброблення інформації, зчитуванн

25.08.2011

Такі основні засоби відносяться до групи 4 основних засобів і мінімально допустимий строк їх корисного використання становить 2 роки.Відповідно до пп. 6 підр. 4 р. ХХ ПКУ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 цього Кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу застосовуються дані інвентаризації, проведеної за станом на 1 квітня 2011 року.

Читати далі »

Чи поширюються вимоги п. 161.2 ПКУ щодо відображення у податковому обліку 85 відсотків понесених витрат на придбання ОЗ, що придбані у нерезидентів, які мають офшорний статус?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховуються за результатами інвентарізації для нарахування амортизації ОЗ, які у податковому обліку до 01.04.11 відносились до 1 групи основних фондів і вартість яких на підставі пп. 8.3.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" при до

25.08.2011

Незалежно від того, як у податковому обліку до 01.04.2011 враховувались витрати на придбання (виготовлення, поліпшення) основного засобу, що відносився відповідно до 1 групи основних фондів (амортизувались або по досягненню розміру ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.) відносились до складу валових витрат), вартість окремих об'єктів основних засобів визначається за даними бухгалтерського обліку як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкції тощо, а також суми накопиченої амортизації на дату набрання чинності розділом III ПКУ.

Читати далі »

Чи включаються до первісної вартості такого об’єкта ОЗ як об’єкт нерухомості (будівля, споруда) витрати на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі 1 відсотка від вартості придбаного нерухомого майна?

25.08.2011

Так, витрати на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, понесені платником податку при придбанні об’єкта основних засобів, повинні включатись до первісної вартості такого об’єкта.

Читати далі »

Чи враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку витрати на монтаж, перевезення та монтаж обладнання у зв’язку з переїздом платника в інше приміщення?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховується сума перевищення 10% ліміту витрат на проведення ремонту ОЗ у філії для визначення бази розподілу у головного підприємства з метою оподаткування?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як відображається продаж ОЗ у розстрочку/з отриманням часткового авансу?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Яким чином з 01.04.2011 для амортизації застосовуються методи зменшення залишкової вартості та прискореного зменшення залишкової вартості, зокрема, чи визначається річна сума амортизації на підставі добутку залишкової вартості об’єкта на 01.01.2011 та річ

25.08.2011

Річна сума амортизаційних відрахувань за ІІ - ІV квартал 2011 року в податковому обліку визначається шляхом добутку залишкової вартості об'єкта на 01.01.2011 за даними бухгалтерського обліку та річної норми амортизації. Місячна сума амортизації визначається діленням суми амортизації за повний рік корисного використання на 12.

Читати далі »

Як у додатку АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства відображається нарахування амортизації на ОЗ та інші необоротні активи групи 10 (малоцінні необоротні матеріальні активи) та 11 (бібліотечні фонди) за методом нарахування амортиза

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

До якої групи ОЗ належать реєстратори розрахункових операцій (РРО) та які мінімально допустимі строки корисного використання до них встановлюються?

25.08.2011

РРО (електронні контрольно-касові реєстратори, комп’ютерно-касові системи, електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) тощо) відносяться до групи 4 основних засоби і щодо них застосовуються мінімально допустимі строки корисного використання - 2 роки.

Читати далі »

Який порядок відображення операції з продажу частини об’єкту ОЗ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як відображаються у податковому обліку витрати, пов’язані з придбанням електронного ключа (вартість яких більше/менше 1000 грн.) для подання податкової звітності в електронному вигляді?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як відображається операція з передачі необоротних активів (ОЗ, НА тощо) між головним підприємством та відокремленими підрозділами (філіями) - самостійними платниками податку та як нараховується амортизація на такі об’єкти?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховується при придбанні ОЗ термін корисного використання, встановлений попереднім власником?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи підлягає амортизації балансова вартість об’єкта інвестиційної нерухомості після 01.04.2011, якщо до 01.04.2011 на такий об’єкт нараховувалась амортизація в податковому обліку, а бухгалтерська амортизація не нараховувалась?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи має право платник податку відображати здійснення витрат на ремонт (поліпшення) ОЗ шляхом віднесення суми поліпшення на об’єкт ОЗ, щодо якого здійснюється поліпшення, та не включати до витрат звітного періоду у розмірі 10 відсотків сукупної балансової в

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як відображаються витрати на придбання та вирощування довгострокових біологічних активів (племінної худоби, багаторічних насаджень тощо) до та після початку приплоду, плодоношення (у т.ч. корми, оплата заробітної плати працівникам, які були зайняті на виг

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як нараховується амортизація згідно з п. 145.1.6 на придбані до 01.04.2011 бібліотечні фонди (не за рахунок бюджетів), якщо станом на 01.04.2011 на їх вартість нараховувалась амортизація як для об"єктів 3 групи ОФ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як відображається продаж (та за якою ціною) об’єкта, що перебував у складі ОЗ, але на момент продажу є повністю замортизованим: чи відображається дохід при оприбуткуванні такого об’єкта за ЗЦ після завершення його амортизації, а також витрати у такій самі

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи має право платник податку окремі об’єкти, які відносяться до однієї групи, амортизувати за різними методами амортизації та як це відобразити в додатку АМ до декларації?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як у податковому обліку відображаються витрати на прокладання асфальтованої дороги для під’їзду автотранспорту до власних чи орендованих будівель, споруд платника податку, в тому числі, якщо розташовано декілька будівель?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи нараховується амортизація за квітень 2011 року, якщо станом на 01.04.2011 проведено інвентаризацію основних засобів та встановлено новий строк корисного використання?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи підлягає амортизації основний фонд придбаний (оплачений) у ФО платника ЄП та оприбуткований у І кварталі 2011року, а введено в експлуатацію в ІІ кварталі 2011?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »