Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента по всіх значимих...

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює...

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Сбор на похороны при рождении

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Наступление на господство доллара

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

С. Кавторев "Бухгалтерский учет с помощью EXCEL"

Как заставить людей работать на вас

Наказ та Положення про облікову політику

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

20 порад для того, щоб працювати менше

Экс-сотрудница Ernst & Young раскрыла секреты «ВТБ Лизинг»

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

База законодавства на офіційному сайті Верховної Ради...

Податковий календар

Реклама

. Головна » Облік » МСБО ( IFRS ) »

Відстрочені податки у контексті вимог міжнародних стандартів (частина 1)

Надрукувати документ
АФ "ПРАЙМ БАЛАНС"
02.10.2009

Матеріал наданий аудиторскою компанією „ПРАЙМ БАЛАНС"

Тел.: 8 (044) 593-35-08, 8 (067) 409-69-46

E-mail: osereda@prime-balance.com

 

Основним стандартом, що визначає подання даних про податок на прибуток у фінансовій звітності є ISA 12, Income Taxes (далі - МСБО 12).

Загальними принципами застосування МСБО 12 є:

-   Визначення сум тимчасових різниць, виходячи з даних балансу 1 (statement of financial position approach);

-   Порівняння сум за кожною статтею у фінансовій звітності (carrying value) з їх податковою базою (tax base),

              при цьому, у разі, якщо певний вид доходу або витрат, пов'язаний із відповідною статтею, не враховується при оподаткуванні, має місце постійна різниця, яка при проведенні подальшого аналізу не розглядається;

-   Визначення виду тимчасової різниці за кожною статтею на дату завершення звітного періоду згідно із наступними правилами:

Щодо статей Активів:

* Вартість за балансом - Податкова база = + Відстрочений податок (ВПЗ)

* Вартість за балансом - Податкова база = - Відстрочений актив (ВПА)

Щодо статей Зобов'язань:

* Вартість за балансом - Податкова база = + Відстрочений актив (ВПА)

* Вартість за балансом - Податкова база = - Відстрочений податок (ВПЗ)

-   Визначення сукупної суми тимчасових різниць (ВПЗ або ВПЗ) на дату завершення поточного звітного періоду та коригування даних фінансової звітності шляхом:

Сумува ння визначених ВПА та ВПЗ за кожною статтею балансу для встановлення суми ВПА або ВПЗ на дату завершення поточного звітного періоду;

Коригування суми ВПА або ВПЗ на дату завершення попереднього звітного періоду до суми ВПА або ВПЗ на дату завершення поточного звітного періоду, при проведенні якого можливе виникнення наступних ситуацій:

На кінець поперед-нього періоду

На кінець поточ-ного періоду

Сума зміни за період,

Стаття Балансу

Стаття Звіту про фінансові результати

ВПЗ

ВПЗ до збільшення

Збільшення витрат,

ВПЗ

Податок на прибуток

ВПЗ

ВПЗ до зменшення

Зменшення витрат,

ВПЗ

Податок на прибуток із знаком « - »

ВПЗ

ВПА

Зменшення витрат,

ВПА

Податок на прибуток із знаком « - »

ВПА

ВПА до збільшення

Зменшення витрат,

ВПА

Податок на прибуток із знаком « - »

ВПА

ВПА до зменшення

Збільшення витрат,

ВПА

Податок на прибуток

ВПА

ВПЗ

Збільшення витрат,

ВПЗ

Податок на прибуток

 

Розглянемо практичне застосування наведених принципів МСБО 12 щодо наступних типових ситуацій у діяльності більшості українських підприємств:

Приклад 1. Основні засоби

Приклад 2. ТМЦ (матеріали, товари, готова продукція, НЗВ)

Приклад 3. Цінні папери та інші фінансові інвестиції

Приклад 4. Розрахунки з покупцями/замовниками (дебіторська заборгованість та/або авансі отримані)

Приклад 5. Розрахунки з постачальниками (кредиторська заборгованість та/або авансі надані)

Приклад 6. Розрахунки із фізичними особами (оплата праці співробітників, фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру)

Приклад 7. Визнання забезпечень (виконання зобов'язань за укладеними контрактами на продаж, виконання зобов'язань за укладеними контрактами на придбання)

Приклад 8. Визнання сум уцінки та/або зменшення корисності активів

Приклад 9. Визнання сум переоцінки активів

Приклад 10. Дисконтування активів та зобов'язань.

Приклад 11. Коригування консолідованої звітності.

 

У наведених далі прикладах буде використано наступні скорочення:

ВД/ВВ - валові доходи/валові витрати

ОФ, ОЗ - основні фонди, основні засоби

ТМЦ, МШП, НЗВ - товарно-матеріальні цінності, малоцінні та швидкозношувані предмети, незавершене виробництво

ЦП - цінні папери

БВ ОФ - балансова вартість груп основних фондів у податковому обліку

БВ ТМЦ - балансова вартість видів ТМЦ у податковому обліку

б/о - бухгалтерський облік

п/о - податковий облік

ВПЗ, ВПА - відстрочені податкові зобов'язання, відстрочені податкові активи

 

 

 

  Перехід на сторінку:
[1] 2
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.