Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента по всіх значимих...

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює...

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Сбор на похороны при рождении

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Наступление на господство доллара

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

С. Кавторев "Бухгалтерский учет с помощью EXCEL"

Как заставить людей работать на вас

Наказ та Положення про облікову політику

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

20 порад для того, щоб працювати менше

Экс-сотрудница Ernst & Young раскрыла секреты «ВТБ Лизинг»

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

База законодавства на офіційному сайті Верховної Ради...

Податковий календар

Реклама

. Головна » Облік » МСБО ( IFRS ) »

Інформаційні листи про сертифікат бухгалтера з МСФО

Надрукувати документ
08.05.2012

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 13.01.2012 г. N 12/13/116-12

Дополнительно см. письмо
Министерства финансов Украины
от 13 февраля 2012 года N 31-08410-07-29/3418

Департамент заработной платы и условий труда направляет по принадлежности письмо <...> относительно предоставления разъяснения по вопросу, относящемуся к компетенции Министерства финансов Украины.

О результатах рассмотрения вопроса, поднятого в письме, просим уведомить автора.

Одновременно сообщаем, что квалификационными характеристиками главного бухгалтера, бухгалтера (с дипломом специалиста) и бухгалтера, которые содержатся в Выпуске 1 "Профессии работников, которые являются общими для всех видов экономической деятельности" Справочника квалификационных характеристик профессий работников, утвержденного приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 29.12.2004 N 336, нормы относительно повышения квалификации с целью получения соответствующего сертификата Международных стандартов финансовой отчетности не предусмотрены.

 

Директор Департамента

А. Товстенко


 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.02.2012 р. N 31-08410-07-29/3418

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України додатково до листа Міністерства соціальної політики України від 13.01.2012 N 12/13/116-12 на Ваш запит щодо підвищення кваліфікації бухгалтерів повідомляє.

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Зазначеним Законом вимог щодо наявності у бухгалтера сертифіката з міжнародних стандартів фінансової звітності та проходження навчання для його отримання не передбачено.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

 

 


 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.03.2012 р. N 31-08410-07-29/5792

Міністерство фінансів України на запит щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності повідомляє.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначено Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон).

Відповідно до статті 121 Закону публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складені за міжнародними стандартами, подаються у порядку, визначеному цим Законом.

Згідно зі статтею 14 Закону термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 затверджено Порядок подання фінансової звітності.

Пунктом 2 зазначеного Порядку передбачено складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до законодавства.

Таким чином, якщо підприємства, зазначені у частинах другій і третій статті 121 Закону, складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, то складання фінансової звітності такими підприємствами за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не вимагається.

 

Перший заступник Міністра

А. Мярковський


 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 18.01.2012 г. N 731/5/14-1516

(Извлечение)

Государственная налоговая служба Украины в соответствии с письмом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики от 06.01.2012 N 04-39/10-5 рассмотрела письмо <...> относительно включения в состав затрат расходов на обучение бухгалтера с целью получения сертификата по Международным стандартам финансовой отчетности <...> и сообщает.

В соответствии с абз. 2 пп. 140.1.3 п. 140.1 ст. 140 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 N 2755-VI, с изменениями и дополнениями (далее - НКУ), при определении объекта налогообложения учитываются такие расходы двойного назначения, как расходы на учебу и/или профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации в отечественных или зарубежных учебных заведениях, если наличие сертификата об образовании в таких заведениях является обязательным для выполнения определенных условий ведения хозяйственной деятельности, в том числе, но не исключительно высших и профессионально-технических учебных заведениях физических лиц (независимо от того, состоят ли такие лица в трудовых отношениях с плательщиком налога), которые заключили с ним письменный договор (контракт) о взятых ими обязательствах отработать у плательщика налога после окончания высшего и/или профессионально-технического учебного заведения и получения специальности (квалификации) не менее трех лет.

Приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 26.11.2008 N 557 утвержден Алфавитный перечень профессий работников по национальным выпускам Справочника квалификационных характеристик профессий работников с указанием профессий Единого тарифно-квалификационного справочника и Перечня профессий работников по выпускам Единого тарифно-квалификационного справочника с указанием профессий национальных выпусков Справочника квалификационных характеристик профессий работников.

Указанный Выпуск содержит алфавитный перечень названий профессий работников всех выпусков, разделов и частей Справочника квалификационных характеристик профессий работников с указанием профессий выпусков Единого тарифно-квалификационного справочника, которые утверждены соответствующими постановлениями Госкомтруда СССР.

Справочники квалификационных характеристик профессий работников содержат отраслевые квалификационные характеристики должностей <...> и профессий работников, а также их задачи и обязанности, требования к соответствующим знаниям и квалификационные требования, в том числе сертификатов, подтверждающих соответствие исполнителя квалификационным характеристикам профессий и свидетельств (сертификатов) последипломного повышения квалификации.

С учетом вышеизложенного при определении объекта налогообложения учитываются расходы на обучение и/или профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации работников предприятий в отечественных или зарубежных учебных заведениях, в том числе, но не исключительно высших и профессионально-технических учебных заведениях, если требования относительно наличия у таких специалистов сертификата об образовании в таких заведениях для исполнения тех или иных профессиональных обязанностей в соответствующей сфере хозяйственной деятельности являются обязательными и предусмотрены отраслевым Справочником квалификационных характеристик профессий работников.

 

Заместитель Председателя

А. Игнатов

 

 

 

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.