Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯк відображається продаж іноземної валюти, отриманої від здійснення операцій з експорту товарів (робіт, послуг)?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 У разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти, що отримана від здійснення операцій з експорту товарів (робіт,послуг), до складу доходів платника податку включається позитивна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, визначена за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату здійснення операції. Від’ємна різниця між доходом від продажу іноземної валюти та балансовою вартістю такої валюти визначена за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату здійснення операції включається до витрат платника податку.

Читати далі »

Як в податковому обліку платника податку на прибуток визначаються витрати на придбання товарів (робіт, послуг) за іноземну валюту?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо платник податку для здійснення розрахунків з нерезидентом придбавав іноземну валюту та до кінця звітного періоду (до дати звітного балансу) така валюта обліковується на його рахунках, то до витрат або доходів повинна бути включена від’ємна або позитивна різниця між курсами іноземної валюти до гривні на дату придбання та на дату звітного балансу.

Читати далі »

І. Як відображається внесок до статутного фонду, отриманий в іноземній валюті?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Доходи у вигляді сум коштів або вартості майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, не враховуються для визначення об'єкта оподаткування. Якщо на дату закінчення звітного періоду на банківському рахунку платника податку або у його касі обліковується іноземна валюта, отримана як внесок до статутного фонду, платник податку має в бухгалтерському обліку визначити курсові різниці за такою валютою шляхом перерахунку її у гривневий еквівалент на дату отримання інвестиції та на дату балансу. При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць), визначений за правилами бухгалтерського обліку, ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) - у складі витрат платника податку.

Читати далі »

ІІ. Як відображається внесок до статутного фонду, отриманий в іноземній валюті?

25.08.2011

(Початок див. І.). Повна: У бухгалтерському обліку операції, виражені в іноземній валюті, підлягають перерахунку у гривневий еквівалент на певну дату за курсом НБУ. Так, згідно з п. 5. П(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перер...

Читати далі »

І. Чи відображаються у комісіонера (повіреного, агента тощо) курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, а також операції з придбання / продажу такої валюти у межах договорів комісії (доручен

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 У податковому обліку комісіонера (повіреного, агента тощо) не відображаються курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, а також операцій із придбання / продажу такої валюти у межах договорів комісії (доручення тощо). Відповідні відображення здійснюються в податковому обліку комітента (довірителя тощо).

Читати далі »

ІІ. Чи відображаються у комісіонера (повіреного, агента тощо) курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, а також операції з придбання / продажу такої валюти у межах договорів комісії (доруче

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Порядок визначення курсових різниць передбачено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. №193 (зі змінами і доповненнями). Підпунктом 153.1.4 п. 153.1 ст. 1...

Читати далі »

І. Як визначається балансова вартість іноземної валюти за офіційним курсом на дату звітного балансу за операціями з придбання та продажу іноземної валюти?

25.08.2011

Якщо платник податку придбавав іноземну валюту та до кінця кварталу (до дати звітного балансу) така валюта обліковується на його рахунках, то до складу доходів або витрат платника податку за результатами такого звітного періоду включається позитивна чи від’ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом вартості іноземної валюти, визначеної за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату звітного балансу. При продажу іноземної валюти до складу доходів або витрат платника податку включається позитивна чи від’ємна різниця між доходами, отриманими від продажу іноземної валюти, та балансовою вартістю такої валюти, визначеної за офіційним курсом НБУ цієї іноземної валюти на дату здійснення операції з продажу. Якщо іноземну валюту придбано та продано до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то операція з придбання іноземної валюти з метою визначення об’єкта оподаткування платником податку не відображається. Сума оплати комісійних (обмінних) операцій банку не включається до балансової вартості іноземної валюти, а враховується у складі витрат при визначенні податку на прибуток.

Читати далі »

ІІ. Як визначається балансова вартість іноземної валюти за офіційним курсом на дату звітного балансу за операціями з придбання та продажу іноземної валюти?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... У разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визначається балансова вартість та...

Читати далі »

Як в податковому обліку визначаються курсові різниці від перерахунку валютного кредиту та процентів за кредитом?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Суми отриманого кредиту та відсотків в іноземній валюті, будучи монетарними статтями балансу, підлягають перерахунку з використання валютного курсу на дату отримання кредиту (погашення відсотків) та на дату балансу. Курсові різниці від такого перерахунку відображаються у складі доходів/ витрат платника податку.

Читати далі »

Чи підлягає перерахунку заборгованість в іноземній валюті за товари (роботи, послуги), придбані до 01.04.11?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо платник податку придбав товари (роботи, послуги) за іноземну валюту до 01.04.11, то після набрання чинності розділу III Податкового кодексу України (з 01.04.2011) заборгованість в іноземній валюті за такі товари (роботи, послуги), не перераховується.

Читати далі »

Які операції, заборгованість, виражені в іноземній валюті, підлягають перерахунку з метою визначення курсових різниць та чи підлягають перерахунку операції з цінними паперами (корпоративними правами)?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Операція в іноземній валюті – це господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті. Перерахунок курсових різниць у зв’язку зі зміною валютного курсу, здійснюється за будь – якою заборгованістю (в тому числі за операціями з цінними паперами та корпоративними правами), вираженою в іноземній валюті, якщо така заборгованість є монетарною.

Читати далі »

І. Як відображається операція з придбання однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту?

25.08.2011

І. Коротка: Діє з 01.04.2011 У разі придбання іноземної валюти до складу витрат/ доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визначається балансова вартість такої валюти. При ...

Читати далі »

ІІ. Як відображається операція з придбання однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: Діє з 01.04.2011 Відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року №281 (далі - Постанова №281), операція з купівлі (продажу) однієї іноземної валюти за іншу і...

Читати далі »

Як в податковому обліку відображується перерахунок заборгованості в іноземній валюті при частковому погашенні на дату погашення на повну суму заборгованості чи на погашену частину?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи підлягає перерахунку в податковому обліку не внесена до статутного фонду іноземна валюта?

25.08.2011

Не внесена до статутного фонду іноземна валюта як монетарна стаття балансу (грошові кошти, які будуть отримані у фіксованій сумі грошей), підлягає перерахунку. Позитивне або від’ємне значення курсових різниць розраховується між офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання такої заборгованості та офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату звітного балансу або на дату погашення такої заборгованості в залежності від події, що сталася раніше.

Читати далі »

За яким валютним курсом визначається дохід нерезидента з метою сплати податку відповідно до ст.160 ПКУ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку витрати придбання товарів (робіт послуг), які оприбутковано (фактично отримано) після 01.04.2011, а попередня (авансова) оплата в іноземній валюті (у повному обсязі) за них проведена до 01.04.2011?

25.08.2011

Якщо платник податку після 01.04.2011 оприбутковує товари (фактично отримує роботи, послуги), продавцем яких є нерезидент і за які до 01.04.2011 проведено попередню (авансову) оплату іноземній валюті, то витрати у частині вартості таких товарів (робіт, послуг) можуть бути включені у встановленому порядку до складу витрат. Такі витрати визначаються шляхом перерахування в національну валюту за офіційним курсом НБУ національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату здійснення попередньої (авансової) оплати.

Читати далі »

Чи підлягає перерахунку заборгованість в іноземній валюті за товари (роботи, послуги), відвантажені до 01.04.2011?

25.08.2011

Якщо платником податку реалізовано товари (роботи, послуги) за іноземну валюту та відображено у складі валового доходу до 01.04.11, то після набрання чинності розділу III Податкового кодексу України (з 01.04.2011) заборгованість в іноземній валюті не перераховується.

Читати далі »

За якою датою та курсом формуються витрати (у встановлених межах) на оплату нерезиденту роялті, а також послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами, інжинірингу: - на дату нарахування (визначеній у договорі для сплати) згідно з п. 140.1.2 Кодексу; -

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок податкового обліку операцій з придбання іноземної валюти та здійснення попередньої оплати за товари (роботи, послуги) до дати звітного балансу?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

За яким методом (методами) здійснюється оцінка балансової вартості іноземної валюти?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи визначається від’ємна або позитивна різниця між курсом іноземної валюти до гривні при формуванні витрат на відрядження за кордон, якщо працівнику видано аванс на відрядження на корпоративну картку ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як визначається балансова вартість ОЗ придбаних за іноземну валюту( в т.ч у випадку відстрочення платежів)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як у ІІ кварталі 2011 та у подальшому визначаються курсові різниці від перерахунку валютного кредиту (та процентів), отриманого до 01.04.2011: відображається курсова різниця між офіційними курсами на дату попереднього балансу та звітного балансу (наприкла

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи здійснюється перерахунок курсових різниць, якщо оплата нерезиденту за товари (роботи, послуги) в іноземній валюті проведена до 01.04.11, а після 01.04.11 договыр розырвано та попередню оплату повернено?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи повинна банківська установа здійснювати перерахунок курсових різниць по депозитах, виражених у банківських металах та як це відображається Податковій декларації з податку на прибуток банку ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

На яку дату виникає заборгованість в іноземній валюті для цілей перерахунку курсових різниць за отриманими/ відвантаженими товарами (роботами, послугами)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »