Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » МСБО ( IFRS ) »

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (українською мовою, редакція 2002 року)

Надрукувати документ
08.04.2009

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності (українською мовою, редакція 2002 року) у doc форматі (Word)

Незважаючи на те, що вказані стандарти дещо втратили актуальність, проте у разі необхідності здійснити пошук у тексті стандартів, можна скористатися стандартними засобами пошуку Microsoft Office Word ("Главное меню" - "Правка" - "Найти"). На практиці суттєво допомагає у роботі та економить час на пошук тієї чи іншої норми у тексті стардартів.

Відкрити документ у Word       3,2 Мб

Завантажити архів rar      0,7 Мб

 


[на головну]

Коментарі (1)

 • Librarian

  25.11.2011, 12:39

  Ось тут є "свіжі" МСФЗ українською мовою: http://www.ssmsc.gov.ua/activities/monitoring/ifrs

  Скачати архів: http://www.ssmsc.gov.ua/user_files/content/56/1322122634.zip

  Економічна ситуація, що склалася за період становлення незалежності нашої держави та входження її в світову спільноту, потребує значних структурних змін, а також зумовлює закономірну необхідність масштабного реформування системи бухгалтерського обліку та звітності.  Реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, створення нової нормативної бази бухгалтерського обліку вимагає рішення цієї проблеми на національному рівні.  Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) на даний момент є ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівнювати результати їх діяльності з метою забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ якісно впливають на можливості керівництва в області управління організацією і надають значні переваги перед конкурентами. У суб’єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно зростає можливість залучити додаткові джерела капіталу та бізнес-партнерів, які допоможуть забезпечити економічне зростання і процвітання. У свою чергу суб’єкти, використовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про фінансовий стан потенційних партнерів, що слугує додатковим інструментарієм при їх виборі.  Забезпечення прозорості суб’єктів національної економіки має величезне значення, оскільки, ринкова вартість капіталу визначається двома ключовими чинниками: майбутніми доходами та майбутніми ризиками. Деякі ризики дійсно характерні для діяльності самих організацій, проте є й такі, які спричинені відсутністю необхідної інформації, відсутністю точних відомостей щодо прибутковості капіталовкладень. Кредитори та інвестори згодні одержувати менший прибуток, але бути впевненими в тому, що достовірна, справедлива і точна інформації знизить їхні ризики.  Позитивні сторони застосування МСФЗ як для суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність, так і для зовнішніх користувачів:

  можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень;
  забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність;
  можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки;
  престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;
  у багатьох випадках велика надійність інформації;
  прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її складання, а також численними поясненнями до звітності.  Отже, переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами дійсно є, і вони незаперечні для більшості користувачів фінансової звітності. МСФЗ можна розцінювати як інструмент глобалізації економіки і світових господарських зв’язків. Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною відобразити реальний майновий стан організації. У зв’язку з цим цінність МСФЗ важлива не тільки для іноземних, але й для національних інвесторів також. Це ще раз підтверджує необхідність і корисність процесу впровадження МСФЗ для всіх секторів економіки України.  Впровадження МСФЗ потребує тривалого часу й значних зусиль. Новим кроком на шляху до реалізації поставлених завдань щодо реформування бухгалтерського обліку є ухвалення розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911-р Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, метою якої є удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу.  Одними із основних напрямів реалізації Стратегії є законодавче регулювання порядку застосування міжнародних стандартів, зокрема з 2010 року обов’язкове складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами підприємствами-емітентами, цінні папери яких перебувають у лістингу організаторів торгівлі на фондовому ринку, банками і страховими компаніями, за власним рішенням іншими емітентами цінних паперів і фінансовими установами.

  Міжнародні стандарти фінансової звітності

  МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
  МСФЗ 2 Платіж на основі акцій
  МСФЗ 3 Об’єднання бізнесу
  МСФЗ 4 Страхові контракти
  МСФЗ 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність
  МСФЗ 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин
  МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття
  МСФЗ 8 Операційні сегменти

  Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

  МСБО 1 Подання фінансових звітів
  МСБО 2 Запаси
  МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів
  МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки
  МСБО 10 Події після звітного періоду
  МСБО 11 Будівельні контракти
  МСБО 12 Податки на прибуток
  МСБО 16 Основні засоби
  МСБО17 Оренда
  МСБО 18 Дохід
  МСБО 19 Виплати працівникам
  МСБО 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу
  МСБО 21 Вплив змін валютних курсів
  МСБО 23 Витрати на позики
  МСБО 24 Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін
  МСБО 26 Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення
  МСБО 27 Консолідовані та окремі фінансові звіти
  МСБО 28 Інвестиції в асоційовані підприємства
  МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції
  МСБО 31 Частки у спільних підприємствах
  МСБО 32 Фінансові інструменти: подання
  МСБО 33 Прибуток на акцію
  МСБО 34 Проміжна фінансова звітність
  МСБО 36 Зменшення корисності активів
  МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи
  МСБО 38 Нематеріальні активи
  МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка
  МСБО 40 Інвестиційна нерухомість
  МСБО 41 Сільське господарство


  Тлумачення

  КТМФЗ 1 Зміни в існуючих зобов’язаннях щодо виведення з експлуатації, відновлення та в подібних зобов’язаннях
  КТМФЗ 2 Частки членів кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти
  КТМФЗ 4 Визначення, чи містить угода оренду
  КТМФЗ 5 Права на частки, що виникають від фондів на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію
  КТМФЗ 6 Зобов’язання, що виникають внаслідок участі на специфічному ринку відходів електричного та електронного обладнання
  КТМФЗ 7 Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»
  КТМФЗ 8 Сфера застосування МСФЗ 2
  КТМФЗ 9 Переоцінка вбудованих похідних інструментів
  КТМФЗ 10 Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності
  КТМФЗ 11 МСФЗ 2: група та операції з власними викупленими акціями
  КТМФЗ 12 Послуги за угодами про концесію
  КТМФЗ 13 Програми лояльності клієнта
  КТМФЗ 14 МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до фінансування та їхня взаємодія
  КТМФЗ 15 Угоди про будівництво нерухомості
  КТМФЗ 16 Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю
  КТМФЗ 17 Виплати не грошових активів власникам

  ПКТ 7 Введення євро
  ПКТ 10 Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю
  ПКТ 12 Консолідація: суб’єкти господарювання спеціального призначення
  ПКТ 13 Спільно контрольовані суб’єкти господарювання: не грошові внески контролюючих учасників
  ПКТ 15 Операційна оренда: заохочення
  ПКТ 21 Податки на прибутки: відшкодування переоцінених активів, що не амортизуються
  ПКТ 25 Податки на прибутки: зміни у податковому статусі підприємства або його акціонерів
  ПКТ 27 Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду
  ПКТ 29 Розкриття інформації: послуги за угодами про концесію
  ПКТ 31 Дохід: Бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами
  ПКТ 32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.