Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Оподаткування дивідендів та прирівняних до них платежів

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуІ. Який порядок оподаткування виплати дивідендів?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої п.151.1 ст. 151 Податкового кодексу України, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Читати далі »

ІІ. Який порядок оподаткування виплати дивідендів?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Обов'язок із нарахування та сплати авансового внеску з цього податку за визначеною пунктом 151.1 ст.151 ПКУ ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, є такий емітент або отримувач дивідендів платником подат...

Читати далі »

В яких випадках не справляється авансовий внесок при виплаті дивідендів?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Відповідно до пп.153.3.2 п. 153. ст.153 Податкового кодексу України від 2 грудня.2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) крім випадків, передбачених підпунктом 153.3.5 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нар...

Читати далі »

Чи сплачує авансовий внесок при виплаті дивідендів платник податку, який застосовує при оподаткуванні ставку нуль відсотків, та за якою ставкою?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Платники, що застосовують ставку податку нуль відсотків, які приймають рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої пунктом 151.1 статті 151 Податкового кодексу України, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів. Ставка податку становить: з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 відсотки; з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21 відсотки; з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно – 19 відсотків; з 1 січня 2014 – 16 відсотків.

Читати далі »

За якою ставкою нараховується та сплачується авансовий внесок із податку на прибуток підприємств у разі нарахування (виплати) платником податку дивідендів на користь своїх акціонерів (власників)?

25.08.2011

Авансовий внесок із податку на прибуток підприємств у разі нарахування (виплати) платником податку дивідендів на користь своїх акціонерів (власників) нараховується за ставкою в розмірі: з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 відсотки; з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21 відсотки; з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно – 19 відсотків; з 1 січня 2014 – 16 відсотків.

Читати далі »

Чи повинні державні підприємства у 2011 році сплачувати до бюджету частину чистого прибутку (доходу) та дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність?

25.08.2011

Сплата до бюджету України частини чистого прибутку (доходу) та дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, передбачена статтею 29 Бюджетного кодексу України.

Читати далі »

Чи мають право платники податку при визначенні суми податкових зобов’язань з податку на прибуток врахувати суму перевищення авансового внеску над сумою податкових зобов’язань, що утворилось станом на 01.04.11?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Підрозділом 4 розділом ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI визначено особливості справляння податку на прибуток підприємств з 1 квітня 2011 року щодо деяких видів операцій. Разом з цим, норми зазначеного підрозділу не передбачають ...

Читати далі »

Чи справляється авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів нерезиденту - ФО?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 У разі виплати дивідендів фізичним особам, в тому числі нерезидентам – фізичним особам, авансовий внесок з податку на прибуток підприємств, передбачений пп.153.3.2 п.153.3 ст.153 Податкового кодексу України, не справляється.

Читати далі »

Чи включаються до складу доходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, суми отриманих дивідендів?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 До доходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, не включаються дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку та нерезидентів, що є юридичними особами, які перебувають під його контролем відповідно до пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 р. I Податкового кодексу України, і не є нерезидентами, що мають офшорний статус. Дивіденди, отримані платником податку - резидентом із джерелом їх виплати від нерезидента (крім дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під його контролем відповідно до пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 р. I Податкового кодексу України, і не є нерезидентами, що мають офшорний статус), включаються до складу доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за наслідками податкового періоду, на який припадає отримання таких дивідендів. Суми дивідендів, отримані постійним представництвом нерезидентів, включаються до складу доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, незалежно від джерела їх виплати.

Читати далі »

За якою формою у 2011 році подається розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, та який порядок його складання?

25.08.2011

Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №138. Зобов'язання за I квартал 2011 року розраховуються за формою Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), затвердженою наказом ДПА України від 21.05.2009 №259 (із змінами і доповненнями).

Читати далі »

У якому розмірі державні унітарні підприємства та їх об’єднання сплачують у 2011 році до державного бюджету частину чистого прибутку (доходу)?

25.08.2011

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", а також державних підприємств "Міжнародний державний центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, у розмірі: 30 відсотків - державними підприємствами, що є суб'єктами природних монополій, та державними підприємствами, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень; 15 відсотків - іншими державними унітарними підприємствами.

Читати далі »

Який порядок відрахування у 2011 році державних дивідендів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році та як відображаються в податковій звітності та

25.08.2011

Дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році, сплачуються господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до Державного бюджету України до 1 липня 2011 року у розмірі 30 відсотків. Інформація щодо виплаченої суми дивідендів зазначається у додатку АД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Читати далі »

Протягом якого періоду при отриманні дивідендів у материнської компанії виникає зобов’язання щодо нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток, передбаченого абз.”г”п.153.3.5 ПКУ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи вважається виплатою дивідендів кошти або майно, сплачені платником податку власникам корпоративних прав у разі ліквідації такого платника податку?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи включається до складу доходів сума отриманих дивідендів від платників ФСП (що не сплачують авансовий внесок)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

За результатами якого податкового періоду відображаються у декларації суми дивідендів / частини чистого прибутку (доходу) та авансового внеску, нарахованого на таку суму?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Що є базою нарахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами7

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

В яких випадках згідно з ПКУ виплата дивідендів прирівнюється до виплати заробітної плати?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи застосовується штрафна фінансова санкція відповідно до п. 127.1 ст. 127 ПКУ, якщо у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства не відображено суму своєчасно сплаченого авансового внеску (не здійснено зменшення податкового зобов’язання)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »