Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента по всіх значимих...

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює...

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Сбор на похороны при рождении

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Наступление на господство доллара

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

С. Кавторев "Бухгалтерский учет с помощью EXCEL"

Как заставить людей работать на вас

Наказ та Положення про облікову політику

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

20 порад для того, щоб працювати менше

Экс-сотрудница Ernst & Young раскрыла секреты «ВТБ Лизинг»

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

База законодавства на офіційному сайті Верховної Ради...

Податковий календар

Реклама

. Головна » Облік » МСБО ( IFRS ) »

Щодо розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності

Надрукувати документ
14.04.2011

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 31 березня 2011 року N 378

Про схвалення інформаційного листа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності

Відповідно до пункту 23 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Схвалити інформаційний лист Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності, що додається.

2. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Піскун Н. С.) забезпечити опублікування рішення відповідно до законодавства.

3. Адміністративно-господарському департаменту забезпечити оприлюднення рішення, відповідно до Порядку функціонування та інформаційного наповнення веб-порталу ДКЦПФР, на веб-сайті Комісії.

4. Територіальним органам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку довести до відома публічних акціонерних товариств про прийняте рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бурмаку М. О.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв 

 

 

Протокол засідання Комісії
від 31 березня 2011 р. N 12 

 

 

Додаток 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Щодо розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності

Законом України "Про акціонерні товариства" внесено зміни до частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", якими передбачено, що публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На виконання частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.11.2010 N 1780, яке зареєстроване у Міністерстві юстиції України 11.02.2011 за N 179/18917, затверджено Порядок розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - Порядок).

Відповідно до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності", у фінансовій звітності наводиться зіставна інформація за попередній період. З цією метою необхідно перерахувати залишки по рахункам за попередній рік, на початок року, за який надається така зіставна інформація.

Отже, уперше складаючи звітність згідно з МСФЗ за 2011 рік, публічне акціонерне товариство має ретроспективно перерахувати залишки на 1 січня 2010 року.

Оскільки публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, вони зобов'язані здійснити такі дії у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Згідно з пунктом першим розділу II Порядку до складу інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності, яку необхідно розкрити згідно з цим Порядком, обов'язково включаються річна фінансова звітність (повний комплект фінансових звітів) товариства, складена за МСФЗ. За бажанням товариства додатково може розкриватись проміжна фінансова звітність, складена за МСФЗ.

Таким чином, обов'язкове розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності здійснюється щорічно.

Банки - публічні акціонерні товариства розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 N 480, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.01.2008 за N 32/14723, з урахуванням вимог рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.11.2010 N 1780.

Інформацію про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.11.2010 N 1780 необхідно розкривати додатково до річної інформації, яка розкривається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364, шляхом розміщення на власній веб-сторінці у мережі Інтернет та розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії відповідно до рішення Комісії від 21.12.2006 N 1658 "Про затвердження Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 95/13362.

В загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії інформація розміщується додаванням до файлів звіту файла формату *.rtf з вбудованими шрифтами TrueType. Файл в форматі *.rtf може бути сформований за допомогою текстових редакторів (Word, WordPad, тощо) та може бути відкритий штатними засобами більшості операційних систем.

До шрифтів формату TrueType належать зокрема Times New Roman, Arial, Courier New, Tahoma та багато інших. Шрифти цього формату використовуються більшістю операційних систем.

Міжнародні стандарти фінансової звітності - стандарти бухгалтерського обліку, фінансової звітності та тлумачення, прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, в українському перекладі, видані станом на 01.01.2009 Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України (офіційний веб-сайт http://www.ufpaa.org/ua/).

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до листа-дозволу від IFRS Foundation розмістила на офіційному веб-сайті Комісії (http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=748) переклад Міжнародних стандартів фінансової звітності 2009 року українською мовою.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв 

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.