Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Амортизація: нематеріальних активів

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЗа якими методами нараховується амортизація нематеріальних активів?

25.08.2011

Відповідно до пп.145.1.1 п. 145.1 ст.145 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням методів, визначених у пп.145.1.5 п.145.1 ст. 145 ПКУ, а саме: 1) прямолінійного, за яким річна сума амор...

Читати далі »

Чи нараховується амортизація на нематеріальний актив - право на ведення діяльності, що надане ліцензією (дозволом), що не містить строк корисного використання (термін дії)?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизації не підлягають. Таким чином, для визнання об’єктом з метою нарахування амортизації права на ведення діяльності, яке надане відповідною ліцензією (дозволом), що не містить строк корисного використання (експлуатації), платник податку має встановити наказом строк корисного використання (експлуатації) такого права. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати критерії, встановлені пп. 145.1.3 п. 145.1 ст. 145 ПКУ.

Читати далі »

Як у податковому обліку відображаються витрати, понесені на поліпшення (модернізацію) нематеріальних активів, а також витрати, пов’язані з підтримкою їх у придатному для використання стані?

25.08.2011

На суму витрат, пов’язаних з поліпшенням (модернізацією) нематеріального активів, збільшується вартість нематеріальних активів, на яку нараховується амортизація, оскільки удосконалення нематеріальних активів, підвищення їх можливостей та строку використання сприяють збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод. Витрати, що здійснюються для підтримання нематеріальних активів в придатному для використання стані, враховуються при визначенні об’єкта оподаткування у складі інших витрат.

Читати далі »

Які витрати з придбання нематеріальних активів враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств у складі витрат?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати з придбання нематеріальних активів, що зазначені у пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Податкового коднесу України, підлягають амортизації. Витрати з придбання нематеріальних активів, що не зазначені у п. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 ПКУ, враховуються при визначенні об’єкта оподаткування у складі витрат.

Читати далі »

Витрати на придбання яких нематеріальних активів підлягають амортизації згідно зі ст.145 ПКУ?

25.08.2011

Відповідно до пп.14.1.120 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) нематеріальні активи – це право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності ...

Читати далі »

Чи може платник податку для кожного об’єкта нематеріального активу, що входить до складу окремої групи, нараховувати амортизацію за різними методами?

25.08.2011

Платник податку самостійно обирає метод нарахування амортизації щодо кожного об’єкту нематеріального активу. Вибрані платником податку в цілях оподаткування методи амортизації мають бути зазначені в наказі про облікову політику на підприємстві.

Читати далі »

Чи враховується при визначенні вартості окремих об’єктів нематеріальних активів станом на 01.04.11 сума дооцінки нематеріальних активів, що проведена після 01.01.10, а також чи створюється у податковому обліку окремий об'єкт для амортизації, якщо загальна

25.08.2011

Пункт 6 підрозділу 4 р. XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України не містить застережень щодо суми дооцінки нематеріальних активів, що проведена після 1 січня 2010 року, і відповідно при визначенні вартості окремих об’єктів нематеріальних активів станом на 1 квітня 2011 року буде враховуватись сума дооцінки нематеріальних активів, що проведена після 1 січня 2010 року. Якщо загальна вартість усіх нематеріальних активів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх нематеріальних активів за даними податкового обліку на дату набрання чинності розділом III ПКУ, то у податковому обліку для амортизації не створюється окремий об’єкт на різницю, яка виникає в результаті такого порівняння.

Читати далі »

Який порядок податкового обліку нематеріального активу (комп’ютерної програми, вартість якої менше 1000 грн.), придбаного до 01.04.2011, якщо термін корисного використання, визначений у договорі придбання, менше терміну корисного використання, визначено

25.08.2011

Станом на 01.04.2011 платник податку з метою нарахування амортизації має провести інвентаризацію нематеріальних активів, придбаних до 01.04.2011, та встановити строк дії права користування таких нематеріальних активів, який має бути не менше мінімально допустимого строку дії права користування, встановленого пп.145.1.1 п.145.1 ст.145 Податкового кодексу України.

Читати далі »

Як відображається ліквідація (списання) нематеріального активу за рішенням платника податку до закінчення терміну корисного використання?

25.08.2011

Оскільки нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, і припиняється у разі виведення його з експлуатації, то нематеріальний актив, виведений з експлуатації відповідно до рішення платника податку про його ліквідацію, не амортизується. У разі ліквідації нематеріального активу його балансова вартість до складу витрат не відноситься.

Читати далі »

Який порядок обліку операцій з продажу нематеріального активу ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як відображається придбання комп"ютерної програми (придбання права користування, без переходу авторських прав), вартістю більше/ менше 1000 грн. (2500 грн.)?

25.08.2011

Придбана комп’ютерна програма визнається нематеріальним активом і належить до 5 групи нематеріальних активів. Нарахування амортизації здійснюється за методами, визначеними пп. 145.1.5 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу протягом строку, встановленого правовстановлюючим документом, але не менш як 2 роки.

Читати далі »

Як після інвентаризації відображається комп"ютерна програма (придбані права користування, без переходу авторських прав), що обліковувалась до 01.04.11 за даними бухгалтерського обліку як нематеріальний актив, а за даними податкового – як основний фонд 4 г

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як відображається операція з консервації (тимчасового виведення з експлуатації) нематеріального активу (чи призупиняється нарахування амортизації на такий об"єкт згідно з п.146.15)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як відображається придбання права постійного користування земельною ділянкою, якщо група 2 НА згідно з пп. 145.1.1 Кодексу містить виключення щодо віднесеня такого права до групи "Права користування майном"?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як відображаються витрати на придбання ліцензій, виданих державними органами для провадження господарської діяльності?

25.08.2011

Якщо термін дії ліцензії, виданої державними органами для провадження господарської діяльності, менше одного року, то витрати на придбання ліцензій включаються до складу інших витрат звичайної діяльності та відображаються у рядку 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства і у рядку 06.5.9 додатка ІВ до неї. Витрати на придбання ліцензії, термін дії якої більше року, обліковується як нематеріальний актив 6 групи та підлягають амортизації з відповідним відображенням у рядку Н6 "нематеріальні активи" таблиці 1 "Інформація щодо нарахованої амортизації" додатка АМ до Декларації

Читати далі »

Чи має право платник податку амортизувати нематеріальний актив, створений (розроблений) підприємством самостійно для використання у власній господарській діяльності або для продажу?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

З якого періоду нараховується амортизація на нематеріальні активи?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »